Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı
Telefon / 2821
Kurumsal E-Posta cevdetkaplan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme17.10.2014 15:59:08

Dr. Öğr. Üyesi CEVDET KAPLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Cevdet KAPLAN

2. Doğum Tarihi          : 02/03/1965

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bitki Koruma, Ziraat Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Bitki Koruma, Fen Bilimleri Enstitüsü

Harran Üniversitesi

1999

Doktora

Bitki Koruma, Fen Bilimleri Enstitüsü

Ege Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 17 Ekim 2014

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

6.2. Doktora Tezleri

           

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI, Arts and Humanities)

                1.   Kaplan, C., Turanlı T. 2016. İzmir ve Manisa illeri kestane ağaçlarında Parnolecanium rufulum (Cockerell) (Hemiptera: Coccidae)'un yayılışı biyolojisi ve doğal düşmanların belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40 (3): 331-343.

            2.   Çeliker N. M., Kaplan C., Onoğur E., Çetinel B., Poyraz D., Uysal A., 2017. Natural dissemination of hypovirulent Cryphonectria parasitica strain used biological control of chestnut blight. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2017) 41: 278-284.

            3. Uçak A. B., Kaplan C., İnal B., Gencoglan S., 2017. Effects of different irrigation levels on Mediterranean Corn Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre) populations and effects of fatty acids in Corn Borer preferences. FEB. Fresenius Environmental Bulletin.  Volume 26-No.12A/2017:8211-8220.

4. Kaplan C., Tezcan S., 2018. The distribution, morphology and some bioecological properties of Cıcadatra platyptera Fıeber, 1876 (Hemıptera: Cıcadıdae) in İzmir Province of Turkey. FEB. Fresenius Environmental Bulletin.  Volume 27-No.1/2018:415-420.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   İnal B.,  Kaplan C., 2017. Effects of deficit irrigation treatments on fatty acid contents and Mediterranean corn borer infection rates of some maize (Zea mays indentata Sturt.) genotypes. International Research Journal of Advanced Engineering and Science (IRJAES) Vol.2, No. 3, 82-84

            2.   …

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Akkaya, A., Türkmen, Ş., Kaplan, C., 1997. The investigation on ground pearl (Porphyrophora polonica L.) (Homoptera: Margarodidae) attacked lentil in Turkey. Sixth Arab Congress of Plant Protection. September 11-13, 1997. Beirut, Lebna

            2.   Kaplan, C., M. Büyük, S.Eren,  2004. Destructive insects on Olive in Sourn East Anatolia region of Turkey. 5th International Symposium on Olive Growig. 27 September 2 October 2004 İzmir, Turkey pp:76. İzmir Turkey (Poster- Özet).

3. Çeliker  N. M., Özdem A., Canıhoş E., Kaplan C., Üstün N., Özturk N. and Altindisli F. Ö., 2012. Past and Current Situation of Forecasting System in Turkey.  8th International Conference on Integrated Fruit Production.  Integrated Plant Protectıon In Fruıt Crops. Pg 146-153. Kuşadası, Turkey. (Sözlü, Tam metin).

4. Kaplan C., Tezcan S., 2014. Enthomopathogenic  fungi  found on nymphs of Lyristes plebejus (Scop.)  in Turkey. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congres. 09-11 September 2015, Pg. 94. Ankara Turkey. (Poster- Özet).

5. Aydın H., Pala F., Kaplan C. 2016. Potato tuber sprout rot caused Fusarium sambucinum in Turkey. International Conference “Agriculture Life, Life Agriculture” (Sözlü, Tam metin).

6. Kaplan, C., S. Tezcan,2016. Observations on distribution morfology and some bioecological aspects of Cicada mordoganensis Boulard (Hemiptera: Cicadidae) in İzmir, Turkey. Book of Proceedings. VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 06-09,2016. (Poster, Tam metin).

7. Kaplan C., Turanlı T., Çeliker N.M., Aktaç N. 2016. İzmir ve Manisa İlleri Kestane Alanlarındaki Karınca Faunası (Hymenoptera: Formicidae). Uluslar Arası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya (Poster, Özet).

8. Kaplan C., Turanlı T., Çeliker N.M., 2017. Pest species in chestnut growing areas of Izmir and Manisa provinces and ir economic importance. Book of Proceedings. VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08,2017. (Oral, Tam metin).

9. Kaplan C., Turanlı T., 2017.  Monitoring of seasonal fluctuation of Goath moth, Cossus cossus L. (Lepidoptera: Cossidae), in chestnut plantations in İzmir and Manisa, Turkey. Book of Abstracts. 6th. International Chestnut Symposium, Samsun, Turkey, October 09-13,2017. (Oral, Abstract).

