Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 3045
Kurumsal E-Posta
E-Posta tulinn_avci  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme12.01.2017 23:00:08

Arş. Gör. TÜLİN AVCI HANSU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Tülin AVCI HANSU Özgeçmişine erişmek için tıklayınız

Güncelleme : 14.03.2017 14:12:05
Akademik Çalışmalar
  1. Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Tülin AVCI HANSU,“ The Effects of Plasma Treatment on Electrochemical Activity of Co-W-B Catalyst for Production by Hydrolysis of NaBH4 “ International Journal of Hydrogen Energy 2013.
  2. Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİNTülin AVCI HANSU, Asım BALBAY, "Mikrodalga İle Aktivitesi Arttırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi" IX. Clean Energy Symposium, UTES’13. 25-28 December 2013, Konya.
  3. Mehmet Sait İZGİ, Tülin AVCI, Ömer ŞAHİN, “Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi Muğla- Fethiye 01-10-2012.
  4. Tülin AVCI, Veli KASIM,“Sterik Engelli Aromatik Köprülü Bis-Salisilaldiminlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Jenerasyonu” 25. Ulusal kimya Kongresi Erzurum 2011
Katıldığı Sempozyumlar
  1. 26. Ulusal Kimya Kongresi’nde Bildiri Sunumu (1-6 Ekim 2012 Fethiye MUĞLA)
  2. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi’nde Poster Sunumu (27 Haziran 2011 Erzurum)
Uluslararası SCI Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
A1)  Ekinci, A, Şahin, Ö, Saka, C, Avcı, T. (2013) The effects of plasmatreatment on electrochemical activity of Co-W- B catalyst for hydrogenproduction by hydrolysis of NaBH4. Int J Hydrogen Energy 38:15295–15301.