Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2680
Kurumsal E-Posta gaynakulova  gmail.com
E-Posta gaynakulova  gmail.com
Açıklama
Güncelleme10.03.2017 15:32:26

Doç.Dr GÜLNİSA AYNAKUL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

Lisans / BA

Tarih / History

Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesi

Yüksek Lisans / MA Degree:

Tarih (Ortaçağ ABD) / Medieval History

Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesi / Özbekistan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü

Doktora / PhD

Tarih (Ortaçağ ABD) / Medieval History

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Akademik Unvanı: Doç. Dr.

Yabancı Dil: Rusça (96), İngilizce (76), Farsça (65)

İdari Görevler

2014-  Tarih Bölüm Başkanı

2015-  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

11. Ödüller:

1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2010 Science Citation İndex-Journal Citation Reports Yayın Ödülü

2. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2010

3. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2014


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü dersleri :

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

I. DÖNEM

LİSANS DERSLERİ

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ-I

2

0

40

SEÇMELİ (MOĞOL TARİHİ I)

2

0

20

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3

0

55

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ-I (2. Öğr.)

2

0

40

SEÇMELİ (MOĞOL TARİHİ I) (2. Öğr.)

2

0

20

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (2. Öğr.)

3

0

50

RUSYA TARİHİ I

2

0

40

2015-2016

I. DÖNEM YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ

ORTAÇAĞ TÜRK KÜLTÜRÜ TARİHİ I

3

0

3

ORTAÇAĞ TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ I

3

0

3

TEZ HAZIRLIK

0

1

2

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

2

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ-II

2

0

40

II. DÖNEM

LİSANS DERSLERİ

 

SEÇMELİ (MOĞOL TARİHİ II)

2

0

20

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

3

0

55

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ-II (2. Öğr.)

2

0

40

SEÇMELİ (MOĞOL TARİHİ II) (2. Öğr.)

2

0

20

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (2. Öğr.)

3

0

50

 

 

 

 

II. DÖNEM YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ

ORTAÇAĞ TÜRK KÜLTÜRÜ TARİHİ II

3

0

2

ORTAÇAĞ TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ II

3

0

2

SEMİNER

1

0

2

TEZ HAZIRLIK

0

1

1

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

1

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

1

2016-2017

I. DÖNEM

LİSANS DERSLERİ

 

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

3

0

53

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3

0

55

ORTA DOĞU TARİHİ (SURİYE-MISIR SAHASI)

2

0

21

FARSÇA I

2

0

12

MEZUNİYET ÇALIŞMASI I (BİTİRME TEZİ)

2

4

5

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ  (2. Öğr.)

3

0

52

 

 

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (2. Öğr.)

3

0

53

 

 

ORTA DOĞU TARİHİ (SURİYE-MISIR SAHASI) (2. Öğr.)

2

0

20

 

 

FARSÇA I (2. Öğr.)

2

0

13

 

I. DÖNEM

YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ

KAYNAK DİLLERİ (FARSÇA I)

3

0

1

TÜRK TARİHİNDE TİMURLU DÖNEMİ

3

0

2

ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ I

3

0

1

TEZ HAZIRLIK

0

1

1

TEZ HAZIRLIK

0

1

1

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

4

2016-2017

II. DÖNEM

LİSANS DERSLERİ

 

TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ

3

0

53

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

3

0

55

FARSÇA II

2

0

12

TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ (2. ÖĞR.)

3

0

52

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (2. Öğr.)

3

0

53

FARSÇA I (2. Öğr.)

2

0

13

MEZUNİYET ÇALIŞMASI I (BİTİRME TEZİ)

2

4

5

II. DÖNEM

YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ

KAYNAK DİLLERİ (FARSÇA II)

3

0

1

TÜRK TARİHİNDE BABÜRİLER  DÖNEMİ

3

0

1

ORTAÇAĞ TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ II

3

0

1

SEMİNER

0

1

1

TEZ HAZIRLIK

0

1

1

TEZ HAZIRLIK

0

1

1

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

4

 

 

 

 

 

Güncelleme : 16.06.2017 12:36:22
Çalışmalar / Publications:

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Gülnisa AYNAKULOVA, Ermeni Kıpçaklar mı Gregoryen Kıpçaklar mı?, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 84, 2009, sayfa: 114-126.

 

2. Gülnisa AYNAKULOVA, Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yaz, 74, 2007, sayfa: 21-28.

 

3. Gülnisa AYNAKULOVA, Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 72, 2006, sayfa: 95-106.

 

4. Gülnisa AYNAKULOVA, Gregoryen Kıpçaklara Dair, BELLETEN, Cilt: LXIX, Sayı: 256, Aralık, 2005, sayfa: 825-840.

5. Gülnisa AYNAKULOVA, İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ Oş Şehri, BELLETEN, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık, 2001, sayfa: 911-920.

 

6. Gülnisa AYNAKULOVA, IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleşmiş Türk Boyları, BELLETEN, Cilt: LXXVII, Sayı: 280, Aralık, 2013, sayfa: 833-846.

 

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gülnisa AYNAKULOVA, Alay Dağlarının Melikesi Kurbancan Datha (1811-1907), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Bahar 2011, sayfa: 217-230.    

2. Gülnisa AYNAKULOVA,  Eski Türk Şehri Özkent, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, Yaz 2013, Sayfa: 117-134. (DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001324)

3. Gülnisa AYNAKULOVA,  Fergana'da Moğol İstilası Öncesi Zanaat ve Ticaret (IX-XII. Yüzyıllar), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Bahar 2014, s. 157-168.

