Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik
Telefon 0 484 223 20 86 / 2565
Kurumsal E-Posta mfidan7384  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme17.11.2015 10:52:09

Dr. MEHMET FİDAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Rektörlük Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet FİDAN

2. Doğum Tarihi          :19.01.1984

3. Unvanı                    : Uzm. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Dr.

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2011

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

                1.  Kaya, Y.,Pinar, S. M., Erez, M. E., Fidan M., and James B. Riding, 2013. Identification of Onopordum pollen using extreme learning machine,type of artificial neural network, Palynology, DOI:10.1080/09500340.2013.868173

            2. Kaya Y., Pınar S.M., Erez M.E., Fidan M., 2013. An expert classification system of pollen of Onopordum usinga rough set approach, Review of Palaeobotany and Palynology, 189,50-56.

3. Kaya Y., Erez E, Karabacak O, Kaycı, L., Fidan M., 2013.An Automatic Identification Method Comparison of Plant and Honey Pollens Based On GLCM Texture Features and Artificial Neural Network.Grana, 52(1): 71-77.

4. Erez, M. E., Fidan, M., 2015. Allelopathic effects of Sage (Salvia macrochlamys) extract on germination of Portulaca oleracea seeds. Allelopathy Journal . Vol. 35 Issue 2, p285-295. 11p.

5. Celep, F., Karabacak, O., Malekmohammedi, M., Fidan, M., Doğan, M. 2015. First record of Psylliostachys spicata (Plumbaginaceae) and confirmation of Salvia pratensis (Lamiaceae) from Turkey, and taxonomic status of Salvia ertekinii.. Turkish Journal of Botany, , doi: 10.3906/bot-1503-48.

6. Pınar, S. M. · Eroğlu, H.· Fidan, M. 2016. Bellevalia behcetii sp. Nov. (Asparagaceae): A new species from South Eastern Anatolia, Turkey Phytotaxa 270(2):127 · DOI: 10.11646/phytotaxa.270.2.5.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.   Kaycı,  L., Fidan, M., 2010.  Chazarya  incarnata  (Freyer,  1838)  Türünün  Biyolojisi  ve

Yayılışı Hakkında Notlar. CESA News 59: 55-59.

            2.   Fidan, M., Özgökçe, F., 2016. Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Hagenia A. Braun. Seksiyonunun Revizyonu. Turk J Life Sci, 1/2:075-085.

3. Fidan, M., özgökçe, F., Pınar, S.M., 2017. A new monotypic genus (Diptychocarpus Trautv.) record from Brassicaceae (Cruciferae) family Flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation. 10/3 13-17.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1. Erez, M.E., Pınar, S.M., Fidan, M., Dalar, A., 2017. Determınatıon Of Bıologıcal Actıvıty And Actıve Substances Of Three Local Endemıc (Hedysarum Vanense, Trıgonella Macrorrhyncha, Astragalus Guzelsuensıs) Belonging To Fabaceae. TABKON, 09-12. 05. 2017 KONYA.

2. Erez, M.E., Pınar, S.M., Fidan, M., Dalar, A., Eroğlu H., 2017. Determınatıon Of Bıologıcal Actıvıty And Actıve Substances Of Endemıc Specıes Of Dıanthus Vanensıs (Caryophyllaceae), TABKON, 09-12. 05. 2017 KONYA.

3. Teğin, İ., Sadık., B., Fidan, M., Yabalak, E., 2017. Evaluatıon of Chemical Content of Allium vineale L. Extract Using Subcritical Water Extraction TABKON, 09-12. 05. 2017 KONYA.

4. Teğin, İ., Sadık., B., Yabalak, E., Fidan, M., Gızır A.M.,  2017. İnvestigation of Chemical Content of Eremurus spectabilis Bieb. Extract Using Subcritical Water Extraction. TABKON, 09-12. 05. 2017 KONYA.

