Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2864
Kurumsal E-Posta arzualtuntas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme05.04.2019 15:30:10

Dr. Öğr. Üyesi ARZU ALTUNTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi


1. Adı Soyadı              : Arzu ALTUNTAŞ

2. Doğum Tarihi          : 24.12.1979

3. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ege Üniversitesi

1998-2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

2010- 2017

 

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi : 2006-2016 (Akdeniz Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü) 

Dr. Öğretim Üyesi : 2018 - ...

Doçent    : -

Profesör : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. Vuruşkan Altuntaş A, Ortaçeşme V, 2009.  Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi.  Mediterranean Agricultural Sciences, 22(2), 179-190. (Yayın No: 4254601)

2. Altuntaş A, 2012.  Sürdürülebilir Toplumlar ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak İçin Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler.  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 135-148. (Yayın No: 4254641)

3. Altuntaş A, Ortaçeşme V, 2017.  Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği.  Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2), 121-131. (Yayın No: 3839061)

  


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. Ortaçeşme V, Atik M, Yıldırım E, Vuruşkan Altuntaş A, 2008.  Heritage Conservation in Antalya City, Turkey.  Symposium On The Protection Of Nature In Urban Areas, 77-78. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265781)

2. Atik M, Altuntaş A, 2011.  Visions For Sustainability In Landscape Architecture And Heritage Conservation: Three Examples From Turkish Mediterranean Antalya.  Landscape Architecture Projects: From Theory To Technical Implementation, New Tendencies And Perspectives, 8-9. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265776)

3. Benliay A, Altuntaş A, 2014.  Using Ndvi To Assess Vegetative Land Cover Change In Coastline Of Belek, Antalya.  ICOEST’ 2014, 1049-1060. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265422)

4. Altuntaş A, 2018.  Doğal Alanların Korunması: Tillo Tabiat Parkı Örneği.  Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 310-320. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571775)

5. Altuntaş A, Benliay A, 2018.  Development of The Garden Concept and The Effect of The Other Cultures in The Formation of The Turkish Garden Concept.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 204-214. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571906)

6. Benliay A, Altuntaş A, 2018.  Using Artifical Neural Networks in Landscape Architecture.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 215-228. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571932)


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  

            2.  


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  

            2.  


 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. Ortaçeşme V, Karagüzel O, Sayan M S, Vuruşkan Altuntaş A, 2008.  Antalya Yamansaz Sulak Alan Sistemine Yönelik Tehditler Ve Koruma Önlemleri.  Sulak Alanlar Konferansı, 116-128. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265782)

2. Altuntaş A, Ortaçeşme V, 2009.  Doğal Sit Alanlarının Antalya Kentinin Biyolojik Dokusunun Korunmasındaki Rolü.  Dünya Şehircilik Günü 33. Kollokyumu, 293-304. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265779)

3. Benliay A, Altuntaş A, 2010.  Peyzaj Ekolojisi ve Su Hasadı Teknikleri.  Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ”Açılımlar”, 618-627. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265778)

4. Altuntaş A, Benliay A, 2010.  Antalya Kenti Örneğinde Doğal Sitlerde Görülen Yönetim Sorunları.  Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ”açılımlar”, 594-603. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265777)

5. Altuntaş A, Benliay A, 2011.  Antalya Kentsel Gelişiminin Lara Kumul Ormanları Üzerine Etkileri.  I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 122-129. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265435)

6. Benliay A, Altuntaş A, 2011.  Peyzaj Değişimi Bağlamında Bitki Örtüsü Analizlerinde Kullanılan Uzaktan Algılama Teknikleri.  I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 844-854. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265441)

7. Altuntaş A, Tülek B., 2012.  Kültürel Peyzajların Turizme Etkileri: Antalya Örneği.  II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 444-458. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265433)

8. Altuntaş A, Yıldırım E, Ortaçeşme V,  2013.  Akdeniz Üniversitesi Kampus Peyzajının Değişimi.  V. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265426)

9. Ortaçeşme V, Yıldırım E, Altuntaş A, 2015.  Türkiye Peyzajlarının Planlaması ve Yönetiminde Peyzaj Ekolojisi Bilgisinin Kullanımı.  XII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, 1-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265419)

10. Altuntaş A, Tülek B, 2016.  Turizmde Yeşil Yıldız: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri.  II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 69-87. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265416)

11. Altuntaş A, Ortaçeşme V, 2017.  Peyzaj Politikaları Kapsamında Peyzaj Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi.  Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3839790)8.Projeler 

1.      Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi (Tamamlandı) Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2008 No: 2008.02.0121.003

2.      Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği (Tamamlandı) Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2017, No: 2014.03.0121.012 

 

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı (2018-devam ediyor) 

2.   Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Erasmus Birim Sorumlusu (2019-devam ediyor)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.  PMO (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası) (2010-devam ediyor)

2.  PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) (2018-devam ediyor)

 

11.Ödüller / Burslar

 1.  Erasmus Bursu (03.2007 - 09.2007 / 6 ay) - Almanya / Berlin Teknik Üniversitesi - Planlama, İnşaat, Çevre Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 2.  

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Temel Tasarım

2

2

2

Bahar

Mimarlık Bilgisi

2

2

2

 

 


Güncelleme : 06.08.2019 13:14:06