Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3168
Kurumsal E-Posta   
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 09:48:58

Dr. Öğr. Üyesi CEMAL ERGUN ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Cemal Ergun ÇELİK

2. Doğum Tarihi          : 05/06/1952 As. 05 / 06 /1948 tas.

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Lisansüstü

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı)

İstanbul Üniversitesi

1975 / 1976

Y. Lisans

MUAF

MUAF

MUAF

Doktora

Yeni Türk Dili Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. “Şirvanlı Mahmud” Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Kişi ve Yer Adları İndeksi.)

1998

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1998

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Çelik, C. Ergun Ana Dil Ve Anne Dili Kavramları, Dergi Karadeniz, Mart 2016 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANAN ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı: 29 Ardahan Üniversitesi

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Çelik, C.Ergun Veysel Karanî Hazretleri, Uluslararası Siirt Sempozyumu. Eylül 2006 Siirt

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Çelik, C. Ergun Sesli ve Sessiz Okuma ile İçten Okumanın Karşılaştırılması. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7: 18-30. 2006.

              2. Çelik, C.Ergun Yunus Emre’yle Ölümsüzleşen Türk Dili. D.Ü. İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi IX. Cildinin I. Sayısı, 28.12. .2008

 

             

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. KİTAPLAR:

Çelik, C. Ergun "İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ” (TÜMDENGELİM YÖNTEMİ) -AYRIŞTIRMA- İSBN: 978- 605-4613-20-5 Sertifika No: 11413

Üçüncü Baskı: xii+202s, 13,5cm x 21cm Birinci Baskı: Kriter Yayınevi, No:101, Şubat 2012
Kitabın Türü: Eğitim
Basım Tarihi ve Yeri: Kriter, Şubat 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm
Sayfa Sayısı:202
Etiket Fiyatı: 12,50

Çelik, C. Ergun "TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İSBN: 978-605-5863-84-5
Kitabın Türü: Eğitim
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: KRİTER YAYINEVİ, Ekim 2011 İstanbul Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm Sayfa Sayısı:190

Çelik, C.Ergun “Ses Temelli Cümle Yöntemi Ve Etkinlik Örnekleriyle İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ,”

Bölüm Yazarlığı, Kriter Yayın No:25, Eğitim Serisi:2, İSBN 978-605-5863-05-0 KRİTER YAYIN VE BASIMEVİ, İSTANBUL, EYLÜL 2008

Çelik, C. Ergun “TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-I ” (İlkokuma- Yazma Öğretimi), s.158 Ders Kitabı, İSBN: 975 8309- 02- 1 Birlik Ofset / Eskişehir, 2000

7.7.2.   KONFERANSLAR

Çelik, C. Ergun “ II. İnönü Zaferi”, 1990

Çelik, C. Ergun “Ulusal Eğemenlik Ve Çocuk bayramı, TBMM'nin Milli Mücadele İçindeki Yeri ve

Önemi”, 1990

Çelik, C. Ergun “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yer Adları, Siirt, Batman ve Şırnak” yerleşim birimleri. 1990

Çelik, C. Ergun “Yunus Emre Sevgi Yılı”, 1991

Çelik, C. Ergun “Nevruz”, 1996

Çelik, C. Ergun“Türk Tarihi - Türk Kültürü ve Türkçe”, 1997

Çelik, C. Ergun “Atatürkçü Düşünce Dizgesinde Türk Kadınının Yeri ve Önemi”, 1998

 

7.7. 3. PANEL

Çelik, C. Ergun, “Polisimiz Nasıl Olmalı”, Siirt Halk Eğitimi Merkezi, (Panel Yöneticisi) 12.04.2001

7.7. 4 . DERLEME:

Çelik, C. Ergun. "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" (Oratoryo - Gösteri), 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile Birlikte, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve Tüm Şehitlerimizi Anma Günü Olarak 1996- 2005 Yılları Arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla Sahnelendi. 64 sayfa Siirt 2005.

7.7. 5. ETKİNLİKLER

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" ORATORYO-GÖSTERİ, 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü olarak, 1996/2005 yılları arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla her yıl yenilenerek sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

DERLEME: 64 SAYFA "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" ORATORYO-GÖSTERİ, 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü olarak, 1996 / 2005 yılları arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla her yıl yenilenerek sahnelendi. Derleyen ve Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 1999 - 2002 - 2003 yıllarında sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "SÖYLEV" Özdemir NUTKU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Nedeniyle 28.10.2004 sahnelendi.

Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "ÇANAKKALE NE DİYOR" Zati ÜRER 18 MART 1998

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ nedeniyle sahnelendi. Yöneten: Yrd. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "SEFERİ RAMAZAN BEY'İN NAFİLE DÜNYASI" Oktay ARAYICI- Cumhuriyetimizin 75. Yıl Dönümü Nedeniyle 29 EKİM 1998 sahnelendi. Yöneten: Y.Doç. Dr. C.Ergun ÇELİK

AH ŞU GENÇLER (Turgut ÖZAKMAN) ve EŞEĞİN GÖLGESİ (Haldun TANER)" Adlı oyunlardan tablolar uyarlanarak, "PARODİLER" adı altında sahnelendi.

12 MAYIS 2003 Hemşireler Günü nedeniyle. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "PAYDOS" Cevat Fehmi BAŞKUT-Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 EKİM 1982'DE sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C.Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "GÖÇ" Cevat Fehmi BAŞKUT– Gençlik Haftası nedeniyle, 19 MAYIS 1987'de sahnelendi.  Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "ATATÜRK" Turan OFLAZOĞLU CUMHURİYETİMİZİN 80. YILI Nedeniyle 28.10.2003'te sahnelendi.                          Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

 

 

8.PROJELER

1. Çelik, C. Ergun, Güneydoğu Anadolu’da Yer Adları Siirt – Batman – Şırnak İllerine bağlı Yerleşim birimlerinin Eski ve Yeni Adları (1540)” 15 Nisan 2007 – 15 Eylül 2008 Tarihleri Arası, D.Ü. Bilim Kurulunda kabul görüp Hakemlere gönderilmiştir. Mart 2007 Hakemlerden Eylül 2007’de ONAY almıştır.

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18/04/2008 tarih ve I. oturumunda alınan 71 nolu karar ile DÜBAP 07-01-39 nolu projenin, Siirt Eğitim Fakültesinin Siirt Üniversitesine bağlanmasından dolayı desteklenmemesi kararı verilmiştir. Mayıs 2007’de Siirt Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesine bağlandığı için, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü anılan projeyi desteklemekten vazgeçmiştir. 13.05.2008

Adı geçen proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001)’e sunulmuştur.

Projemiz Siirt Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK’a iki kez sunulmuştur. İlk sunuşta ‘ÖZGÜN BİR PROJE’ olarak değerlendirilmiş, başvuruda proje özeti istenmiş ikinci başvuruda maddi kaynaklarının yeterli olmadığını belirterek proje kabul görmemiştir. TÜBİTAK yetkililerinin Siirt Üniversitesinde verdikleri Seminerde tekrar adı geçen projeyi göndermem istendi. Toparlayıp tekrar göndermek istiyorum. Bu çalışma 280 -300 sayfa arasında olacaktır. Adı geçen projenin 160 sayfası hazırlanmıştır.

 

9. İdari Görevler

 

Uşak Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü Müdür Yardımcılığı

Uşak Eğitim Enstitüsü

1977-1980

Siirt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Siirt Eğitim Fakültesi

1998-2007

Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Başkanlığı

Siirt Eğitim Fakültesi

26.12..2005

Siirt Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığına

Siirt Eğitim Fakültesi

26.12. 2005

Siirt Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne Yeniden atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.07.2005

Siirt Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Siirt Eğitim Fakültesi

03.10.2005

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Siirt İl Koordinatörlüğüne Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

25.09.2003

Siirt Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.08.2002

Siirt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığına

Siirt Eğitim Fakültesi

13.03.2001

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

12.09.2000

ÖSYS İl Koordinatör Yardımcılığına

Siirt Eğitim Fakültesi

08.09.2000

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığı Görevine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.1999

Siirt Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

18.09.2002

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

18.09.2002

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-- Türkçe – I

(Yazılı Anlatım)

--İlkokuma ve Yazma Öğretimi

--Uzmanlık Alan Dersi

--Tez Hazırlık

 

2

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

102

 

106

 

1

 

1

İlkbahar

--Türkçe – II

(Sözlü Anlatım)

--Türkçe Öğretimi

--Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

--Uzmanlık Alan Dersi

--Tez Hazırlık

 

2

 

3

 

2

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

102

 

106

 

94

 

2017-2018

Güz

--Türkçe – I

(Yazılı Anlatım)

--Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

--Türkçe- Diksiyon

--Türk Dili Tarihi

--Uzmanlık Alan Dersi

--Tez Hazırlık

 

2

 

2

 

 

3

 

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

97

 

106

 

 

36

 

80

İlkbahar

--Türkçe – II

(Sözlü Anlatım)

-- İlkokuma ve Yazma Öğretimi ve Türkçe Öğretimi (iki ders birliştirilmiş)

--Dinî – Tasavufî Türk Edebiyatı

--Uzmanlık Alan Dersi

--Tez Hazırlık

 

 

2

 

 

6

 

 

 

2

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

97

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45