İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3279
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:29:23

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Birgül UYAN

2. Unvanı                    : Dr.Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Lisans

İşletme

Gazi Üniversitesi

Y. Lisans

İşletme

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doktora

Tarım Ekonomisi/Tarım İşletmeciliği

Çukurova Üniversitesi

 

Akademik Unvanlar


Yardımcı Doçentlik Tarihi  : 11.06.2015

              

Yayınlar


 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır’ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri Kitabı. ss 1505-1517. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,  2017

http://www.academia.edu/35470182/Bircan_U._Co%C5%9Fkun_A._Temel_M._K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_P._G._Eds._Uluslararas%C4%B1_Diyarbak%C4%B1r_Sempozyumu_International_Diyarbak%C4%B1r_Symposium_3_Cilt_Diyarbak%C4%B1r_Valili%C4%9Fi_2017

 

2. Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017 Bildiri Kitabı: ss:456-468  

http://eurefe.org/tr/tam-metin-kitabi/

 

3. Alternatif Turizm Konseptleri Kapsamında Bir Destinasyon Potansiyelinin İncelenmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 VAN. Bildiri Özetleri Kitabı, s.21

 http://avesis.atauni.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=4279&NO=31


 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

            1.  Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 2009


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    1. Tarımın Küresel Güç Sistemine Dönüşme Sürecinde İnovasyonun Rolü. İktisadi Yenilik Dergisi, 5 (2), 83-93. Temmuz 2018. http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/439825

           

 Diğer Yayınlar

            1.   Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler (Makale, Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 2010

            2.  Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi. Panel Kitabı. ss 37-47 SİİRT- 2017

 

Projeler

            1.   Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

 

             2. Siirt Fıstık İşleme Tesisi AB Projesi, Eğitmen 2017


Yöneticilik Görevi:

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

 

 

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İşletme I

Finansal Tablolar analizi

 

Yönetim Muhasebesi

 

3

 

3

 

3

 

150

 

120

 

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

2

3

3

3

 

30

80

100

80

 

2017-2018

Güz

İşletme I

Finansal Tablolar analizi

Ekonomi

Yönetim Muhasebesi

 

 

3

 

3

2

3

 

150

 

120

80

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

Yenilik İktisadı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri

 

 

30

80

100

80

6

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 05.07.2018 16:05:28