Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3044
Kurumsal E-Posta sinankutluay  siirt.edu.tr
E-Posta kutluays2012  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.03.2017 10:04:26

Dr. SİNAN KUTLUAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

1. Adı Soyadı             : SİNAN KUTLUAY

2. Doğum Tarihi        : 1988

3. Unvanı                   : Dr.

4. Öğrenim Durumu : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2006-Temmuz 2010

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2010-Temmuz 2012

Doktora

Kimya Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2014-Ocak 2018

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Arş. Gör.       : 2011-2017

Dr.                 : 2018-

Doç. Dr.        :

Prof. Dr.        :

 

 

6. Yapılan Tezler

6.1. Yüksek Lisans Tezi

Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 2010-Temmuz 2012.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mesut AKGÜN

6.2. Doktora Tezi

Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Bileşiklerinin Kristalizasyon ile Üretim Şartlarının CMSMPR Sisteminde Optimizasyonu ve Kekleşmenin İncelenmesi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 2014-Ocak 2018.

Tez Danışmanları: Yrd. Doç. Dr. A. Abdullah CEYHAN, Prof. Dr. Ömer ŞAHİN (II. Danışman)

  

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1.       Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ (2017).Design and optimization of production parameters boric acid crystals with crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies”, Journal of Crystal Growth. 467, pp. 172-180.

2.       Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan Kutluay (2016).Cold plasma and microwave radiation applications surface modification on pistachio husk-based adsorbent and its effects on adsorption of Rhodamine B”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 38 (3), pp. 339-346.

3.       Ömer Sahin, Cafer Saka, Sinan Kutluay (2013). “Cold plasma and microwave radiation applications on almond shell surface and its effects on adsorption of Eriochrome Black T”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 19 (5), pp. 1617-1623.

4.       Ekin Kıpçak, Sinan Kutluay, and Mesut Akgün (2012). "Simultaneous Treatment and Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater under Supercritical Conditions", World Academy of Science, Engineering and Technology/International Journal of Chemical and Molecular Engineering, 6 (11), 1498-1503.

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi (2017) Evolution of boric acid crystal size distribution and shape in CMSMPR crystallizer- effect of residence time, stirring speed, feed flow rate and amount of supersaturation” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 11-15 October.

2.       Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Halil Demir, Ömer Şahin (2017) Determination of borax pentahydrate crystal size distribution and shape in CMSMPR crystallizer- effect of supersaturation, feed flow rate and stirring speed with timeThe International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 11-15 October.

3.       Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ (2016) “The optimization of production parameters borax pentahydrate crystals with crystallization process inmodified continuous cool­ing MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana-Turkey October 26-28.

4.       Kutluay, S., Kipcak, E., Akgun, M. (2012) “Simultaneous Treatment and Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater under Supercritical Conditions”, ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, Paris, France, November 28-29.

7.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar (2013). “Ni‐W‐B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi”, UTES’13- 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, 25-28 Aralık.

2.       Kutluay, S., Aynacı, F., Kıpçak, E.Y., Akgün, M. (2012).  "Süperkritik su ortamnda zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül.

3.       Aynacı, F., Kutluay, S., Kıpçak, E.Y., Akgün, M. (2012). "Süperkritik su ortamnda 2-propanolün katalitik gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül.

 

8. Projeler

           

1.       Zeytin Karasuyundan Hidrojen ve Biyoyakıt Üretimi, TÜBİTAK Projesi, Bütçe (217.685 TL), 2009-2012, Bursiyer, 1001 MAG (No: 108M546)

2.       Sülfürik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi, ETİ MADEN Araştırma Projesi, Bütçe (1.000.000 TL), 2014-2016, Araştırmacı (Bursiyer), [No:400.02(TGD.2014/3)]

 

 

9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

 

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı

4

0

Kimya Mühendisliğine Giriş

2

0

 

 

 

 

 

Güncelleme : 16.04.2018 16:37:17
Projeler
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Yapılan Tezler