Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta utkusanver  siirt.edu.tr
E-Posta utkusanver  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.02.2016 00:13:10

Arş. Gör. UTKU ŞANVER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

 

1.       Adı Soyadı: Utku ŞANVER

2.       Doğum Tarihi: 05.02.1987

3.       Unvan: Arş. Gör.

4.       Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Ege Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma ABD

Ege Üniversitesi

2014

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma ABD

Ege Üniversitesi.

Devam

5.       Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi -2016

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

İzmir ilinde etlik piliç yetiştiriciliği yapılan kümes altlıklarında bulunan Coleoptera takımına bağlı türlerin belirlenmesi ve yaygınlıklarının ortaya konması , Ege Üniversitesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2012

 

6.2. Doktora Tezleri

 


9. İdari Görevler


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-  Türkiye Fitopatoloji Derneği

 

11. Ödüller

Ege Üniversitesi Yüksek Onur Belgesi-2012

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Güncelleme : 15.02.2017 13:06:22
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

 

Sanver, U and Tezcan, S., 2016, Coleoptera Fauna of Poultry Litter in Izmir Province of Turkey (Coleoptera), Entomofauna Zeitschriet Für Entomologie, 37(12):217-224 pp

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şanver, U. ve Tezcan, S., 2012, İnsan Sağlığında İlaç Olarak Kullanılan Böcekler, Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül

 

- Tezcan, S., Tezcan, F., Gülperçin, N., Karababa, A. O., Kanlıoğlu, A., İlhan, İ., Duman, R., Atalay, M., Şanver, U.,Pazarlar, S., Yılmaz, T., Gümüştaş, H., Halaçlar, K., Aktaş, I. ve Erol, A., 2012, İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratılması Doğa Eğitimi Projesi: Böfyap- Böcek Okulu, Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül

 

- Okan, E. ve Şanver, U., 2015, Alternatif Kurutma Zeminlerinde Natural ve Bandırmalı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Kurutma, Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 25-29 Ağustos

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

- İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi (BÖFYAP), TÜBİTAK Projesi, 2011 (Yürütücü: Prof. Dr. Serdar TEZCAN) - Proje Bursiyeri

- İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi (BÖFYAP), TÜBİTAK Projesi, 2012 (Yürütücü: Prof. Dr. Serdar TEZCAN) - Proje Bursiyeri

- İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi (BÖFYAP), TÜBİTAK Projesi, 2013 (Yürütücü: Prof. Dr. Serdar TEZCAN) - Proje Bursiyeri

- İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi (BÖFYAP), TÜBİTAK Projesi, 2014 (Yürütücü: Prof. Dr. Serdar TEZCAN) - Proje Bursiyeri

- Türkiye’de Süne populasyonları arasındaki genetik varyasyonun ve simbiyotik kompozisyonun belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, 2015 (Yürütücü: Doç. Dr. Nurper GÜZ) - Proje Bursiyeri