İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3279
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:29:23

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Birgül UYAN

2. Unvanı                    : Dr.Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Lisans

İşletme

Gazi Üniversitesi

Y. Lisans

İşletme

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doktora

Tarım Ekonomisi/Tarım İşletmeciliği

Çukurova Üniversitesi

 

Akademik Unvanlar


Yardımcı Doçentlik Tarihi  : 11.06.2015

              

Yayınlar


 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır’ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri Kitabı. ss 1505-1517. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,  2017

http://www.academia.edu/35470182/Bircan_U._Co%C5%9Fkun_A._Temel_M._K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_P._G._Eds._Uluslararas%C4%B1_Diyarbak%C4%B1r_Sempozyumu_International_Diyarbak%C4%B1r_Symposium_3_Cilt_Diyarbak%C4%B1r_Valili%C4%9Fi_2017

 

2. Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017 Bildiri Kitabı: ss:456-468  

http://eurefe.org/tr/tam-metin-kitabi/

 

3. Alternatif Turizm Konseptleri Kapsamında Bir Destinasyon Potansiyelinin İncelenmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 VAN. Bildiri Özetleri Kitabı, s.21

 http://avesis.atauni.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=4279&NO=31


 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

            1.  Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 2009


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    1. Tarımın Küresel Güç Sistemine Dönüşme Sürecinde İnovasyonun Rolü. İktisadi Yenilik Dergisi, 5 (2), 83-93. Temmuz 2018. http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/439825

           

 Diğer Yayınlar

            1.   Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009 cilt:21-1

            2.  Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi. Panel Kitabı. ss 37-47 SİİRT- 2017

 

Projeler

            1.   Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

 

             2. Siirt Fıstık İşleme Tesisi AB Projesi, Eğitmen 2017


Yöneticilik Görevi:

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

 

 

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İşletme I

İşletme Finansmanı

Finansal Tablolar Analizi 

Yönetim Muhasebesi

 

3

3

3

 

3

 

150

20 

120

 

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

2

3

3

3

 

30

80

100

80

 

2017-2018

Güz

İşletme I

İşletme finansmanı

Ekonomi

Tarım Ekonomisi

Yönetim Muhasebesi

 

 

3

3

4

3

3

 

150

20 

120

80

80

İlkbahar

Girişimcilik

Maliyet Yönetimi

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

Yenilik İktisadı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri

3

3

3

3

3

 

30

80

100

80

43

6

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 19.12.2018 13:07:46