İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 04842231224 / 2951
Kurumsal E-Posta zakirdemir  siirt.edu.tr
E-Posta zakirdemir56  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.04.2016 07:24:01

Arş. Gör. ZAKİR DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

Marmara Üniversitesi
Kitap Kritiği

Zakir Demir, Muhammed Hasan Bekkâî’nin Kitâbnâme-i Büzürg-i  Kur’ân-ı Kerîm Adlı Eseri, [Tahran: Vizâret-i Ferheng ü İrşâd-ı İslâmî,1995-2007, I-XX cilt.], İslâm Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 35, s. 188-194.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Zakir Demir, Mu‘âlecetu’t-Tefekküki’l-Userî bi-Hidâyeti’l-Kur’âni’l-Kerim fî Dav’i Sûreti’t-Tahrîm, Tevzîfu’d-Dirâsâti’l-Kur’âniyye  fî ‘İlâci’l-Müşkilâti’l-Mu‘âsıra, Ebhâ: Câmi‘atu’l-MelikiHâlid, 2016, I. 685-711.