İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3293
Kurumsal E-Posta serdardumlupinar  siirt.edu.tr
E-Posta serdardumlupinar  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.09.2018 15:33:30

Arş. Gör. SERDAR DUMLUPINAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : SERDAR DUMLUPINAR

2. Doğum Tarihi         

3. Unvanı                    : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

4.Öğrenim Durumu   : YÜKSEK LİSANS 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

MALİYE

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İİBF

2008-2012

Y. Lisans

MALİYE

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SBE

2012-2015

Doktora

MALİYE

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SBE

2016-

 

 

5. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.         Dumlupınar, S. (2017). Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Yönelik Olarak       Vergilendirmede Yasallık İlkesinin Mükellef Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, ss: 24-39, 11 Eylül, İstanbul.

 

6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Dumlupınar, S. ve Yardımcıoğlu F. (2015). Vergi Denetimlerinin Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Etkisi: Trabzon İli Örneği, Maliye Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, ss: 1-16.

 

            2.         Dumlupınar, S. (2017). Rod Hill ve Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı: Eleştirel       Düşünürün Mikroiktisat Klavuzu, Fiscaoeconomia, C:1, S:2, ss: 150-167.


7. Diğer yayınlar

1.         Vergi Denetim Türleri, http://www.vergialgi.net/makaleler/vergi-denetim-turleri/, (20.04.2014)

           

  


 


 


Güncelleme : 19.11.2018 12:40:37