Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon / 2830
Kurumsal E-Posta arzu  siirt.edu.tr
E-Posta arzucig  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.05.2019 14:42:11

Doç.Dr ARZU ÇIĞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZ GEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Arzu ÇIĞ

2. Doğum Tarihi : 01.12.1973

3. Unvanı : Doçent

4.Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ege Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri AD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri AD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevliliği Tarihi : 02.02.2002

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi : 08.04.2013

Doçentlik Tarihi : 29.04.2019

Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Hamiyet BOZDEMİR- Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi (2016).

 

2. Rukiye KELEŞ- Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarının Bazı Glayöl (Gladiolus grandiflorus) Çeşitlerinin Kesme Çiçek Verim ve Kalitesine Etkisi (2016).

 

3. Sirwan Rashid ALİ- Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Sümbül (Hyacinthus spp.) Bitkisinin Gelişimi ve  Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve NP Dozlarının Etkileri (2018).

 

4. Ferhat BADEMKIRAN- Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Nergis (Narcissus sp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin    Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve Vermisoil Dozlarının Etkileri (2018).

 

5.  Pınar Arıca BİNTAŞ- Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri (2019).

 

6. Hüseyin PEHLİVAN-Diyarbakır İlinde Süs Bitkileri Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri (2018-devam ediyor).

 

7. Zeynel Abidin AKSU- Mersin İlinde Süs Bitkileri Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri (2018-devam ediyor).

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)

 

1.  Türkoğlu, N., Balta, M.F., Çığ, A., 2008. Sugar contents of juniper plants. Asian Journal of   Chemistry, 20 (4): 3307-3309.

 

2.  Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2009. Effect of temperature on germination biology in Centaurea  species. African Journal of Agricultural Research, 4 (3): 259-261.

 

 3.  Eryigit, T., Çig, A., Okut, N., Yildirim, B., Ekici, K., 2015. Evaluation of chemical composition and antimicrobial activity of Vitex agnus castus L. fruits’ essential oils from West Anatolia, Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, TEOP 18 (1): 208-214.

 

4.  Tuncer, B., Çığ, A., Yanmaz, R., Yaşar, F., 2016. Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea species, Journal of Agricultural Sciences 22: 548-554.

 

5. Çığ, A., Yılmaz, H., 2017. In Vitro Symbiotic Culture Studies of Some Orchid Species. Journal of Agricultural Sciences, 23: 453-463.

 

6. Ali, R.S., Çığ, A., 2018. The effects of dosages of worm and nitrogen-phosphorus fertilizers on plant growth of Hyacinthus sp. in ecological conditions of Siirt province, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16 (4): 3873-3884.


7. Ali, R.S., Cig, A., Turkoglu, N., 2018. The effects of dosages of worm and nitrogen-phosphorus fertilizers on nutrient content of Hyacinthus orientalis L. cv. “Purple Star” in ecological conditions of Siirt. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (8): 5570-5579.

 

8. Bozdemir, H., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. Effects of different concentrations of carbohydrate forms on Orchis sancta L. propagation in vitro. Applied Ecology and Environmental Research, 16 (4): 4849-4864.

 

9. Çığ, A., Durak Demirer, E., İşler, S., 2018. In vitro symbiotic germination potentials of some Anacamptis, Dactylorhiza, Orchis and Ophrys terrestrial orchid species. Applied Ecology and Environmental Research, 16 (4): 5141-5155. 


10. Cig, A., Aydin, M.H., 2019. The effects of Trichoderma species on some parameters of the Tulip (Tulipa gesneriana cv. "Golden Parade"). Fresenius Environmental Bulletin, 28 (2A): 1522-1530.


11. Bademkıran, F., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2019. The effects of solid and liquid earthworm fertilizer doses on the nutrient content of Narcissus cv. “Royal Connection” plant ogrown in ecological conditions of Siirt province, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 28 (10): 7234-7241.


 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.  Türkoğlu, N., Çığ, A., 2006. The useability for cut flowering of hyacinth culture types planted in different environments. International Journal of Botany. 2 (2): 133-136.

 

2.  Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2008. Effect of diammonium phosphate (DAP) fertilization in different doses on bulb and flower of narcissi. American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 4 (5): 595-598.

 

3.   Çığ, A., Sönmez, F., Türkoğlu, N., 2011. Bazı sümbül çeşitlerinin besin elementlerinden faydalanma farklılıklarının ortaya konulması. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 1 (2): 9-13.

