İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3280
Kurumsal E-Posta burcakpolat  siirt.edu.tr
E-Posta burcakpolat  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.07.2018 09:45:12

Doç.Dr BURÇAK POLAT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Burçak Polat

2.      Doğum Tarihi: 29-10-1976

3.      Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İngilizce işletme

Çukurova Universitesi

2000

Y. Lisans

İşletme

Saint Leo Universitesi

2001

Doktora

Ekonomi

Doğu Akdeniz Universitesi

2015

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 28-09-2015  

Doçentlik Tarihi            :                                          

Profesörlük Tarihi        :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- Polat, Burçak and Payaslıoğlu, Cem. (2015) “Exchange rate Uncertainty and FDI Inflows: The Case of Turkey” (SSCI), Asia Pacific Journal of Accounting and Economics, DOI. 10.1080/16081625.2015.1032312 Vol. 22, No. 3, pp. 228-245

 

2- Polat, Burçak (2016) Financial Components of FDI and Choice of Capital Structure: An Analysis for 30 OECD Countries(SSCI), Applied Economics, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2016.1229418, Vol. 49 No. 19, pp. 1901-1912.

 

3- Polat, Burçak (2017) “FDI Entry Mode Choice and Ownership Structure in Turkish Market: A Firm-Level Analysis”, (E-SCI),  Cogent Economics & Finance, DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1283762, Vol. 5, No. 1, pp. 1-12

 

4- Polat, Burçak (2017) Rate of Retun on FDI Income and Emloyment Labor Protection: A Panel Analysis of 30 OECD Countries” (E-SCI), Cogent Economics & Finance, DOI:  http://dx.doi.org/10.1080/23322039.2016.1273588, Vol.5, No. 1, pp. 1-9.

 

5- Polat, Burçak and Rodriguez Andres, Antonio (2017), Trade Openness, Labour Market Rigidity and Growth: Dynamic Panel Data Analysis” (SSCI), The Economic and Labour Relations Review (ELRR), DOI: 10.1177/1035304617722904, Vol. 28, No. 3, pp. 1-10.

 

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Polat, Burçak (2015) “Determinants of FDI into Turkey: A Component-wise Analysis”, The journal of US-Chine Public Administration, Vol. 11, No.9, Serial No.107, pp. 763-772 (ISSN: 1548-6591 (print) 1935-9691 (online)

 

2-Polat, Burçak (2015) “Determinants of FDI to Turkey: A Sectoral Approach”, Journal of WEI Business and Economics, Vol. 4, No. 1, pp. 63-73, (ISSN 2166-7918 (Online) USA)

 

3-Polat, Burçak (2015) “Determining Factors of FDI into CEEC’s: A Push or Pull Effect?”, Eurasian Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 4, pp. 39-47 (index in RePec, ECONLIT, ECONIS, CiteFactor, WorldCat, J-Gate)

 

4- Polat, Burçak (2016) “Employment Labour Protection and Innovation”, Applied Economics and Finance, Vol.3, No.3, pp. 258-262 (indexed in ECONLIT, RePec, ECONIS)

 

5- Polat, Burçak (2016) “Capital Outflows and Unemployment: A Panel Analysis of 30 OECD Countries”, Applied Economics and Finance, Forthcoming, Vol.3, No.4, pp. 73-77 (indexed in ECONLIT, RePec, ECONIS)

 

6- Polat, Burçak “Driving Factors of Equity Capital Investments: A Study for Asia-Pacific Coutry Group”, International Journal of Economic Studies, (Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi), p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377, Vol.3, No.3, pp. 420-429. Available at: (www.ekonomikarastirmalar.org) (index in Scientific Indexing Services, Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS )

 

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1-Polat, BurçakThe Impact of Exchange Rate Uncertainty on FDI Inwards to Turkey”, International Eurasian Academic Conference, Antalya, January 14-16, 2013.

 

2-Polat, Burçak Exchange Rate Uncertainty and FDI Inflows: A case study for Turkey”, Anadolu International Conference in Economics, III, Eskisehir, June 19-21, 2013

 

3-Polat, Burçak “Determinants of Monthly FDI Inflows: A case study for Turkey”, the 34th annual MEEA meeting in conjunction with the Allied Social Science Association (ASSA), Philadelphia, USA, January 3-6, 2014.

 

4-Polat, Burçak “Determinants of FDI: A Component wise Analysis”, International Institute of Social and Economic Sciences, 9th Academic Conference, Istanbul, April 13-16, 2014.

