Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2839
Kurumsal E-Posta ozgeonder  siirt.edu.tr
E-Posta ozgeonderr  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 13:19:33

Arş. Gör. ÖZGE ÖNDER UÇAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Özge ÖNDER UÇAR

2. Doğum Tarihi          : 1988

3. Unvanı                    : Arş. Gör.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği/Tarla Bitkileri Bölümü

Ege Üniversitesi

2007-2012

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü

Ege Üniversitesi

2012-2014

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü

Siirt Üniversitesi

2015-devam ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi : 17.01.2014

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri

           

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

  1. Huseyin Arslan, Ozge Onder-Uçar, Dogan Arslan (2018). Determination of permance of some soybean (Glycine max [L Merr]) varieties/lines. Fresenius Environmental Bulletin (27), 1/2018, 526-532 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. Arslan Huseyin, Arslan Doğan, Önder Özge (2016).  Effects Of Ecological Condition Of Siirt Province On Yield and Yield Components Of Soybean  Glycine max  L   Merr   Varieties Lines.  VII. International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3104256)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

 

8.Projeler

 

  1. Farklı Sıra Arası Mesafeleri, Tavuk Gübresi Dozları ve Tohum Ön Uygulamalarının Nohut  (Cicer arietinum L.)’un Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyonu Üzerine Etkileri

 

  1. Siirt İli Ekolojik Koşullarında, Ana Ürün Soya Tarımı için Uygun Çeşit/Hatların Belirlenmesi

 

  1. Modern Pamuk Çeşitlerinin Siirt Ekolojik Koşullarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

 

  1. Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması.

 

5.      Bazı Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi

 

 

9.İdari Görevler

           

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

           

11.Ödüller

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 20.03.2019 16:14:54
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

-

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

-

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-

7.7. Diğer yayınlar

 

-

7.8. Uluslararası atıflar

-

7.9. Diğer atıflar

-

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1. Bazı Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi, (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2013-SİÜZİR-Z1.

2. Siirt İli Ekolojik Koşullarında, Ana Ürün Soya Tarımı için Uygun Çeşit/Hatların Belirlenmesi, (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2013-SİÜZİR-Z4.

3. Modern Pamuk Çeşitlerinin Siirt Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, (Devam ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2015-SİÜZİR-16.

4. Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması, (Devam ediyor), TAGEM, 2014, Yardımcı Araştırmacı.