 

4.   Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The determination of phytoremediation levels of ornamental plants used in landscape. J. Int. Environmental Application and Science. 6 (5): 661-667

 

5.    Çığ, A., Gülgün, B., Keskin, N., 2011. Determination of the growth and development different    hyacinth cultivars. Journal of International Environmental Application & Science. 6 (4): 613-618.

 

6.    Gülser, F., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2012. Van’da doğal olarak yetişen ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) bitkisinin meyvelerinin besin elementi içerikleri ile yetişme ortamının toprak özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2 (2): 93-98.

 

7.    Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient contents in hybrid Gladiolus. Eurasian Journal of Soil Science. 2 (2): 140-144.

 

8.    Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. Journal of International Environmental Application & Science. 8 (4): 714-718.

 

9.  Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety. 7 (3): 23-32.

 

10.  Çığ, A., Başdoğan, G., 2015.  In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. International Journal of Secondary Metabolite. 2 (1): 27-49.

 

11. Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Noise barrier in intra-city transportation. Yüzüncü Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 25 (1): 98-104.

 

12. Başdoğan, G., Çığ, A., 2016. Ecological-Social-economical ımpacts of vertical gardens in the sustainable city model.  Yüzüncü Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 26 (3): 430-438.

 

13. Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of lead contamination on nutrient contents of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”), J. Int. Environmental Application & Science. 11 (2): 213-215.

 

14. Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2017. Effects of nickel contamination on nutrient contents of daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”). Int. J. Sec. Metabolite, 4 (2): 99-102.

 

15.  Arslan, D., Çığ, A., Arslan, H., Bayraktar, Ö. V., Tulucu, F., 2017. Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan sp. nov. (Lamiaceae). Journal of Applied Biological Sciences. 11 (1): 29-32.

 

16.  Gezer, R., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. The effects of different planting times on cut flower yield and quality of some Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) varieties grown in Siirt ecological conditions. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 35 (3): 231-241.

 

17.  Bademkıran, F., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection')  bitkisinin gelişimi üzerine katı ve sıvı solucan gübresi dozlarının etkileri.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 5 (4): 676-684.

 

18.  Arzuman, Ş., Yaşar, B., Çığ, A., 2018. Orkide ve böcek ilişkileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 7 (3): 111-117.


19. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The effect of salt (NaCl) concentrations on leaf and bulb development of hyacinth (Hyacinthus orientalis “Fondant”) growing in water-culture. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering & Natural Sciences. 10: 34-40.


20. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The effects of different planting times and vermicompost applications on the flowering of the hyacinth (Hyacinthus orientalis "Fondant") growing in the Siirt ecological conditions. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering & Natural Sciences. 11: 77-88.


21. Sönmez, F., Çığ, A., 2019.  Artan vermikompost ve azot-fosfor (NP) uygulamalarının sümbülün (Hyacinthus orientalis L. “Purple Star”) Co, Ni, Cd ve Mo içeriklerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD),  5(2): 362-371.


22. Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., Atmaca, H. 2019. Effects of Different Growing Media on Plant Growth of Petunia (Petunia hybrida), International Journal of Secondary Metabolite. 6(4): 302-309.

23. Gülser, F., Çığ, A., 2020. Tolerance of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”) to lead contaminated media. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(1): 97-104.

 

    24. Çığ, A., 2020. Tolerance of daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) to nickel contaminated media. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(1): 105-112.


 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.  Çığ, A., Yılmaz, H., 2010. Changes in nutrient contents of daffodil (Narcissus tazetta L.) grown under salt stress. 28th International Horticultural Congress 22-27 August 2010, Lisboa, Abstract code number: Ornamentals: S09-294, page: 435. 

 

2.  Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The determination of phytoremediation levels of ornamental plants used in landscape. 2nd International Conference of Ecosystems (ICE 2011). 4-6 June 2012. Tiran Albania. 

 

3.  Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient Contents in Gladiolus. 3rd International Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania. 

 

4.  Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. 3rdInternational Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania.

 

5.   Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. The 22nd International Symposium Ecology & Safety, 7-11 June 2013. Sunny Beach, Bulgaria.

 

6.  Gülser, F., Türkoğlu, N., Çığ, A., 2013. The determination of nutrient contents of native juniper (Juniperus excelsa Bieb.) leaves related with soil properties in Van region. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. 

