İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta ozkanyakup  windowslive.com
Web
Açıklama
Güncelleme06.06.2016 13:55:11

Arş. Gör. YAKUP ÖZKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 Adı Soyadı: Yakup Özkan

 Doğum Tarihi: 1981'de Erzurum'da doğdu. 

 Unvanı: Araştırma Görevlisi                                                                                                                    

 Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  İlahiyat

Çanakkale-Sakarya Ü.

2002-2006

Yük. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi

2007-2010

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi

2011-

 

 

 

 

2014-2015 tarihinde Ürdün'de Arapça üzerine dil eğitimi aldı.  

Yüksek Lisans: 

Tez: Ebû'l-Berekât el-Bağdâdî'nin Tanrı Anlayışı

Danışman: Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Doktora: 

Tez: İbn Sînâ'da Varlık ve Mahiyet İlişkisi

Danışman: Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça


Güncelleme : 30.11.2017 13:47:50
Doktora Ders Dönemimde Ödev Olarak Sunduğum Yazılar
1. Theaitetos'ta Akılsal Açıklamayla Birlikte Olan Doğru Sanı
2. Leibniz Felsefesinde Yalın Tözler Kavramı 
3. Theaitetos'ta Doğru Sanı 
4. Leibniz Felsefesinde "Bu Dünya Olanaklı Dünyaların En İyisidir" Kuramı  
5. İbn Sina, İkinci Analitikler, Beşinci Fasıl: Sorular ve Bunlarla İlgili Şeyler; Bilimlerin İlkelerinin ve Orta Terim               Sınıflarının Açıklanması                                                                                                                                                   
6. Tusi’nin İbn Sina SavunmasıMurat Demirkol, Ankara: Fecr Yayınları, 2010. 256 sayfa (Yayımlanmamış Kitap Tanıtımı) 
7. Heyulani Akılla İlgili Klasik Bir Metin Üzerine Bir İnceleme (İbn Rüşd Örneği) 
8. Farabi'de Heyulani Akıl-Faal Akıl İlişkisi 
9. Farabi'de Beş Tümel 
10. Farabi Mantığında Kategoriler 
11. Kant Felsefesinde Pratik Aklın Özgürlük Postulatı 
12. Varlıkbilimsel Kanıt Üzerine Kant'ın Düşüncesi 
13. Sudur Kuramı: Plotinus ve İbn Sina Arasında Bir Karşılaştırma
14. Kutbeddin Razi'nin Hayatı, Eserleri ve Felsefi Görüşleri, Necmi Derin, Ankara Ü. S. B. E. Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 2008. 233 sayfa (Yayımlanmamış Kitap Tanıtımı)      
15. İbn Sina Felsefesinde Metafiziğin İnceleme Alanı 
16. Varlık ve İmkan-Aristoteles’ten İbn Sina’ya İmkanın TarihiM. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2011. 302 sayfa, (Kitap Tanıtımı) 
17. İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, Ömer Türker, İstanbul: İsam Yayınları, 2010. 272 sayfa (Yayımlanmış Kitap Tanıtımı)
Kitap Tanıtımları

1- Bonaventura’da Din Felsefe İlişkisi, Muammer İskenderoğlu, Değişim yay. 2008, s.151,

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 18 (2008).

2- İbn Meymun Felsefesinde Tanrı, Atilla Arkan, İz yay. 2007, 283 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

 3- Etik ve Tasavvuf -Felsefî Diyaloglar- ,Kenan Gürsoy, Sufî Kitap, 2008, 206 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

4- İslam Mantık Geleneği ve Doğuluların Mantığı, Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 359 s.

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008)

5- Çatışmanın Dinamikleri Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Fehrullah Terkan, Elis yay.

    2007, s. 261, (Usul İslam Araştırmaları dergisinde (6.sayı) yayınlanmıştır).

6- İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, Ömer Türker İstanbul: İsam   

    Yayınları, 2010. 272 sayfa.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 24 (2011).

7-Derin Yapı, İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesiİhsan Fazlıoğlu,  

   Papersense yay. 2015, 283 s.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı 2, s. 183-189.

8- Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler-Kesişen Yollar, Recep Alpyağıl, İz

    Yayıncılık, 2016, s. 186.

    Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 1, s. 183-191.

9- Dinlerde İntihar, Şehitlik ve Ötanazi, Necati Sümer, Ankara Okulu, 2015, s. 256.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 2.  

10- BİRLEYEREK OLUŞMAK-Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar-
Kenan Gürsoy, Aktif Düşünce Yayıncılık, 2013, s. 236.
Hikmetin İzinde KENAN GÜRSOY’a Armağan, Aktif Düşünce Yayıncılık, Aralık-2016.


11MOLLA FENÂRÎ’DE TASAVVUF METAFİZİĞİSİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 4 • SAYI 1 • s. 183-188. Uluslararası Makaleler

1 ÖZKAN, Y . (2017). Spinoza Felsefesinde Varoluş-Öz Ayrımı. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (29), 0-0. DOI: 10.20981/kaygi.342434  
2.  Yakup ÖZKAN, Ebu’l-Berekat El-Bağdadi’nin Tanrı Anlayışı (The Concept of God in Abu Al-Barakat Al-Baghdadi), 2017,      
     Volume 12 Issue 20, 183-206, 10.7827/TurkishStudies.12233