Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2807
Kurumsal E-Posta cetinkarademir  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 22:37:35

Doç.Dr ÇETİN KARADEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanı
Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

       


1.      Adı Soyadı: ÇETİN KARADEMİR

2.      Doğum Tarihi: 06.11.1963

3.      Unvan: DOÇENT

4.      Eğitim:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölümü

Dicle Üniversitesi

1987

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.Tarla Bitkileri ABD

Dicle  Üniversitesi

1997

Doktora

Fen Bilimleri Enst.Tarla Bitkileri ABD

Çukurova Üniversitesi

2004

5.         Akademik Unvanlar:

            Doçent

 

6.        Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

           6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 

KILINÇ SEVDA, (2016). Mısırda (Zea mays L.) bazı fizyolojik parametreler ile verim ve verim unsurları arasındaki iliskilerin arastırılması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

AKDAĞ ÖMER, Siirt Ekolojik Kosullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinin Gelisme Dönemlerine Göre Sıcaklık Isteklerinin Gün-Derece Ünitesi Olarak Belirlenmesi., Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı  (Devam Ediyor)

6.2.  Doktora Tezleri


9.  İdari Görevler

 

-          Bölüm Başkanı

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

-          Ziraat Mühendisleri Odası

11.  Ödüller

 

-          Yayın Tesvik Ödülü, TÜBITAK, 2010

 

12.   Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

-          LİSANS

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015

Bahar

Bitki Islahının Genetik ve Sitogenetik Ilkeleri

1

2

23

Güz

Tarla Tarımı

2

2

15

Tarla Bitkilerinde Kalite Standardizasyon ve Depolama

1

2

14

2016

Bahar

Bitki Islahı Genetiği ve Sitogenetiği

1

2

20

Güz

Tarla Tarımı

3

2

13

Tarla Bitkilerinde Kalite Standardizasyon ve Depolama

1

2

14

 

 

-          YÜKSEK LİSANS

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015

Bahar

Lif Bitkileri Çiçeklenme, Döllenme Biyolojisi ve Ekofizyolojisi

3

0

1

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım

3

0

1

Transgenik Bitkiler

3

0

1

Güz

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar

 

 

1

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkilesimleri

3

0

2

Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama

3

0

1

2016

Bahar

Lif Bitkileri Çiçeklenme, Döllenme Biyolojisi ve Ekofizyolojisi

3

0

4

 

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım

3

0

4

 

Transgenik Bitkiler

3

0

2

Güz

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar

3

0

3

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkilesimleri

3

0

3

Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama

3

0

3

 

 

 

Güncelleme : 15.02.2017 10:54:17
Yayınlar ve Projeler

7.  Yayınlar

 

7.1.        Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1.      Erdogan O., Karademir E., Karademir Ç.,,Ünay A. (2013). Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotpes Obtained from F6-F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,41(1), 184-189.

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Baran B., Sagır A. (2012). Effect of Verticillium dahliae Kleb. on Cotton Yield and Fiber Technolojical Properties.International Journal of Plant Production, 6(6), 387-408.

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Basbag S.,Basal H. (2012). Screening Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) for heat tolerance under field conditions.African Journal of Agricultural Research , 7(47), 6335-6342., Doi: DOI: 10.5897/AJAR12.1868

 

4.      Karademir Ç., Karademir E., Gençer O. (2011). Yield and Fiber Quality of F1 and F2 Generations of Cotton (Gossypium hirsutum L.)under Drought Stress Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6), 795-805.

 

5.      Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R., Berekatoglu K. (2011). Yield and fiber quality properties of cotton (Gossypium hirsutum L.) under water stress and non-stress conditions.. African Journal of Biotechnology , 10(59), 12575-12583.

 

6.      Gürsoy S., Sessız A., Karademir E., Karademir Ç.,Urgun M., Kolay B.,Malhi S S (2011). Effects of ridge and conventional tillage systems on soil properties and cotton growth.. International Journal of Plant Production, 5(3), 227-236.

 

7.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Baran B., Sagır A. (2010). Assessment of Tolerance Level of Some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties Against to Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) Disease.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1), 196-202.

