Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2810
Kurumsal E-Posta eminekarademir  siirt.edu.tr
E-Posta emine_karademir  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 14:55:08

Doç.Dr EMİNE KARADEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yayınlar ve Projeler

6.  Yayınlar

 

6.1.         Uluslararası     hakemli     dergilerde     yayınlanan     makaleler     (SCI     &     SSCI &Arts and Humanities)


ERDOGAN OKTAY, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, ÜNAY AYDIN (2013). Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotypes Obtained from F6-F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41(1), 184-189.


 KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, BASBAG SEMA, BASAL HÜSEYIN (2012). Screening Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) for Heat Tolerance Under Field Conditions. African Journal of Agricultural Research, 7(47), 6335-6342.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, BARAN BEHZAT, SAGIR ABUZER (2012). Effect of Verticillium dahliae Kleb. on cotton yield and fiber technological properties. International Journal of Plant Production, 6(4), 387-407.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, EKINCI REMZI, KUDRET BEREKATOGLU (2011). Yield and fiber quality properties of cotton (Gossypium hirsutum L.) under water stress and non-stress conditions. African Journal of Biotechnology, 10(59), 12575-12583.

 

GURSOY SONGUL, SESSIZ ABDULLAH, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR CETIN, KOLAY BETUL, URGUN MURAT, Malhi S. S. (2011). Effects of ridge and conventional tillage systems on soil properties and cotton growth. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION, 5(3), 227-236.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, GENCER OKTAY (2011). Yield and Fiber Quality of F1 and F2 Generations of Cotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6), 795-805.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, Behzat Baran, SAGIR ABUZER (2010). Assessment of Tolerance Level of some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties against Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.). NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ NAPOCA, 38(1), 196-202.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, OKTAY GENÇER (2010). Relationship between Yield, Fiber Length and other Fiber-Related Traits in Advanced Cotton Strains. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ NAPOCA, 38(3), 111-116.

 

KARADEMIR EMINE, OKTAY GENCER (2010). Combining Ability and Heterosis for Yield and Fiber Quality Properties in Cotton (G. hirsutum L.) Obtained by Half Diallel Mating Design. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ NAPOCA, 38(1), 222-227.

 

KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER,KARADEMIR ÇETIN (2009). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 15(3), 209-216.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, EKINCI REMZI, OKTAY GENÇER (2009). Correlations and Path Coefficient Analysis between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components in Cotton (Gossypium hirsutum L.) under Drought Stress Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 241-244.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, EKINCI REMZI, OKTAY GENÇER (2009). Combining Ability Estimates and Heterosis for Yield and Fiber Quality of Cotton in Line x Tester Design. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 228-233.

 

6.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, BASAL HÜSEYIN (2016). Combining Ability and Line x Tester Analysis on Heat Tolerance in Cotton (Gossypium hirsutum L.). Indian Journal of Natural Sciences, 6(34), 10515-10525.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, OKTAY GENÇER (2011). Variability in Yield and Fiber Technological Properties of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Notulae Scientia Biologicae , 3(2), 135-139.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, BASBAG SEMA (2007). Determination the Effect of Defoliation Timing on Cotton Yield and Quality. Journal of Central European Agriculture, 8(3), 357-362.

 

KARADEMIR ÇETIN, GENÇER OKTAY, KARADEMIR EMINE (2007). Heterosis and Combining Ability for Yield and Fiber Technological Properties in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions. Asian Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 667-672.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, DORAN ILHAN, ALTIKAT AHMET (2006). Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamugun Verim, Verim Bilesenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 12(2), 121-129.

 

 

 

6.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

bildiriler

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, NEDIM ÖZBEK (2014). Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapıskanlık Üzerine Solgunluk Hastalıgının (Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress, 499-503.

