Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2593
Kurumsal E-Posta dkilinc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme29.11.2017 09:29:25

Dr. DİLEK KILINÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

LİSANS

KİMYA

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007

YÜKSEK LİSANS

KİMYA / ANORGANİK     KİMYA ABD

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2009

DOKTORA

KİMYA / ANORGANİK     KİMYA ABD

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

2016

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi

         Aromatik Aminler Temelinde Salisilaldiminlerin ve Pd (II) Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral 

         ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi 

       


        Doktora Tezi

Ni, Pd N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Özellikleri 


Güncelleme : 12.03.2017 00:55:53
Çalıştay ve Etkinlikler

          

                -TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi, İnönü Üniversitesi/ Malatya, 2016. 

                -TÜBİTAK Doktora Öğrencilerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi, İnönü Üniversitesi / Malatya, 

                   2015. 

                -1. Ulusal KatalizYaz Okulu,3. Anadolu Kataliz Okulu İnönü Üniversitesi / Malatya, 2013. 

                -Üniversiteler Arası Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı 

                  İnönü Üniversitesi / Malatya,2012. 

Ödül ve Burslar

     

 

      - Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Birinciliği (2007)


      - Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Üçüncülüğü (2007)


      -TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Programı Kapsamında 1 Yıl

        Süreli TÜBİTAK Araştırma Bursu (FRANSA- RENNES) (2014-2015)

Ulusal & Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


- Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka 'İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi', Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi/ Malatya, 2013.

 - Dilek Kılınç, Eşref Taş, Ahmet Kılıç, İsmail Yılmaz, Mustafa Durgun, İsmail Özdemir, Sedat Yaşar ’’Aromatik Aminler Temelinde Salisilaldiminlerin Ve Pd (Iı) Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral Ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi ’’ I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 24-26 Mayıs 2010, Dicle Üniversitesi / Diyarbakır

- Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç, Orhan Baytar  ’’ Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Kararlılıkları’’ II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-18 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi / Elazığ.

 - Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş ” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

- Eşref Taş, Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Dilek Kılınç, İsmail Özdemir, Nevin Gürbüz ’’Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Sterik Engelli Tetradental Salisilaldiminlerin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterisazyonu ve Katalitik Özellikleri’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

- Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç’’Bazı Geçiş Metallerinin 3,5-Ditertbütil Salisilaldehit ve Polisiklik Aromatiklerden Türetilen Tetradentate Schiff Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu’’I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007 Adana.

 

 
        

Ulusal & Uluslararası Projeler


    -2214-A TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Projesi (2014-2015) (FRANSA-RENNES)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)   -The orthopalladation dinuclear [Pd(L1)(μ-OAc)]2, [Pd(L2)(μ-OAc)]2 and mononuclear [Pd(L3)2] complexes with [N, C, O] or [N, O] containing ligands: Synthesis, spectral characterization, electrochemistry and catalytic properties  

Ahmet Kilic, Dilek Kilinc, Esref Tas, Ismail Yilmaz, Mustafa Durgun, Ismail Ozdemir, Sedat Yasar,  Journal of Organometalic Chemistry 2010

Hydrogen generation from catalytic hydrolysis of sodium borohydride by a novel Co (II)–Cu (II) based complex catalyst  

D KılınçC SakaÖ Şahin - Journal of Power Sources, 2012

-Hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with a bimetallic solid-state Co-Fe complex catalyst  Ö Şahin, D Kilinç, C Saka - Separation Science and Technology, 2015 - Taylor & Francis

-Bimetallic Co–Ni based complex catalyst for hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with an alternative approach   Ö Şahin, D Kılınç, C Saka - Journal of the Energy Institute, 2016 – Elsevier

-Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with a novel palladium metal complex catalyst  Ö Şahin, D Kılınç, C Saka - Journal of the Energy Institute, 2016 - Elsevier