İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3286
Kurumsal E-Posta burcinbozdoganoglu  siirt.edu.tr
E-Posta burcindogan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:24:34

Doç.Dr BURÇİN BOZDOĞANOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Gazi Üniversitesi

2000-06.06.2005

Y. Lisans

 Maliye

Gazi Üniversitesi

 2005-20.11.2007

Doktora

 Maliye

Gazi Üniversitesi

2008-20.01.2011

Doçent

 Maliye

UAK

01.09.2015

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Avrupa Birliği ve Türkiye’de Motorlu Taşıtlar ve Akaryakıt Üzerinden Alınan KDV ve ÖTV’nin Analizi- Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Harcama Eksenli Önlemler- Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

2014-2015

Güz

  Borçlar Hukuku

 

  Finansal Tablolar Analizi

 

  Muhasebe-I

 

İlkbahar

  Ticaret Hukuku

2014-2015

  Muhasebe-II

 

2015-2016

Güz

  Türk Vergi Sistemi

  Borçlar Hukuku

  Muhasebe-I

 

 

  Ticaret Hukuku

 

İlkbahar

  Muhasebe-II

2016-2017

Güz

  Borçlar Hukuku

  Türk Vergi Sistemi

  Maliye Bilimine Giriş


Ödüller : YASED tarafından düzenlenen “Vergi ve Teşviklerin Yabancı Yatırımların Ülkeye Kazandırılması Üzerindeki Etkisi” konulu inceleme ve araştırma yarışmasında (2006) mansiyon ödülü

Sertifika ve Ruhsatlar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (2008)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: International Institue of Public Finance, European Association of Tax Law Professors (EATLP)


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. B.Bozdoğanoğlu, “Konaklama Vergisi Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Maliye Dergisi, Sayı:164, 131-149 pp., Haziran 2013, Endeks:Econlit

A2. B.Bozdoganoglu, “Haberleşme Vergisindeki Hukuka Aykırılıklar ve Çözüm Önerileri”, (Evaluation of Communication Tax in Terms of Tax Justice and Solution Proposal), International Journal of Public Finance, Volume: 1, Issue: 1, pp.95-108, 2016.

A3. B.Bozdoganoglu, “Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri”, (Penitence in Terms of Tax Law and Criminal Law Norms:Problems, Approaches, Solution Proposals), International Journal of Public Finance, Volume:2, Issue:2, pp.25-46, 2016.

B.Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. B. Bozdoğanoğlu, “E-Commerce Taxation in National and International Area”, 3rd International Multi-Conference on Banking, Law, Humanities, Psychology and Education (IMBLHPE’15), June 10-12 2015, Antalya, Turkey.

B2. B.Bozdoğanoğlu, “Factors That Effect Taxation of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)”, 5th International Conference on Banking, Finance and Commerce (ICBFC’16), April 18-19 2016, Istanbul,Turkey.

B3. Iraz Haspolat Kaya-B.Bozdoğanoğlu, “Research and Development (R&D) Tax Incentives in Singapore”, 5th International Conference on Banking, Finance and Commerce (ICBFC’16), April 18-19 2016, Istanbul, Turkey.

B4. B.Bozdoğanoğlu, “Haberleşme Vergisindeki Hukuka Aykırılıklar ve Çözüm Önerileri”, 31. Türkiye Maliye Sempozyumu,15-19 Mayıs 2016, Antalya Crystal Admiral Resort, Turkey.

B5. B.Bozdoğanoğlu, “Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri”, 31. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-19 Mayıs 2016, Antalya Crystal Admiral Resort, Turkey.

B6.  B.Bozdoğanoğlu, “Penalties for Tax Evasion Crime in Tax Law and Its Effectiveness on Preventing Underground Economy with Selected Country Examples”, 3rd Annual International Conference on Law, Economics and Politics, 17-19 October 2016, Cambridge University, United Kingdom.

B7.  B.Bozdoğanoğlu, “Is Voluntary Disclosure a Tool for Increasing Tax Revenues or Avoiding Tax Evasion?; A Tax Administration Dilemma”, 4th Academic International Conference on Interdisiplinary Legal Studies, 21-23 November 2016, Harvard University, Boston, USA.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. B.Bozdoğanoğlu, “Vergi İnceleme Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları”, Yaklaşım, Sayı:219, 300-306 pp., Mart 2011.

C2. B.Bozdoğanoğlu, “Matrah Artırımında Bulunanların Açtıkları Davalardan Vazgeçmeleri Gerekiyor mu?”, Sayı:220, 305-307 pp., Nisan 2011.

C3. B.Bozdoğanoğlu, “Stok Beyanında Ortaya Çıkan Vergisel Boşluklar”, Yaklaşım, Sayı:221, 118-120 pp., Mayıs 2011.

C4. B.Bozdoğanoğlu, “Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tekerrür Hükümleri Çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığınca Çıkarılan Sirkülerin Değerlendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 82, 2479-2484 pp., Ekim 2011.