 

UGUR SEVILMIS, KAHRAMAN SERIF, KARADEMIR EMINE (2014). Investigation of Yield and Quality Characteristics of Some Commercial Soybean Varieties under No-Tilled Second Crop Conditions in Diyarbakır. International Mesopotamia Agriculture Congress, 83-88.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE (2014). Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and Canola Oil. International Mesopotamia Agriculture Congress, 812-816.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, OKTAY GENÇER (2012). Effect of Heat Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions. 141-149.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, ÇOPUR OSMAN, OKTAY GENÇER (2012). Effect of Drought Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions., 121-129.

Karademir, E., (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırma Çalışmaları. 1. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 242-246 pp., 24-26 Mayıs, Diyarbakır, Türkiye

Karademir, E., Ç. Karademir, R. Ekinci, S. Başbağ, (2010). "Türkiyede Organik Pamuk ve Tekstil", 1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 368-372 pp., 24-26 Mayıs, Diyarbakır, Türkiye

Ekinci, R., S. Başbağ, Ş. Atakul, E. Karademir, Ç. Karademir, (2010). GAP- Çırçır Prese İşletmelerinin Rekabet Edebilirlik Düzeyinin Arttırılmasında Kümelenme Analizi, 1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 230-241 pp., 24-26 Mayıs,  Diyarbakır, Türkiye

GÜRSOY SONGÜL, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2010). Mechanization in Cotton, Its Problems and Some Suggestions for Better Crop Management in South-Eastern Anatolian Region and Turkey. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 320-323.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, OKTAY GENÇER (2008). Relationships Between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components of Cotton (Gossypium hirsutum L.). 10th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton. 1 pp., 28 September-1 October,  Greece.

 

BASBAG SEMA, KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER, KARADEMIR ÇETIN (2004). Determination of Some Agronomical and Technological Properties of Advanced Cotton Lines. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 29 September- 2 October, Greece 96-101.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER (2004). Determination of Yield and Quality Characters of Some Cotton (G. hirsutum L.) Genotypes. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 29 September- 2 October, Greece 92-95.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, ÖZBERK IRFAN, GÜRSOY SONGÜL (2000). Current Status and Future Perspectives in Cotton in Southeast of Anatolia. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 324-327. 20-24 September, Adana, Turkey.

 

 

 

6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, UGUR SEVILMIS (2015). Ileri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Arastırmalar Dergisi, 2(2), 100-107.

 

EKER ALI, KARADEMIR EMINE, BASBAG SEMA, KARADEMIR ÇETIN (2010). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bitki Sıklıgının Kütlü Pamuk Verimine Etkisi. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 97-103.

 

EKINCI REMZI, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2008). Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta ekilen buğday sonrası anıza II. ürün pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımı olanağının araştırılması. Bitkisel Araştırma Dergisi, 1, 7-11.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, ÖZBERK IRFAN, EKINCI REMZI (2008). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımı. Anadolu Dergisi, 18(1), 16-30.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI (2007). Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 67-72.

 

KARADEMIR EMINE, GENÇER OKTAY (2007). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Genel ve Özel Uyuşma Yeteneği Etkileri. ÇÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, 22(4), 39- 48.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, KARAHAN HALIL (2006). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında İkinci Ürün Tarımına Uygun Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi. ÇÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, 21(4), 119-126

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, DORAN ILHAN, AHMET ALTIKAT (2005). Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 55-61.

 

BASBAG SEMA, KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER, KARADEMIR ÇETIN (2005). Pamukta F6 Islah Hatlarında Verim, Verim Kriterleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 67-74.

Başbağ, S., E. Karademir, Ç. Karademir, (2003). Çevresel Stresler ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri. Ziraat Mühendisliği Dergisi , Ocak-Haziran, Sayı: 340,  52-55. 

Özberk, İ., E. Karademir, S. Başbağ, Ç. Karademir, (2000). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yağlı Tohumlu Bitkilerin Durumu ve Geleceği.  Ziraat Mühendisliği, Mayıs-Haziran, Sayı: 327, 29-33 pp.

