Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3130
Kurumsal E-Posta cahit.pesen  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:27:11

Prof.Dr. CAHİT PESEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

Adı Soyadı: CAHİT PESEN

Doğum Tarihi: 21 MART 1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1990

Y. Lisans

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

1996

Doçentlik

Matematik Eğitimi

YÖK

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

FRECHET UZAYLARI VE HOLOMORFİK FONKSİYONLAR ÜZERİNE

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ALTUN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

GEÇİŞKEN VE PARÇALI MONOTON DÖNÜŞÜMLERİN TOPOLOJİK ENTROPİSİ ÜZERİNE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail TOK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1991-1995

Öğr.Gör.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi  

1995-1996

Öğr.Gör.Dr.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

1996-1997

Yard.Doç.Dr.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

1997-2007

Yard.Doç.Dr

Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesi 

2007- Devam ediyor.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Özgen, K., “Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

Akın, M. F., “Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Bindak, R., “Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama”, Dicle Üniversitesi, 2004.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme ve Ürünlerine Etkileri, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-06-SEF-87, Proje Yöneticisi, 2007.

2. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Trigonometriyi Öğrenme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-07-01-50, Proje Yöneticisi, 2008.

Diğer Bilimsel Faaliyetler

1. ‘Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon’ çalıştayında katılımcı, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1-3 Mart 2007.

2. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Matematik Alan Danışmanı-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

3. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Düzenleme Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

4. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Bilim Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

5. ‘Ortaöğretim Öğrencileri Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’ Matematik Dalı Bilim Jüri Üyeliği, Van Tübitak Bölge Koordinatörlüğü, Nisan 2010, Van.

6. ‘Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, SODES 2009, Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor’ Projesinde Proje Sekreterliği, 2010, Siirt.

      Hakemliğini Yaptığım Dergiler

1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, Bahar 2005

2. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Ocak 2006

 

İdari Görevler :

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

1996-1997

Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2000-2005

İlköğretim Sınıf Öğret. ABD Başk.   

Sİ.Ü. Eğt.Fak.          

2007- 2009

İlköğretim Bölüm Başkan Yard.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2000-2005

İlköğretim Bölüm Başkanı                           

Sİ.Ü.   

15.09.2009 -30.04.2010

İlköğretim Matematik Öğrt.ABD Başk.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2004-2007

Bilgisayar Tekn. ve Eğit. Bölüm Başk.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.   

2004-2007

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı                      

Sİ.Ü. Eğt.Fak.

2007-2007

Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

D.Ü.           
Sİ.Ü.                

2006-2007
2007- 2010

Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

D.Ü.                  

2006-2007

Sİ.Ü.               

2007- 2010

Matematik Bölüm Başkanı (Kurucu)             

Sİ.Ü.Fen-Edb.Fak.    

2007-2009

Fen-Edebiyat Fakültesi Yön. Kur. Üye.  

Sİ.Ü.

27/06/2008- 27/03/2009

Fen-Edebiyat Fakültesi Fak. Kur. Üye

Sİ.Ü.     

27/06/2008- 27/03/2009

Dekan Yardımcısı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.     

2006-2007

Sİ.Ü. Eğt.Fak.       

2007-27/04/2009

Sİ.Ü. Eğt.Fak. 

01/11/2009-08/10/2010

Meslek Yüksekokulu Yön. Kurul Üyesi          

Sİ.Ü.                

2007- 2011

Sağlık Yüksekokulu Yön. Kur. Üye.  

Sİ.Ü.                

2007- Devam ediyor.

AÖF ve ÖSYM İl Koordinatör Yard.

Siirt

2006-Devam ediyor.

Genel Sekreter Vekilli

Sİ.Ü.

17/09/2012-Devam Ediyor.

Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2012-Devam Ediyor

Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2012-Devam Ediyor

İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

İİBF Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

İİBF Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-Devam Ediyor

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

120

 Matematik Öğretimi I

3

0

160

İlkbahar

Matematik Öğretimi II 

3

0

160

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

120

2012-2013

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

120

 Matematik Öğretimi I

3

0

160

İlkbahar

-

 

 

 

-

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Pesen, C., (2007), “Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları”, Eğitim ve Bilim, Cilt 32, Sayı 143, ss:79-88.

     A2. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Journal of Qafqaz, , ISSN 1302-6763.  ss: 155-163.

     A3. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Fonksiyon Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi”, e-Journal of  New World Sciences Academy, Cilt 3, Sayı 3, ISSN:1306-3111, ss: 505-522.

     A4. Özgen, K. ve Pesen, C., (2010), “İlköğretim Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Algıları “ , Manas Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1694-5093, Sayı 24, ss:115-135.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000), “İlköğretim Okullarında Kullanılan Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine”, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 25, sayı 118, ss:32-34.

D2. Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000) “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 2, ss: 65-69.

D3. Pesen, C. , (2002), “Matematiğin Estetiği Üzerine”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 22, ISSN-1300-5340, ss: 130-134.

D4. Pesen, C., (2002), “Öğrencilerin Zihinden İşlem Yapma Becerileri İle ilgili Öğretmen Davranışlarının Gerçekleşme Düzeyi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 7, ss:165-171.

D5. Pesen, C., (2004), “Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Kullanılan Yöntemlerin İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkisi”, Ege Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss:13-18.

D6. Pesen, C., Odabaş, A., Bindak, R. ve Kudu, M., (2005), “Öğretmen Adaylarının Yetenek ve İlgileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:I.

D7. Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

      D8. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060,   ss: 69-83.

      D9. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme ve Matematik Eğitiminde Uygulanabilirliği”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-0085, Sayı:24, ss: 36-46.

      D10. Akın, F. ve Pesen, C., (2010), “Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060, Sayı:14, ss: 86-102.

D11. Özgen, K. ve Pesen, C., (Bahar 2010), “Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, Milli Eğitim Dergisi, ISSN-1302-5600, Sayı 186, ss:27-37.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Pesen, C. , (2005), “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretim programının Değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi-Kayseri,ss:273-281,(14-16 Kasım).

E2. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme (Pdö) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, (5-7 Eylül).

E3. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi”, III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, ss: 673-681, (17-20 Ekim).

E4. Odabaş, A., Pesen, C., Çelik, C., Epçaçan C., (2007), “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programının Etkililiğine İlişkin Görüşleri”, I.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, (15-17 Kasım).

E5. Çelik, C., Pesen, C., (2008), “Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-Ankara, (14-16 Mayıs).

E6. Bindak, R., Pesen, C., (2010), Thurstone Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Mersin, ss:340-351, (05-07 Mayıs).

F. Diğer yayınlar :

Kitaplar

1) Pesen, C., (2008), Matematik Öğretimi, PegemA Yayın Dağıtım, (4.Baskı) ISBN 9944-919-41-1, Ankara, ss: 420.

 

 

 

Güncelleme : 12.12.2013 13:11:26