Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2595
Kurumsal E-Posta ibrahim.tegin  siirt.edu.tr
E-Posta ibrahim.tegin  gmail.com
Açıklama
Güncelleme20.02.2017 10:32:56

Doç.Dr İBRAHİM TEĞİN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

1973 yılında Siirt’tin Eruh ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eruh'ta, lise öğrenimini ise Cizre'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programından 1991 yılında mezun oldu. 1997 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde öğretmenliğe başladı. 2002 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans’ını tamamladı. 2005 yılında Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2007 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora unvanını aldı. 2007 yılında Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Ekim 2013 yılında Doçent unvanını aldı. Yabancı dili İngilizce olup, evlve 2 çocuk babasıdır.     
Güncelleme : 30.10.2013 14:53:12
Patent

Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Teğin,Remziye Güzel, Bakır cevherlerinin değerlendirilmesinde yeni bir teknolojikuygulama (cevherden doğrudan selenium ve tellür üretimi, antimon ve arseniğin uzaklaştırılması, bakır ve kobalt üretim sonrası kalan artıktan altın ve gümüş üretimi), İncelemeli Patent No: TR 2009 10112 B

Projeler
 1. Altın İçerikli Cevherlerden Altın ve Gümüş Kazanılması, DÜAPK–02-FF–14. (Araştırmacı)
 2. Siirt-Şirvan Bakır Cevherlerinin Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi DİKA-10- 01/DFD-03, Yürütücü yardımcısı
 3. Geleneksel Kaşar peyniri üretiminde Doğal MMS Tipi Starter Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, SİÜFED-F1, Yürütücü
 4. Siirt Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, DPT 2011-2014, Araştırmacı
 5. Siirt Yöresinde Bulunan Tuzcul Alan Bitkilerindeki Eser Elementlerin Belirlenmesi ve Bu Elementlerin Önzenginleştirme Koşullarının Araştırılması, 2013-SİÜFED-F1, Yürütücü,2013-2015
 6. Siirt Yöresinde Bulunan Termal Suların Mineral Analizi ve Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi 2014-SİÜFEB-YL1, Yürütücü, 2014-2015
 7. Siirt Çevresinde Bulunan Doğal Kil Mineralleri ile Atık Sulardan Bakır, Kurşun ve Kadmiyumun giderilmesi, 2014-SİÜFEB-YL2, Yürütücü, 2014-2015
 8. Parasetamol İçeren Şuruplarda İlaç Etken Maddesinin Mikroekstraksiyonla Kazanılması, 2015-SİÜFEB-32, Yürütücü (Devam ediyor)
 9. Siirt ve Çevresinde Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Süper kritik Akışkanlarla Ekstraksiyonu, 2015-SİÜFEB-33, Yürütücü (Devam ediyor)
 10. Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü (Devam ediyor)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 1. Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Deniz Ceviziçi, İbrahim Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(o-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı İki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Pine Bay, Kuşadası, Poster bildiri, AKP 110
 2. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-16 Reçinesiyle Pb (II) ve Cr (VI)’nın Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, sözlü bildiri sayfa 12
 3. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-4 Reçinesinden Yararlanarak Çözeltide Bazı İki Yüklü Metal İyonlarının Önderiştirme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 139
 4. Berrin Ziyadanoğulları,  İbrahim TEĞİN, Hamdi Temel, Sulu Çözeltiden Bazı Metal Katyonlarının 1,4-BİS (P-Aminofenoksi) Butan Di Tosilat İle Ekstraksiyonu, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 140
 5. C. Üstün, A. Güneş, İ. Teğin, M.F. Geyik, K. Haspolat, IX Ulusal Viral Hepatit Kongresikonferansı dahilinde "Kongre konuşma özetleri ve bildiriler" bildirikitapçığındaki "Pediatrik kronik hepatit B hastalarında serum eser elementdüzeyleri", 130 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
 6.  C. Üstün, M.F. Geyik, S. Paşa, İ. Teğin, 2. Ekmud Kongresi konferansıdahilinde "Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Febrilnötropeni gelişen hastalarda serum eser element düzeyleri", 244 pp.,Ankara, Mayıs 2008
 7. İbrahimTeğin, Recep ZİYADANOĞULLARI, Bakır Cevherinin Flotasyonuyla Elde EdilenKonsantreden Cu(II) ve Co(II) Kazanılmasında Yeni Uygulamalar, III.Ulusal analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008,  Poster bildiri sayfa 105
 8. İbrahim Teğin,Ahmet Kilic, Esref Taş, and RecepZiyadanoğulları, Synthesis, Characterization,Spectroscopic And Analytical PropertiesOnPreconcentration, Extraction And Separation ofSalicylaldimine Ligand Derived From 1-(2-Aminoethyl)-PiperazineTowards Some Divalent Cations,XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 6-10 Ekim 2008,Magusa-K.K.T.C., Poster bildiri,AKP 60
