Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Telefon / 3022
Kurumsal E-Posta bulenthallac  siirt.edu.tr
E-Posta bulenthallac  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:31:29

Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT HALLAÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1.     Adı Soyadı: Bülent HALLAÇ

2.     Doğum Tarihi: 01 Aralık 1977

3.     Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.     Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Gıda Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004

Doktora

Parazitoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2011

5.     Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2013-

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

6.1. Yüksek Lisans Tezleri :

6.1.1. Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi.2017

6.1.2. DETERMİNATION of PREVALENCE and INCIDENCE of Salmonella spp. and Shigella spp. in SOME FOODS in IRAQ/ SULEYMANİYAH/QALADZE.2017

6.2. Doktora Tezleri :

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Isleyici, O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonas ssp. İn Raw Chicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B. (2016). An Investigation on The Moisture Sorption of Groundnuts under The Temperature   Humidty Conditions.International congress on natural and engineering sciences..Tetova/MAKEDONYA.

 Bulent Hallaç, Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, TG Analysis and Temperature Distributions in Well during Baking of Buryan Kebab Traditional Cooking Method, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey. 2017


Müge KARDEŞ, Bülent HALLAÇ (2018). Siirt İlindeTüketime Sunulan Çiğ Köftelerin E.coli, Salmonella spp, ve Shigella spp Yönünden İncelenmesi.21.06.2018 -22.06.2018 ) , Yayın Yeri:UMTEB 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 

 

BÜLENT HALLAÇ,YAKUP CAN SANCAK (2018)Van’da Tüketime sunulan sığır etlerinde hareketli aeromonas türlerinin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi.(09.05.2018 -12.05.2018 ) , Yayın Yeri:International Agricultural Congress 9-12 MAY/2018 Van/TURKEY

 Bülent 

7.2.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg., 18(1):79-85.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van  yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bit enfestasyonları. YYÜ Vet Fak. Derg., ., 21 (1), 69-70.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 21 (2), 95-98.

 

7.3.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Değer S, Biçek K, Özdal N, Bilgin A, Denizhan V, Hallaç B, Sona A. Van yöresinde evcil güvercinlerde bit enfestasyonları. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana, s.273.

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B., Ekici, K. (2005). Çiğ Tavuk Etlerinde Hareketli  Aeromonas Türlerinin Varlığı. Gıda Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, Poster Bildiriler, Ed:Elmacı, Y., Göksungur, Y., Yemişçioğlu, F. (19-21 Nisan 2005), Sh: 322-325, EgeÜniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2006). Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006),  Sh: 212-218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul.

 

Sancak, Y.C., İşleyici, Ö., Sağun, E., Hallaç, B. (2006). Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde L. monocytogenes Varlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri  Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006), Sh: 212-218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul.

8. Projeler:

1. Siirt İli Yenilik Platformu Projesi. Araştırmacı. Tübitak-2014

2. Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi. Yürütücü.2017-SİÜFEB-12 nolu BAP.

3. .Pistacia terebinthus spp  terebenthus  Menengiç  Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması.TAGEM/15/AR-GE/37.2015-2018.

4. Menengiç Yağının Izgaralık Köftelerde Kullanım Olanaklarının araştırılması. Tez Danışmanı. Lisans Bitirme Projesi.2017

5. Zivzik Narı Suyunun Kefir Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Tez Danışmanı. Lisans Bitirme Projesi.2018. 

 6. Siirt'özgü Zivzik narı suyunun geleneksel olarak üretilen kefir üzerine etkilerinin belirlenmesi.Yürütücü, Ekim 2018 devam ediyor.

7.  Keçi deyip geçme bilim ve sanattan vazgeçme. Eğitmen.01.06.2018 -21.02.2019 

8. ısıl işlem görmüş et ürünlerinin tüketim sürecince gıda güvenliği risklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma: Siirt büryan kebabı örneği: Yürütücü,Tübitak 1002 hızlı destek programı (Değerlendirme aşamasında)

9. İdari Görevler :

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili  (2013-2016)

Dekan Yardımcılığı (2014-2016)

Mühendislik-Mimarlık  Fak. Kurul üyeliği 2016-

Mühendislik-Mimarlık  Fak.PİD üyesi.2017-

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı eylül 2018-

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

Tmmob Gıda Mühendisleri Odası,

Parazitoloji Dern.

11. Ödüller :

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

LİSANS

2015-2016

bahar

Gıda Mühendisliğine Giriş

2

0

24

Genel Mikrobiyoloji

3

0

37

Gıda Teknolojisi

3

0

24

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

2

2

4

2016-2017

güz

Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

37

Gıda Mikrobiyolojisi Lab.

0

4

37

Gıda Kalite Kontrol ve Mevzuatı

3

0

22

Gıda Teknolojisi Lab-1

0

4

23

Et Bilimi ve Et Üürünleri Teknolojisi

2

0

19

2016-2017

bahar

Gıda Mühendisliğine Giriş

2

0

9

Genel Mikrobiyoloji

3

0

24

Gıda Teknolojisi

3

0

32

Bitirme Ödevi

0

4

4

2017-2018

güz

Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

25

Gıda Mikrobiyolojisi Lab.

0

4

40

Gıda Teknolojisi Lab-1

0

4

20

2017-2018

bahar

Gıda Mühendisliğine Giriş

2

0

 

Genel Mikrobiyoloji

3

0

 

Gıda Teknolojisi

3

0

 

Bitirme Ödevi

0

4

3

YÜKSEK LİSANS

2015-2016

BAHAR

Kanatlı Et Teknolojisi

3

0

2

Et Ürünleri İşleme Mühendisliği

3

0

1

Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite

3

0

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Yüksek Lisans Semineri

0

2

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

2016-2017

GÜZ

Yüksek Lisans Semineri

0

2

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

2

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

2016-2017

BAHAR

Kanatlı Et Teknolojisi

3

0

1

Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite

3

 

0

3

Et Ürünleri İşleme Mühendisliği

 

3

 

0

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Yüksek Lisans Semineri

0

2

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

 

 

 

 

2017-2018

GÜZ

Güvenli Gıda Üretim Sistemleri

3

0

1

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

2

Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları

3

0

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

1

 

Güncelleme : 15.05.2019 14:12:24
Alınan kurs ve sertifikalar:

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP)

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı iç tetkikçiyetiştirme kursu

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) içtetkikçi yetiştirme kursu

-Modern yönetimde liderlik eğitimi

-TYÇP(toplum yararına çalışma programı) iş-kur kapsamında.

-İstanbul tetra laboratuvarında 3 günlük mesleki analiz ve teknikleri kurs katılımı.2013- eylül ayı.

-Gaziantep'te ANT teknik laboratuvar hizmetlerinin 1 günlük HPLC kursuna katılım. 2013-haziran ayı.

-Tübitak destekli bilimsel proje hazırlama teknikleri kursu. Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Mostar otelde 3 tam gün eğitim.2014-mayıs.

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime SunulanBalıklarda Hareketli

Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg.,18(1):79-85.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona(2010).Van

 yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bitenfestasyonları. YYÜ Vet Fak.

Derg., ., 21 (1), 69-70.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A.Sona

(2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlıkkuruluşlarına başvuran

kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg.,21 (2), 95-98.

Eğitim Bilgileri

Lisans:                                    Yüzüncü YılÜniversitesi. Ziraat Fakültesi. Gıda Mühendisliği Bölümü.1999 mezunu.

YüksekLisans:                       Yüzüncü Yıl Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Besin Hijyeni ve TeknolojisiABD. 2004 mezunu.

Doktora:                                 Yüzüncü YılÜniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Parazitoloji ABD.2011 mezunu.

Uzmanlıkalanları:                  Paraziter hastalıklar, hijyenve sanitasyon konular (personel ve işletme), mikrobiyoloji,hayvansal gıda üretim-teknolojisi. et ve et ürünleriteknolojisi. 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Değer S, Biçek K, Özdal N, Bilgin A, Denizhan V, Hallaç B, SonaA. Van yöresinde evcil

güvercinlerde bit enfestasyonları. XVI. Ulusal ParazitolojiKongresi, 1-7 Kasım 2009,

Adana, s.273.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B., Ekici, K. (2005). ÇiğTavuk Etlerinde Hareketli

 Aeromonas TürlerininVarlığı. Gıda Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, Poster Bildiriler, Ed:

Elmacı, Y., Göksungur, Y., Yemişçioğlu, F. (19-21 Nisan 2005),Sh: 322-325, Ege

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Bornova, İzmir.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2006). Van’da TüketimeSunulan Balıklarda Hareketli

 Aeromonas TürlerininVarlığı ve Yaygınlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H.,Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006),

 Sh: 212-218, İstanbulÜniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 Anabilim Dalı, Avcılar,İstanbul.

 

Sancak, Y.C., İşleyici, Ö., Sağun, E., Hallaç, B. (2006). Van’daTüketime Sunulan Bazı Et

 Ürünlerinde L.monocytogenes Varlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri

 Kitabı, Sözlü Bildiriler,Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006), Sh: 212-

218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyenive Teknolojisi Anabilim Dalı,

 Avcılar, İstanbul.

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B., "An İnvestigation on The Moiture Sorption of Groundnuts under The Temperature&Humidty Conditions", İnt. Congress on Natural and Engineering Sciences, Abstract Book., 32, Macedonia, (2016)


LİSANS BİTİRME TEZİ
MENENGİÇ YAĞININ IZGARALIK KÖFTELERDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. 2016-2017.
ZİVZİŞK NAR SUYUNUN KEFİR ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2017-2018
proje

-112R003 NOLU TÜBİTAK. SİİRT İLİ YENİLİK PLATFORMU PROJESİNDE DANIŞMAN.TAMAMLANDI.

2017-SİÜFEB-12. SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. YÜRÜTÜCÜ. TAMAMLANDI.

TAGEM/ 15 / AR-GE / 37.Pistacia terebinthus spp. terebenthus (Menengiç) Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro-Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması.ARAŞTIRMACI.DEVAM EDİYOR.


SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Isleyici,O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonasssp. İn

RawChicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
1.SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİKMKALİTESİ.2017.TAMAMLANDI
2.DETERMINATION of PREVALENCE and INCIDENCE of Salmonella spp. and Shigella spp. in SOME FOODS in IRAQ/SULAYMANIYAH/QALADZE.2017. TAMAMLANDI.