Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı
Telefon 04842231224 / 2832
Kurumsal E-Posta bsaltuk  siirt.edu.tr
E-Posta bsaltuk  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme30.01.2019 11:06:24

Dr. Öğr. Üyesi BURAK SALTUK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Burak SALTUK

2. Doğum Tarihi          : 15.01.1973

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Çukurova Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Çukurova Üniversitesi

2005

Doktora

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Çukurova Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 29.05.2015

Doçentlik Tarihi                        :-------------

Profesörlük Tarihi                    :------------

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   ----------

            2.   ----------

6.2. Doktora Tezleri

            1.   ----------

            2.   ----------

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. Atılgan, A. Erkan, M. Saltuk, B. Alagöz, T. 2006. Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılık İşletmelerinde Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği. Ekoloji Dergisi, 15 (58): 1-7, İzmir.

2.   Atılgan A., Coşkan, A., Saltuk B., ve Erkan M.,2007.  "Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullanım Düzeyleri ve Olası Çevre Etkileri", Ekoloji Dergisi, 15 (62), 37-47,

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Ali Yücel, Atılgan Atılgan, Hasan Öz, Burak Saltuk, 2014. The Determination of Heating and Cooling Day Values Using Degree-Day Method: Tomato Plant Example Polish Academy of Sciences – Cracow Branch Commission of Technical Rural Infrastructure ISSN 1732-5587  Nr 2014/ IV. 1049-1061pp.         

2.         Atilgan ATILGAN, Burak SALTUK, Hasan OZ, Ali YUCEL Determınatıon Of Heatıng And Coolıng Day Data For Tomato Plant: Adana Case Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015 Original scientific paper 10.7251/AGSY15051711A 1711-1718

3.         Atilgan ATILGAN, Burak SALTUK, Hasan OZ, M.Fatih SELCUK, Nihat KOSE Management Of Manure From Lıvestock Housıng And Its Envıronmental Potentıal Impact On Ceyhan And Seyhan Rıver Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015 Original scientific paper 10.7251/AGSY15051718A 1718-1723

4.         Yusuf AYDIN, Burak SALTUK, Atılgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Koray ÖZRENK 2016  Irrıgatıon Facılıtıes, Problems And Solutıons Concernıng Pıstachıo Growıng In Sıırt Regıon  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal - Volume 5 Number 1, 2016

5. Atilgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Hasan ÖZ, Burak SALTUK 2016 Determınatıon Of Heatıng And Coolıng Degree Days For Broıler Breedıng In The Tıgrıs Basın ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal –2016

6.         Burak SALTUK, Atilgan ATILGAN, Yusuf AYDIN, Y.Kenan KOCA, Nihat KÖSE 2016 Manure From Lıvestock Farmıng In The Euphrates Basın And Its Potentıal Envıronmental Impact On Water Resources ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal

7.         Burak Saltuk, Nazire Mikail, Atilgan Atilgan, Cagatay Tanriverdi 2017 Determination Of Suitable Protected Production Areas: Lower Euphrates Basın Case Nr II/2/2017, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, page: 701-714 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.053 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS POLAND

8.         Burak SALTUK, Ozan ARTUN, Atilgan ATILGAN 2017 Determınatıon Of The Areas Suıtable For Bıogas Energy Productıon By Usıng Geographıc Inmatıon Systems (Gıs): Euphrates Basın Case Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page: 57-64 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

9.         Zeynep OYURYUZ, Burak SALTUK, Y. Kenan KOCA 2017 The Analysıs of The Current Sıtuatıon Of Wheat Planted Areas In The Tıgrıs Basın And The Change Over Years (1991-2015) Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 17, Issue 2, 2017 page 251-258 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952

10.      Burak SALTUK, Nazire MIKAIL, Atılgan ATILGAN, Yusuf AYDIN 2017 Comparıson Of The Heatıng Energy Requırements Of The Greenhouses In The Tıgrıs Basın Wıth Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page:65-70 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