 9. İbrahim TEĞİN, Ahmet EFE, RecepZİYADANOĞULLARI, Diyarbakır İl ve İlçelerinden Temin Edilen İnek SütlerindeAğır Metal Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 15-18 Mayıs2013, Burdur, Poster bildiri, P 134.
 10. İbrahim TEĞİN, Osman Karabacak, Mehmet Fidan ve Uyan Yüksel, Siirt Yöresinde Bulunan Ada Çaylarının Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 01-05Eylül 2014, Kahramanmaraş, Poster bildiri, P 174.
 11. İbrahim Tegin, İdris YOLBAŞ, M. Şirin Baturve Orhan ACAR, Siirt ve Çevresinde Bulunan Kaplıca Sularında Element Konsantrasyonları ve Gross Alfa ve Gross Beta Aktivitelerinin Belirlenmesi, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015, Elazığ, Poster bildiri, P 62.
 12. İbrahim Tegin, Selma AKDENİZ,  Amberlit Xad-4 Polimerinin Biyosorbent Katki Malzemesi Siirt,Fistik Kabuğu Kullanılarak Sulardan Cu ve Cd Giderilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 3 Haziran 2016, Isparta, Poster bildiri, P 107.
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz1, Haci Baykara, Osman Tektaş The Removal Of Cd From Aqueous Solutıon Usıng Sorbents Welnut Shell Immobılızed On Immobılızed On Co-Metharcrylıc Acıd-Styrene, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin, Poster bildiri, P 072.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin, S. Hosoglu., 10th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with Salmonellosis.", 227 pp., Isfahan-Najafabad, Iran, December 2007 
 2. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with snake bite.", 730 pp., Barcelona, Spain, April 2008 
 3. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with pulmonary tuberculosis.", 90 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 4. C. Ustun, F.N. Hancer, I. Tegin, M.F. Geyik., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc and magnesium levels in patients with pelvic inflammatory disease.", 114 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 5. M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with sepsis.", 145-146 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 6. M.F. Geyik, C. Ustun, F. Bozkurt, I. Tegin, S. Pasa., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with diabetic foot infection", 466 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 7. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with chronic osteomiyelitis.", 467 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 8. C. Ustun, I. Tegin, M.G. Kurtoglu, M.F. Geyik., The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum selenium status of patients with infectious diseases.", 180 pp., Sarajevo, Bosnia &Herzeginova., June 2011.
 9. İbrahim Tegin  and M. Şirin Batur, International Environmental Sciences Semposium of Van konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The Removal of Copper, Lead and Cadmium from Aqueous Solutions with Natural Clay Samples Found in Siirt”, 183 pp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, 04-07 Haziran 2014.
 10. İbrahim Tegin and Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Scienceskongresidahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag By A Novel Flotatıon Method”,296 pp, May 15-19 Skopje, 2015
 11. Uyan Yüksel, İbrahim Teginand Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selectıve”,300 pp, Skopje, May 15-19,2015
 12. İbrahim Tegin and Uyan Yüksel, Internatıonal Turkıc World Conferance On Chemıcal ScıencesandTechnologıes (ITWCCST) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Determination of metal content in the water and sediments located around Siirt”, 61 pp, Sarajevo,27th October-1st November,2015
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE'16) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki“The Removal of Cu and Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Walnut Shell Immobilized On Amberlite XAD-4”, 86 pp, Kilis, March 19-20, 2016.
 14. İbrahim Teğin, Osman Karabacak, Mehmet Fidan and Orhan Acar, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Element concentrations of saline found in and around Siirt and determination of gross alpha and gross beta activity in saline water samples,”, 20 OP, Antalya, May 25-28, 2016.
 15. İbrahim Teğin, Z. Ceren Ertekin, Erdal Dinç, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Multıvarıate Optımızatıon Approach To The Mıcroextractıon Condıtıons For The Quantıtatıon Of Clıoquınol In Oıntment,”, 107 pp, Antalya, May 25-28, 2016.
 16. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016) kongresi dahilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4, p 718-730, Alanya, 4-6 November 2016.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED DIŞINDA OLAN DERGİLER)

