Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2591
Kurumsal E-Posta
E-Posta gokalp.gurbet  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.01.2019 09:40:19

Dr. GURBET CANPOLAT

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Gurbet Canpolat

2. Doğum Tarihi         : 01.04.1986

3. Unvanı                    : Arş. Gör. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi

2009

Y. Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü

2011

Doktora

Kimya

Dicle Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Arş. Gör.         : 21.02.2011

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

 

 1. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Gurbet Canpolat, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017) Kongresi dâhilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki Composition and Classification of Thirty Selected Metals In Rheum Herbs Grown at Iraq Kurdish Region And Siirt, Turkey Chemometric Analysis, Elektronik Poster 20, p 383, Adana, 23-25 October 2017.
 2. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood, Gurbet Canpolat, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki Evaluation of Heavy Metals and Essential Elements in Thyme Plant Grown in Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey Chemometric Analysis, Sözlü Sunum 342, p:696, Adana, 25-27 Ekim 2017.
 3. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood Khoshnaw, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki A Study on Determination of Total Antioxidant Activity, Total Phenolic and Phenolic content of Thyme Cultivated at Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey, Bitlis, Sözlü Sunum, , p:245, 27-29 Ekim 2017.
 4. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki Determination of AntioxidantActivity,Total Phenolic and Phenolic Content in Rheum ribes L.Collected from Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey, Bitlis, Sözlü Sunum, p:32, 27-29 Ekim 2017.
 5. İbrahım Teğin, Gazee Rahman Dawdy and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki, Quality Control of Sheep Milks and Analysis of HeavyMetals in Iraq Erbil Region, Bitlis, Sözlü Sunum,s:260, 27-29 Ekim 2017.
 6. Uyan Yüksel, Erkan Batur, Gurbet Canpolat, II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi dahilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki Determination of Toxic Trace Element ICP-MS in Raw Milk and Milk Products Consumed in Different Region of Siirt, Turkey. Antalya, Sözlü Sunum, s:44, 13-14 Aralık 2017.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Gurbet Gökalp, Serhat Uzan, Mehmet Çolak, Halil Hoşgören, 25.Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), dahilinde ‘Özet’ bildiri kitapçığındaki Morfolin Ünitesi İçeren Kiral Quaterner Amonyum Tuzlarının Hazırlanması ve Bunların Binol Rezulüsyonunda Kullanımı,s: 173, Poster, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum.
 2. Fırat Aydın, Gurbet Gökalp, Işıl Aydın, Berrin Ziyadanoğulları, Recep Ziyadanoğulları, EsAn- 2012 II. Eser Analiz Çalıştayı dahilinde "Özet" bildiri kitapçığındaki SQT-FAAS Yöntemi İle Dicle Nehri Sedimentinde Cd2+ Tayini, s: 54, Poster, 27-30 Haziran 2012, Trabzon.

           

7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

1.      DÜBAP-10-FF-09: Binol Rezülüsyonu İçin Potansiyel Kiral Kuartener Amonyum Tuzlarının Sentezi. Araştırmacı-tamamlandı-2011

2.      DÜBAP-FEN-15-017: Oksitli Bakır Cevherinden Bakırın Değerlendirilmesi. Araştırmacı-tamamlandı-2016

3.      2017-SİÜFEB-80: Irak Kürt Bölgesi Yayla Muzunun Antioksidan, Toplam Fenolik Miktarı ve Ağır Metallerin Belirlenmesi, Araştırmacı, tamamlandı, 2017

4.      2017-SİÜFEB-11: Siirt İli ve Çevre İlçelerinde Satışa Sunulan Süt, Peynir ve Yoğurttaki Platin Miktarını ICP-MS Cihazını Kullanarak Tespit Etmek. Araştırmacı-devam etmekte.

 

           

9.İdari Görevler

 

           

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            -

 

11.Ödüller

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

Metal ve Ametal Kimyası

 

4

0

1

Kimyasal Kinetik

2

0

1

 

2017-2018

Güz

 

 

Analitik Kimya Lab. I.

0

4

2

Organik Kimya Lab. I.

0

4

1

İlkbahar

Metal ve Ametal Kimyası

 

4

0

2

Analitik Kim. Lab. II.

0

4

2

Organik Kim. Lab. II.

0

4

2

Biyokimya Lab.

0

4

2

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Ulusal & Uluslararası Projeler

DÜBAP-10-FF-09 : Binol Rezülüsyonu İçin Potansiyel Kiral Kuartener Amonyum Tuzlarının Sentezi (Araştırmacı-tamamlandı)

DÜBAP-FEN-15-017 : Oksitli Bakır Cevherinden Bakırın Değerlendirilmesi (Araştırmacı- tamamlandı)

Siirt ili ve çevre ilçelerinde satışa sunulan süt , peynir ve yoğurttaki platin miktarını  ICP-MS cihazını kullanarak tespit etmek.(Araştırmacı - Devam Ediyor)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Gurbet Gökalp, Serhat Uzan, Mehmet Çolak, Halil Hoşgören, (2011). ''Morfolin Ünitesi İçeren Kiral Quaterner Amonyum Tuzlarının Hazırlanması ve Bunların Binol Rezulüsyonunda Kullanımı '', 27 Haziran- 02 Temmuz, (Uluslararası Katılımlı) 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Sayfa: 173.

Fırat Aydın, Gurbet Gökalp, Işıl Aydın, Berrin Ziyadanoğulları, Recep Ziyadanoğulları, (2012). '' SQT-FAAS Yöntemi İle Dicle Nehri Sedimentinde Cd2+ Tayini '', 27-30 Haziran, EsAn- 2012 II. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, Sayfa: 54