 

7.   Öztürk, F., Çığ, A., Ölçücü, C., Başdoğan, G., 2013.  Natural, aesthetic and aromatic plants of Lake Van Basin. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey.

 

8.   Aşur, F, Çığ, A., Başdoğan, G., 2013. General evaluation on road plantation of Van city.  International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey.

 

9.  Türkoğlu, N., Tektaş, İ., Çığ, A., Görürüm, D., Alp, Ş., 2013. Afforestation efforts in the province of Van. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey.

 

10.  Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Noise barrier in intra-city transportation, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey.

 

11.  Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Examination of Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the Sustainable City Model, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey.

 

12.  Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., Gülser, E., 2014. Effects of mycorrhiza on growth of Narcissus tazetta (L.) under salt stress, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey, Pg:148-152.  

 

13.  Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. In vitro symbiotic culture studies of some orchid species. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.

 

14. Çığ, A., Başdoğan, G., 2014. In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.

 

15.  Başdoğan, G., Çığ, A., 2014.  Ekolojik kentsel yaklaşım çatısında permakültür bir araç olabilir mi?  Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır -Türkiye. Sf: 1062.

 

16. Çığ, A., Gülser, F., 2015. The Effect of mycorrhiza inoculation on the macronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Pg:53.

 

17.  Çığ, A., Başdoğan, G., Gülser, E., 2015. The effect of mycorrhiza inoculation on the micronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Pg:54. 

 

18.   Çığ, A., Başdoğan, G., 2015. Tolerance of daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) to nickel contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Pg: 110.

 

19.  Gülser, F., Çığ, A., 2015. Tolerance of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. Blue Star”) to lead contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Pg: 109.

 

20.  Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of lead contamination on nutrient contents of  Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”). Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Pg: 436. 


21. Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Effects of nickel contamination on nutrient contents of  Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Pg: 387.  

 

22. Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within the context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Conference 2016: Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection,  June 29 - July 1, 2016, Kraków, Poland.

 

23.  Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., Sönmez, F., 2016. Phytoremediation capacity of wood species on urban roadside in Van province. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). September 28 – October 2, 2016,  Belgrade-Serbia, Pg: 81. 

  

24.  Çığ, A., Özger, Ş., Yaşar, B., 2017. Orchid and insect relationships. International Conference Interactive Conservation Platform for Orchids, Native to Greece and Turkey (ICON) (Third Meeting of The Turkish Orchid Researchers) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. Pg: 49

 

25.  Bozdemir, H., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2017. Effects of different concentrations of carbon forms on species of Orchis sancta L. propagation in vitro. International Conference Interactive Conservation Platform for Orchids, Native to Greece and Turkey (ICON) (Third Meeting of The Turkish Orchid Researchers) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. Pg: 37.

 

26.  Çığ A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., 2017. The effects of different growing media on plant growth criteria of some bulbous ornemental plants (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Narcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 15-17 Mayıs 2017, Nevşehir. Pg: 1173.

 

27. Mikail, N., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2017. Classification of different eastern hyacinth (Hyacinthus orientalis subsp. orientalis) Cultivars by neural network method. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2017). 05-08 July 2017, Minsk-Belarus, Pg: 637.

 

28.  Arslan, D., Çığ, A., Arslan, H., Bayraktar, Ö. V., Tulucu, F., 2017. Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan sp. nov. (Lamiaceae). 3rd  International Agriculture Congress (IAC 2017). 14-18 August, 2017. Skopje, Macedonia.

 

29. Çığ, A., Demirer Durak, E., İşler, S., 2017. Bazı karasal orkide türlerinin yumrularından fungus izolasyonunun yapılması. European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 October 2017. Prague, Czechia (Czech Republic).

 

30. Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., Atmaca, H. 2018. Effects of different growing media on plant growth of Petunia (Petunia hybrida). The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2018). 03-06 July 2018, Kiev, Ukraine, Pg: 37.

 

31. Çığ, A., Aydın, M.H., 2018. The effects of Trichoderma species on some parameters of the tulip (Tulipa gesneriana cv. "Golden Parade"). 1st International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2018). 3-7 October 2018, Antalya-Turkey.


32. Değerli, M., Ali, S.R., Çığ, A., 2019. Irak'ta peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılan bazı süs bitkileri. 9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi. 20-22 Nisan 2019, Bursa. 


33. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The effects of different planting times and vermicompost applications on the flowering of the hyacinth (Hyacinthus orientalis "Fondant") growing in the Siirt ecological conditions. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 301-302.


34. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The effect of salt (NaCl) concentrations on leaf and bulb development of hyacinth (Hyacinthus orientalis “Fondant”) growing in water-culture. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 299-300.


35. Koçak, A., Çığ, A., 2019.  The effects of different planting times and vermicompost applications on the some of morphological properties of the hyacinth (Hyacinthus orientalis "Fondant") growing in the Siirt ecological conditions. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 1290-1300.


36. Çığ, A., Koçak, A., 2019.  Aquatic plants and their using in landscape architecture. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 28-29.


37. Çığ, A., Gülser, F., 2019. Tuz stresinin sümbülde (Hyacinthus orientalis “Fondant”) çiçeklenme kriterlerine etkisi. I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, 9-11 Ekim 2019, Bursa-Türkiye, 82-91.


38. Çığ, A., Çığ, F., 2019. The effect of some PGPBs on post-harvest weight, length and width of hyacinth bulbs planted in different areas, 2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019). 8-11 November 2019, pp: 258-268, Antalya-Turkey. 


39. Mikail, N., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2019. Investigation of the relationship between morphological features of different hyacinth (Hyacinthus orientalis L.) cultivars by Path Analysis, 2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019), pp: 252-257, 8-11 November 2019, Antalya-Turkey.   


40. Gülser, F., Çığ, A., 2019. Nutrient contents of fruits in different mulberry (Morus spp.)  cultivars, ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 20-22 Aralık 2019, pp: 865-871, Van-Turkey

 

     41.Çığ, A., Çoban, F., 2019. Siirt kent merkezinde Andera Alışveriş Merkezi’nin tasarım kriterleri bakımından incelenmesi, ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 20-22 Aralık 2019, sf: 659-668, Van-Türkiye 

 

     42. Çığ, A., Kocaağa, E.Z., 2019. Siirt kent merkezinde bulunan çiçekçilerin mevcut durumlarının belirlenmesi ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma  Kongresi.20-22 Aralık 2019, sf: 669-676, Van-Türkiye 


           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1. Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Determination of in vitro Plantlet of Some Terrestrial Orchid Species. Development in Science and Engineering. ISBN: 978-954-07-4137-6, Chapter 3. St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. Page: 29-40. 


 2. Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Monographs Volume 1. Landscape as impulsion culture: research, perception & protection. Definitions, Theory & Contemporary Perception of Landscape, Volume editor: Piotr Kolodziejczyk, Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology, Kraków, Poland. 99-110.

 

 3. Çığ, F., Sonkurt, M., Erman, M., Çığ, A., 2017. The Role of Beneficial Microorganisms in Protection of Plants Growing in Natural Landscape Areas. Nature, Environment and Earth Science. Chapter: 35, Current Trends in Science and Landscape Management. Sofia St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-07-4338-7. Pg: 427-442.

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          

1. Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2010. Bazı organik materyallerin kadife çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) bitki gelişimine, çiçeklenme kalitesine ve besin elementi içeriğine etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 15-17 Eylül 2010, İzmir, 671-675.

2. Alp, Ş., Yıldız, K., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur, F., 2010. Van ilindeki eski bahçe güllerinin  değişik çelik tipleri ile çoğaltılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 20 (3): 189-193.

 

3. Bilgili, B.C., Çığ, A., Şahin, K., 2011. Van kenti kamusal yeşil alanlarının yeterliliğinin ulaşılabilirlik yönünden değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 21 (2): 98-103.

 

4. Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. Bazı orkide türlerinde farklı yöntemlerle izole edilen funguslar.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 1 (1): 24-28.

 

5. Çığ, A., Yılmaz, H., 2015. Van yöresinde doğal olarak yetişen farklı orkide türlerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi,   3 (1): 1-8.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.    Çığ, A., Türkoğlu, N., 2006. Van yöresinde farklı doğu sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) kültür soğanının kesme çiçek yetiştiriciliği ve peyzaj düzenlemede kullanılabilirliği. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir.

2.    Çığ, A., Yaşar, F., Üzal, Ö., Türkoğlu, N., Yılmaz, H., 2006. Sümbül soğanının doku kültüründe çoğaltılması. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir.

