Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon 0 484 223 1224 / 4050
Kurumsal E-Posta sakaca1976  siirt.edu.tr
E-Posta sakaca1976  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.02.2017 15:53:37

Doç.Dr CAFER SAKA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Cafer SAKA


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi,  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

1998

Y. Lisans

Eğitim Fakültesi,  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

2000

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Analitik Kimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Van'daki Liselerde Kimya Eğitiminde Anlaşılamayan Bazı Kavramların Araştırılması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Maşuk KÜÇÜK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Migren tedavisinde kullanılan indol türevi bileşiklerden naratriptan’ın redoks özelliklerinin incelenmesi ve voltametrik analizi,

Tez Danışmanı: Prof Dr Zühre ŞENTÜRK


 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2000-2009

Yar.Doç.Dr.

 Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu  

2009- 2013

Doçent Dr.

Siirt  Üniversitesi

2013-…..

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Abdurrahman ÖZHAN. Mikrodalga yönteminin kullanılmasıyla çam kozalağından aktif karbon üretimi ve metilen Mavisi adsorbsiyonu (II.Danışman, tamamlandı)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Cafer SAKA, High-Performance Liquid Chromatography Methods to Simultaneous Determination of Antiretroviral Drugs in Biological Matrices. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39(02) (2009) 108- 125.

A2.Cafer SAKA. Review of Analytical Methods for Identification and Determination of Triptans. Critical Reviews in Analytical Chemistry,39(1)(2009) 32-42.

A3.  Ü. Şener, Y. Genel, Cafer SAKA, F. Kılıçel, M.M. Küçük, Supercritical fluid extraction of cotton stalks. Energy Sources Part A, Recovery, Utilization, and Environmental Effects. (2010) 32(1), 20-25.

A4. N. Çalışkan, E. Söğüt, Cafer SAKA, Y. Yardım, Z. Şentürk. The Natural Diatomite from Çaldıran-Van (Turkey): Electroanalytical Application to Antimigraine Compound Naratriptan at Modified Carbon Paste Electrode. Combinatorial Chemistry & High Throughpout Screening 13 (2010) 703-714.

A5 Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma and formaldehyde treated onion skins. Coloration Technology. 127 (2011) 246-255

A6.  Mustafa Özdemir, Tamer BOLGAZ, Cafer SAKA*(Sorumlu yazar), Ömer ŞAHİN. Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalks in a two-stage process. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92 (2011) 171-175

A7Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Halil DEMİR, Mustafa KAHYAOĞLU. Removal of lead (II) from aqueous solutions using pre-boiled and formaldehyde treated onion skins as a new adsorbent. Separation Science and Technology. 46 (2011) 507-517.

 A8.  H. Dolas, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Halil DEMİR. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surface area and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Engineering Journal. 166 (2011) 191-197.

A9. Zühre Şentürk, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), İbrahim Teğin.Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants. Reviews in Analytical Chemistry. 30 (2011) 87-122,

A10. Mustafa KAHYAOĞLU, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA. Biohydrogen productıon from industrial waste substrate as a clean energy. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 34(2012) 1084-1103,

A11. Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, M.Sena ÇELİK. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using microwave heating and pre-boiling treated onion skins as a new adsorbent. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2012, 34, 1577-1590.

A12. Cafer SAKA,. BET, TG-DTG, FTIR, SEM, iodine number analysis and Preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 95 (2012) 21-24.

A13. Cafer SAKA, Ömer Şahin, Hamdullah ADSOY & M.Şirin AKYEL. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma, microwave radiation and formaldehyde treated acorn shells. Separation Science and Technology 2012, 47: 1542–1551,

A14. Cafer Saka, Ömer Sahin, M.Maşuk KÜÇÜK Application of agricultural and forest waste adsorbents for removal of lead (II) from contaminated water. International Journal of Environmen​tal Science and Technology. 9 (2012) 379-394. 