 1. Abuzer Akgün, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Enrichment of Molybdenum and Fluorite by Flotation of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 5, No.2, pp 103-117, 2006
 2. İbrahim Teğin, Recep Ziyadanoğulları,  The effect of Sulfurization Process on Flotation of Copper ore Containing Gold and Silver,Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 7, No.3, pp 193–202, 2008
 3. Cemal Ustun, Ibrahim Tegin, Mehmet Faruk Geyik, The effects of snake venom on serum copper, zinc and magnesium levels in patients with snake bite, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 3 (2): 71-74, 2013Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED)
 1. A. Kilic, I. Tegin, E. Tas  and R. Ziyadanogulları, Synthesis and Characterization of an Unsymmetric Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2-Aminoethyl) piperazine and Investigation of Its Analytical Properties for the Extraction and Preconcentratıon of some Divalent Cations, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, No. 1, March 2011, pp. 68-77.
 2. Cemal ÜSTÜN, İbrahim TEĞİN, Mehmet Faruk GEYİK, Alterations of Serum Copper and Zinc Levels, and Copper/Zinc Ratios Among Patients with Brucellosis, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(4):979-83
 3. Bozkurt, F;Gulsun, S; Ustun, C;Geyik, MF; Tegin, I;Satici, O, The role of trace elements in wagner classified diabetic patients, Afrıcan Journal Of Microbiology Research Vol. 5, No. 28, Nov. 30 (2011), pp. 5085-5089
 4. Senturk Z., Saka C., Tegin I, Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, Rev Anal Chem 30 (2011): 87–122
 5. Ilhan S, Temel H, Pasa S, Tegin I, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2-Bis(2-formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russıan Journal Of Inorganıc Chemıstry, Volume 55, No 9 (2010), 1402-1409
 6. Ibrahim DOLAK, Ibrahim TEGİN, Remziye GUZEL, Recep ZİYADANOĞULLARI, Removal and Preconcentration of Pb(II), V(V), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Selective Separation of V(V)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6107-6116
 7. Ibrahim DOLAK, Ibrahim TEGİN, Remziye GUZEL, Recep ZİYADANOĞULLARI, Removal and Preconcentration of Pb(II), Cr(III), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Speciation of Cr(III)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6117-6124
 8. Dolak I, Tegin I., Guzel R, Ziyadanogullari R., Synthesis and Preconcentration of Amberlite XAD-4 Resin Modified by Dithioethylenediamine, Asıan Journal of Chemıstry Vol. 21, No 1 (2009), 165-175
 9. Salih lhan, Hamdi Temel, Murat Sunkurc &ibrahim Tegin, Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-formylphenyl)hexane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Vol. 47A, April 2008, pp. 560–564.
 10. M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin, S. Hosoglu, C. Ayaz, Serum copper and zinc levels in patients with brucellosis, Internatıonal Journal of Antımıcrobıal Agents Volume 29 Pages: S425-S425 Published 2007.
 11. İbrahim DOLAK, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Recep ZİYADANOĞULLARI, Reductıon of Cr(VI In Aqueous Solutıons By Using Natural And Roasted Pyrite, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 3 (2007), 2389-2398
 12. Recep ZIYADANOGULLARI, Abuzer AKGÜN, İbrahim TEGIN and Remzıye GÜZEL, Separation of Mo, Cu, Zn and Pb from Concentrates of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 7 (2007), 5523-5532.
 13. Ö. Yavuz, R. Guzel, F. Aydin, I. Tegin, R. Ziyadanogullari, Removal of Cadmium and Lead from Aqueous Solution by Calcite, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No. 3 (2007), 467–471.
 14. İbrahim Teğin, Idris Yolbaş, Orhan Acar, Assessment of gross alpha and beta activity levels and element concentrations in spa waters from Siirt and Şırnak, Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 311,Issue 1, January 2017, pp 109–119.