İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon / (0484) 212-1111 3295
Kurumsal E-Posta yunusbaydas  siirt.edu.tr
E-Posta baydasyunus  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.05.2018 14:59:48

Arş. Gör. YUNUS BAYDAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

                                                                              ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı              : Yunus BAYDAŞ

2. Doğum Tarihi          : 20.04.1995

3. Unvanı                    : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

4.Öğrenim Durumu     : YÜKSEK LİSANS

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İŞLETME

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2010-2014

Y. Lisans

İŞLETME

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2015-2017

Doktora

İŞLETME

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2017-DEVAM

 

 

  5. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.     Polat, M., Türkan, Y. ve Baydaş, Y.     (2017). Hisse Senedi Değeri İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir, ss: 349-360.

6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildirileri  

            1. Yunus BAYDAŞ,  Müslüm POLAT,  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa İstanbul'a Etkisinin Belirlenmesi, l. Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, 27-28 Eylül 2018. 

            

 

Güncelleme : 04.10.2018 14:36:40