A15. Dilek KILINÇ, Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN; Hydrogen generation from catalytic hydrolysis of sodium borohydride by a novel Co(II)-Cu(II) based complex catalyst.Journal of Power Sources (2012) 217 : 256-261 

A16. Cafer Saka & Ömer Sahin Determination of serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor antidepressants in pharmaceuticals and biological material Critical Reviews in Analytical Chemistry. 2013, 43 (1), pp. 2-34.

A17. Ömer Sahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), Sinan KUTLUAY Cold plasma and microwave radiation applications on almond shell surface and its effects on the adsorption of Eriochrome Black T. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.201319 (5), pp. 1617-1623

A18. Ömer Sahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), Preparation and characterization of activated carbon from acorn shell by physical activation with H2O-CO2 in two-step pretreatment. Bioresource Technology 2013, 136,  163-168.

A19. Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Orhan Baytar, Cafer Saka*(Sorumlu yazar),. Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass by two-stage procedure at low activation temperature and it's the adsorption of iodine.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,  (2013), 104, 378-383

A20. Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar),, Ali Yalçın A novel thermal process for activated carbon production from the vetch biomass with air at low temperature by two-stage procedure  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis2013,  104, 170-175.

A21. Ömer Şahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), Orhan Baytar, Fevzi Hansu Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (o)-based catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4 Journal of Power Sources2013,  240, 15 729-735.

A22. A.Ekinci, Ö.ŞAHİN, C.SAKA*(Sorumlu yazar),, T. AVCI. The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co-W- B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4. International Journal of Hydrogen Energy 2013, 38 (35), pp. 15295-15301

A23. Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Fevzi HANSU, Cafer SAKA*(Sorumlu yazar),. Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni(0) catalyst in dielectric barrier discharge method.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 36, 2014, 1886-1894

A24. Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Cafer SAKA*(Sorumlu yazar),, Fevzi HANSU. Hydrogen generation from NaBH4 solution with the high-performance Co(0) catalyst using a cold plasma method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014, 36 (14), pp. 1578-1587.

A25. Ömer Yavuz, Cafer SAKA*(Sorumlu yazar),.Surface modification with cold plasma application on kaolin and its effects on the adsorption of methylene blue.. Applied Clay Science. 2014, 85 (1), pp. 96-102

 A26. Özhan, A., Şahin, Ö.,Küçük, M.M., Saka, C*(Sorumlu yazar),. Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue Cellulose   2014,  21,  pp 2457-2467

A27.Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Halil DEMİR, Abdurrahman KARABULUT, Abdüssamed SARIKAYA. Hydrogen generation from sodium borohydride hydrolysis with a Cu-Co based catalyst: A kinetic study.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2015, 37, 956-964

A28. Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA, Sait İZGİ, Cafer SAKA*(Sorumlu yazar), Effect of Microwave Irradiation on a Co-B based Catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4 solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.. 2015, 37, 462-467.

A29. Omer Sahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), Ayhan Ceyhan & Orhan Baytar  Preparation of high surface area activated carbon from elaeagnus angustifolia seeds by chemical activation with ZnCl2 in one-step treatment and it's iodine adsorption Separation Science and Technology 2015, 50: 886–891,

A30. Ö. Şahin, D Kılınç, C. Saka*(Sorumlu yazar),, Hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with a bimetallic solid-state Co-Fe complex catalyst Separation Science and Technology 2015, 50 (13), 2051-2059

A31. Ö Şahin, M Kaya, C Saka*(Sorumlu yazar), Plasma-surface modification on bentonite clay to improve the performance of adsorption of methylene blue, Applied Clay Science 2015, 116, 46-53.

A32. Cafer SAKA,  Analytical strategies for the determination of norepinephrine reuptake inhibitors in pharmaceutical formulations and biological fluids, Critical Reviews in Analytical Chemistry 2016, 46 (1), 40-66.

