Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon 2231056 / 25
Kurumsal E-Posta veyselalkin  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:24:14

Arş. Gör. VEYSEL ALKIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi

ÖZ  GEÇMİŞ FORMUÖDr. Mustafa KAHYAOĞLU

1. Adı Soyadı: Veysel ALKIN

 

2. Doğum Tarihi:05.08.1987

 

3. Unvan: Arş.Gör.

 

4. Öğrenim Durumu: Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Siirt Üniversitesi

2007-2011

Y.Lisans

Hemşirelik/Halk Sağlığı Hemşireliği

İnönü Üniversitesi

2015-……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar:Araştırma Görevlisi

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI

&ArtsandHumanities)

-

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

Bildiriler

“Tunceli Üniversitesi Öğrencilerinin Besleme Alışkanlıkları ile Uyku Kalitesi Arasındaki ilişki”

Gülnaz Karatay,Ezgi Karadağ,Veysel Alkın

-

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KARŞILAŞTIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞLAİLE İŞ DOYUMU ARASINDANKİ İLİŞKİ” Rukuye AYLAZ, Berna  BAYIR, Fatma GEÇİCİ, Veysel  ALKIN,

(1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi-2015)

 

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı:

                                                                                                          Tarih:

                                                                                                          İmza:

 

Güncelleme : 16.03.2017 11:35:53
poster bildiri

“Tunceli Üniversitesi Öğrencilerinin Besleme Alışkanlıkları ile Uyku Kalitesi Arasındaki ilişki”

Gülnaz Karatay,Ezgi Karadağ,Veysel Alkın

-

Sozel bildiri

“BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KARŞILAŞTIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞLAİLE İŞ DOYUMU ARASINDANKİ İLİŞKİ” Rukuye AYLAZ, Berna  BAYIR, Fatma GEÇİCİ, Veysel  ALKIN,

(1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi-2015)