Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
Telefon (0484) 212-1111 / 2650
Kurumsal E-Posta ihsangul51  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 14:35:00

Yrd.Doç.Dr. İHSAN GÜL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı V.
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı

Adı Soyadı: İhsan Gül

Doğum Yeri ve Yıl: Cizre / 15.07.1951 

Eğitim Durumu ve Yılı

Lisans                              : İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu (1977)

Yüksek Lisans                        : İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü (1986) 

Yüksek Lisans Tez Konusu     : Teknolojinin Sosyal Değişme Üzerindeki Etkileri 

Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa E. Erkal                             :

Doktora                                : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı (2014)

Doktora Tez Konusu        :Tarihi ve Beşeri Coğrafya Bağlamında Cizre İlçesinde Sosyal Yapıda Toplumsal Değişme ve Modernleşme

Doktora Tez Danışmanı          :Prof. Dr. İsmail Coşkun

Güncelleme : 10.03.2017 15:42:13
Konferanslar
 "Dünya Kadınlar Günü Konferansı,Kurtalan Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi,8 Mart 2017
Ulusal Bildiriler
"İnsan Olarak Kadın",Siirt Yerelinde Kadınların Sosyal Hayata Katkısı Çalıştayı,Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,8 Mart 2017