İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta seyithangayir  hotmail.com
Web
Açıklama Tel: 0542 491 5455
Güncelleme23.02.2017 13:08:00

Arş. Gör. SEYİTHAN GAYIR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

1.     Adı Soyadı                   : Seyithan GAYIR

2.     Doğum Tarihi              : 10.11.1980

3.     Unvanı                          : Arş. Grv.

4.     Öğrenim Durumu       

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat 

İstanbul Üniversitesi

2012

Y. Lisans

Arap Dili ve Belagatı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2016

Doktora
 

Yüksek Lisans                     : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez                                        : “Evdahu'l-Mesalik Adlı Eserde Şiirle İstişhad”

Danışman                             : Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR

Lisans                                   :  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012.

Yabancı Dil

Arapça                                   : 77,5

Güncelleme : 14.03.2017 15:41:14