Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta resulsaritas  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.02.2016 11:30:18

Arş. Gör. RESUL SARITAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi
Güncelleme : 16.02.2016 11:32:21
Akademik Ve İdari Görevleri – Tarihleri
Diger dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Proje Deneyimi
Researcher ID:
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
Yönetilen Tezler (Tamamlanan)