Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3243
Kurumsal E-Posta oguzhan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.03.2017 01:08:14

Doç.Dr MUSTAFA OĞUZHAN KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Biyokimya
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa Oğuzhan KAYA

2. Doğum Tarihi          : 17.10.1984

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Balıkesir Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Kimya (Biyokimya)

Balıkesir Üniversitesi

2009

Doktora

Kimya (Biyokimya)

Balıkesir Üniversitesi

2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   “Seryum Vanadat (CeVO₄)  türevlerinin Paraoksanaz (PON1) enzimi üzerine In Vitro etkilerinin araştırılması.” (Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi - Yasin ONAY-Mayıs-2017 SİİRT)

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   Kaya, M.O., Arslan, O., Guler O.O. A new affinity method purification of bovine testicular hyaluronidase enzyme and an investigation of effects of some compounds on this enzyme. J Enzyme Inhib Med Chem. 2015;30(4):524-7.

 

2.   Celik, F., Arslan, M., Kaya, M.O., Yavuz, E., Gencer, N., Arslan, O. Synsis and carbonic anhydrase inhibitory properties of tetrazole- and oxadiazole substituted 1,4-dihydropyrimidinone compounds. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2014;42(1):58-62.

 

3.   Kaya, M.O., Kaya, Y., Çelik, G., Kurtuluş, F., Arslan, O., Güler Ö.Ö. Differential in vitro inhibition studies of some cerium vanadate derivatives on Xanthine oxidase. J Enzyme Inhib Med Chem. 2015;30(2):286-9.

 

4.   Demirhan, H., Arslan, M., Kaya, M.O., Kaya, Y., Gençer, N., Arslan, O. In Vitro Inhibition Effect of Novel Fluorene Derivatives on Purified Human Carbonic Anhydrase I and II. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 2014;33(2):199–207.

 

5.   Kaya, M.O., Sinan, S., Güler, Ö.Ö., Arslan, O. Is rerelation between genetic susceptibility with cancer? A study about PARAOXONASE (PON1) enzyme activity in breast cancer cases. J Enzyme Inhib Med Chem. 2016;31(6):1349-55.

           

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Kaya, M.O. Out-of-mind Inhibitors Of Human Serum Paraoxonase 1 (PON1): An In Vitro study. Middle East Journal Of Science (MEJS). 2017;3(1):59-68. (Doi: 10.23884/mejs.2017.3.1.07)

 

2.   Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Kidney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology, 2016;9(1):1-9.

 

3.   Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Özyazıcı M.A., İrak K. In vitro effects of some age industry chemicals on hyaluronidase. Anadolu J Agr Sci. 2016;31(3):399-407. (Doi: 10.7161/omuanajas.269994)

 

4.   Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Liver : Purification, Characterization and Assessment of Enzyme Kinetics Against Metal Toxicity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 2017;45(4):629-634.

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Ergün, A., Kaya, M.O., Çelİk, F., Küçükıslamoğlu, M., Arslan O. Some of apigenin derivatives’ impact on polyphenol oxidase enzyme. (8th Aegean Analytical Chemistry Days. 2012. İzmir/TURKEY)

 

2.   Kaya, M.O., Arslan O. Carbonic Anhydrase I and II inhibition with levonorgestrel-ethinyl estradiol birth control pill:Microgynon. (8th Aegean Analytical Chemistry Days. 2012. İzmir/TURKEY)

 

3.  Ergün, A., Kaya, M.O., Nixha, A.R., Arslan O.  Some of carbazol substituted chalcone urea derivatives’ impact on polyphenol oxidase enzyme. (3rd Pak-Turk Conference on Chemical sciences. 2012. Bursa/TURKEY)

 

4.  Kaya, M.O., Kaya, Y., Arslan O. Xanthine oxidase inhibition with colchicine gout disease drug: Colchicum Dispert. (3rd Pak-Turk Conference on Chemical sciences. 2012. Bursa/TURKEY)

 

5.  Öz, B.E., Terzi, E., Kaya, M.O., Kaya Y.,Çelik Gül, G., Kurtuluş, F., Arslan, O., Özensoy Güler, Ö. Differential in vitro inhibition studies of some cerium vanadate derivatives on Xanthine oxidase. (FEBS JOURNAL-FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, FRANCE)

 

6.  Terzi, E., Kaya, M.O., Arslan, O., Özensoy Güler, Ö. A new affinity method purification of bovine testicular hyaluronidase enzyme and an investigation of effects of some compounds on this enzyme. (JOURNAL-FEBS 2015 Conference, Berlin, GERMANY)