 

8.      Karademir E.,Karademir Ç.,Ekıncı R.,Gençer Oktay. (2010). Relationship between Yield, Fiber Length and other Fiber-Related Traits in Advanced Cotton Strains. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(3), 111-116.

 

9.      Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R (2009). Combining Ability Estimates and Heterosis for Yield and Fiber Quality of Cotton in Line x Tester Design.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 228-233.

 

10.  Karademir E.,Oktay  G.,Karademir Ç. (2009). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 15(3), 209-216.

 

11.  Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R,Gençer O. (2009). Correlations and Path Coefficient Analysis between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components in Cotton (Gossypium hirsutum L.) under Drought Stress Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 241-244.

 

 

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      Aydın M H., Oguz A., Erdemci İ., Karademir Ç. (2016). Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde Kıslık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklıgı (Ascochytha rabiei) Hastalıgıyla Mücadele. Turkish Journal of Pathology, 45(2-3), 87-96.

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Basal H. (2016). Combining ability and line x tester analysis on heat tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L).. Indian Journal of Natural Science, 6(34), 10515-10525.

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Gençer O. (2011). Variability in Yield and Fiber Technological Properties of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Notulae Scientia Biologicae , 3(2), 135-139.

 

4.      Karademir Ç.,Gençer O.,Karademir E. (2007). Heterosis and Combining Ability for Yield and Fiber Technological Properties in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions.. Asian Journal of Plant Science, 6(4), 667-672.

 

5.      Karademir E., Karademir Ç., Basbag S. (2007). Determination the Effect of Defoliation Timing on Cotton Yield and Quality.. Journal of Central European Agriculture, 8(3), 357-362.

 

6.      Karademir Ç., Karademir E., Doran İ.,,Altıkat A. (2006). Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamugun Verim,Verim Bilesenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi.. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 12(2), 121-129.

 

 

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

bildiriler

 

1.      Karademir Ç., Karademir E. (2014). Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and Canola Oil.. International Mesopotamia Agriculture Congress

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Özbek N. (2014). Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk Hastalıgının (Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress.

 

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Gençer O. (2012). Effect of Heat Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions.

 

4.      Karademir Ç., Karademir E., Çopur O., Gençer O. (2012). Effect of Drought Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions

 

5.      Ekinci R., Basbag S., Atakul Ş.,, Karademir E., Karademir Ç., (2010). GAP Çırçır Prese Isletmelerinin Rekabet Edebilirlik Düzeyinin Arttırılmasında Kümelenme Analizi.             1. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 230-241.

 

6.      Karademir E., Karademir Ç., Ekinci R., Basbag S. (2010). Türkiye’de Organik Pamuk ve Tekstil. 1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi Isbirligi Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 368-372.

 

7.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Gençer O. (2008). Relationships Between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components of Cotton (Gossypium hirsutum L.). 10th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton

 

8.      Karademir Ç., Gençer O. (2008). Yield and Technological Characteristics in Advanced Cotton (Gossypium hirsutum L.) Lines Under Drougth Stress Conditions. 10th Meeting of Inter- Regional Cooperative Research Network on Cotton,1-6.

 

9.      Karademir Ç., (2006). Cotton Situation in Turkey.. International Cotton Advisory Committee (ICAC) Research Associate Program.

 

10.  Basbag S., Karademir E., Gençer O., Karademir Ç. (2004). Determination of Some Agronomical and Technological Properties of Advanced Cotton Lines. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 96-101.

 

11.  Karademir Ç., Karademir E., Gençer O. (2004). Determination of Yield and Quality Characters of Some Cotton (G. hirsutum L.) Genotypes. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 92-95.

 

12.  Karademir E., Karademir Ç., Özberk İ., Gürsoy S. (2000). Current Status and Future Perspectives in Cotton in Southeast of Anatolia. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 324-327.

 

13.  Gürsoy S., Karademir E., Karademir Ç., (2000). Mechanization in Cotton, Its Problems and Some Suggestions for Better Crop Management in South-Eastern Anatolian Region and Turkey.. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 320-323.

 

 

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

-

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI, SEVİLMİS, UGUR., (2015). Ileri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye Tarımsal Arastırmalar Dergisi, 2(2), 100-107.

