İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Telefon (0484) 411-4242 / 4000
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme04.02.2016 11:30:31

Doç.Dr ABDULLAH ÜNALAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Abdullah ÜNALAN CV
Güncelleme : 16.03.2017 15:38:53
AKADEMİK ÜNVANLAR

GörevUnvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994-1996

Ar.Gör.  

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2002

Dr.Ar.Gör

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1998-2009

Yrd. Doç. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

Yrd. Doç. Dr

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

20013-

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 KİTAPLAR 

 Ünalan, Abdullah, İmamet Teorisinin Referanslarında Hadîs-Ehl-i Sünnet ve Şîa Örneği,Elips Yayınları, Ankara, 2006.
•    Ünalan, Abdullah, Rasûlullah(s)’ın Tavsiyeleri, İhsan Yayınları, İstanbul,  2007)
•    Ünalan, Abdullah, Rasûlullah(s)’ın Davetinde Psikolojik Boyut, Kitabi Yayınları, İzmir, 2009.
•    Ünalan, Abdullah, Şia’daHadîs Usûlü, Albi Yayınları, İzmir, 2013.
•    Ünalan, Abdullah, HadisPerspektifinden Kur’an, Albi Yayınları, İzmir 2012.
•    Ünalan, Abdullah, MollaMahmûd es-Siirdî’nin ed-Dâu ve’d-Devâu adlı eserinin tahkik, tercüme,hadislerinin tahrici ve yayına hazırlanması (Bitmiş Proje: Y.Y.Ü. BilimselAraştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2008-İLH-B 111).


2- Ulusal Hakemli Dergilerde YayınlananMakaleler
•    Ünalan, Abdullah, İbnİshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi,Sayı: II Kasım 2009, s. 89-106.
•    Ünalan, Abdullah, HadislerdeMetaforik Kullanım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Cilt:XI/Sayı: 1/Yıl: 2009, s. 107-140.
•    Ünalan, Abdullah, SahabeninHz. Peygamber’e Muhalefeti, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi9-10, Bişkek-2010, s. 141-159.
•    Ünalan, Abdullah,Sa’lebe Hadisesine Tahlili Bir Yaklaşım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü dergisi, Yıl: 2011/Sayı: 20/Bahar, s. 149-172. 

3- Ulusal Bilimsel Toplantılarda SunulanBildiriler
Ünalan, Abdullah, Erzen’den Kurtalan’a,Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-20-21 Eylül 2006, BirleşikMatbaa/İzmir/Ağustos 2007.
•    Ünalan, Abdullah, MeleHabib-i Kadî, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt-2007, BirleşikMatbaa/İzmir/2008. 
4- Ansiklopedi Maddeler
•    Ünalan, Abdullah, "Müsrif", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 191, IV, s.383.
•    Ünalan, Abdullah, "Münkir", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 1991, IV. s.364-365.

5. Diğer Bilimsel Faaliyetler

C. Sempozyum Ve Paneller
1. Ünalan, Abdullah, Güneydoğu Meselesive Çözüm Önerileri (sempozyum, Ankara, 1993)
2. Ünalan, Abdullah, Fakülte Seminerleri
3. Ünalan, Abdullah, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Konferansları
4. Ünalan, Abdullah, TRT 6'da konuşmalar.