10. Kaplan C., Tezcan, S., 2017.  Egg laying plants of Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Cicadidae) determined in province of İzmir, Turkey. Internatıonal Demirci Symposıum 12 – 13 – 14 october 2017 Demirci, Manisa, Turkey.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   Kaplan, C., M. Büyük, S. Eren, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi zeytin bahçelerinde saptanan zararlı ve faydalı böcek türleri,  Bitki Koruma Bülteni 2011, 51(3):267-275.

2.   Kaplan, C., S. Tezcan, 2011. Cicadatra adanai Kartal, 1980 (Hemiptera: Cicadidae)’nin İzmir İli kiraz bahçelerinde yayılışı, konukçuları, zararı ve biyolojisi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, S:6-15.

3. Kaplan, C. 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi meyve ağaçlarında zararlı Osphranteria coerulescens Redtenbacher, 1850 (Coleoptera: Ceramcidae)’in yayılışı, konukçuları, zarar şekli ve bazı biyolojik özellikleri, Bitki Koruma Bülteni 2013, 53 (1):1-6.

4. Kaplan, C., M. Büyük, S. Eren, 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytin güvesi, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)’nin yayılışı, popülasyon değişimi ve bulaşma oranı üzerine çalışmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. (2016) 3;23-29.

5. Kaplan, C., T. Turanlı, 2016.  İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri.  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2016, 7 (1): 65-78.

6. Kaplan, C., S.Tezcan, 2016. İzmir ilinde kiraz ağaçlarında zararlı Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’in yayılışı, doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 2016, 56(2): 173 – 183.

7. Kaplan C., Tezcan S. 2016. İzmir İli kiraz bahçelerinde bulunan Saydam ağustosböceği Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’nın yayılışı, morfolojisi ve biyoekolojisi üzerinde araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2016) 3: 145-151.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Kaplan, C., A. Yücel, 2000. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sert çekirdekli meyvelerde zararlı Scolytus rugulosus Müller (Coleoptera:Scolytidae)'un biyolojisi , zarar şekli  ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Türkiye IV. Entomoloji Kongresi 12-15 Eylül 2000 Kuşadası, s: 127-136 (Sözlü, Tam metin)

2. Kaplan, C., M. Çınar, 2000. Şanlıurfa ilinde Agonoscena pistaciae Burk and Laut  (Hom :Psyllidae)’nin populasyon değişimi ve bazı doğal düşmanları (Hemiptera: Anthocoridae, Miridae ve Lygaeidae ) Türkiye IV. Entomoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2000 Kuşadası, s137-144. (Sözlü, Tam metin))

3. Kaplan, C., S. Eren, T.Ayaz,  2003. GAP bölgesinde zeytin alanlarındaki entomolojik sorunlar ve çözüm önerileri. GAP III Tarım Kongresi. 2-3 Ekim 2003, Şanlıurfa, s: 387-390. (Sözlü, Tam metin)

6. Kaplan, C., M .Selçuk, A. Demir, 2003. Güneydoğu Anadolu bölgesi bağlarında entegre mücadele çalışmaları. GAP III Tarım Kongresi. 2-3 Ekim 3 Kasım 2003 , Şanlıurfa, s : 41-46. (Sözlü, Tam metin).

7. Kaplan, C., M. Büyük, S.Eren, 2004. GAP Bölgesinde Zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytin güvesi (Prays oleae Bern. Lep.: Hyponomeutidae)’nin populasyon değişimi ve bulaşma oranı üzerinde çalışmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül2004, Samsun, s :75. (Sözlü, Özet).

8. Kaplan, C., 2004. Güneydoğu Anadolu Bölgesi meyve ağaçlarında zarar yapan Osphranteria coerulesncens Redtb. (Coleoptera:Ceramcidae) üzerinde ön çalışmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül 2004, Samsun, s :72. (Sözlü, Özet).

9. Hepdurgun, B., T. Turanlı, C.Kaplan, 2006. Ege Bölgesinde Zeytin bahçelerinde görülen önemli zararlılar ve mücadelesi.Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu- 15-17 Eylül 2006, İZMİR, Sayfa 217-225.(Sözlü, Tam metin).

10. Karaca, V., M. Büyük, C.Kaplan, C.Gözüaçık, M. Duman, Ç.Mutlu, 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Buğdayda zararlı thrips türleri, yayılış alanları, yoğunlukları, konukçuları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 100-106 s. (Poster, Tam metin).

11. Hepdurgun,B., T.,Turanlı, N. Uygun, C. Kaplan, 2007. Balıkesir ve Çanakkale İllerine zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, s:164. (Poster, Özet).

12. Hepdurgun, B., T., Turanlı, C. Kaplan, 2009. Balıkesir ve Çanakkale İllerine zeytin bahçelerinde bulunan bazı Ichneumnoidae türleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18Temmuz 2009, Van, s:341. (Poster, Özet).

13. Turanlı T.,  C.Kaplan, 2011. Ege Bölgesi’nde zeytin alanlarındaki entomolojik sorunlar ve çözüm önerileri, Ulusal Zeytin Kongresi, 22-25 şubat 2011, Akhisar, 328-336 s. (Sözlü, Tam metin).

14. Kaplan, C., S. Tezcan, 2011. İzmir İlinde kiraz bahçelerinde bulunan Ağustosböceği (Hemiptera: Cicadidae) türlerinin belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş (Sözlü, Özet).

15. Turanlı T.,  C. Kaplan, B. Hepdurgun, 2011. İzmir ve Manisa İlleri zeytinliklerinde zarar yapan Zeytin güvesi (Prays oleaeBern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae)’nin populasyon değişimi ve zarar oranın belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. (Poster, Özet).

16. Kaplan,C., Turanlı, T., 2011. Ege Bölgesi Kestane alanlarındaki zararlı böcek türleri ve mücadelesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, 131-136 s. (Sözlü, Tam metin).

17. Turanlı, T., M. F.,Tolga, C. Kaplan, 2013. Ege Bölgesi zeytin bahçelerinde görülen önemli zararlılar ve mücadelesi. 2. Kemalpaşa Tarım Sempozyumu, 110-121 s.(Sözlü, Tam metin).

18. Kaplan, C., S. Tezcan, 2014. İzmir İlinde Kiraz Ağaçlarında Zararlı Cicadivetta  tibialis (Panzer, 1798) (Homoptera: Cıcadıdae)’in Doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları  üzerinde araştırmalar. V. Bitki koruma Kongresi Özetleri, 30 s. (Sözlü, Özet).

19. Çeliker, N.M., E. Onoğur, B. Çetinel, D. Poyraz, A. Uysal, C.Kaplan, Y. Akıncı, 2014. Kestane Kanserinin biyolojik mücadelesinde kullanılan hipovirulent Cryphonectria parasitica ırklarının doğal yayılımı, V. Bitki koruma Kongresi Özetleri, 308 s. (Sözlü, Özet)

 

7.7. Diğer yayınlar

1.  Akkaya, A.,  Turkmen Ş., . Kaplan C, 1996. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek kök koşnili  (Porphyrophora polonica L.) (Homoptera: Margarodidae)'nin yayılış alanı, bulaşma oranı ve yoğunluğunun tespiti ile biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı. No: 28-29, s 25-26.(Özet)

2. Çınar, M., Karayel, T., Kaplan C., 1998. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Soğan ekim alanlarında Soğan sak nematodu (Dityllencusndipsaci Kühn 1857)’nun Yayılış alanlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırma Özetleri 1996, No:1. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ankara , 1998, s:80.

3. Kaplan C., Çınar, M.,  1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlarında ana ve ekonomik öneme sahip zararlılar ile yararlıların yıllık populasyon değişimleri ve zararlıların mücadeleye esas kritik biyolojik dönemlerinin saptaması. Türkiye Tarımsal Araştırma Özetleri 1997, No:2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ankara , 1998, s:106.

4. Kaplan C., Yücel A., 2003. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sert çekirdekli meyvelerde zararlı Scolytus rugulosus Müller (Coleoptera:Scolytidae)'un biyolojisi , zarar şekli  ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Harran Üniversitesince Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Yapılan Araştırmalar ve Yayınlar, Şanlıurfa, s: 227

Kitap

1. Birişik,N., Ö. Altındişli, T. Kılıç, F. Özsemerci, T. Turanlı, C. Kaplan, M. Fatih Tolga, Kovancı, O. B., B. Pehlevan, D. Turanlı, Fatma Işık ve E. Yılmaz, 2013. Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele, 185 s.

2. Çeliker, N. M., C. Kaplan, E. Küçük, 2014. Kestane Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Bornova-İzmir, 64 sayfa ISBN:978-605-4638-66-6.