 

7.  Kaya, M.O. Some Often Used Chemicals In Vitro Effects On Pon1: Associated With Biotechnology” International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016). (Diyarbakir/TURKEY, December 1-3, 2016) (Sözlü Sunum) 

 

8.  Kaya, M.O. An in vitro inhibition study Bovine Testicular Hyaluronidase with 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid dimethyl amine salt and Enrofloxacin. (3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) Budapest/HUNGARY. May 3-7, 2017). (Sözlü Sunum)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1. Mustafa Oğuzhan KAYA, Kıvanç İRAK, Seyrani MERSİN, Emrah YERLİKAYA, Hasan KARAGEÇİLİ. Romanov Koyunları Amniyon Sıvısı İle Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. DOI: 10.19159/tutad.350951

           

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Kaya, M.O., Bochtler, M. Ch2 proteininin saflaştırılması ve kristalizasyon basamağı. (V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2009, Ayvalık, Balıkesir/TÜRKİYE). (Sözlü Sunum).

 

2.  Çiçek, B., Ergün, A., Kaya, M.O., Çakır Ü., Arslan, O. Okso-tiyo crown eterlerin sentezi ve paraoksonaz enzimine karşı ilgisinin araştırılması. (V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2009, Ayvalık, Balıkesir/TÜRKİYE). (Sözlü Sunum).

 

3. Kaya, M.O., Sinan, S., Arslan O. Meme kanserli olgularda paraoksonaz (PON1) polimorfizminin belirlenmesi. (6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2010, Aksaray/TÜRKİYE). (Sözlü Sunum).

 

4. Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu Ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. (27. Ulusal Kimya Kongresi, 2015, Çanakkale/TÜRKİYE).

 

5.  Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Çalışmaları” (27. Ulusal Kimya Kongresi, 2015, Çanakkale/TÜRKİYE).

 

6Kaya, M.O. Bazı biyoteknolojik kimyasalların PON1 enzimi üzerine In Vitro etkilerinin araştırılması” (10.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2016, Ayvalık,Balıkesir/TÜRKİYE). (Sözlü Sunum).

 

7Kaya, M.O., İrak, K., Yerlikaya, E., Karageçili, H., Mersin, S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. 17. Kromatografi Kongresi (Kromatografi 2017), 2017,  20-22 Eylül 2017, Çorum/TÜRKİYE). (Sözlü Sunum).

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.       “Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Yürütücü 2015-SİÜVET-03).

 

2.       “Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Araştırmacı 2014-SİÜSYO-02).

 

3.       “Seryum Vanadat (CeVO₄) türevlerinin Paraoksanaz (PON1) enzimi üzerine In vitro etkilerinin araştırılması” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Yürütücü 2016-SİÜFEB-06 )

 

4.       Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Permanslarının Belirlenmesi” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Araştırmacı 2014-SİÜZİR-04)

 

5.       “Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Yürütücü 2017-SİÜVET-41).

 

6.       “Kistik Ekinokokozisli Koyun ve Keçilerde Oksidan/Antioksidan Durum ve Histopatolojik Bulguların Araştırılması” (Proje tamamlanmıştır). (Kaya, M.O. Görev: Araştırmacı 2017-SİÜVET-04).

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Böl. Biyokimya A.B.D. Başkanlığı (2014-…)

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Organik Kimya

 

4

2

24

 

Enzim İmmobilizasyonu

 

3

0

7

 

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-I

3

0

2

 

Biyokimyada Seçme Konular-I

3

0

4

İlkbahar

Organik Kimya Teknolojisi

 

3

0

13

 

Biyokimya

3

0

15

 

Bionanoteknoloji

3

0

1

 

Biyokimyada Seçme Konular-II

3

0

1

 

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-II

3

0

2

 

Biyokimya - I

3

2

80

 

2017-2018

Güz

 

Enzim İmmobilizasyonu

 

3

0

3

 

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-I

3

0

1

 

Biyokimyada Seçme Konular-I

3

0

1

 

Biyokimya-II

3

4

60

 

Organik Kimya

4

4

12

İlkbahar

Bionanoteknoloji

 

3

0

3

 

Biyokimyada Seçme Konular-II

3

0

1

 

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-II

3

0

2

 

Biyokimya

3

0

11

 

Organik Kimya Teknolojileri

3

0

11

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45