Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Telefon 4842231224 / 3122
Kurumsal E-Posta husamerdemci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme09.03.2017 13:36:00

Dr. HÜSAMETTİN ERDEMCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hüsamettin   Erdemci

2. Doğum Tarihi          : 02.05.1988

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Selçuk Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2013-2015

Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2015-2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımı ile İlgili Görüşleri

            2.  The Effect of Mobile Portfolio (M-Portfolio) Supported Mastery Learning Model on Students’ Achievement and Their Attitudes towards Using Internet

3.  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

4. Examining Relationship between Levels of Digital Citizenship and Social Presence Graduate Students Having Online Education

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Türkiye de Mobil Öğrenme Araştırmaları

2.       Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Akademik Öz Yeterlik ve Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

3.       Portfolyoya Yeni Bir Bakış Açısı:  M Portfolyo

4.       Tam Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik başarılarına Etkisi  Bir Meta Analiz Çalışması

5.       Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

6.       Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi

7.       Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelenmesi

8.       Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi

9.       Digital Data Security Awareness Of 21St Century Learners: Profile Of Faculty Of Education

10.   Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-Learning and Readiness Towards Online Learning

11.   Türkiye de Programlama Öğretimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi

12.   Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanım ile İlgili Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Temel Bilgi Teknolojileri

2

2

50

Web Tasarımı

2

2

45

Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Yeni Yönelimler

3

0

42

Okul Deneyimi

1

4

12

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 09.09.2019 12:50:53