Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon / 2827
Kurumsal E-Posta Serdaraltintas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2014 13:35:20

Arş. Gör. SERDAR ALTINTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

  

Personal Information      

                           

Name, Surname      : Serdar ALTINTAŞ

Gender                     : Male

Date of Birth             : 03/07/19898

Marital Status           : Single

Nationality                : Turkish

Department              :Agricultural Biotechnology

Phone: +90 5442711116

e-mail: serdaraltintas16@gmail.com

 

Education

 

2016- PhD Institue of Biotechnology, University of Ankara, Ankara, Turkey Supervisor: Prof. Ali ERGÜL. 2016-

          

M.Sc. Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, University of Siirt, Siirt, Turkey. Supervisor: Prof. Suat ŞENSOY, 2014-2016.

 

Master Thesis: Molecular characterization and determination of antioxidant activity of the species of the genus asparagus distributed in van lake basin.

 

B.Sc. University of Uludağ, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Bursa, Turkey.

 

 

Experience, Courses and Congress:

 

2016             Cukurova University. Biotechnology Research and Application Center. Education of Applied Molecular Markır, Gene Expression and New Sequencing Technologies in Plants. (27-29 April 2016).

 

2017            Necmettin Erbakan University. Afyon, Turkey. Turkey VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress. (22-25 December 2017)

2017           BATI AKDENIZ AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, Antalya, Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. (3-5 April 2017)

2017            Bitlis Eren University.  International Conference on Multidisciplinary,

                    Engineering, Science, Education and Technology. (27-29 October 2017)

 

2017            Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technology. (15-17 May 2017)

 

Projects

 2017-Siirt University. Scientific Research Project. Determination of resistant Capsicum annuum varieties to Phytophthora capsici.

2017-Siirt University. Scientific Research Project. Investigation of Some Moving Genetic Elements (Transposon) and Physio-Biochemical Parameters Related to Drought in Wheat (Triticum aestivum L.).

 

PUBLICATIONS

A. Articles published in science citation index and science citation index expanded journals

1. Ozrenk K, Erez ME, Altintas S, Inal B. The Comparision of Phenolic Compounds Content, Antioxidant Capacity and Molecular Analyses of Some Selected Turkish Pear Genotypes. Fresenius Environmental Bulletin. 2018; 27(1):584-589.

2. Inal B, Ozrenk K, Erez ME, Altıntas S. The Comparison Of Total Phenolic Content, Antioxidant Capacity And Molecular Analysis Of Some Selected Turkish Apple (Malus Spp.) Genotypes. Applied Ecology And Environmental Research. 15(4):2035-2044.

3. Fidan M, Erez ME, Inal B, Pınar SM, Altintas S. Antioxidant Capacity and Phlogenetic Analyses of Twenty Native Grape Cultivars in Siirt Province. Cellular and Molecular Biology. 64 (7).

 

B. Articles published in international refereed journals

1. İnal B, Altıntaş S. A Natural Intuition Underlying Vernalization Case in Plants: Epigenetic. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology. 2016;4(11):973-80.

2. EREZ ME, FİDAN M, PINAR SM, İNAL B, KAYA Y, ALTINTAŞ S. Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanımlanması ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. 2017.

3. Behcet İ, OZRENK K, ALTINTAŞ S. Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016:288-99.

4.AKPINAR AE, ALTINTAŞ S, ALTUNOK S, ALÇAY ME, GEBOLOĞLU MD, ERGÜL A. Genetic Characterization of Some Apple (Malus x domestica Borkh.) Genotypes Based on SSRs (Simple Sequence Repeats). Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 2018 (3):2068-277.

 

 

 

 

 


Güncelleme : 23.05.2019 14:53:16
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • İNAL, B., ÖZRENK, K., ALTINTAŞ, S., 2016. Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. YYÜ TAR BİL DERG.26(2): 288- 299.
  • ALTINTAŞ, S., İNAL, B., 2016. Bitkilerde Vernalizasyon Olgusunun Altında Yatan Doğal Bir Sezgi: Epigenetik. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (11):973-980. 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

7.7. Diğer yayınlar 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler