Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2601
Kurumsal E-Posta
E-Posta gokalp.gurbet  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.12.2017 14:47:45

Dr. GURBET CANPOLAT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Kimya

Dicle Üniversitesi

2016

Y.Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi

2011

Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi

2009

 

 

 

 


Yüksek Lisans Tezi: Binol Rezülüsyonu İçin Potansiyel Kiral Kuartener Amonyum Tuzlarının Sentezi 

Doktora Tezi:Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi
Güncelleme : 05.06.2017 09:16:46
Ulusal & Uluslararası Projeler

DÜBAP-10-FF-09 : Binol Rezülüsyonu İçin Potansiyel Kiral Kuartener Amonyum Tuzlarının Sentezi (Araştırmacı-tamamlandı)

DÜBAP-FEN-15-017 : Oksitli Bakır Cevherinden Bakırın Değerlendirilmesi (Araştırmacı- tamamlandı)

Siirt ili ve çevre ilçelerinde satışa sunulan süt , peynir ve yoğurttaki platin miktarını  ICP-MS cihazını kullanarak tespit etmek.(Araştırmacı - Devam Ediyor)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Gurbet Gökalp, Serhat Uzan, Mehmet Çolak, Halil Hoşgören, (2011). ''Morfolin Ünitesi İçeren Kiral Quaterner Amonyum Tuzlarının Hazırlanması ve Bunların Binol Rezulüsyonunda Kullanımı '', 27 Haziran- 02 Temmuz, (Uluslararası Katılımlı) 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Sayfa: 173.

Fırat Aydın, Gurbet Gökalp, Işıl Aydın, Berrin Ziyadanoğulları, Recep Ziyadanoğulları, (2012). '' SQT-FAAS Yöntemi İle Dicle Nehri Sedimentinde Cd2+ Tayini '', 27-30 Haziran, EsAn- 2012 II. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, Sayfa: 54