İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta ozkanyakup  windowslive.com
Web
Açıklama
Güncelleme06.06.2016 13:55:11

Arş. Gör. YAKUP ÖZKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 Adı Soyadı: Yakup Özkan

 Doğum Tarihi: 1981

 Unvanı: Araştırma Görevlisi                                                                                                                    

 Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans    İlahiyat

Sakarya Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi

2010

Doktora

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Sakarya Üniversitesi

Devam ediyor

 

 

 

 

Yüksek Lisans

Tez: Ebû'l-Berekât el-Bağdâdî'nin Tanrı Anlayışı

Danışman: Doç. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Doktora

Tez: İbn Sînâ'da Varlık ve Mahiyet İlişkisi

Danışman: Doç. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça


Güncelleme : 03.03.2017 01:54:33
Kitap Tanıtımları

1- Bonaventura’da Din Felsefe İlişkisi, Muammer İskenderoğlu, Değişim yay. 2008, s.151,

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 18 (2008).

2- İbn Meymun Felsefesinde Tanrı, Atilla Arkan, İz yay. 2007, 283 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

 3- Etik ve Tasavvuf -Felsefî Diyaloglar- ,Kenan Gürsoy, Sufî Kitap, 2008, 206 s.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008).

4- İslam Mantık Geleneği ve Doğuluların Mantığı, Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 359 s.

    Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 17 (2008)

5- Çatışmanın Dinamikleri Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Fehrullah Terkan, Elis yay.

    2007, s. 261, (Usul İslam Araştırmaları dergisinde (6.sayı) yayınlanmıştır).

6- İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, Ömer Türker İstanbul: İsam   

    Yayınları, 2010. 272 sayfa.

     Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 24 (2011).

7-Derin Yapı, İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesiİhsan Fazlıoğlu,  

   Papersense yay. 2015, 283 s.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı 2, s. 183-189.

8- Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler-Kesişen Yollar, Recep Alpyağıl, İz

    Yayıncılık, 2016, s. 186.

    Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 1, s. 183-191.

9- Dinlerde İntihar, Şehitlik ve Ötanazi, Necati Sümer, Ankara Okulu, 2015, s. 256.

   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı 2.  

10- BİRLEYEREK OLUŞMAK-Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar-
Kenan Gürsoy, Aktif Düşünce Yayıncılık, 2013, s. 236.
Hikmetin İzinde KENAN GÜRSOY’a Armağan, Aktif Düşünce Yayıncılık, Aralık-2016.


11MOLLA FENÂRÎ’DE TASAVVUF METAFİZİĞİSİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 4 • SAYI 1 • s. 183-188. Makale