İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta ozkanyakup  windowslive.com
Web
Açıklama
Güncelleme06.06.2016 13:55:11

Arş. Gör. YAKUP ÖZKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yakup ÖZKAN

2. Doğum Tarihi          : 1981

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora Öğrencisi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

   İlahiyat Fakültesi

Sakarya Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi

2010

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi

2011-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

 

6. Yayınlar

 

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. YAKUP ÖZKAN (2017). Spinoza Felsefesinde Varoluş-Öz Ayrımı. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/31310/342434, Sayı 29, 181– 193.   

 

            2. YAKUP ÖZKAN (2017). EBU’L-BEREKAT EL-BAĞDADİ’NİN TANRI ANLAYIŞI, http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1838788355_12C396zkanYakup-kda-183-206.pd, 12 (20), 183-206.     

 

6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

 

9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 Klasik Mantık 

 2

 

210

 2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 Klasik Mantık

  Felsefe Tarihi 

 

 2

 4

 

 240

 230

 

 

10.  2015-2016 İlkbahar döneminde Sosyoloji Bölümünde İslam Felsefesi Tarihi Dersi. 

11.  2014-2015 yılları arasında Ürdün'de Arap Dili öğrenimi. 

12.  2006-2007 yılları arasında Güz Döneminde Lisede Din Kültürü, Psikoloji ve Felsefe Dersi. 

13.  Doktora Tez Konusu: İbn Sina Felsefesinde Varlık ve Mahiyet İlişkisi 

 

Güncelleme : 22.04.2018 21:07:52
Kitap Tanıtımları

1- Bonaventura’da Din Felsefe İlişkisi, Muammer İskenderoğlu, Değişim yay. 2008, s.151,

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 18 (2008).

2- İbn Meymun Felsefesinde Tanrı, Atilla Arkan, İz yay. 2007, 283 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

 3- Etik ve Tasavvuf -Felsefî Diyaloglar- ,Kenan Gürsoy, Sufî Kitap, 2008, 206 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

4- İslam Mantık Geleneği ve Doğuluların Mantığı, Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 359 s.

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008)

5- Çatışmanın Dinamikleri Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Fehrullah Terkan, Elis yay.

    2007, s. 261, (Usul İslam Araştırmaları dergisinde (6.sayı) yayınlanmıştır).

6- İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, Ömer Türker İstanbul: İsam   

    Yayınları, 2010. 272 sayfa.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 24 (2011).

7-Derin Yapı, İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesiİhsan Fazlıoğlu,  

   Papersense yay. 2015, 283 s.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı 2, s. 183-189.

8- Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler-Kesişen Yollar, Recep Alpyağıl, İz

    Yayıncılık, 2016, s. 186.

    Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 1, s. 183-191.

9- Dinlerde İntihar, Şehitlik ve Ötanazi, Necati Sümer, Ankara Okulu, 2015, s. 256.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 2.  

10- BİRLEYEREK OLUŞMAK-Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar-
Kenan Gürsoy, Aktif Düşünce Yayıncılık, 2013, s. 236.
Hikmetin İzinde KENAN GÜRSOY’a Armağan, Aktif Düşünce Yayıncılık, Aralık-2016.


11MOLLA FENÂRÎ’DE TASAVVUF METAFİZİĞİSİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 4 • SAYI 1 • s. 183-188. Uluslararası Makaleler

1 ÖZKAN, Y . (2017). Spinoza Felsefesinde Varoluş-Öz Ayrımı. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (29), 0-0. DOI: 10.20981/kaygi.342434  
2.  Yakup ÖZKAN, Ebu’l-Berekat El-Bağdadi’nin Tanrı Anlayışı (The Concept of God in Abu Al-Barakat Al-Baghdadi), 2017,      
     Volume 12 Issue 20, 183-206, 10.7827/TurkishStudies.12233