 

2.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2008). Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta ekilen bugday sonrası anıza II. ürün pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımı olanağının arastırılması.. Bitkisel Arastırma Dergisi , 5(1), 7-11. (Kontrol No: 2107303)

 

3.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,ÖZBERK IRFAN,EKINCI REMZI (2008). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımı.. Anadolu Dergisi, 18(1), 16-30.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2007). Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı.. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 67-72.

 

5.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI,KARAHAN HALIL (2006). Güneydogu Anadolu Bölgesi Kosullarında Ikinci Ürün Tarımına Uygun Pamuk Çesitlerinin Belirlenmesi.. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(4), 119-126.

 

6.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,DORAN ILHAN,ALTIKAT AHMET (2005). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpasa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 22(1), 55-61.

 

7.      BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE,GENÇER OKTAY,KARADEMIR ÇETIN (2005). Pamukta F6 Islah Hatlarında Verim, Verim Kriterleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 67-74.

 

8.      BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2003). Çevresel Stresler ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri,. Ziraat Mühendisligi Dergisi(340), 52-55. (Kontrol No: 2107928)

 

9.      ÖZBERK IRFAN,KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2000). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Yaglı Tohumlu Bitkilerin Durumu ve Gelecegi.. Ziraat Mühendisligi(327), 29-33.

 

10.  Eker Ali, KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2000). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bitki Sıklığının Kütlü Pamuk Verimine Etkisi.. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi , 4(1-2), 97-103.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2015). Pamukta Su Stresi Kosullarında Yaprak Oransal Nem Içerigi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi. XI.Tarla Bitkileri Kongresi,

 

2.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Aysel Bars Orak (2015). Pamukta Kontrollü Kosullarda Bitki Gelisiminin Izlenmesi,. XI.Tarla Bitkileri Kongresi

 

3.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2013). Kuraklık Stresi Kosullarında Verim Ve Verim Bilesenlerinin Belirlenmesi. X.Tarla Bitkileri Kongresi, 73-79.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Volkan Sezener (2013). Bazı Pamuk Çesitlerinin Diyarbakır Kosullarına Adaptasyonu. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 253-258.

 

5.      EKINCI REMZI,Süleyman Çiçek,Kaya Hacer,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2011). Farklı Meyve Dalları Üzerinde Olusan Kozalardan Elde Edilen Kütlü Pamugun Özelliklerinin Karsılastırılması.. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 882-885.

 

6.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2011). Pamukta Erken Dönem Bitki Gelisimi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 626-632.

 

7.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI,Karahan Halil (2011). Pamukta Hasat Dönemi Farklılıgının Lif Kalitesine Etkisi. GAP VI. Tarım Kongresi, 696-701.

 

8.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Lif Teknolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 682- 686.

 

9.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi,, 338-342.

 

10.  EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2009). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Yeni Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Adaptasyonlarının Belirlenmesi.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 53-56.

 

11.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2009). Uzun Lifli Ileri Pamuk Hatlarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerde Korelasyon Analizleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 28-32.

 

12.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI,Aysel Bars,Çelik Ibrahim (2009). Solgunluk Hastalıgı (Verticillium dahliae Kleb.) Etmenine Karsı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 179

 

13.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2007). Pamukta F5 Islah Hatlarında Erkencilik,Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 539-542.

 

14.  KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,Karahan Halil (2003). Farklı Pamuk Hat/Çesitlerinin Mardin Kosullarındaki Performanslarının Belirlenmesi.. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 282-286.

 

15.  EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2005). Diyarbakır Ilinde Pamuk ve Pamuga Dayalı Sanayisinin Durumu ve Gelisimi.. GAP IV. Tarım Kongresi, 1409-1415.

 

16.  KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hat/Çesitlerinde Verim ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskiler.. GAP IV. Tarım Kongresi,, 893-899.

 

17.  Güvercin Ramazan Saadet,KARADEMIR EMINE,Nazife Özkan Ogur,KARADEMIR ÇETIN (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinin Sanlıurfa ve Diyarbakır Kosullarında Performanslarının Saptanması.. GAP IV. Tarım Kongresi, 877-899.