4. Gülnisa AYNAKULOVA,  Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, Sayı: 3, Eylül, Prizren, 2005, sayfa: 44-57 (Prof. Dr. Reşat Genç ile birlikte).

 

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Gülnisa AYNAKULOVA, XVI-XVII. Yüzyıl Kıpçak-Ermeni Belgeleri Işığında Kıpçak Ermeni Cemaatinin Osmanlı Devleti ve Rusya ile Yaptıkları Ticari Faaliyetler, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği / HOŞGÖRÜ TOPLUMUNDA ERMENİLER, Cilt II, Erciyes Üniversitesi Yayını-153, 2007, sayfa: 228-238.

 

2. Gülnisa AYNAKULOVA,  Hint, Ön Asya Kültürel Etkileşiminde İpek Yolu ve Fergana, ULUSLARARASI VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları”, Ankara: 21-26 Kasım, 2005 / Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, sayfa: 2159-2165.

 

3. Gülnisa AYNAKULOVA, İslam Kaynakları ve Arkeoloji Araştırmalarına Göre IX-XII. Yüzyıllarda Fergana Şehirleri ve Şehir Kültürü, 38. ICANAS Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül, 2007 / Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, II. Cilt, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Sayfa: 535-543.

 

4. Gülnisa AYNAKULOVA, XIX. Asır Kırgız Tarihine Damgasını Vurmuş Bir Kadın Lider: Kurbancan Datha (1811-1907), Uluslararası Multidisipliner KADIN KONGRESİ “Değişim ve Güçlenme”, İzmir, 13-16 Ekim, 2009, sayfa: 207-209.

 

5. Gülnisa AYNAKULOVA, İslam Coğrafyacıları ve Tanrı Dağlı Kırgızlara Dair İlk Bilgiler, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül, 2006 / Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Orta Asya-Kafkasya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010, sayfa: 329-335.

6. Gülnisa AYNAKULOVA, Ala Dağları'nın Melikesi Kurmancan Datka (1811-1907), XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Kurmancan Datka’nın Doğumunun 200. Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlik Sempozyumu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2 Aralık, 2011.

 

7. Gülnisa AYNAKULOVA,  Атаке Баатыр Жана Доору. Rusya’ya Gönderilen İlk Kırgız Elçilikleri (Kırgızistan Tarihi Seminerleri), Kırgız Türk Dostluk ve Kültür Derneği, 2011, Ankara, 20 Kasım, 2011.

 

8. Gülnisa AYNAKULOVA, Kırgızistan'da Cedit Okulları ve Faaliyetleri, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Kütahya, 2006.

9. Gülnisa AYNAKULOVA,  Günümüz Kırgızistan'da Dinler ve Dini Faaliyetler, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Kongresi "SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim", Kocaeli, 2006. 

 

10. Gülnisa AYNAKULOVA, Ислам булактарында Kыргыздар жана Кыргызстан (İslam Kaynaklarına Göre X-XII. Yüzyıllarda Kırgızlar ve Kırgızistan), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bursa-İznik, 3-5 Mayıs, 2013.

 

11. Gülnisa AYNAKULOVA, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesi ve Cephe Gerisinde Türkistan İsyanı (Kırgızistan Örneği), "1914'ten 2014'e 100'üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak" Konulu Uluslararası Sempozyum, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 20-22 Kasım, 2014, Sayfa: 503-513.

 

12. Gülnisa AYNAKUL, Tanrı Dağları’ndan St. Petersburg’a Tarihi Yolculuk, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Nizip, Sayfa: 398-405.

 

13. Gülnisa AYNAKUL, Devletin Devamı ve Bekası mı, Evladının Özgürlüğü mü?II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya: Alaattin Keykubat Üniversitesi- ASOSCONGRESS: 18-20 Mayıs, 2017.

 

14. Gülnisa AYNAKUL, Yakup ASLAN, Baburname Işığında Türkistan Şehirleri, Türk Kültür ve Gelenekleri, International Congress On Afro-Eurasian Research II, Malaga / Spain: April, 17-20, 2017.

 

 

4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Gülnisa AYNAKULOVA, Türk Kültüründe Yada Taşı, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. K. Y. Kopraman’a ARMAĞAN, Yayına Hazırlayan E. Semih Yalçın, Ankara, 2003, sayfa: 148-187.

2. Gülnisa AYNAKULOVA,  Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

3. Gülnisa AYNAKULOVA,  Kültürel Açıdan Orta Asya ve Fergana Şehirlerinin Genel Özellikleri, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

 

5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gülnisa AYNAKULOVA, XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başında Ceditçilik Hareketinin Kırgız Türkleri Üzerindeki Tesiri, TÜRK YURDU, Cilt: 31, Sayı: 287,  Temmuz 2011, sayfa: 165-169.

2. Gülnisa AYNAKULOVA,  Kırgızistan’da Misyonerlik Faaliyetleri, TÜRK YURDU, Cilt: 29, Sayı: 265, Eylül 2009, sayfa: 67-70.

 

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Gülnisa AYNAKULOVA, “A. Garkavets, G. Sapargaliyev, TÖRE BİTİĞİ. Kıpçaksko-Polskaya Versiya Armyanskogo Sudebnika i Armyano-Kıpçakskiy Protsessualnıy Kodeks. Lvov, Kamenets-Podolskiy, 1519-1594, Almatı, “Deşt-i Kıpçak”, “Baur”, 2003”, BELLETEN, Cilt: 70, Sayı: 258, Ağustos 2006, sayfa. 791-796  (Prof. Dr. Reşat GENÇ ile birlikte).