5. Teğin, İ., Mahmood Fattah, B., Fidan, M., Canpolat, G., 2017 Determination of Antioxidant Activity,Total Phenolic and Phenolic Content in Rheum ribes L.Collected from Iraq Kurdish Region and Siirt. IMESET’17 BİTLİS.

6. Teğin, İ., Mahmood Khoshnaw, K.M.A., Fidan, M., Canpolat, G., 2017. A Study on Determination of Total Antioxidant Activity, Total Phenolic and Phenolic content of Thyme Growing in Iraq Kurdish Region and Siirt. IMESET’17 BİTLİS.

7. Erez, M.E. Pınar, S. M., Dalar, A., Fidan, M., Eroglu, H., 2017. Determınatıon Of Bıologıcal Actıvıty And Actıve Substances Of local endemic Laserpitium carduchorum Hedge & Lamond. (Apiaceae-Umbelliferae) BEWS 2017.

8. Erez, M., E., Kaya Y., Pınar, S. M., Kaycı L., Fidan, M., 2016. Classification of Grape Type with Computer Vision Systems International Conference on Natural Science and Engineering March 19-20, 2016, Kilis- TURKEY

9. Pınar, S. M., Bingöl, Ö., Erez, M. E., Fidan, M., 2014.  Antioxidant Capacity of Some      Endemic and Rare Plants in Turkey 2. İnternational Secondary Metabolites Chemistry, Biology and Biotecnology Symposium 19-23 May 2014. Moscow.

10. Armağan, M., Özgökçe, F., Fidan, M., 2013. “Morphological, anatomical, palynological, karyological            and      ecological        investigations  on        Gypsophila  peshmenii A. Güner”. International Symposium 8th Plant Life of South West Asia (8th PLoSWA), 01-05 Temmuz 2013, Edinburgh/SCOTLAND.

11. Kaya, Y., Fidan, M., Özgökçe, F., Armağan, M., 2013. “Pollen identification with  Extreme Learning Machine (ELM)”. International Symposium 8th Plant Life of South West Asia (8th PLoSWA), 01-05 Temmuz 2013, Edinburgh/SCOTLAND.

12. Karabacak, O., Erez, M.E., Kayci, L., Fidan, M., 2012. Characterization of honey in Pervari region. 1. Turkish congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, p46, 22-26 February 2012,Erciyes University

Sabancı Congress Center, Kayseri-TURKEY

13. Özgökçe, F., Durmus, A., Ünal, M., Öztürk, F., Fidan, M., Uzun, Y., Mükemre, M., 2012. An  Example    Wetland  Management  Planning:  Batmıs  (Cil)  Lake  (Bitlis/Türkiye), International Conference of Urmiye Lake, Urmia University and Environment Organization of Iran, 8-10 December 2012. Iran.

14. Karabacak, O., Erez, M.E., Pınar, S.M., Fidan, M., 2012. The Morphological, Anatomical, Palynological and Physiological Properties of Hyacinlla siirtensisMaw. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species.p66, 24-27 April 2012, Fethiye

15. Pınar, S. M., Behçet, L., Fidan, M., 2012. ‘’Morphological, Polynological, Caryological and Ecological Study on Turkish Endemic Onopordum caricum Hub. Mor. (ASTERACEAE). 2. Nadir ve Endemik Bitki Türleri Biyolojisi Uluslararası Sempozyumu. FETHİYE.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Erez, M.E., Fidan, M., Pınar, S.M., İnal, B., Kaya, Y., Altıntaş, S., 2017. Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanımlanması ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(1)(31-42).

2. Erez, M.E., Karabacak, O, Kayci, L., Fidan, M., Kaya, Y 2015. Characterization of Multifloral Honeys of Pervari Region with Different Properties. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1)(40-46).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Özgökçe, F., Fidan, M., Armağan, M., 2012. ‘’Gypsophila nodiflora (Caryophyllaceae) Üzerine Bazı Araştırmalar’’. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. İZMİR.

