Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3044
Kurumsal E-Posta sinankutluay  siirt.edu.tr
E-Posta kutluays2012  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.03.2017 10:04:26

Arş. Gör. SİNAN KUTLUAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Sinan KUTLUAY Özgeçmişine erişmek için tıklayınız

Güncelleme : 13.03.2017 23:16:53
Bilimsel Yayınlar : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınlar
   

 1) Ekin Kıpçak,Sinan Kutluay, and Mesut Akgün, "Simultaneous Treatment andCatalytic Gasification of Olive Mill Wastewater under SupercriticalConditions", World Academy of Science, Engineering and Technology,Issue 71, pp.1545-1550, (2012).


  2) ÖmerSahin, Cafer SakaSinan Kutluay, “Cold plasma andmicrowave radiation applications on almond shell surface and its effects on theadsorption of Eriochrome Black T”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry.19 (5), pp. 1617-1623, (2013).


  3) Cafer Saka, Ömer Sahin, SinanKutluay, “Cold plasma and microwave radiationapplications for surface modification on the pistachio husk-based adsorbent andits effects on the adsorption of Rhodamine B”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization,and Environmental Effects. 38 (3), pp. 339-346, (2016).

Projeler

Projeler

Proje Başlığı: Zeytin Karasuyundan Hidrojen ve Biyoyakıt Üretimi

Projedeki Görevi: Bursiyer

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Mart 2009 / Mart 2012

Proje Durumu: Tamamlandı

 

Proje Başlığı: Sülfürik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Destekleyen Kurum: ETİ MADEN

Proje Başlangıç/ Bitiş Tarihleri: 17/02/2014-17/01/2016

Proje Durumu: Tamamlandı

Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınlar
  1. Kutluay, S., Kipcak, E., Akgun, M., Simultaneous Treatmentand Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater under Supercritical Conditions, ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, Paris,France, November 28-29, (2012)
     

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınlar
  1. Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar, "Ni-W-B katalizörü varlığında sodyum borhidrürün hidrolizinden hidrojen üretimi", UTES'13 - 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 25-28 Aralık, (2014)

  2. Kutluay, S., Aynacı, F., Kıpçak, E.Y., Akgün, M., "Süperkritik su ortamnda zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, (2012)

  3.  Aynacı, F., Kutluay, S., Kıpçak, E.Y., Akgün, M., "Süperkritik su ortamnda 2-propanolün katalitik gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul,3-6 Eylül , (2012)

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışman

Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Arıtımı ve Gazlaştırılması

   "Doç. Dr. Mesut AKGÜN"