Eker,  A., E. Karademir, S. Başbağ, Ç. Karademir, (2000). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bitki Sıklığının Kütlü Pamuk Verimine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 4 (1-2), 97-103.

6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

KOLAY Betül, GÜRSOY SONGÜL, AVSAR Özlem, KARADEMIR EMINE, ATAKUL Sehmus, SAYAR MEHMET SALIH, DORAN ILHAN (2016). Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılan Pamuk-Mısır Münavebesinde Pamuk Ekimi Öncesi Yetiştirilen Yem Bezelyesinin Gelişimi. 9. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı.

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE (2015). Pamukta Su Stresi Koşullarında Yaprak Oransal Nem İçeriği ile Verim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. 11.Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, AYSEL BARS ORAK (2015). Pamukta Kontrollü Koşullarda Bitki Gelişiminin İzlenmesi.11.Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE (2013). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Kuraklık Stresi Koşullarında Verim ve Verim Bileşenlerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 73-79.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, VOLKAN SEZENER (2013). Bazı Pamuk Çeşitlerinin Diyarbakır Koşullarına Adaptasyonu. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 253-258.

 

EKINCI REMZI, SÜLEYMAN ÇIÇEK, KAYA HACER, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, BASBAG SEMA (2011). Farklı Meyve Dalları Üzerinde Oluşan Kozalardan Elde Edilen Kütlü Pamuğun Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, EKINCI REMZI, KARAHAN HALIL (2011). Pamukta Hasat Dönemi Farklılığının Lif Kalitesine Etkisi. GAP VI. Tarım Kongresi, 696-701.

 

EKINCI REMZI, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, KARAHAN HALIL (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Lif Teknolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. GAP VI. Tarım Kongresi, 682-686.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI (2011). Pamukta Erken Dönem Bitki Gelisimi ile Verim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. GAP VI. Tarım Kongresi, 626-632.

 

EKINCI REMZI, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, KARAHAN HALIL (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. GAP VI. Tarım Kongresi, 338-342.

 

EKINCI REMZI, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, ZEKI NASIRCI (2009). Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Yeni Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Adaptasyonlarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI, AYSEL BARS ORAK, ÇELIK IBRAHIM (2009). Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.) Etmenine Karsı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI (2009). Uzun Lifli Ileri Pamuk Hatlarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerde Korelasyon Analizleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 28-32.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, EKINCI REMZI (2007). Pamukta F5 Islah Hatlarında Erkencilik, Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, EKINCI REMZI (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hat/Çeşitlerinde Verim ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkiler. GAP IV. Tarım Kongresi, 1, 893-899.

 

RAMAZAN GÜVERCIN, KARADEMIR EMINE, NAZIFE ÖZKAN OGUR, KARADEMIR ÇETIN (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa ve Diyarbakır Koşullarında Performanslarının Saptanması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1, 877-899.

 

EKINCI REMZI, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2005). Diyarbakır Ilinde Pamuk ve Pamuğa Dayalı Sanayisinin Durumu ve Gelişimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 2, 1409-1415.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN, BASBAG SEMA (2005). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamuğun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 321-324.

 

KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER, KARADEMIR ÇETIN, BASBAG SEMA, KARAHAN HALIL (2003). Farklı Pamuk Hat/Çeşitlerinin Mardin Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR ÇETIN, KARADEMIR EMINE, OKTAY GENÇER (2003). Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Bazı Karakterlere Ilişkin Heterotik Etkiler. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR EMINE, ZEKI NASIRCI, KARADEMIR ÇETIN (2003). GAP Bölgesi Koşullarında Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Ileri Pamuk Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi

 

BASBAG SEMA, OKTAY GENÇER, KARADEMIR EMINE (2003). Pamukta İleri Generasyonlarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi.

 

GÜRSOY SONGÜL, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu.

 

KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu

 

KARADEMIR EMINE, BASBAG SEMA, KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Koşullarında Pamukta Bazı Erkencilik ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. GAP II. Tarım Kongresi, 2, 943-950.

