Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Telefon (484) 223 1224 / 3030
Kurumsal E-Posta f_hansu  siirt.edu.tr
E-Posta f_hansu  hotmail.com
Açıklama Nedense herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor; kimse kendimi değiştireyim demiyor..!
Güncelleme14.12.2017 13:24:22

Doç.Dr FEVZİ HANSU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fevzi HANSU

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

1997-2001

Yüksek Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

2003-2005

Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

2007-2012

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Müdür

Özel Sektör (KALYON Plastik A.Ş. Firması)

2002-2004

Teknik Müdür

Özel Sektör (MAN-OLP Enerji Firması)

2007-2008

Arş. Görevlisi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Siirt Üniversitesi

2009-2012

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Siirt Üniversitesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Siirt Üniversitesi

2012-2017

2017-

 

Güncelleme : 24.08.2017 15:29:09
A. Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Alisoy H Z, Yeroglu C, Koseoglu M, Hansu F (2005). Investigation of the characteristics of dielectric barrier discharge in transition region. J. Phys. D: Appl. Phys., 38(38), 4272-4277.

A2. Alisoy H Z, Alagoz B, Hansu F (2012). A Space Charge Motion Simulation Method and Application in Negative Corona Electrostatic Field Analysis. Applied Mathematics and Computation, 1(1), 1-10.

A3. Sahin O, Saka C, Baytar O, Hansu F (2013). Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (0)-based catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4. Journal of Power Sources, 240(2013), 729-735.

A4. Sahin Ö, Baytar O, Hansu F, Saka C (2014). Hydrogen Generation from Hydrolysis of Sodium Borohydride with Ni(0) Catalyst in Dielectric Barrier Discharge Method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1886-1894., Doi: 10.1080/15567036. 2011.555442.

A5. Sahin Ö, Hansu F, Saka C, Baytar O (2014). Hydrogen Generation from NaBH Solution with the High-performance Co(0) Catalyst Using a Cold Plasma Method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1578-1587., Doi: 10.1080/15567036. 2011.555443.

A6. Hansu F (2014). The Effect of Dielectric Barrier Discharge Cold Plasmas on the Electrochemical Activity of Co-Cr-B Based Catalysts. Journal of The Energy Institute, Doi: 10.1016/j.joei.2014.09.004.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B1H. Z. Alisoy, G. T. Alisoy, F. Hansu, “Phase Characteristics Of DBDin Nitrogen Medium”,XVII International Conference on Gas Discharges and theirApplications” CARDIFFUNIVERSITY, UK, 7th - 12th September, 2008

B2. Sahin Ö., Pala M., Balbay A., Hansu F. and Ulker H. (2015). Energy Profile of Siirt. International Conference on Energy and Management. Springer Proceedings in Energy, DOI 10.1007/978-3-319-16024-5_30

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TTGV

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık TeziBaşlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Bariyer Boşalmasındaki Akım Kararsızlıklarının Deneysel ve Nümerik Analizi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hafız ALİSOY

EK2: Doktora Tezi Özeti

Dielektrik bariyer boşalmalarının (DBB) ortam parametreleri ve koşullarına bağlı olarak incelenmesi, gazların yalıtım elemanı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı yüksek gerilim tekniği ve boşalma olaylarını esas alan diğer teknolojik işlemler açısından büyük öneme sahiptir.

Farklı gaz ortamlarında, tek bariyerli Metal-Gaz-Dielektrik-Metal (MGDM) çift bariyerli Metal-Dielektrik-Gaz-Dielektrik-Metal (MDGDM) DBB hücre modellerinde, dielektrik tabakadaki yüzey yüklenme mekanizmasının neden olduğu akım kararsızlıklarının analizi için bariyer boşalmasının deneysel olarak incelenmesi ve nümerik olarak modellenmesi önemli bir avantaj sağlar.