3.    Çığ, A., Şahin, K., Türkoğlu, N., Çığ, F., Terin, M., 2006. Van ili kentsel alanda ailelerin süs bitkileri satın alma davranışlarının belirlenmesi. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir.

4. Şahin, K., Çığ, A., Türkoğlu, N., Terin, M., Çığ, F., 2006. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakış açıları. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir.

5. Yaşar, F., Alp, Ş., Çığ, A., Karagöz, S., Aşur, F., 2006. Tarihi Türk gülü Rosa hemispharica "Plore Plone"nın mikro üretim yoluyla çoğaltılması üzerine bir araştırma. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir.

6. Çığ, A., Yılmaz, H., 2009. Safran ve bilmediklerimiz. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van.

7. İşler, S., Çığ, A., Sezik, E., Yılmaz, H., 2009. Salebin doğadan tüketime kadar aldığı yol. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van.

8. Aşur, F., Çığ, A., Alp, Ş., Türkoğlu, N., 2010. Peyzaj düzenlemelerinde süs bitkisi olarak kullanılabilen bazı sebzeler, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 636-640.

9. Alp, Ş., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur, F., Bekiroğlu, S., 2010. Dekoratif sebze bahçelerinin tasarımı ve önemi, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 641-647.

10. Çığ, A., Yıldırım, B., Yılmaz, H., 2010. Tıbbi amaçlarla kullanılabilen bazı süs bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 510-517.

11. Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., Aşur, F., 2010. Toksik Etkili Bazı Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 577. 

12. Çığ, A., Gündoğdu, M., Yılmaz, H., 2011. Farklı dut türlerinin besin elementi alınımları arasındaki farkın belirlenmesi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa.

13. Çığ, A., Öztürk, F., Gülgün, B., 2012. Mikoriza ve tuz uygulamalarının Narcissus tazetta (L.) bitkisinin stoma yoğunluğu üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) 3-7 Eylül, İzmir, 675.

14. Çığ, A., Sönmez, F., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. Bazı organik gübrelerin hibrid Gladiolus 'Dolce Vita' bitkisinin gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova, 754-759.

15. Yaşar, F., Çığ, A., Sönmez, F., Yılmaz, H., 2013. Narcissus tazetta L. bitkisinin besin elementi içerikleri üzerinde mikoriza ve tuzun etkisi.  V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova.

16. Çığ, A., İşler, S., Öztürk, F., 2014. Salep orkidelerinde yapılan bazı simbiyotik ve asimbiyotik çoğaltma çalışmalarının karşılaştırılması. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Bildirileri, 25-26 Nisan 2012, İzmir, 281-292.

17. Çığ, A., Keleş, R., 2015. Siirt’te yapılan salep toplayıcılığı ve ticareti üzerine bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 114.

18.  Keleş, R., Çığ, A., 2015. Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı, yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 720. 

19.  Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü peyzaj düzenleme çalışmalarında dünden bugüne odunsu süs bitkisi kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 123. 

20.  Çığ, A., Alp, Ş., 2015. Siirt koşullarında lale soğanlarına uygulanan farklı soğuklatma süresi ve dikim zamanlarının soğanların büyümesi ve çiçeklenmesi üzerine etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale,  38. 

21.  Çığ A., Gülser, F., Gürbüz Kılıç, Ö., Gökkaya, T.H., 2016. Farklı yetiştirme ortamlarının bazı soğanlı süs bitkilerinin (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Muscari armeniacumNarcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’) besin elementi içeriğine etkileri. 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Adana.

22.  Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Anacamptis, Dactylorhiza, Orchis ve Ophrys cinslerine ait bazı türlerin in vitroda bitkicik oluşturma potansiyellerine dair bir çalışma. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya.


 7.7. Diğer yayınlar

            

1.  Gülgün, B., Çığ, A., 2014. Şifa Veren Estetik ve Sofralık Otsu Bitkiler, TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Ocak-Mart 2014, sayı:9, 56-59.

 

2.  Gülgün, B., Çığ, A., 2015. Yeşilin Gülen Yüzü: Estetik Peyzaj, Fonksiyonel Uygulamalar ve Tüm Canlılar İçin Yaşanabilir Dünya, TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Nisan-Haziran 2015, sayı:14, 56-57.