 

KILIÇ HASAN, KARADEMIR EMINE, ÖZBERK IRFAN, AHMET ALTIKAT (2001). Diyarbakır Sartları Sürekli Pamuk Sisteminde Kışlık Ara Ürün Olarak Fiğin Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması. GAP II. Tarım Kongresi, 2, 951-958.

 

KARADEMIR ÇETIN, BASBAG SEMA, KARADEMIR EMINE (2001). Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin Verim, Erkencilik ve Lif Teknolojik Özellikler Yönünden Değerlendirilmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR EMINE, BASBAG SEMA, KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Koşullarında Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin Teknolojik Özellikler Yönünden İrdelenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi

 

GÜRSOY SONGÜL, KARADEMIR EMINE, KARADEMIR ÇETIN (2001). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasada Uygun Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 210-215.

 

BASBAG SEMA,TEMIZ MEFHAR GÜLTEKIN, KARADEMIR EMINE (1999). Diyarbakır Koşullarında Farklı İki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşidinde Damla Sulamanın Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,

 

KARADEMIR EMINE, BASBAG SEMA, KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Koşullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi ile Saptanması Üzerine Bir Araştırma-II. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 2

 

KARADEMIR EMINE, ÖZBERK IRFAN (1999). Pamuk Tarımında Doğal Gübre Katkı Maddesi ve Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Verim ve Verim Kriterleri İle Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,

 

KARADEMIR EMINE, DOGAN SAKAR (1999). Diyarbakır’ da Pamuk Ekim Zamanı ve Azot Dozunun Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 247-252.

 

6.7.  Diğer yayınlar

 

Karademir, E., Ç. Karademir, Ş. Tekin, 2012. Küresel Isınma ve Pamuk Üretimi. Gaziantep Ticaret Borsası Dergisi. Sayı:3

E.Karademir, 2010. Kırsal Alanlarda Sel Riskini Azaltma Yaklaşımları. GAP İdaresi Başkanlığı. Sel Risk Yönetimi Konferansı, 3-4 Aralık, Şanlıurfa. http://www.gapsel.org/condocs//selrisksunum/tr/III_Oturum_VI_Sunum_Emine_Karademir.pdf

Karademir, E., Ç. Karademir, 2005. Pamuk ve Dünyadaki Son Gelişmeler. Ticaret Borsası Dergisi, 3(10), 25-28, Diyarbakır

Karademir, E., Ç. Karademir, M. Yaşar, 2004. Pamuk Yetiştiriciliğinde Sulama. Ticaret Borsası Dergisi, 2(7), Diyarbakır

Karademir, E., 1998. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Tarımı. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Yayın No: 1998-1

 

 

 

6.8.  Uluslararası atıflar

 

203 adet uluslararası atıf bulunmaktadır.

 

7.  Ulusal & Uluslararası Projeler

 

Modern Pamuk Çeşitlerinin Siirt Ekolojik Koşullarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerinin

Belirlenmesi, SİÜBAP- Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,  13/05/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

Humik Asidin Farklı Uygulamalarının Pamukta Verim, Besin Maddesi Alınımı ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi, SİÜBAP- Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09/12/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

Türkiye’deki Pamuk Çeşitleri ve Genetik Stoklardaki Bazı Hatların Yüksek Sıcaklığa Tolerans

Düzeylerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 01/09/2009 - 01/09/2012 (ULUSAL)

 

Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk

Genotiplerinin, Klasik Islah ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri İle Geliştirilmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 01/01/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Bitki Islahı Laboratuvar Altyapısının

Geliştirilmesi TRC2-10-EKOG001-B, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 04/06/2010 - 04/05/2011

(ULUSAL)

 

Bazı İleri Pamuk Hat/Çeşitlerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarına Adaptasyonu, Diğer kamu

kuruluşları Yürütücü,  01/03/2010 - 01/08/2016 (ULUSAL)

 