A33. Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan KUTLUAY, Cold plasma and microwave radiation applications for surface modification on the pistachio husk-based adsorbent and its effects on the adsorption of Rhodamine B. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 2016, 38, 339-346

A34. Omer Sahin, Cafer Saka*(Sorumlu yazar), Ayhan Ceyhan & Orhan Baytar  The pyrolysis process of biomass by two-stage chemical activation with different methodology and iodine adsorption Energy sources Part A 2016, 32,1756-1762.

A35. Ö Şahin, D Kılınç, C Saka*(Sorumlu yazar),  Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with a novel palladium metal complex catalyst Journal of the Energy Institute 2016, 89 (2), 182-189

A.36 C Saka, A Ekinci, Ö Şahin, A Balbay Influence of plasma treatment on Ce 0.05–Ni–W–B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4 Journal of the Energy Institute 2016,  89 (2), 190-198

A37. M Kaya, MF Dilekoğlu, Ö Şahin, C Saka*(Sorumlu yazar),, Plasma Treated Sepiolite: A New Adsorbent for Removal of Malachite Green from Contaminated Water, Plasma Chemistry and Plasma Processing 2016, 36 (6), 1417-1430.

A38. Ö Şahin, C Saka*(Sorumlu yazar), A Ekinci, A Balbay, Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-WB Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content, International Journal of Chemical Reactor Engineering 2016, 14 (1), 351-359

A39. Ö Şahin, MS İzgi, E Onat, C Saka*(Sorumlu yazar),, Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co–B–TiO2 catalyst for hydrogen production by NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co–B–TiO2 catalyst, International Journal of Hydrogen Energy 2016, 41 (4), 2539-2546

A40. MS İzgi, Ö Şahin, C Saka*(Sorumlu yazar),  Hydrogen production from NaBH4 using Co–Cu–B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment, International Journal of Hydrogen Energy 2016, 41 (3), 1600-1608

A41. M Özdemir, Ö Durmuş, Ö Şahin, C Saka *(Sorumlu yazar), , Removal of methylene blue, methyl violet, rhodamine B, alizarin red, and bromocresol green dyes from aqueous solutions on activated cotton stalks, Desalination and Water Treatment, 2016, 57, 18038-18048.

A42. Ö Şahin, D Kılınç, C Saka*(Sorumlu yazar),, Bimetallic Co–Ni based complex catalyst for hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with an alternative approach, Journal of the Energy Institute 2016, 89, 617–626.

A43. Cafer Saka  An overview of analytical methods for the determination of monoamine oxidase inhibitors in pharmaceutical formulations and biological fluids Critical Reviews in Analytical Chemistry 2017, 47 (1), 1-23

A44. Ömer Şahin, Arzu EKİNCİ, Asım Balbay & Cafer Saka Effects of plasma treatment, La content and temperature on the La-Ni-MoB catalysts for hydrogen production fromNaBH4 hydrolysis Surface Engineering 2017, 33:7, 499-505, DOI: 10.1080/02670844.2016.1271764

A45. Ö Şahin, DE Karakaş, M Kaya, C Saka*(Sorumlu yazar), The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co–B–P catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4, Journal of the Energy Institute 90 (2017) 466-475

A46. D Kılınç, Ö Şahin, C Saka*(Sorumlu yazar),  Investigation on salisylaldimine-Ni complex catalyst as an alternative to increasing the performance of catalytic hydrolysis of sodium borohydride International Journal of Hydrogen Energy 42 (32), 20625-20637

A47. Asım Balbay, Ömer Şahin & Cafer Saka*(Sorumlu yazar),  (2017) Effect of acid addition on hydrogen production from potassium borohydride hydrolysis, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 39:13, 1383-1389, DOI: 10.1080/15567036.2017.1331279

A48. Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş & Cafer Saka*(Sorumlu yazar),  (2017): Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve the hydrogen production rate, Materials and Manufacturing Processes, DOI: 10.1080/10426914.2017.1303159

A49. Cafer Saka (2017): Overview on the Surface Functionalization Mechanism and Determination of Surface Functional Groups of Plasma Treated Carbon Nanotubes, Critical Reviews in Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/10408347.2017.1356699

