Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 12 24 / 2833/3468
Kurumsal E-Posta behcetinal  siirt.edu.tr
E-Posta behcetinal01  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme12.01.2017 18:06:49

Dr. Öğr. Üyesi BEHCET İNAL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkanı
Yayınlar ve Projeler
1. Yayınlar
1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
1. Turktas, M., Inal, B., Okay, S., Erkilic, E.G., Dundar, E., Hernandez, P., Dorado G., Unver, T. (2013) “Nutrition metabolism plays an important role in the alternate bearing of the olive tree (Olea europaea L.)” Plos One. .
2. Inal, B., Turktas, M., Eren, H., Ilhan E.,  Okay, S., Erayman, M., Unver, T. (2014) Genome-Wide Fungal Stress Responsive miRNA Expression in Wheat. Planta 240 (6): 1287-1298
3. Baloglu, C., Inal, B., Kavas, M., Unver, T. (2014) Diverse expression pattern of wheat transcription factors against abiotic stresses in wheat species. 15;550(1):117-22 Gene
4. Eren H., Pekmezci M. Y., Okay S., Türktaş M., Inal B., Ilhan, E., Atak M., Erayman M., Unver, T. (2015). Hexaploid wheat (Triticum aestivum) root miRNome analysis in response to salt stress. Annals of Applied Biology, 167(2), 208-216., Doi: 10.1111/aab.12219
5. Erayman M., Turktas M., Akdogan G., Gurkok T., Inal B., Emre I. Ilhan E., Unver T. (2015). Transcriptome analysis of wheat inoculated with Fusarium graminearum.  Frontiers in Plant Science, 6, Doi: 10.3389/fpls.2015.00867
6. Büyük I, Inal B, Ilhan E, Tanriseven M, Aras S, Erayman, M. (2016) Genome-wide identification of salinity responsive HSP70s in common bean. Mol Biol Rep.DOI: 10.1007/s11033-016-4057-0
7. Ali Beyhan Uçak, Cafer Gençoğlan, M. Cüneyt Bağdatlı, Nizamettin Turan, Hüseyin Arslan, Behcet İnal (2016) Determination Of Water-Efficiency Relationships And Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage (Zea Mays L.) The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions.  Feb-Fresenius Environmental
1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ucak AB, Öktem A, Sezer C, Cengiz R, İnal B (2016) Determination of Arid and Temperature Resistant Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Lines IJOEAR
1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.EREN AH, İLHAN E, Behcet İ (2016) miR482 ve Bitkilerdeki İzoformları. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 3 (2):184-191
2.  İnal B, Altıntaş S (2016) A Natural Intuition Underlying Vernalization Case in Plants: Epigenetic. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4 (11):973-980
3. Behcet İ, Özrenk K, Altintaş S (2016) Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi:288-299
4. Eren AH, Ilhan E, Behcet İ (2016a) Bitkilerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi ile miRNA Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi:448-454
1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Inal, B., Karaca, M.,Aydın, A., Ince, A.G.,  2012.  Bu using the various Bioinformatics tools to  determinated the subtitutions in ITS1 and ITS2 genes region. 21. National Biology Congress (with international participation). September 3 to 7, Ege University, Izmir-Turkey. poster
 Mortaza H, Aysun Ç, Melekber S, Huriye Y, Behcet İ, Emine G E, Turgay U;  Investigation the  Genetic Relations of  Laurocerasus officinalis cultivars by using the  SSR technique. 2. National molecular biology and biotechnology congress in Antalya, 2012. oral presentation
Inal B, Gurkok T, Turktas M, Unver T (2015). Poppy (Papaver somniferum L.) that rich with  morphine and Noscapine:  Investigation of  Production Mechanism of alkaloids  with New Generation Transcriptome Sequencing System. 4th National Congress of Molecular Biology and Biotechnology, Afyon Turkey  oral presentation
Unver T,  Turktas M , Inal B,  Gurkok T , Ozhuner E, Derelli E. (2015). Genomic and transcriptomic approaches for Plant Biotechnology. 4th national congress of molecular biology and biotechnology, Afyon Turkey oral presentation
1.7. Diğer yayınlar
1.8. Uluslararası atıflar
2. Ulusal & Uluslararası Projeler
1.microRNA Deep Sequencing and Target Gene Analysis in Turkish Wheat Varieties with Different Ploidy Level under Drought Stress.  Researcher,  Contınues, budget, 224000 tl (Tubitak-1001).
2. Systematic, ecological, physiological, phytochemical and Evaluation of Molecular Features  of Siirt province Grown Melons and Grapes . Researcher,  Finished 2016.
3. Genetic similarity and differences of the some wild asparagus species (Asparagus L.) growing in Van province. SİU-BAP, Researcher,  Finished 2016.
3. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

30

2015-2016

 

 

 

 

İlkbahar

Genel Biyoloji II

4

0

30

İlkbahar

Genel Biyoloji Laboratuarı II

2

0

30

İlkbahar

Moleküler Biyoloji

3

0

25

İlkbahar

Genetik mühendisliği teknikleri

3

0

5

İlkbahar

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar İn Moleküler Analizleri

3

0

5

İlkbahar

Yaşam bilimlerinde bioinformatik uygulamalari

3

0

5

2016-2017

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

35

Güz

Genel Botanik

3

0

41

Güz

Bitkilerde Stres Tipleri ve Moleküler Direnç Mekanizmaları

3

0

3

Güz

Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımı

3

0

3

Güz

Yeni Nesil Transkriptomik ve Genomik Yaklaşımlar

3

0

3