İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta ynssnr  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.02.2017 18:29:30

Arş. Gör. YUNUS SANIR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

1.Adı Soyadı:  Yunus Sanır

2.Doğum Tarihi: 1987

3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

DokuzEylül Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ürdün Üniversitesi

2016

Doktora


 

Yüksek Lisans

Tez: Feyd elmustefid fi mesailil tefvid li timurtaşi  dirase ve tahkik ve talik

Danışman: Prof. Dr. İsmail Berrişi

 

Güncelleme : 17.02.2017 18:28:43