11.      Yusuf AYDIN, Nazire MIKAIL, Mine PAKYÜREK, Burak SALTUK, Mehmet SEVEN 2017 Water-Yıeld Relatıonshıp Of Zıvzık Pomegranate Under Defıcıt Irrıgatıon Condıtıons Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page:81-86 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Atılgan Atılgan, Burak Saltuk, Hasan Oz, Ozan Artun Management Of Manure From Lıvestock Housıng In Tıgrıs Basın And Its Envıronmental Potentıal Impact ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 2016 Jelgava, 25.-27.05.2016.Original scientific paper http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Papers/N095.pdf

2. Ali Yucel, Atilgan Atilgan, Hasan Oz, Burak Saltuk 2016 The Investıgatıon Of Relatıonshıp Of Heatıng And Coolıng Degree Hour Calculatıons For Souastern Anatolıa Regıon Wıth Altıtude, Latıtude And Longıtude INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH 673-683 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.048 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

3. Ozan Artun, Atilgan Atilgan, Burak Saltuk 2016 Determınatıon Of The Potentıal Bıogas Energy Productıon Amounts And Areas In The Tıgrıs Basın Usıng Gıs 771-781 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.056 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   ------------

            2.   -----------

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Adana Yöresi Perde Sistemli Etlik Piliç Kümesinde Kış Koşullarında Oluşan Sıcaklık ve Oransal Nem Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, 1639-1644.

2. Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Hayvan Barınaklarında Gübre Depolarının Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2005, 20(2:37-46)

3. Saltuk, B. Alagöz, T., 2006. Mersin Yöresindeki Plastik Seraların Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirme Olanakları, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2006, 21  (1):  129-138

4. Saltuk, B.  Güğercin, Ö. 2014. Akdeniz Bölgesi Cam ve Plastik Örtülü Seraların Mevcut Durumu ve Sera Tiplerinin Seçiminde Dikkate Alınan Kriterler Ç.Ü.Z.F. Dergisi. Cilt :31 1-12 Adana, 2014

         

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

       1. Atılgan, A., Alagöz, T., Erkan, M., Saltuk, B. 2005. GAP Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ortaya Çıkan Atıklar ve Yarattığı Çevresel Sorunları, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, 1012-1017.

2.  Saltuk, B. Erkan Can, M. Alagöz, T. Güllüler F., 2010. "Mersin Yöresindeki Plastik Seraların Yapısal Özellikleri ve TSE Standartları İle, Karşılaştırılması, K.S.Ü. 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar  Sempozyumu 27-28 Mayıs 2010, K.Maraş

3. Erkan Can, M. Saltuk, B.  Alagöz, T. Gümüş, Z., 2010. " Adana İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Projeleme Standartları İle Karşılaştırılması, K.S.Ü.  1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar  Sempozyumu 27-28 Mayıs 2010, K.Maraş

4. Saltuk, B., Aydın, Y., Güğercin, Ö., 2015 Akdeniz Bölgesi Cam ve Plastik Örtülü Seraların Mevcut Durumu ve Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi 1. Ulusal

5. Aydın, Y., Saltuk, B.,2015 Siirt Yöresi Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Depolarının Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanakları1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 09-11 Haziran 2015, Bursa

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   Damla Sulama Laterallerinde Kimi Damlatıcı Özelliklerinin Belirlenmesi (2017-2017)

            2. Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi İçin Isıtma Yüklerinin Araştırılması (2017-Devam Ediyor)

 

9.İdari Görevler

            1.   Dekan Yardımcısı

    2.   Bölüm Başkan Yardımcısı

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  -----------

            2.  ----------

 

11.Ödüller

            1.   ”Kırsal Kadınlar İçin Tarım Ürünleri Üretim Merkezi” Teşekkür Belgesi 21.10.2005 Adana

2.  “Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Kariyer Günleri” 21-23.11.2007 Teşekkür Belgesi

