Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 0 (484) 223 12 24 / 2840
Kurumsal E-Posta arzukocak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme28.11.2015 17:52:34

Dr. Öğr. Üyesi ARZU KOÇAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Arzu KOÇAK

2. Doğum Tarihi          : 03.02.1982

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü (Biyometri ve Genetik)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2011

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Moleküler Biyoloji)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi Tarihi         : (2014-2016) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri                   ve Genetik Anabilim Dalı.

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : (2016-Devam) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı.

 

Doçentlik Tarihi                        :

 

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler      

 

1. Koçak, A. ve Sezer, M. 2017. Kuşlar Neden Farklı Renklerde Yumurtlar? International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Oct 27-29, 2017, Bitlis, TÜRKİYE, s. 310 (Sözlü Bildiri).

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1. Sezer, M. ve Koçak, A., 2008. Sexsüel İki Tiplilik (Dimorphisim). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1 (2), 27-36.

            2. Sayılı, M., Sezer M., Koçak, A., Gözener, B., 2014. Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 41-51.

            3. Koçak, A., İnal, B., 2017. Tarımsal Biyoteknolojide Mobil Genetik Elementlerin Moleküler Markör Olarak Kullanılması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 302-310.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Koçak, A. ve Sezer, M., 2009. Kanatlı Hayvan Davranışları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. (Poster Bildiri).

           

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1. Kanser Gelişiminin Serum Lipid Kompozisyonuna Etkisinin Araştırılması. (Tamamlandı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, 2013-127.

 

            2. HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Tümör Oluşturulmuş Wistar Albino Sıçanlarından Elde Edilen Tümör ve Normal Dokularda ROS Aktivite Düzeyleri ile Hücre Döngüsü ve Apoptozisle İlgili Protein İfadelenmesinin Belirlenmesi. (Devam Ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje Yürütücüsü,  2017-SİÜZİR-30.

 

            3. Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. (Devam Ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Araştırmacı, 2017- SİÜZİR-32.

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Hayvan Histolojisi

 

2

0

20

Güz

Hayvan Histolojisi Lab.

0

2

19

İlkbahar

 

Genetik

3

0

7

İlkbahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

11

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

2017-2018

Lisans

İlkbahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

13

2017-2018

Ön Lisans

İlkbahar

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi 2

2

1

18

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
YAYINLAR VE PROJELER

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Sezer, M. ve Koçak, A., 2008. Sexsüel İki Tiplilik (Dimorphisim). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1 (2), 27-36.

2.Sayılı, M., Sezer M., Koçak, A., Gözener, B., 2014. Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 41-51.

 

1.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Koçak, A. ve Sezer, M., 2009. Kanatlı Hayvan Davranışları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. (Poster, Abstract).


1.7. Diğer Yayınlar

1.8. Uluslararası Atıflar

1.9. Diğer Atıflar

 

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Kanser Gelişiminin Serum Lipid Kompozisyonuna Etkisinin Araştırılması. (Tamamlandı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, 2013-127.

3. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler için Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

(Lisans)

Güz

Hayvan Histolojisi

2

0

20

Güz

Hayvan Histolojisi Lab.

0

2

19

Bahar

Genetik

3

0

7

 

Bahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

11