2. Muca,  B.,  Armagan,  M.,  Fidan, M., Özçelik,  H.,  Özgökçe,  F.,  Korkmaz,  M.,  2012. Kagızman’ın            (Kars)  Çövenleri, Geçmisten   Gelecege         Her yönüyle Kagizman Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi Kagızman Meslek Yüksek Okulu, 23-26 Mayıs 2012, Kars.

3. Özgökçe, F., Armağan, M., Fidan, M., Keser: A. M., 2010. “Van'da Yemek Yapımında Kullanılan Bitkiler”. Van Yemekleri Sempozyumu VAN.

4. Erez, M., E., Pınar, S., M., Karabacak, O., Fidan, M., 2014. Altı farklı Salvia Türünün Antioksidan Kapasiteleri, Yağ Asidi Kompozisyonları ve Herbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23–25 Eylül 2014 Yalova.

5. Erez, M. E.,Karabacak, O., Fidan, M., 2012. Siirt Bölgesinde Yayılış Gösteren Salvia microstegia ve Phlomis kurdica (Lamiaceae) Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s425, 3–7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

6. Karabacak,O., Fidan, M., Erez, M. E., 2012. Siirt İlinde Yayılışı Bulunan Bazı Geofitik Bitkiler.21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3–7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, s649, İzmir

7. Fidan M., Kayci L., 2014. Siirt İli’nde Yayılışı Bulunan Bazı Bitki ve Hayvan Türleri. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Kocaeli.

8. Kayci L., Karabacak O., Erez M.E., Fidan M., 2014. Pervari Balı Üretiminde Bal Arılarının Nektar Topladığı Bitki Türlerini Ziyaret Eden Diurnal Kelebekler (Lepidoptera). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

9.  Fidan  M.,  Özgökçe  F.,  2014.  Türkiye  Gypsophila  L.  (Caryophyllaceae)  Cinsine  Ait HageniaA.  Braun.  Seksiyonunun  Polen  ve  Tohum  Morfolojisi   22.Ulusal  Biyoloji Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

10. Kayci, L., Karabacak, O., Erez, M. E., Fidan, M., 2014. Pervari Balı Üretiminde Bal Arılarının Nektar Topladığı Bitki Türlerini Ziyaret Eden Diurnal Kelebekler (Lepidoptera)., 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

11. Teğin, İ., Karabacak, O., Fidan, M., Yüksel, U., 2014. Siirt Yöresinde Bulunan Ada  Çaylarının  Metal            İçeriklerinin  Belirlenmesi,  7.  Ulusal  Analitik  Kimya  Kongresi 01-05Eylül 2014, Kahramanmaraş, Poster bildiri.

 

7.7. Diğer yayınlar

           

 

8.Projeler

 

1. Özgökçe  F.,Fidan,  M.,  2009.Türkiye  Gypsophıla  L.  (Caryophyllaceae)  Cinsine  Ait Hagenıa A. Braun. Seksiyonunun Revizyonu (YYU BAP 2009 FBE YL011) Yardımcı araştırıcı (Tamamlandı).

2. Erez, M.E., Karabacak, O.,Kayci, L., Fidan, M., İnal, B., 2011. Türkiye’de Yayılış Gösteren Erigeronacer L. (subsp. acer ve subsp. pycnotrichus) ve ErigeroncaucasicusStev. (subsp. caucasicus ve subsp. venustus) Türlerine Ait 4 Taksonun Sistematik, Fizyolojik, Ekolojik ve Moleküler Düzeyde Karşılaştırılması. (SİÜ-BAPB 2011-SİÜFED/F7) Yardımcı araştırıcı (Tamamlandı).