Diyarbakır Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’ na Karşı Duyarlılıkları ve Bu Hastalık ile Verim ve Teknolojik Özellikler Arasındaki Ilişkilerin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları, Yürütücü,  01/01/2004 - 01/05/2008 (ULUSAL)

 

Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Bitki İzleme Parametrelerine Etkisi ve Bitki Haritalama

Üzerine Araştırmalar, Diğer kamu kuruluşları Yürütücü, 01/01/2006 - 30/06/2010 (ULUSAL)

 

Pamukta Verim, Kalite ve Bileşenleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Diğer kamu kuruluşları

Yürütücü, 01/01/1995 - 31/12/1999 (ULUSAL)

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı Koza Açma Dönemlerinde Uygulanan Yaprak

Döktürücünün (Defoliant) Pamukta Verim, Erkencilik ve Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi. Diğer kamu kuruluşları, Yürütücü, 01/01/1999 - 31/12/2001 (ULUSAL)

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları, Diğer kamu kuruluşları Yürütücü, 01/01/2001 - 31/12/2010 (ULUSAL)

 

GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi (GAP Bölgesi Çeşit Geliştirme Alt Projesi), Diğer kamu kuruluşları Yürütücü, 01/01/2001 - 31/12/2008 (ULUSAL)

 

Line x tester analiz yöntemi ile Gap Bölgesine uygun pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları, Araştırmacı, 01/01/2011 - 01/11/2016 (ULUSAL)

 

Pamuk Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na Karsı Sığır Gübresi Uygulamalarının Etkisi, Diğer kamu kuruluşları Arastırmacı, 01/01/2013 - 21/02/2016 (ULUSAL)

 

Diyarbakır Ili Koşullarında Farklı Toprak Işleme Yöntemleri Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda Verim, Verim Bileşenleri ile Toprak Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Diğer kamu kurulusları Arastırmacı, 01/09/2009 - 01/06/2014 (ULUSAL)

 

Diyarbakır İlinde Organik Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması, Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatör Yrd. 15/04/2011 - 15/07/2011 (ULUSAL)

 

Tarımsal Aile Işletmelerinde Sürdürülebilir Sel Risk Yönetimi Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje

Koordinatör Yrd., 28/11/2008 - 28/11/2010 (ULUSAL)

 

Diyarbakır Koşullarında Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve

Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/2002 - 30/11/2004 (ULUSAL)

 

Diyarbakır’da Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karsı Bazı Bitki Besin Elementlerinin Etkileri Üzerine Araştırmalar, Diğer kamu kuruluşları Arastırmacı, 01/01/2003 - 31/12/2005 (ULUSAL)

 

Diyarbakır Koşullarında Pamuk Tarımında Sırta Ekim Yönteminin Araştırılması, Diğer kamu

Kuruluşları Araştırmacı, 01/01/2004 - 31/12/2006 (ULUSAL)

 

Diyarbakır Sartları Sürekli Pamuk Sisteminde Kışlık Ara Ürün Olarak Fiğin Yetiştirilme Imkanlarının Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/1996-31/12/2000 (ULUSAL)

 

GAP Bölgesi Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşit Geliştirme Projesi, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/1990 - 31/12/1993 (ULUSAL)

 

Türkiye Pamuk Lif Kalite Kriterleri Veri Tabanının Oluşturulması, Diğer kamu kuruluşları

Arastırmacı, 01/01/2001 - 31/12/2006 (ULUSAL)

 

Pamukta Genotip x Çevre Interaksiyonu ve Stabilite, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/2003 - 31/12/2007 (ULUSAL)

 

Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/2003 - 31/12/2008 (ULUSAL)

 

Kuraklık Stresi ve Normal Sulama Koşullarında Bazı Pamuk Hat/Çeşitlerinin Tepkilerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları Araştırmacı, 01/01/2009 - 10/09/2015 (ULUSAL)

 

Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları, Diğer kamu kuruluşları

Araştırmacı, 01/01/2009 - 01/12/2015 (ULUSAL)