Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2828
Kurumsal E-Posta semihacikbas  siirt.edu.tr
E-Posta acikbasemih  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 13:06:20

Arş. Gör. SEMİH AÇIKBAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Semih AÇIKBAŞ

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1990

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi

2009-2013

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi

2013-2017

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Siirt  Üniversitesi

2018- ….

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.    Açıkbaş, S., Albayrak, S., Türk, M., 2017. Determination Of Forage Yield And Quality Of Some Alfalfa (Medicago sativa L. ) Genotypes Colleted From Natural Vegetation. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, Mayıs 15-17, Kapadokya.

2.   Turan, N., Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Açıkbaş, S., 2017.  Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals, İMESET’17 BAKU EZERBAYCAN, 71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3.    Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times, IMESET’17 BAKU-AZERBAYCAN, 64-64. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

4.  Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Yıldız, A., 2017.  Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-Turkey Conditions,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 59. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

5.    Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey’xxs Eastern Anatolia Region,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

6.   Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A. Özyazıcı, G., Turan, N., 2017.  An Alternative Plant Forage: Miscanthus,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

7.  Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

8.  Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., 2017.  Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey,  İMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

9.  Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

10.  Bıçakçı, E., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Roughage Production Potential Farm Animals in Bitlis Province International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology. IMESET’17 BİTLİS, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   Açıkbaş, S., Albayrak, S., Türk, M., 2017. Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L. ) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 155-162.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.   Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L. ) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP.

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
YAYINLAR VE PROJELER

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. AÇIKBAŞ, S., ALBAYRAK, S., TÜRK, M., 2017. Determination Of Forage Yield And Quality of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes Collected From Natural Vegetation. ICAFOF, 15-17 Mayıs, Kapadokya.

 2.  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., 2017. Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.

 3.  AÇIKBAŞ, S.,  ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., ÖZYAZICI, G., TURAN, N., 2017. An Alternative Plan for Forage Crop: Miscanthus. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.

 4.  ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., YILDIZ, A.,  2017. Determination of Adaptation Abilities and Performances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt- TURKEY Conditions. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 5.  ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Micro-Nutrient Scope of the Van Gürpınar- Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey's Eastern Anatolia Region. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 6.  TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A.,  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G.,  2017. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 7.  TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A.,  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G.,  2017. Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals.   Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 8.  ÖZYAZICI, G. ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S.,  2017. Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 9.  ÖZYAZICI, G. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S.,  2017. Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. AÇIKBAŞ, S., ALBAYRAK, S., TÜRK, M., 2017. Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 155-162.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

G. Diğer yayınlar

H. Uluslararası atıflar

I. Diğer atıflar

J. Ulusal & Uluslararası Projeler