Dr. DUYGU ELMA KARAKAŞ
Telefon 4842231224 / 3467
Kurumsal E-Posta duyguelma  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme24.12.2014 14:29:36

Dr. DUYGU ELMA KARAKAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman
Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar :

 

1.  Yasemin BULUT, Gülten AKÇAY, Duygu ELMA, Serhatlı, I. E. “Synthesis  of  Clay – based  Superabsorbant Composite and Its Sorption  Capability” ,  Journal of Hazardous Metarials,   2009, 171, 717-723

 

2. Cezmi KAYAN, Nermin MERİÇ, Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL, Duygu ELMA, Bünyamin AK, Ertan ŞAYİN, Nevin GÜRBÜZ, İsmail ÖZDEMİR. “Ruthenium, rhodium and iridium complexes of the furfuryl-2-(N-diphenylphosphino)methylamine ligand: Molecular structure and catalytic activityPolyhedron, 2012,42, 142-148.


3. Duygu ELMA, Feyyaz DURAP, Murat AYDEMİR, Akin BAYSAL, Nermin MERİÇ, Bünyamin AK, Yılmaz TURGUT, Bahattin GÜMGÜM. “Screening of C2-symmetric chiral phosphinites as ligands for ruthenium(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of prochiral aromatic ketones”, Journal of Organometallic Chemistry 2013, 729, 46-52


4. Feyyaz DURAP, Murat AYDEMİR, Duygu ELMA, Akın BAYSAL, Yılmaz TURGUT, “New C2-symmetric chiral phosphinite ligands based on amino alcohol scaffolds and their use in the ruthenium-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones”, Comptes Rendus Chimie201316, 363-371


5. Bünyamin AK , Duygu  ELMA, Nermin MERİÇ, Cezmi  KAYAN, Uğur  IŞIK, Murat AYDEMİR, Feyyaz  DURAP, Akın BAYSAL,"New Chiral Ferrocenyl-phosphinite Ruthenium(II) Complexes in Enantioselective Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones", Tetrahedron: Asymmetry, 2013, 24,  1257-1264.

 

 

 

6.  Feyyaz DURAP , Murat AYDEMIR, Akın  BAYSAL, Duygu  ELMA, Bünyamin AK, Yılmaz TURGUT,  "A New Efficient Bis(phosphinite)-Ruthenium(II) Catalyst System for the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones", Inorganica Chimica Acta,2014, 411, 77–82

International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar :

1.  Akın BAYSAL, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Duygu ELMA, Nermin MERİÇ. Bünyamin AK, "Chiral Phosphinite-Ruthenium(II) Complexes: Synthesis, Characterizarion and Catalytic Properties in Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones” XIth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference, P77, March 1-3, 2010, Noordwijkerhout/Netherlands.

 

National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar :

 

1. Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL, Nermin MERİC, Duygu ELMA, Bahattin GÜMGÜM, “3,3ʹ-Bis(difenilfosfinoamin)-2,2ʹ-bipridin ve 3,3ʹ-bis(difenilfosfinit)-2,2ʹ-bipridin ligandlarının Ru(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve aromatik ketonların transfer hidrojenasyonda kullanılması” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 2009, P180, 210.

 

2. Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL, Nermin MERİC, Feyyaz DURAP, Duygu ELMA, Yılmaz TURGUT, Bahattin GÜMGÜM “Aminofosfin ligandları İçeren Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Asetofenon Türevlerinin Transfer Hidrojenasyonunda Kullanılması”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010, İP148.

 

3. Duygu ELMA,  Akın BAYSAL, Feyyaz DURAP, Murat AYDEMİR, Nermin MERİÇ, Cezmi KAYAN, “C2-Simetrisine Sahip Yeni Kiral Fosfinit Ligandlarının Modüler Dizaynı”, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011, P72.

 

4. Duygu ELMA,  Akın BAYSAL, Feyyaz DURAP, Murat AYDEMİR, Nermin MERİÇ, Bahattin GÜMGÜM, “Furfuril-(N,N-Bis(difenilfosfino))amin Geçiş Metal Komplekslerinin (Pd+2 ve Pt+2) Sentezi ve Yapılarının X-Işınları Kristalografisi”, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011, P73.

 

5. Bünyamin AK , Akın BAYSAL, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP,  Duygu ELMA, Yılmaz TURGUT, “Ferrosen İçeren Kiral Fosfinit Ligandları: Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Aktiviteleri”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011, IP022.

 

6. Duygu ELMA , Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP,  Akın BAYSAL, Cezmi KAYAN, Yılmaz TURGUT, “C2-Simetrik Kiral Bis(fosfinit) Ligandların Modüler Dizaynı”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011, IP033.