 

3.  Gülgün, B., Çığ, A., 2015. Estetik Güzelliğin Ardındaki Hoş Kokulu Şifalı Tatlar, TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Temmuz-Eylül 2015, sayı:15, 72-75.

 

8. Projeler

 

1. Van Yöresinde Farklı Doğu Sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) Kültür Soğanlarının Kesme Çiçek Yetiştiriciliği ve Peyzaj Düzenlemede Kullanılabilirliği. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, ZF-YL20-2005.

 

2. Tuz, Kuraklık ve Soğuk Stresi Altındaki Karpuz Genotiplerinin Biyokimyasal ve Fizyolojik Olarak Tepkilerinin Belirlenmesi. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, ZF 16.

 

3. Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri ile Çoğaltılması. (Tamamlandı). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, MRK B35.

 

4. Van’ da Doğal Olarak Yetişen Salep Orkidelerinin Simbiyotik ve Asimbiyotik Olarak In Vitro ve In Vivo Ortamlarda Çoğaltılması. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2009, FBE-D036

 

5. Lahana (Brassica oleracea) Türlerinde Yüksek Sıcaklık Uygulamalarının Mikrospor Embriyogenesisi Üzerine Etkisi. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2011,ZF-B005

 

6. Bazı Orkide Türlerinin In Vitroda Simbiyotik Olarak Çimlenme ve Çoğalma Olanakları Üzerine Çalışmalar. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013-SİÜZİR-Z2

 

7.  Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-SİÜFEB-25.  

 

8. Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Sümbül (Hyacinthus spp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve NP Dozlarının Etkileri. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-29.  

 

9. Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Nergis (Narcissus sp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve Vermisoil Dozlarının Etkileri. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-30. 

 

10. Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-SİÜZİR-32.  

 

11. Hyacinthella siirtensis Matw (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikro çoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-46.  

 

12. Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-SİÜFEB-88. 

 

9. İdari Görevler

 

1.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü-Peyzaj Mimarı (2002-2005)

2.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü-Müdür Yardımcılığı (2010-2013)

3.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Vekili (2013-2018)

4.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Erasmus Birim Koordinatörü (2013-2018)

5.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2018)

6.  Siirt Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü-Yönetim Kurul Üyeliği (2013-devam ediyor)

7.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri Bölümü Anabilim Dalı Kurul Üyeliği (2013-devam ediyor)

8.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2018-devam ediyor)

9.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (PİDK) Üyeliği (2019-devam ediyor)

10.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi (2020-devam ediyor)

  

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11. Ödüller

            1.   …

            2.   …

  

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

1-Yüksek lisans semineri

2- İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3- Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları

4-Yüksek Lisans Tez Hazırlık

5-Uzmanlık Alan Dersi

6- Peyzaj Mimarlığı

7- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I

8-Mantar Yetiştiriciliği

0

 

3

 

 

3

 

 

0

 

8

 

2

1

 

 

3

 

2

 

0

 

 

0

 

 

1

 

0

 

2

2

 

 

0

1

 

1

 

 

2

 

 

1

 

1

 

4

4

 

 

4

İlkbahar

1-Yükseklisans Tez Çalışması

2- Uzmanlık Alan Dersi

3-Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II

4- Dendroloji

5- Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Soğanlı Yumrulu Süs Bitkileri

0

 

8

 

1

 

2

1

1

 

0

 

2

 

0

2

1

 

1

 

2

 

4

2

 

2017-2018

Güz

1-      Peyzaj Mimarlığı

2-      İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3-      Bahçe Bitkilerinde doku Kültürü Uygulamaları

4-      Yüksek Lisans Tez Hazırlık

5-      Yüksek lisans tez çalışması

6-      Uzmanlık Alan Dersi

7-      Mantar Yetiştiriciliği

2

 

3

 

 

3

 

 

 

0

 

 

0

 

 

8

 

3

1

 

0

 

 

0

 

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

0

6

 

2

 

 

4

 

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

4

İlkbahar

1-      Dendroloji

2-      Soğanlı Yumrulu Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3-      Yüksek Lisans Tez Hazırlık

4-      Yüksek lisans tez çalışması

5-      Uzmanlık Alan Dersi

6-      Yüksek lisans semineri

2

3

 

 

 

0

 

 

0

 

 

8

 

0

0

0

 

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

2

2

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.05.2020 23:00:55YAYINLAR VE PROJELER