Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-6634 / 3254
Kurumsal E-Posta kivancirak  siirt.edu.tr
E-Posta kivancirak  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.02.2017 16:15:26

Doç.Dr KIVANÇ İRAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Kıvanç İRAK

2. Doğum Tarihi          : 

3. Unvanı                    :  Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2001

 

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi/Farmakoloji-Toksikoloji A.B.D.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2005

 

Doktora

Veteriner Fakültesi/Biyokimya A.B.D

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2014

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014-

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Çuha Çiçeği Yağının Diabetik Ratlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans öğrencisi İlyas KOÇ’un 2. Danışmanı

            2. Ratlarda İsoproerenol İle Oluşturulan Miyokard Enfarktüsüne Karşı Kefirin Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans öğrencisi Hikmet YILMAZ’ın 2. Danışmanı

6.2. Doktora Tezleri

            -

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. Türel, İ., Dağoğlu, G., Yılmaz, O., Yarsan, E., Irak, K. , Pharmakokınetıcs Of Long-     Actıng And Conventıonal Formulatıons Of Oxytetracyclıne In Colored Mohaır Goats , İndian Vet. Journal , 82 : 724-727 , 2005.

            2. Handan Mert, Nihat Mert and Kivanc Irak. Ascorbic Acid and Heat Stress in Laying Hens.    Journal of Animal and Veterinary Advances 13 (3): 178-180,2014.

            3. Bolacali, K. Irak. (2017). Effect of dietary yeast autolysate on permance, slaughter, and carcass characteristics, as well as blood parameters, in quail of both genders. South African Journal of Animal Science, 47 (No. 4)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  K. Irak, H. Mert, I. H. Yoruk, I. D. Sogutlu, N. Mert. Determination of level of some vitamin in wheatgrass and grass. Journal of Harmonized Research in Applied Science. 4 (4):2016,145-156. ISSN: 2321-7456 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS)

            2. IRAK KIVANC; MERT NIHAT; MERT HANDAN; COMBA BAHAT; DOGAN INCI; YORUK HAKKI IBRAHIM. The Levels Of Nitrite, Nıtrate And Vıtamın D3 In Human Wıth Gastrıc Cancer. Asian Academic Research Journal of 
Multidisciplinary. 3 (6): 2016, 123-131I ISSN: 2319-2801 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

            3. IRAK K; MERT H; SOGUTLU I D; MERT N. CA 19-9, CA 125, CEA, Glucose, Insulın and ACTH Levels In Patıents Wıth Gastrıc Cancer. Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary. 3 (6):2016, 47-54I ISSN:2319-2801 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

            4. Serkan YILDIRIM, Kivanc IRAK, Handan MERT*, Inci DOGAN, Nihat MERT. Serum Biochemical And Histopathological Examinationsof Some Tissues Of Lambs With Muscular Dystrophy In Van. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. Vol. LXII (2):2016, 52-55. ISSN 2065-1295; (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

            5. Inci DOGAN, Handan MERT*, Kivanc IRAK, Nihat MERT. Investigation Of Antioxidant Compounds In Fluorotic Sheep. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. Vol. LXII (2):2016, 23-26. ISSN 2065-1295 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Kivanc Irak, Mert N, Mert H, Dogan I, Comba B1 and Yoruk HI. The levels of nitrite, nitrate and vitamin D3 in human with gastric cancer. Cancer Therapy November 02-04, 2015 Hyderabad, India.-Poster bildiri . (Özeti J Cancer Sci Ther 2015, 7:10. YAYINLANMIŞTIR).

            2. Handan MERT,  Serkan YILDIRIM,  H İbrahim YORUK, Kıvanç IRAK,  Bahat COMBA, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, Arzu COMBA. Fat Soluble Vitamins in White Muscle Disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland.-Poster bildiri. (Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR).

            3. Kıvanç IRAK, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYSIN, İnci DOGAN, Arzu COMBA. Some Biochemical Parameters in Serum and Tissues of Lamb with White Muscle Disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland.-Poster bildiri. (Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR.

4. Nihat Mert, Handan Mert, Bahat Comba, Kıvanc Irak, Serkan Yıldırım,  Nesrullah Aysin, Inci Dogan. Collagenase, elastase, leptin, nitrite and nitrate levels and histopathological examinations in lambs with white muscle disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland. .-Poster bildiri.(Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR).

5. Kivanc Irak, Inci Dogan Sogutlu, Handan Mert and Nihat Mert. CA 19-9, CA 125, CEA, glucose, insulin and ACTH levels in patients with gastric cancer. Cancer Diagnostics Conference & Expo. June 13-15, 2016 Rome, Italy. POSTER. (Özeti J Cancer Sci Ther 2016, 8:5 YAYINLANMIŞTIR).

6. Inci DOGAN, Handan MERT, Kivanc IRAK, Nihat MERT. Investigation Of Antioxidant Compounds In Fluorotic Sheep.International Conference “Agriculture Life, Life Agriculture” 9th 11th June 2016 Bucharest, Romania SÖZEL BİLDİRİ

7. Serkan YILDIRIM, Kivanc IRAK, Handan MERT, Inci DOGAN, Nihat MERT Serum biochemical and histopathological examinations of some tissues of lambs with muscular dystrophy in Van. International Conference “Agriculture Life, Life Agriculture” 9th 11th June 2016 Bucharest, Romania SÖZEL BİLDİRİ

8. Nihat MERT, Serkan YILDIRIM, Kıvanç IRAK, İnci DOGAN, Handan MERT. Pathological Examinations Of Some Tisuues Of Lambs With White Muscle Disease. The Conference on Structure and Dynamics of Sarcomere, 4-6 May, Belgrade, Serbia POSTER.

9. Bahat Comba, Kıvanç Irak, Nihat Mert, Arzu Comba, Handan Mert. The Effects of Grape Seed Extract on Total Oxidant-Antioxidant Status, DNA Damage and Hematological Parameters in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes. 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016 SÖZEL BİLDİRİ.

10. Kivanc Irak, Ayse Ozge Demir, Handan Mert, Nesrullah Aysin, Nihat Mert. Determination of Elements of Mohair in Ankara Mohair Goats Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). 3th International Conference on Engineering and Natural Sciences. 4th to 6th May 2017 Budapest, Hungary.

11. Ozgur Yasar Celik, Kivanc Irak, Gulsah Akgul, Memis Bolacali. Some Hematological and Biochemical Findings in BoerXHair Cross Breed Goats in Siirt in Turkey. 3th International Conference on Engineering and Natural Sciences. 4th to 6th May 2017 Budapest, Hungary.

12. Burcak Aslan Celik, Serkan Yildirim, Ozgur Yasar Celik, Kivanc Irak, Gulsah Akgul. The coenurus cerebralis case BoerXHair Cross Breed Goats in Siirt in Turkey (Some Biochemical Parameters and Pathologic Findings). 3th International Conference on Engineering and Natural Sciences. 4th to 6th May 2017 Budapest, Hungary.

13. Gülşah Akgül, Mustafa Barış Akgül, Zafer Mecitoglu, Serpil Kahya Demirbilek, Dogukan Ozen, Kıvanç Irak, Özgür Yaşar Çelik, Sezgin Şentürk. C. Pseudotuberculosis’li keçilerde serum prokalsitonin, haptoglobin ve C-reaktif protein düzeylerinin karşılaştırılması. I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 10-13 Ekim 2017, Antalya (POSTER BİLDİRİ)

14. Gülşah Akgul, Serpil Kahya Demirbilek, Özgür Yaşar Çelik, Kıvanç Irak, Mustafa Barış Akgul, Seyrani Mersin. Bir boer-kıl keçisi melezi keçide corynebacterium pseudotuberculosis olgusu.  I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 10-13 Ekim 2017, Antalya (POSTER BİLDİRİ)

15. Gülşah Akgül, M. Barış Akgül, Ö. Yaşar Çelik, Kıvanç Irak, Ender Uzabacı, Ali Gülaydın, Kadir Sulu, Nihat Şındak. EFFECT OF GENDER AND AGE ON BLOOD GLUCOSE IN JAPANESE QUAIL (COTURNIX COTURNIX JAPONICA). I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress. 10-13 Ekim 2017, Antalya

16. Gülşah Akgül, Mustafa Barış Akgül, Kıvanç Irak, Özgür Yaşar Çelik, Serpil Kahya Demirbilek, Ender Uzabacı, Nihat Şındak.SERUM C-REACTIVE PROTEIN, ERYTHROCYTE SEDIMENTATIONRATE, AND WHITE BLOOD CELL COUNT IN ROMANOV SHEEP WITH INFECTIOUS KERATOCONJUNCTIVITIS. I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress. 10-13 Ekim 2017, Antalya

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Okan Sarıgöz, Ali Karakuş, Kıvanç İrak. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges,  2(2):1-8, 2012.

            2. Kıvanç IRAK, Orhan YILMAZ. 2000-2004 Yılları Arasında 4 Farklı İldeki Hayvanlarda Görülen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 25 (2), 27-30, 2014.

            3. Mustafa Oğuzhan KAYA, Emrah YERLİKAYA, Mehmet Arif ÖZYACI, Kıvanç İRAK. Bazı Yem Ve Gübre Sanayi Kimyasallarının Hyalurinidaz Üzerine İn Vitro Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31:3 (2016),  399-407.

            4. Kıvanç IRAK, Zelal KARAKOÇ, Handan MERT, Özgür Yaşar ÇELİK, Gülşah AKGÜL, Nihat MERT.Relationship Between Blood Iron Levels and Some Liver Enzymes and Histology in Hairy Goat Crossbred. Van Vet J, 2017, 28(3),145-149.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Türel, İ., G. Dağoğlu ve O. Yılmaz, E. Yarsan ve K. Irak, “ Oksitetrasiklinin Renkli Tiftik Keçilerinde Geleneksel ve Uzun Etkili Formulasyonlarının Farmakokinetiği”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Poster bildiri, S: 131, 2-5 Temmuz 2003, Van

2. Kıvanç İrak,  Nihat Mert,  Handan Mert, Nesrullah Ayşin. Diyabetli Ratlarda Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Bazı Enzim Ve Metabolitler Üzerine Etkisi. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. -Sözlü Bildiri. (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR)

3. Nesrulah AYŞİN, Handan MERT,  Nihat MERT, Kıvanç İRAK. Ratlarda Karbontetraklorür İle Oluşturulan Hepatotoksisitede Bazı Biyokimyasal Parametreler Ve Protein Elektroezi Değişimleri Üzerine Fucoidan’ın Etkisi. -Sözlü Bildiri XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. - (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR).

4. Ayşe Özge DEMİR, Kıvanç IRAK, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, İnci Doğan SÖĞÜTLÜ. Türkiye’nin Güneyinde Yetiştirilen Honamlı Keçileri-1-Serum Mineral Analizleri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Poster Bildiri. (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR

5. Kıvanç İRAK,  Ayşe Özge DEMİR, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, İnci Doğan SÖĞÜTLÜ. Türkiyenin Güneyinde Yetiştirilen Honamlı Keçileri-II-Serum Biyokimyasal Analizleri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi -Poster Bildiri.  (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR).

6. Mesut YILMAZ, Handan MERT, Kıvanç İRAK, Remzi ERTEN, Nihat MERT. Ratlarda Gentamisin İle Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerine Fucoidan’ın Etkileri. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi 22-24 Eylül .Bursa

7. Mustafa Oğuzhan KAYA, Emrah YERLİKAYA, Mehmet Arif ÖZYACI, Kıvanç İRAK. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalürinidazı Üzerine İn Vitro Etkilerinin Araştırılması. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi 22-24 Eylül .Bursa

8. Mustafa Oğuzhan KAYA, Kıvanç İRAK, Emrah YERLİKAYA, Hasan KARAGEÇİLİ, Seyrani MERSİN. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. XVII. Kromatografi Kongresi / 20-22 Eylül 2017, Çorum.

9. Gülşah Akgül, Mustafa Barış Akgül, Kıvanç Irak, Özgür Yaşar Çelik, Serpil Kahya Demirbilek, Ender Uzabacı, Rahmi Doğan. İnfeksiyöz Keratokonjunktivitis’li Romanov ırkı Koyunlarda Serum C Reaktif Protein, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve Lökosit sayısının Araştırılması. I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18-20 Ekim 2017. Yakutiye/ERZURUM.

10. Gülşah Akgül*, M. Barış Akgül, Ö. Yaşar Çelik, Kıvanç Irak, Ender Uzabacı, Ali Gülaydın, Kadir Sulu, Nihat Şındak, Zelal Karakoç, Cezmi Çağlar. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kan Glukozu Üzerine Cinsiyet ve Yaşın Etkisi. I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18-20 Ekim 2017. Yakutiye/ERZURUM.

 

7.7. Diğer yayınlar

--

8.Projeler

1. Diyabetli Ratlarda Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Bazı Enzim ve Metabolitler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE D083,  Yardımcı Araştırıcı, Başlama/Bitiş: 06.11.2013-05.11.2014.Bütçe:9,979.67

2. Ratlarda İsoproterenol İle Oluşturulan Miyokard Enfarktüsüne Karşı Kefirin Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-248,  Yardımcı Araştırıcı,2015-2017.Bütçe: 4,500.00

3. Kırklarelinde Yetiştirilen Merinos Ve Merinos Melezi Koyunlarda Yapağı Özellikleri İle Yapağıya Ait Mineral Değerler Ve Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, ZF-B135,  Yardımcı Araştırıcı, 2015-(devam ediyor). Bütçe:18,000.00

4. Van ili merkez ilçeye bağlı köylerin ulaşabildiği doğal su kaynaklarının mineral ve kimyasal analizi ile hayvan yetiştirmede doğrudan kullanabilirliğin araştırılması. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, VF-B250,  Yardımcı Araştırıcı, 2015-2017. Bütçe:22,000.00

5. Çuha Çiçeği Yağının Diabetik Ratlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-035,  Yardımcı Araştırıcı, 2015-2016. Bütçe:6,000.00

6. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Araştırılması. 2015-SİÜVET-05. Yardımcı Araştırıcı. Başlama/Bitiş:08.05.2015-22.03.2016. Bütçe: 9,621.26

7. "Siirt Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması".2015-SİÜVET-02. Yardımcı Araştırıcı Başlama/Bitiş:05.02.2015-23.12.2016. Bütçe:9,927.16

8. Kistik Ekinokokozisli Koyun ve Keçilerde Oksidan/Antioksidan Durum ve Histopatolojik Bulguların Araştırılması. 2017-SİÜVET-04, Proje Koordinatörü, 2017-2017. Bütçe: 4,990.00 TL

9.İdari Görevler

1. Yönetim Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd. 2015-Devam ediyor.

2. Danışma Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd.2015-Devam ediyor.

3. Anabilim Dalı Başkanlığı-Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi.  2015- Devam ediyor

4. Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı (Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi) 2015- Devam ediyor-Devam ediyor

5. Müdür Yardımcılığı- Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi.-2015- Devam ediyor

6. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği, Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi.-2016- Devam ediyor

7. Fakülte Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 2016-Devam Ediyor.

8.Yönetim Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi. 2015- Devam ediyor.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Van Veteriner Hekimler Odası

 

11.Ödüller

            -

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Biyokimya II

 

3

4

54

İlkbahar

Farmakoloji I

 

2

2

28

 

2017-2018

Güz

Biyokimya I

 

3

2

63

 

İlkbahar

Farmakoloji II

 

3

1

28

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 06.05.2020 15:35:22