Bu çalışmada, Townsend yaklaşımında hava ve azot ortamında pd<(pd)kr ve pd>(pd)kr (p-basınç, d-elektrotlar arasındaki mesafe) koşullarında, MGDM ve MDGDM DBB hücreleri için iletkenlik mekanizmasını temel alan yeni bir model geliştirilmiş ve DBB hücresinde gerçekleşen akım osilasyonlarının teorik analizi ve nümerik benzetimi yapılmıştır. Deneysel olarak ölçülen Gerilim-Akım ve Gerilim-Yük eğrilerinden hareketle, modelin temel parametrelerinin belirlenmesi gösterilmiş ve elde edilen deneysel sonuçların, önerilen nümerik modelle uyumluluğu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

E. Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1H. Z. Alisoy (Aliyev), F.Yalçınkaya, A. Kaygusuz, F. Hansu.“Estimationof surface tension energy of metal-plated surface by usingAmpere’s law”MAMTEK “99”.CBÜ. Manisa, pp1-3.

Hakemliğini Yaptığı Dergiler

1) Energy Sources, PartA: Recovery,Utilization, and Environmental Effects

2) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

3) The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

4) Journal of Analytical Atomic Spectrometry

Ödüller

·        YayınTeşvikÖdülü- TÜBİTAK Başkanlığı-2012 (1 adet)

YüksekLisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Bariyer Boşalmasının Gaz-Dielektrik ve Sıvı-Dielektrik Sistemlerinin Sorbsiyon Özellikleri Üzerine Etkisi

TezDanışmanı:Prof. Dr. Hafız ALİSOY

EK 1: YüksekLisans Tezi Özeti

Gaz-adsorbent ve sıvı-adsorbent sistemlerinde gerçekleşen teknolojik proseslerin etkinlik derecesini değiştiren faktörlerden biri de elektrik alanları veya düşük basınçlı gaz ortamlarında gerçekleştirilen elektrik boşalmalarıdır. Bu tezde, önemli elektrik gaz boşalmalarından olan korona boşalması ve bariyer boşalması etkisiyle gaz-dielektrik ve sıvı-dielektrik sistemlerinin sorbsiyon özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, elektrik boşalmaları etkisiyle sıvıların ve gazların karışımlardan temizlenmesini gerçekleştiren aygıtların verimlerinin arttırılmasıdır.

Korona ve bariyer elektrik gaz boşalmaları sonucu,“ Gaz-–Dielektrik (N2-silikojel; CO2-silikojel; hava-silikojel)” ve “Sıvı-Dielektrik (kirli su-silikojel)” sistemlerinde farklı ortam koşullarında oluşan adsorbsiyon ve termik desorbsiyon olaylarının ağırlık derecesinin belirlenmesi ve elektrik boşalması etkisine maruz bırakılmış silikojellerin değişik basınç ve elektrotlara uygulanan gerilimin değişik değeri “N2-silikojel” ve “CO2-silikojel ”sistemlerinde emilen N2 ve CO2 gaz miktarlarının belirlenmesi için deneysel çalışmalar yapılmıştır. “Gaz-adsorbent” ve “sıvı-adsorbent” sistemlerinde gaz ortamının basıncının ve elektrotlara uygulanacak yüksek gerilimin farklı değerleri için sistemde oluşan boşalma ürünlerinin zamana bağlı olarak oluşma prosesleri incelenmiştir. Bunun için gerekli deney seti hazırlanmış ve optimal rejimler belirlenmiştir. “Gaz-adsorbent” ve “sıvı-adsorbent” sistemlerinin yüzey özelliklerinin, korona ve bariyer boşalması kullanılarak modifiye edilmesi sağlanmıştır.

Deneysel sonuçlardan, basıncın ve sisteme uygulanan gerilimin elektrik boşalması üzerine büyük etkisi olduğu gözlenmiştir. Basıncın kritik değerinin belirlenmesi ve kullanılan elektrik boşalması türünün Akım-Gerilim özeğrisinin belirlenmesi, adsorbsiyon ve desorbsiyon verimliliği için büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.