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Tarım Makinaları

3

-

21

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

-

12

İlkbahar

Örtüaltı Üretim Yapıları

3

-

7

Ölçme Bilgisi

2

2

21

 

2017-2018

Güz

 

Tarım Makinaları

3

-

24

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

-

17

Statik

3

-

3

Malzeme Bilgisi

3

-

3

Temel Bilgi Teknolojileri

1

2

11

Hayvancılıkta Mekanizasyon

2

-

1

İlkbahar

Ölçme Bilgisi

2

2

15

Mukavemet

3

-

3

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 15.03.2018 11:36:41
Yayınlar ve Projeler
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)
1. Atılgan, A. Erkan, M. Saltuk, B. Alagöz, T. 2006. Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılık İşletmelerinde Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği. Ekoloji Dergisi, 15 (58): 1-7, İzmir.
2. Atılgan A., Coşkan, A., Saltuk B., ve Erkan M.,2007.  "Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullanım Düzeyleri ve Olası Çevre Etkileri", Ekoloji Dergisi, 15 (62), 37-47,
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Ali Yücel, Atılgan Atılgan, Hasan Öz, Burak Saltuk, 2014. The Determination of Heating and Cooling Day Values Using Degree-Day Method: Tomato Plant Example Polish Academy of Sciences – Cracow Branch Commission of Technical Rural Infrastructure ISSN 1732-5587  Nr 2014/ IV. 1049-1061pp.         
2.Atilgan ATILGAN, Burak SALTUK, Hasan OZ, Ali YUCEL Determınatıon Of Heatıng And Coolıng Day Data For Tomato Plant: Adana Case Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015 Original scientific paper 10.7251/AGSY15051711A 1711-1718
3.Atilgan ATILGAN, Burak SALTUK, Hasan OZ, M.Fatih SELCUK, Nihat KOSE Management Of Manure From Lıvestock Housıng And Its Envıronmental Potentıal Impact On Ceyhan And Seyhan Rıver Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015 Original scientific paper 10.7251/AGSY15051718A 1718-1723
4.Yusuf AYDIN, Burak SALTUK, Atılgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Koray ÖZRENK 2016  Irrıgatıon Facılıtıes, Problems And Solutıons Concernıng Pıstachıo Growıng In Sıırt Regıon  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal - Volume 5 Number 1, 2016
5.Atilgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Hasan ÖZ, Burak SALTUK 2016 Determınatıon Of Heatıng And Coolıng Degree Days For Broıler Breedıng In The Tıgrıs Basın ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal –2016
6.Burak SALTUK, Atilgan ATILGAN, Yusuf AYDIN, Y.Kenan KOCA, Nihat KÖSE 2016 Manure From Lıvestock Farmıng In The Euphrates Basın And Its Potentıal Envıronmental Impact On Water Resources ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal
7.Burak Saltuk, Nazire Mikail, Atilgan Atilgan, Cagatay Tanriverdi 2017 Determination Of Suitable Protected Production Areas: Lower Euphrates Basın Case Nr II/2/2017, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, page: 701-714 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.053 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS POLAND
8.Burak SALTUK, Ozan ARTUN, Atilgan ATILGAN 2017 Determınatıon Of The Areas Suıtable For Bıogas Energy Productıon By Usıng Geographıc Inmatıon Systems (Gıs): Euphrates Basın Case Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page: 57-64 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064
9.Zeynep OYURYUZ, Burak SALTUK, Y. Kenan KOCA 2017 The Analysıs of The Current Sıtuatıon Of Wheat Planted Areas In The Tıgrıs Basın And The Change Over Years (1991-2015) Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 17, Issue 2, 2017 page 251-258 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952
10.Burak SALTUK, Nazire MIKAIL, Atılgan ATILGAN, Yusuf AYDIN 2017 Comparıson Of The Heatıng Energy Requırements Of The Greenhouses In The Tıgrıs Basın Wıth Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page:65-70 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064
11.Yusuf AYDIN, Nazire MIKAIL, Mine PAKYÜREK, Burak SALTUK, Mehmet SEVEN 2017 Water-Yıeld Relatıonshıp Of Zıvzık Pomegranate Under Defıcıt Irrıgatıon Condıtıons Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 page:81-86 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Atılgan Atılgan, Burak Saltuk, Hasan Oz, Ozan Artun Management Of Manure From Lıvestock Housıng In Tıgrıs Basın And Its Envıronmental Potentıal Impact ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 2016 Jelgava, 25.-27.05.2016.Original scientific paper http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Papers/N095.pdf
2. Ali Yucel, Atilgan Atilgan, Hasan Oz, Burak Saltuk 2016 The Investıgatıon Of Relatıonshıp Of Heatıng And Coolıng Degree Hour Calculatıons For Souastern Anatolıa Regıon Wıth Altıtude, Latıtude And Longıtude INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH 673-683 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.048 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS
3. Ozan Artun, Atilgan Atilgan, Burak Saltuk 2016 Determınatıon Of The Potentıal Bıogas Energy Productıon Amounts And Areas In The Tıgrıs Basın Usıng Gıs 771-781 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.056 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
            1.   -----------
            2.   -----------
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Adana Yöresi Perde Sistemli Etlik Piliç Kümesinde Kış Koşullarında Oluşan Sıcaklık ve Oransal Nem Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, 1639-1644.
2. Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Hayvan Barınaklarında Gübre Depolarının Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2005, 20(2:37-46)
3. Saltuk, B. Alagöz, T., 2006. Mersin Yöresindeki Plastik Seraların Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirme Olanakları, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2006, 21  (1):  129-138
4. Saltuk, B.  Güğercin, Ö. 2014. Akdeniz Bölgesi Cam ve Plastik Örtülü Seraların Mevcut Durumu ve Sera Tiplerinin Seçiminde Dikkate Alınan Kriterler Ç.Ü.Z.F. Dergisi. Cilt :31 1-12 Adana, 2014
         