 

7. Duygu ELMA, Akın BAYSAL, Murat AYDEMİR, Nermin MERİÇ, Bünyamin AK, Yılmaz TURGUT, “Yeni  Ru(II)-aminofosfin Komplekslerinin Sentezi ve Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonundaki Katalitik Etkinliği”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011, IP034.

 

8. Nermin MERİÇ, Akın BAYSAL, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP,  Duygu ELMA, Yılmaz TURGUT, Bahattin GÜMGÜM, “Yeni C2-Simetrik Fosfinit Ligandların Rutenyum Katalizli Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Etkinlikleri”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011, IP116.

 

9. Nevin ARSLAN, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, Murat AYDEMİR , Nermin MERİÇ, Yılmaz TURGUT, Duygu ELMA, “Kiral Fosfinit Ligandlarının Sentezi ve Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Uygulamaları” 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011, IP119.

 

10. Duygu ELMA, Nermin MERİÇ, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Cezmi KAYAN, Akın BAYSAL, “ Bis(fosfino)amin Ligandı İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, 2012.

 

11. Duygu ELMA, Nermin MERİÇ, Fatih OK, Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL, “Bis(fosfino)amin Tür Ligan İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonundaki Katalitik Aktiviteleri”, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, 2012 .

 

12. Uğur IŞIK, Nermin MERİÇ, Duygu ELMA, Bünyamin AK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, Tridentat fosfin Ligandları ile Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları’’, IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, IP248.

 

13. Bünyamin AK, Duygu ELMA, Fatih OK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL,’’Ferrosen Temelli C2 Simetrik Kiral Bisfosfinit Geçiş Metal Komplekslerinin Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği’’, IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, P241.

 

14. Bünyamin AK, Duygu ELMA, Uğur IŞIK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL,’’Ferrosen Temelli C2 Simetrik Kiral Bisfosfinit Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Tanımlanmaları’’IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, P240.

 

15. Bünyamin AK, Duygu ELMA, Fatih OK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, AKIN BAYSAL, ’’Ferrosen Temelli C2 Simetrik Kiral Bisfosfinit Geçiş Metal Komplekslerinin Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği’’,  IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, P241.

 

16. Duygu ELMA, Bünyamin AK, Nermin MERİÇ, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, “Geçiş Metali Katalizli ( Ru(ll), Rh(l), Ir(lll) ), Pro-kiral Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu’’,  IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, P227.

 

17. Duygu ELMA, Bünyamin AK, Uğur IŞIK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, “Yeni Ferrosenil-fosfinit Türü Ligandların ve Geçiş Metali (Ir(lll), Rh(l), Ru(ll)) Komplekslerinin Hazırlanması’’ , IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, 2013, P228.

 

18. Feyyaz DURAP,  Duygu ELMA,  Bünyamin AK,  Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL

“Ferrosen Temelli C2-Simetrik Kiral Bis(fosfinit) Ligand İçeren Ru(ll), Rh(l), Ir(lll)  Komplekslerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği’’, I.Ulusal Kataliz Yaz Okulu, Malatya, 2013.

 

19. Murat AYDEMİR,  Bünyamin AK, Duygu ELMA, Fatih OK,  Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL ’’Ferrosen Temelli C2 Simetrik Kiral Bisfosfinit Geçiş Metal Komplekslerinin Prokiral Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği ’’,I.Ulusal Kataliz Yaz Okulu, Malatya, 2013.

 

20. Cezmi KAYAN, Bünyamin AK, Duygu ELMA, Fatih OK, Murat AYDEMİR, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL ’’C2-Simetrik Kiral Bisfosfinit Ligandların Geçiş Metal Komplekslerinin  Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinlikleri ’’,  I.Ulusal Kataliz Yaz Okulu, Malatya, 2013.

 

21. Feyyaz DURAP, Yasemin BULUT, Duygu ELMA, Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL

’’Pd(II)-Tutturulmuş N,N’-Metilenbisakrilamid’li Çitosan/Bentonit Kompozitinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Sulu Ortam Suzuki Tepkimelerinde Katalitik Etkinlikleri’’, 5.Ulusal Kataliz Kongresi, Adana, 2014, P25.

 

22. Duygu ELMA, Feyyaz DURAP, Yasemin BULUT,  Murat AYDEMİR, Akın BAYSAL, ’’Pd(II)-Tutturulmuş N,N,N’,N’-tetrametilenetilendiamin- Çitosan/Bentonit Kompozitinin Suzuki-Miyaura C-C Eşleşme Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi’’, 5.Ulusal Kataliz Kongresi, Adana, 2014, P26.