A50. Dilek KılınçÖmer Şahi̇nCafer Saka*(Sorumlu yazar),  Salicylaldimine-Ni complex supported on Al2O3: Highly efficient catalyst for hydrogen production from hydrolysis of sodium borohydride international journal of hydrogen energy (2017) 1-1 1

A51. M Kaya, Ö Şahin, C Saka*(Sorumlu yazar), 2017.  Preparation and TG/DTG, FT-IR, SEM, BET Surface Area, Iodine Number and Methylene Blue Number Analysis of Activated Carbon from Pistachio Shells by Chemical activation.. International Journal of Chemical Reactor Engineering  DOI: https://doi.org/10.1515/ijcre-2017-0060


B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ömer ŞAHİN; Cafer SAKA; Mustafa KAYA, Surface modification with cold plasma application on bentonite and its effects on the adsorption of methylene, blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

 B2. Ömer ŞAHİN; Cafer SAKA; Mustafa KAYA Production of Pistachio-nut shells based activated carbons for iodine and methylene blue adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

B3. Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa KAYA. Preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2 and its methylene blue and iodine adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

B4. Abdurrahman ÖZHAN, Ömer ŞAHİN; Mehmet Maşuk KÜÇÜK;  Cafer SAKA, Mustafa KAYA Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

 B5. Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa KAYAb Adsorption properties of sepiolite modified by cold plasma treatment International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

B6.Cafer Saka, Mustafa Kaya, Investıgatıon On the Malachıte Green Adsorptıon wıth Plasma Treated Bentonıte Adsorbent Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE 2017

B7.Cafer Saka, Mustafa Kaya Removal of methylene blue dye wıth plasma treated Sepıolıte adsorbent Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE 2017

B8.Yavuz Kırım, Mustafa Kaya, Cafer Saka, Actıvated carbon productıon from sıırt pıstachıo shell usıng dıfferent chemıcal actıvatıng agent Chemistryand Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE 2017

B9.Yavuz Kırım, Mustafa Kaya, Cafer Saka Actıvated carbon productıon from acorn shell usıng dıfferent chemıcal actıvatıng agent, Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE 2017

B10.Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon molecular sıeve productıon from sırt pıstachıo shells usıng ZnCl2 Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE, 2017.

B11.Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon Molecular Sıeve Productıon From Acorn Shells Usıng ZnCl2 Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE-2017) ,October 11 to 15, 2017 in Sarajevo - BOSNIA-HERZEGOVINA. ICACCHE 2017

B12.M.F.Dilekoğlu, Ö.Şahin, C.Saka, E, Sakın Tarımsal atık olan pamuk sapı fıstık kabuğu vesusam kabuğundan aktif karbon üretimi, HARRAN I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı 12 Mayıs 2017

B13.Asım Balbay, Yunus Gonulacar, C. Saka, N. Selvitepe  Design of a PID Digital Controlled Convective Type Drying System 8th International Advanced Technologies Symposium 2017

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. MS İZGİ, Ö ÖDEMİŞ, Ö ŞAHİN, C SAKA, Co-BF ve Co-BP katalizörleri kullanılarak NaBH4'den hidrojen üretimine NaOH'in etkisi.Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology/Selçuk . SUJEST, c.4, s.1, 2016

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü Bildiri:

E1. H. Adsoy, M. Şirin Akyel, Ö.Şahin, C.Saka. Adsorbent Olarak Palamut Kullanarak Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Uzaklaştirilmasi.1.ULUSAL Kimya Mühendisliği Öğr.Kongresi

 

E2. M.M. Küçük, Mehmet Yetim, C. Saka, Yaşar Genel, Kimya Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntemleri Etkin Kavram Öğretimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Ankara, 2002.

E3. M.M. Küçük, C. Saka, Vandaki Liselerde Kimya Öğretiminde Anlaşılmayan Bazı Kavramların Belirlenmesi. XV. Uusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001.