 

18.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2005). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamugun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi.. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,321-324.

 

19.  KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer (2003). Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Bazı Karakterlere Iliskin Heterotik Etkiler. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 89-94.

 

20.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2003). GAP Bölgesi Kosullarında Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Ileri Pamuk Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye V.Tarla Bitkileri Kongresi, 485-489.

 

21.  GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karsılasılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 224-229.

 

22.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri.. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu konferansı, 171-175. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2112218)

 

23.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Pamukta Bazı Erkencilik ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP II. Tarım Kongresi,, 943-950.

 

24.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Teknolojik Özellikler Yönünden Irdelenmesi. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 200-204.

 

25.  KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE (2001). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Verim, Erkencilik ve Lif Teknolojik Özellikler Yönünden Degerlendirilmesi.Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 205-210.

 

26.  GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2001). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasada Uygun Pamuk Çesitlerinin Belirlenmesi.. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi,210-215.

 

27.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskilerin Korelasyon ve Path Analizi Ile Saptanması Üzerine Bir Arastırma-II.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 40-45.

 

28.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma- I.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 24-29.

 

29.  KARADEMIR ÇETIN,SAGIR ABUZER (1999). Güneydogu Anadolu Bölgesi Makarnalık Bugday (Triticum durum) Islahında Kimi Bitkisel Özelliklerin Degisim Sınırları.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 360- 365.

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

1.      KARADEMIR ÇETIN (2015). Dünyada Türkiye'de Pamuğun Durumu ve Geleceği. Diyarbakır'da Tarım,(24), 38-42.

 

2.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Tekin Sevket (2012). Küresel Isınma ve Pamuk Üretimi. Gaziantep Ticaret Borsası Dergisi, (3), 19-22.

 

3.      KARADEMIR ÇETIN (2009). Bölgemizde Pamuk Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri,. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 5(29), 41-43.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2005). Pamuk ve Dünyadaki Son Gelismeler. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 3(10), 25-28.

 

5.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,YASAR MEDENI (2004). Pamuk Yetistiriciliginde Sulama. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 2(7), 9-11.

7.8.  Uluslararası atıflar

 

Alıntı endeksleri

 Hepsi

2012 yılından bugüne

Alıntılar

158

135

h-endeksi

8

7

i10-endeksi

6

4

 

*: Kaynak Google Scholar (2016)

 

8.  Ulusal & Uluslararası Projeler

 

1.      LINE X TESTER ANALIZ YÖNTEMI ILE GAP BÖLGESINE UYGUN PAMUK ÇESITLERININ GELISTIRILMESI, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), YÜRÜTÜCÜ, , (ULUSAL)

 

2.      LİF VERİMİ VE KALİTESİ YÜKSEK, BİYOTİK VE ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİNE TOLERANT YERLİ PAMUK GENOTİPLERİNİN, KLASİK ISLAH VE MOLEKÜLER SİNİFLAMA YÖNTEMLERİ ILE GELİSTİRİLMESİ, TÜBITAK PROJESIARASTIRMACI, , (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

3.      MISIR’DA (Zea mays L.) BAZI FIZYOLOJIK PARAMETRELER ILE VERIM VE VERIM UNSURLARI ARASINDAKI ILISKILERIN ARASTIRILMASI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

 

4.      BAZI ILERI PAMUK HAT/ÇESITLERININ DIYARBAKIR VE MARDIN KOSULLARINA ADAPTASYONU, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), ARASTIRMACI, (ULUSAL)

 

5.      TÜRKIYE PAMUK LIF KALITE VERI TABANININ OLUSTURULMASI, Diger kamu kuruluşları (Yüksekögretim Kurumları hariç), ARASTIRMACI, , (ULUSAL)

 

6.      KURAKLIK STRESİ VE NORMAL SULAMA KOSULLARINDA BAZI PAMUK HAT/ÇESİTLERİN TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

 

7.      MELEZLEME ISLAHI İLE ÇESİT GELİSTİRME VE ADAPTASYON ARASTIRMALARI, DİGER KAMU KURULUSLARI (YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI HARİÇ), ARASTIRMACI, (ULUSAL)