Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Telefon / 2850
Kurumsal E-Posta figenyildiz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme05.10.2018 11:28:26

Dr. FİGEN YILDIZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Figen Yıldız

2. Doğum Yeri            : Adana

3. Unvanı                    : Arş. Gör. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Matematik

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Matematik

Nevşehir Üniversitesi

2013

Doktora

Biyometri ve Genetik

Çukurova Üniversitesi

2018

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Cebeci, Z., Yildiz, F., Kavlak, A.T., Cebeci, C. & Onder, H. (2018). ppclust: Probabilistic and Possibilistic Cluster Analysis. R package version 0.1.1, URL https://CRAN.R-project.org/package=ppclust.

2. Cebeci Z., Yildiz F. (2017). Comparison of Chi-square based algorithms discretization of continuous chicken egg quality traits. Journal of Agricultural Inmatics, vol.8, no.1, pp.13-22.

3. Cebeci Z., Yildiz F. (2017). Unsupervised Discretization of Continuous Variables inChicken Egg Quality Traits Dataset Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.4, pp.315-320.

4. Cebeci Z., Yildiz F. (2016). Efficiency of Random Sampling Based Data Size Reduction on Computing Time and Validity of Clustering in Data Mining. Journal of Agricultural Inmatics, vol.7, pp.53-64.

5. Cebeci Z., Yildiz F. (2015). Comparison of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithms on Different Cluster Structures, Journal of Agricultural Inmatics, vol.6, pp.13-23.

6. Cebeci Z., Yildiz F. (2015). Görsel Kümelenme Eğilimi Değerlendirmesi ve R'de Uygulaması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.1-8.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Cebeci Z., Yildiz F. (2017). Validation of fuzzy and possibilistic clustering results.  International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP17), MALATYA, TÜRKIYE.

2. Cebeci Z., Yildiz F., Le Henaff D. (2015). "Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme", Akademik Bilişim Konferansı 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, ss.121-121.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Cebeci Z., Yildiz F., Kayaalp G. (2015). K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K

     Değeri Seçilmesi. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM,

     TÜRKIYE, ss.231-242.

2.  Cebeci Z., Yildiz F. (2015). Bulanık C-ortalamalar Algoritmasının Farklı Küme

                 Büyüklükleri için Hesaplama Permansı ve Kümeleme Geçerliliğinin

                 Karşılaştırılması. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, ss.227-

                 239.

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1. "Bölümleyici Kümeleme Analizinde Küme Sayısının Saptanması İçin Yeni Bir Algoritma ", BAP Diğer, FBA-2017-9730, Araştırmacı, Devam Ediyor.

2. “Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Gübreliklerin Durumunun Değerlendirilmesi Doğu Akdeniz Bölgesi Osmaniye Örneği”, BAP Diğer, BA-2016-3952, Araştırmacı, 2018.

                      

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

Genel Matematik

   3

 -

 

İlkbahar

-Matematik II

-İstatistik

-Araştırma deneme metotları  

3

3

5

 

-

 

 

2019-2020

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 11.03.2019 11:55:37
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cebeci Z., Yildiz F., "Efficiency of Random Sampling Based Data Size Reduction on

Computing Time and Validity of Clustering in Data Mining ", Journal of Agricultural Informatics, no.1, pp.53-64, 2016.

 

Cebeci Z., Yildiz F., "Comparison of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithms on Different

Cluster Structures ", Journal of Agricultural Informatics, vol.6, no.3, pp.13-23, 2015.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Çelik M., Yildiz F., Bulancak A., "Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmesinde Bulunan

Kadınları Refah Düzeyleri", I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp.313-317.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cebeci Z., Yildiz F. , "Görsel Kümelenme Eğilimi Değerlendirmesi ve R'de Uygulaması",

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-8, 2015.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Cebeci Z., Yildiz F., Le Henaff D., "Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme", Akademik Bilişim Konferansı 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.121-121.

Cebeci Z., Yildiz F., Kayaalp G., "K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi", 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.231-242 .

Cebeci Z., Yildiz F., "Bulanık C-Ortalamalar Algoritmasının Farklı Küme Büyüklükleri için Hesaplama Performansı ve Kümeleme Geçerliliğinin Karşılaştırılması", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.227-239.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler