Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Telefon / 3209
Kurumsal E-Posta emreyarayan  siirt.edu.tr
E-Posta yunus.emre.yarayan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme12.04.2018 10:35:40

Arş. Gör. YUNUS EMRE YARAYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yunus Emre YARAYAN    

2. Doğum Tarihi          : 30.04.1990

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora ( Devam Ediyor )

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu - Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Gazi Üniversitesi

2009-2013

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Kırıkkale Üniversitesi

2015-2017

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Yaş, Cinsiyet ve Spor Türü Değişkenlerine Göre İncelenmesi Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi 2017.

2.      Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılan Açık ve Kapalı Alan Sporcuların Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 2017.

2.      İlkokul Düzeyinde Oyun Eğitiminin Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İncelenmesi 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 2017.

3.      Farklı Branştaki Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 2017.

4.      Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi 2017.

5.      Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2017.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45