Poster Bildiri:

E4. Pınar TALAY PINAR, Cafer SAKA, Zühre ŞENTÜRK. Migren Tedavisinde Kullanılan İndol Türevi Bileşiklerden Naratriptan?ın Redoks Özelliklerinin İncelenmesi ve Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Tayin. Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 2010.

E5. Şirin Akyel, H.Adsoy, Ö.Şahin, C.Saka, Mikrodalga Enerjisi Kullanılarak Karpuz Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs 2013, Ankara

 

 E6. Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka. İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi, Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2013.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.      TÜBİTAK (111Y288) "Siirt Fıstığı Ve Palamut Kabuklarından Aktif Karbon ve Moleküler Karbon Elek Üretimi ve Gazların Adsorpsiyon /Saflaştırma Uygulamaları. Proje Yürütücüsü (2013)

 

2.      Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarının Kurulması- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT-2010K121370)-Araştırmacı

 

3.      TUBİTAK (112B275) Ekolojik ayak izimizi tanıyalım bilim okulu projesi, Eğitmen

 

4.      Sepiyolit ve bentonit killeri üzerine soğuk plazma etkisinin incelenmesi ve elde edilen adsorbentler ile boyar maddelerin adsorpsiyonu 2013-SİÜSYO-SH1, Yürütücü(Bitti)

5.      Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürde elde edilen hidrojenin yakıt  pillerinde kullanımı,2013-SİÜMÜH-M5,Araştırmacı(Bitti)

6.      Sodyum Bor Hidrürlü Bir Hidrojen Üretim Sisteminde Farklı Kil Bazlı Katalizörlerin Hidrojen Üretimine Etkileri2017-SİÜFEB-86. Araştırmacı(Devam ediyor)

7.      Farklı Asitlerle Modifiye Edilmiş Killeri Katalizör Olarak Kullanarak Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi2017-SİÜSYO-51 Araştırmacı(Devam ediyor)

8.      Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması2017-SİÜFEB-28 Araştırmacı(Devam ediyor)

9.      Kestane kabuklarından aktif karbonların elde edilmesi ve elde edilecek aktif karbonlarla elektrokapasitor üretimi 2017-SİÜSYO-13 Proje yürütücüsü(Devam ediyor)

10.   

İdari Görevler :

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı                                    2009- 2010

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı     2010- 2014

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi                                2009- …….

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi  2010- …….

Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi                               2013- …….

Siirt Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörlüğü                                                          2013- 2014

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü                                                    2014- …….

Siirt Üniversitesi Senato Üyesi                                                                                  2014- …….

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller : Siirt Üniversitesi 2007-2012 Bilimsel Yayın Ödülü

                Siirt Üniversitesi 2013 Bilimsel Yayın Ödülü

                Siirt Üniversitesi 2015 Bilimsel Yayın Ödülü

               Tübitak yayın teşvik ödülü(28 adet)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 Genel Kimya I (SHMYO)

2

2

30

Laboratuvar Aletleri I  (SHMYO)

2

2

30

Araştırma Teknikleri (SHMYO)

3

0

40

İlkbahar

 Analitik Kimya (Mühendislik Fak.)

4

0

20

 Laboratuvar Güvenliği Lab. (SHMYO.)

2

0

30

 Genel Kimya II (SHMYO)

2

2

30

 

Laboratuvar Aletleri II (SHMYO)

2

2

30

2016-2017

Güz

 Genel Kimya I (SHMYO)

2

2

30

Laboratuvar Aletleri(SHMYO)

2

2

30

Araştırma Teknikleri (SHMYO)

3

0

40

 

 

 

 

İlkbahar

 Laboratuvar Güvenliği Lab. (SHMYO.)

2

0

30

 Genel Kimya II (SHMYO)

2

2

30

Laboratuvar Aletleri II (SHMYO)

2

2

30

 Analitik Kimya (Mühendislik Fak.)

4

0

20

 

 

                                                                                             

 

Güncelleme : 29.11.2017 16:58:46