C5. B.Bozdoğanoğlu, Iraz Haspolat Kaya, “Ar-Ge Faaliyetlerinin Uluslarasılaştırılması ve  Ar-Ge Teşviklerinin Yatırım Yeri ile Yatırımcı Kararlarına Etkisi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:109, 3-20 pp., Ocak 2014.

C6. B.Bozdoğanoğlu, “Sanal Para Birimi Bitcoin’i Kayıtdışı Ekonomi ile Karapara Faaliyetlerine Etkisi ve Vergilendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:111,3-18 pp., Mart 2014.

C7. I.Haspolat Kaya, B.Bozdoğanoğlu, “TÜBİTAK Proje Destek Programları, Desteklerin Kapsamı ve Başvuru Süreci”, Yaklaşım, Sayı:256, 245-253 pp., Nisan 2014.

C8. B.Bozdoğanoğlu, “İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması” Çalışma Dünyası, Sayı:2, 2-12 pp.,Ekim-Aralık/2013.

C9. I.Haspolat Kaya, B.Bozdoğanoğlu,”Gider Yazılabilecek Harcamaların Kapsamının Kayıtdışı Ekonomiye Etkisi”, Legal Mali Hukuk, Sayı:123, Mart: 2015.

C10.B.Bozdoğanoğlu, “Gizleme Dolayısıyla Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşumu Açısından Özellik Gösteren Durumlar”, Vergi Sorunları,Sayı:330, Mart 2016.

C11.B.Bozdoğanoğlu, “Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri”, Vergi Sorunları, Sayı:335, Ağustos 2016.

D. Diğer yayınlar :

D1. B.Bozdoğanoğlu, “Küresel Rekabet Endeksi Sonuçları ve Vergisel Düzenlemelerin Türkiye’de Yatırım Ortamına Etkisi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:66,1289-1296 pp., Haziran 2010.

D2. B.Bozdoğanoğlu, “Motorlu Taşıt Alımında Uygulanan Vergiler ve Motorlu Taşıtlarda Vergilendirme Tekniğinin AB Uygulamaları İle Karşılaştırılması”, E- Yaklaşım, Sayı:192, Aralık 2008.

D3. B.Bozdoğanoğlu, “Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele ve Vergi Gelirlerini Artırmada Harcama Yönlü Önlemler ve Güney Kore Modeli”, E-Yaklaşım, Sayı:201, Eylül 2009.  

D4. B.Bozdoğanoğlu, “Çin’de Uygulanan Kazı-Kazan Sisteminin Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele ve Vergi Gelirlerini Artırmada Etkisi”, E-Yaklaşım, Sayı:205, Ocak 2010. 

D5. B.Bozdoğanoğlu, “Kredi Kartı İle Yapılan Ödemelerin Müteselsil Sorumluluk Uygulaması Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Sayı:208, Nisan 2010.

D6. B.Bozdoğanoğlu, “Vergi İadesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılmasının Maliyeti ve Kayıtdışı Ekonomiye Etkisi”, E-Yaklaşım,Sayı:212, Ağustos 2010.

D7. B.Bozdoğanoğlu, “Türk Vergi Sisteminde Gider Yazılabilecek Harcamaların Sınırlı Oluşunun Kayıt dışı Ekonomiye Etkisi”, E-Yaklaşım, Sayı:215, Kasım 2010. (Doktora Tezinden Türetilmiş Yayın, Hakemsiz Dergi)

D8.B.Bozdoğanoğlu, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kartlı Ödeme Sistemlerinin Kullanımı ve Kayıt dışı Ekonomi İlişkisi”, E-Yaklaşım, Sayı:217, Ocak 2011.

D9.B.Bozdoğanoğlu, “Vergi İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda İzlenebilecek Çözüm Yolları”, E-Yaklaşım, Sayı: 55, Şubat 2008.

D10.B.Bozdoğanoğlu, “5728 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sahte veya Kapsamı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanımının İncelenmesi ve Müteselsil Sorumluluk Uygulaması”, E-Yaklaşım, Sayı: 59, Haziran 2008.

D11.B.Bozdoğanoğlu, “En Çok Yatırım Yapan ve Yapılan Ülke Olarak; Hollanda”, E- Yaklaşım, Sayı:207, Mart 2010.

D12.B.Bozdoğanoğlu, “TÜBİTAK’ın KOBİ’lere Yönelik Yeni Destek Programı; KOBİ Yararına Teknoloji Destek Transferi”, E-Yaklaşım, Sayı:225, Eylül 2011.

D13.B.Bozdoğanoğlu, “Uluslararası Katılımcılara Açık İhalelerde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Alınması ve Yaşanan Sorunlar”, E-Yaklaşım, Sayı:227, Kasım 2011.

Güncelleme : 11.03.2017 22:28:04