 

5-Polat, Burçak “Determinants of FDI into the Central and Eastern European Countries: A Component wise Study”, International Interdisciplinary Business-Economics Advancements Conference, Istanbul, July 16-19, 2014

 

6-Polat, Burçak “Determinants of FDI into the Central and Eastern European Countries: A Component wise Study”, 4. International Conference on Economics of Turkish Economics Association “ICE-TEA 2014”, Antalya, October 18-20, 2014

 

7-Polat, Burçak “Determinants of FDI to Turkey: A Sectoral Approach”, the 35th annual MEEA meeting in conjunction with the Allied Social Science Association (ASSA), Boston, USA, January 3-6, 2015.

 

8-Polat, Burçak “Determinants of FDI into the Central and Eastern European Countries (CEEC’s): A Pull or Push Effect”, Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business (EBES), Istanbul, July 24-25, 2015

 

9-Polat, Burçak “An Analysis for Determining Factors of Foreign Company-Earnings as Component of FDI”, Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business (EBES), Istanbul, July 24-25, 2015

10- Polat, Burçak Financing Structure of FDI: A Case Study for 30 OECD Countries”, Istanbul 2nd International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities-BESSH 2016, January 5-6, Istanbul, Turkey

 

11- Polat, Burçak “Rate of Retun on FDI Income and Emloyment Labor Protection: A Panel Analysis of 30 OECD Countries”, 5. International Conference on Economics of Turkish Economics Association “ICE-TEA 2016”, October 20-22, Bodrum, 2016

 

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1-Polat, Burçak  (2017) “Do Foreign Investors Crowd out or Crowd in Domestic Investment?: A Panel Analysis for OECD Countries”, Book Citation Index , Web of Science (BKCI), DOI. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.68856, ISBN 978-953-51-5462-4, Emerging Issues in Economics and Development, Edited by Jega Ibrahim Musa, Publisher, InTechOpen (Available at: http://www.intechopen.com/books/emerging-issues-ineconomics-and-development

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Polat, Burçak (2017)Determinants of Reinvested Earnings as a Component of FDI”, Journal of Economics and Management Research (Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi), Mugla Sıtkı Koçman University, ISSN: 2146-9237, Vol.6, No. 1, pp. 24-45 (availableat:<http://www.eyad.mu.edu.tr/index.php/eyad/article/view/204) (indexed in ULAK-BİM, DRJI).

 

2- Polat, Burçak (2017). "Relationships between Capacity Utilization Rates, Inflation and Labor Market Productivity: The Case of Turkey". Dijital Ekonomi, Vol. 2, No.1, pp. 1-11 (available at: http://dergipark.gov.tr/dijital/issue/29914/332990)

 

3- Polat, Burçak (2017). “The Relationships between Economic Growth, Trade and Foreign Capitals”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), ISSN: 2564-7091, Vol.2, No.2, pp.11-23 (Available at: http://aksos.akdeniz.edu.tr)

 

4- Polat, Burçak “The Influence of FDI on Energy Consumption in Developing and Developed Countries: A Dynamic Panel Data Approach”, Forthcoming, Journal of Yaşar University, ISSN:, Vol., No.., pp. (indexed in ULAK-BİM, DRJI)

 

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Antalya Bilim University (ABU), Faculty of Business and Economics,

Dept. of Economics, Antalya, Turkey- 15 November- 18 October 2016 

 

Bölüm Başkanı, Antalya Bilim University (ABU), Faculty of Business and Economics,

Dept. of Economics, Antalya, Turkey- 19 October 2016- 14 July 2017

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Üye, American Economic Association (AEA), 2013 – Halen.

Üye, Turkish Economic Association (TEK), 2015 – Halen

Üye, Middle East and North Africa (MENA), 2012– Halen

11.  Ödüller

Çukurova Universitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakultesi (IIBF) Üçüncülüğü.

ELS sertifikası, ELS Language Center, 2000, St. Petersburg, Florida U.S.A

Lions Club tarafından sağlanan üstün başarı ödülü.

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2017

Güz

  İktisada Giriş

  Mikro İktisat

  Ekonometriye Giriş

  Kamu Maliyesi

  İleri Ekonometri (Yuk.Lisans)

  Dış Ticaret İşlemleri (Yuk.Lisans)

3

3

3

3

3

3

 

 

     

 

 

 

 

 

İlkbahar

 İktisada giriş II

 Ekonometriye Giriş II

 Makro İktisat II

 Proje Yönetimi

Uluslararasıİktisadi     Birleşmeler

İleri Ekonometri II

  3

  3

  3

 3

 3

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Matematiksel İktisat (ing)

Uluslararası Ekonomi I (ing)

Para ve Banka (ing)

3

3

3

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Uluslararası İktisat II (ing)

Makro iktisat I (ing)

Makro Iktisat II (ing)

Proje (ing)

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 23.07.2018 09:53:06