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Atılgan, A., Alagöz, T., Erkan, M., Saltuk, B. 2005. GAP Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ortaya Çıkan Atıklar ve Yarattığı Çevresel Sorunları, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, 1012-1017.
2. Saltuk, B. Erkan Can, M. Alagöz, T. Güllüler F., 2010. "Mersin Yöresindeki Plastik Seraların Yapısal Özellikleri ve TSE Standartları İle, Karşılaştırılması, K.S.Ü. 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar  Sempozyumu 27-28 Mayıs 2010, K.Maraş
3. Erkan Can, M. Saltuk, B.  Alagöz, T. Gümüş, Z., 2010. " Adana İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Projeleme Standartları İle Karşılaştırılması, K.S.Ü.  1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar  Sempozyumu 27-28 Mayıs 2010, K.Maraş
4. Saltuk, B., Aydın, Y., Güğercin, Ö., 2015 Akdeniz Bölgesi Cam ve Plastik Örtülü Seraların Mevcut Durumu ve Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi 1. Ulusal
5. Aydın, Y., Saltuk, B.,2015 Siirt Yöresi Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Depolarının Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanakları1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 09-11 Haziran 2015, Bursa
7.7. Diğer yayınlar
            1.   …
            2.   …
8.Projeler
            1. Damla Sulama Laterallerinde Kimi Damlatıcı Özelliklerinin Belirlenmesi (2017-2017)
            2. Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi İçin Isıtma Yüklerinin Araştırılması (2017-Devam Ediyor)
 9.İdari Görevler
            1.   Dekan Yardımcısı
    2.   Bölüm Başkan Yardımcısı
10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
            1.  ----------
            2.  ----------
11.Ödüller
1.  ”Kırsal Kadınlar İçin Tarım Ürünleri Üretim Merkezi” Teşekkür Belgesi 21.10.2005 Adana
2.  “Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Kariyer Günleri” 21-23.11.2007 Teşekkür Belgesi