Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2014 13:30:39

Arş. Gör. SULTAN DERE

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

A

1.       Adı Soyadı: Sultan DERE

2.       Doğum Tarihi: 27.04.1986

3.       Unvan: Arş.Gör.

4.       Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Çanakkale 18 Mart Üniv.

2009

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Botanik ABD

Gaziantep  Üniv.

2012

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri ABD

Çukurova Üniv.

2015

5.       Akademik Unvanlar:

Araştırma Gör. 2014-

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri


 

9. İdari Görevler

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 
Güncelleme : 14.02.2017 08:16:47
Yayınlar ve Kongreler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler