Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3126
Kurumsal E-Posta mustafa.kahyaoglu56  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:24:51

Doç.Dr MUSTAFA KAHYAOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Bşk.
Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü Kordinatör
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Bşk.

Özgeçmiş


Güncelleme : 21.03.2017 15:58:28
Yayınlar

 

A.1 M.Fatih Kaya, Mustafa Kahyaoğlu, F.Gıyas Birel, An evaluation of elementary teacher candidates’ environmental approaches, environmental risk perceptions and environmental behaviours. , "Procedia Social and Behavioral Sciences. ", 55,, (2012), s. 655-660,    
A.2 Mustafa Kahyaoğlu, M.Fatih Kaya, , Öğretim adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri , , "Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 2, (2012), s.91-107    
A.3 S.Türkoğlu, İ.Türkoğlu, M.Kahyaoğlu, S.Çelik, S.Türkoğlu, İ.Türkoğlu, M.Kahyaoğlu, S.Çelik, “Determination of antimicrobial and antioxidant activities of turkish endemic Ajuga Chamaepitys (L.) Schreber subsp. euphratica P.H. Davis (Lamiaceae). 1260-1268, "Journal of Medicinal Plants Research ", 4(13), , (2010), s.    
     
A.4 İ.Türkoğlu, S.Türkoğlu, S.Çelik, M.Kahyaoğlu,, “Antioxidant and antimicrobial activities of turkish endemic achillea species”.. , , " African Journal of Microbiology Research ", 4(19), , (2010), s.    
A.5 Mustafa Kahyaoğlu, M.Kahyaoğlu, “İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri, "Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 1, (2011), s.79-96    
A.6 Mustafa Kahyaoğlu, Ömer Şahin, Cafer Saka, “Biohyrojen production from waste substrate as a clean energy”. 1084-1103, 2012, "Energy Source, Part A. ", 34,, (2012), s.    
A.7 M.İkbal Yetişir, Mustafa Kahyaoğlu, M.İ.Yetişir, M.Kahyaoğlu, “Preservice teachers’ attitudes towards teaching of theory of evolution”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1720-1724, 2010, "Procedia Social and Behavioral Sciences ", (2), , (2010), s.      
A.8 Mustafa Kahyaoğlu, Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki , " Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 1 , (2011), s.67-82    
A.9 Cihan Darcan, Mustafa Kahyaoğlu,, “The effect of some Boron derivatives on resistance of Canamycin and survival of E. coli and P. aeruginosa in lake water”. Biomedical and Environmental Sciences, 25(4), 476-482, 2012., "Biomedical and Environmental Sciences, ", 25(4), , (2012), s.