3. Karabacak, O., Erez, M.E., Kayci, L., Fidan, M., 2011. Pervari Bölgesi Balının Karakterizasyonu. DİKA-11-DFD/01.2011. (Yardımcı araştırıcı)(Tamamlandı)

4. Armağan M., Fidan, M., 2014. Sine Yaylası (Şırnak) Florası (YYU BAP 2014 FBE D086) Yardımcı araştırıcı (Tamamlandı).

5. Teğin, İ., Karabacak, O., Fidan, M., Batur, M. Ş., 2013. Siirt Yöresinde Bulunan Tuzcul Alan Bitkilerindeki Eser Elementlerin Belirlenmesi ve Bu Elementlerin Ön zenginleştirme Koşullarının Araştırılması Yardımcı araştırıcı (Tamamlandı).

6. Erez, M. Emre, Pınar, S. M., Bingöl, Ö., Fidan, M., Kaycı, L., İnal, B., 2013. "Siirt İlin'de yetiştirilen kavun ve üzüm çeşitlerinin sistematik, ekolojik, fizyolojik, fitokimyasal ve moleküler özellikler açısından değerlendirilmesi" Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2013-SİÜFED-F2 No'lu Proje (Yardımcı araştırıcı) (Tamamlandı).

7. Pınar,  S.  M.,  Erez,  M.  Emre,  Fidan,  M.,  Eroğlu,  H.,  2014.  Endemik  Thecocarpus carvifolius’un Fenolik Madde Dağılımı, Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi ve Etken Maddelerinin Tespiti, 2014-FEN-B201 No'lu proje (Yardımcı araştırıcı) (Tamamlandı).

8. Erez, M. Emre, Pınar, S. M., Dalar, A., Fidan, M., Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yayılış Gösteren Bazı Endemik Türlerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Etken Maddelerinin Tespit Edilmesi TUBITAK 115Z098 Nolu proje (Yardımcı araştırıcı) (Tamamlandı).

9. Fidan, M., 2016. ‘’Batman ilinin Biyolojik Envanterinin Belirlenmesi’’ Orman ve su işleri bakanlığı Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü Biyolojik çeşitlilik dairesi başkanlığı Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi (Araştırmacı) (Devam).

10. Fidan, M., 2016. ‘’Bingöl ilinin Biyolojik Envanterinin Belirlenmesi’’ Orman ve su işleri bakanlığı Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü Biyolojik çeşitlilik dairesi başkanlığı Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi (Araştırmacı) (Devam).

11. Fidan, M., Erez, M.E., İnal B., Pınar, S.M.,  2017. Salvia kurdica Boiss & Hohen. ex Bentham ve Salvia pachystachys Trautv. Türlerinin Antioksidan Özellikleri ile Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi. 2017-SİÜFED-34. (Yürütücü) (Devam).

12. Erez, M.E., Fidan, M.,  Pınar, S. M., Dalar, A., İnal B., 2017. Bölgemizde Yayılışı Bulunan Salvia hasankeyfense Dirmenci, Celep & O. Guner, Stachys mardinensis (Post) R. Mill, Ferulago bernardii L.Tomkovich & M.Pimenov ve Hymenocrater bituminosus Fisch. & C.A.Mey. Bitkilerinin Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ile Antioksidan Özellikleri ve Yağ Asidi İçeriklerinin Belirlenmesi. 2017-SİÜFED-43. (Araştırmacı) (Devam).

13. İnal, B., Karipçin,  Z., Özrenk, K. Erez, M.E., Çiçek, S., Fidan, M., 2017. Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi. 2017-SİÜFEB-62. (Araştırmacı) (Devam).

14.  İnal, B., Erez, M.E., Teğin, Y., Fidan, M., Altıntaş, S., 2017. Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin  İncelenmesi. 2017-SİÜFEB-61. (Araştırmacı) (Devam).

 

 

9.İdari Görevler

           

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

           

 

11.Ödüller

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

İlkbahar

Genetik II

3

0

38

İlkbahar

Vejetasyon

3

0

21

2017-2018

Güz

Genel Biyoloji

4

0

29

Güz

Bitki ekolojisi

3

0

31

İlkbahar

Vejetasyon

3

0

29

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45