Teknik Talimatlar

 

1. Hantaş, C., Kaplan C., Öztürk N., Çeliker M., Canıhoş E., Güven B., Özdem A., Kodan M., Ayaz, T., Turanlı, T., Yurtmen M., Velioğlu S., Çiftçi O., Erdoğan C., Işık D., Caner Ö., Yazlık A., Karataş A.,. Duran T.H Ve Ş. Altundağ, 2011. Şeftali Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 165 sayfa. (Metin Yazarı).

2. Özdem, A., Kaplan C., Başaran S., Canıhoş E., Öztürk N., Çeliker M., Birişik N., Atlamaz A., Aydar A., Bozkurt V., Sabahoğlu Y., Bozbek Ö., Duran H., Uzunok S., Velioğlu S., Karahan A., Erdoğan C., Üstün N., Kodan M., Akbaş B.,. Hantaş C, Özdemir S., Gökçe A.Y., Ayaz T.Ve K. Ak, 2011. Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 188 sayfa (Metin Yazarı).

3. Çeliker, N. M., Özdem A., Koçlu T., Canıhoş E., Kaplan C., Üstün N., Kaya A., Yurtmen M., Ş. Altundağ, Atlamaz A., Sabahoğlu Y., Kaçan K., Erdoğan C., Işık D., Kodan, M., Velioğlu S., Özdemir S., Yazlık A., Duran H., Karataş A., Öztürk N.,Türkölmez Ş. ve G. Çetin, 2011. Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 156 sayfa. (Metin Yazarı).

4. Turanlı, T., Kaçar G., Çeliker M., Canıhoş E., Topuz H., Erten L., Üstün N., Velioğlu A. S., Özdemir S., Kaplan C., Erdoğan C., Hantaş C., Aksoy E., Karataş A., Akbaş B., Caner Ö., Duran H., Öztop A. Ve M. Kaplan, 2011. Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 108 sayfa. (Metin Yazarı).

5. Türkölmez, Ş., Ayaz T., Canıhoş E., Çeliker M., Akbaş B., A.Y. Gökçe, Yurtmen M., Öztürk N., Karataş A., Kaplan C., Altundağ Ş., Aksoy E., Arslan Z.F., Velioğlu S., Erdoğan C., Aydar A., Sabahoğlu Y., Duran H., Bozbek Ö.Ve A. Özdem, 2011. Kayısı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 124 sayfa (Metin Yazarı).

6. Karadağ, S., Sarpkaya K., Kalkancı N., Baran B, Canıhoş E., Öztop A., Tekşem İ., Elekçioğlu N. Z., Karaca M., Kaplan, C., Velioğlu A.S, Başaran M.S., Arpacı S., Acar İ., Bilim H.İ., Erdoğan C., Caner Ö.K., Aydar A., Duran H., Kodan M., Elibüyük A., Özaslan C., 2011. Antepfıstığı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı).

 

8.Projeler

1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek kök koşnili  (Porphyrophora Polonica L.) (Homoptera: Margarodidae)'nin yayılış alanı, bulaşma oranı ve yoğunluğunun tespiti ile biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar, TAGEM, Projede Araştırmacı, 1993-995.

2.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Ana Ve Ekonomik Öneme Sahip Zararlılar İle Yararlıların Yıllık Populasyon Değişimleri Ve Zararlıların Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Saptanması, TAGEM,  Proje Lideri, 1995-1997.

3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı (Pistacia Vera L.) Alanlarında Önemli Bazı Zararlı Ve Yararlı Türlerın Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, TAGEM,  Proje Lideri, 1993-1998.

4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim  Projesi, TAGEM,  Proje Lideri, 1996-1999/200-2004.

5. Gap Bölgesinde Zeytin Plantasyonlarında Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek Türlerın Tespiti ve Önemli Türlerin Populasyon Dalgalanmalarının İncelenmesi TÜBİTAK/,  Proje lideri, 2000-2002.

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi TAGEM,  Projede Araştırmacı, 2000-2002,

7. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi TAGEM/,  Projede Araştırmacı, 2000-2002,

8. İzmir ve Manisa İlleri Zeytinliklerinde Zarar Yapan Zeytin Güvesi’ nin (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera:Yponomeutidae) Populasyon Değişimi, Zarar Oranı ve Doğal Düşmanları ile Etkinliklerinin Belirlenmesi, TAGEM/Projede Araştırmacı, 2006-2009.

9. Kestane (Castanea Sativa Mill.) Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirmesi TAGEM, Projede Araştırmacı, 2007-2012.

10. Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Hipovirulent Cryphonectria parasitica Irklarının Doğal Yayılımı Üzerinde Araştırmalar. TAGEM, Projede Araştırmacı, 2012-2014

11. Beydağ İlçesinde Kestane Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele. İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü, Projede Araştırmacı, 2012-2014

12. Biyoteknik mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi Projesi. Kalkınma Bakanlığı, Proje Lideri, 2014-…

14. Siirt İlinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Hastalık ve Zararlıların Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadeleye Esas Kritik Dönemlerinin Belirlenmesi. BAP, Proje Lideri (2015-2017.)

15. Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerin Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadelesi. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Lideri, 2017-2019.

 

 

9.İdari Görevler

            1.   İlçe Müdürü (Vekalet) Lice Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ekim 1991- Haziran 1993

            2.   Entomoloji Bölüm Başkanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır, 1994- 2003.

            3.  Müdür yardımcısı/Tedviren, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Bornova/İzmir, 2006- 2013.

            4.  Teknik ve İdari Koordinatör, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir, 2013- 2014

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

      1.  Türkiye Entomoloji Derneği Üeyliği,

2. Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği Üyeliği

3. Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği

4. Bitki koruma Bülteni, Yayın Raportörlüğü

5. Türkiye Entomoloji Dergisi, Yayın  Raportörlüğü

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Entomoloji

2

2

13

Bitki Koruma

3

0

8

Entomoloji

2

0

8

İlkbahar

Genel Nematoloji

 

3

0

13

 

2017-2018

Güz

Bitki Koruma

3

0

11

Entomoloji

2

2

16

Böcek Ekolojisi ve Epidemyolojisi

2

0

11

Bitki Zararlıları ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele (Seç)

2

0

9

Entomoloji

3

1

5

Bitki Koruma (Seç.)

2

2

3

Mesleki Uygulama

0

4

11

İlkbahar

Genel Nematoloji

3

0

14

Endüstri ve Süs Bitkileri Zararlıları

2

0

10

Bitki Zararlıları Savaş Yöntemleri ve İlaçları

3

0

10

Mesleki Uygulama

0

4

10

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

1. Kaplan, C., Turanlı T. 2016. İzmir ve Manisa illeri kestane ağaçlarında Parthenolecanium rufulum (Cockerell) (Hemiptera: Coccidae)'un yayılışı biyolojisi ve doğal düşmanların belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40 (3): 331-343. 

2. Çeliker N. M., Kaplan C., Onoğur E., Çetinel B., Poyraz D., Uysal A., 2017. Natural dissemination of hypovirulent Cryphonectria parasitica strain used for biological control of chestnut blight. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2017) 41: 278-284

3.  Uçak A. B., Kaplan C., İnal B., Gencoglan S., 2017. Effects of Different Irrigation Levels on Mediterranean Corn Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre) Populations and Effects of Fatty Acids in Corn Borer Preferences. FEB. Fresenius Environmental Bulletin.  Volume 26-No.12A/2017:8211-8220.

4Kaplan C., Tezcan S., 2018. The distribution, morphology and some bioecological properties of Cıcadatra platyptera Fıeber, 1876 (Hemıptera: Cıcadıdae) in İzmir Province of Turkey. FEB. Fresenius Environmental Bulletin.  Volume 27-No.1/2018:415-420.


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aydın, M.H., Pala, F., Kaplan, C., 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum In Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59:1, 189-193.

2.İnal B., Kaplan C., 2017. Effects of deficit irrigation treatments on fatty acid contents and Mediterranean corn borer infection rates of some maize (Zea mays indentata Sturt.) genotypes. International Research Journal of Advanced Engineering and Science (IRJAES) Vol.2, No. 3, 82-84


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Akkaya, A., Türkmen, Ş., Kaplan, C., 1997. The investigation on ground pearl (Porphyrophora polonica L.) (Homoptera: Margarodidae) attacked lentil in Turkey. Sixth Arab Congress of Plant Protection. September 11-13, 1997. Beirut, Lebna

 2Kaplan, C., M. Büyük, S.Eren,  2004. Destructive insects on Olive in the Southern East Anatolia region of Turkey. 5th International Symposium on Olive Growig. 27 September 2 October 2004 İzmir, Turkey pp:76. İzmir Turkey (Poster- Özet)

3. Çeliker  N. M., Özdem A., Canıhoş E., Kaplan C., Üstün N., Özturk N. and Altindisli F. Ö., 2012. Past and Current Situation of Forecasting System in Turkey.  8th International Conference on Integrated Fruit Production.  INTEGRATED PLANT PROTECTION IN FRUIT CROPS. Pg 146-153. Kuşadası, Turkey. (Sözlü, Tam metin)

 4. Kaplan C., Tezcan S., 2014. Enthomopathogenic  fungi  found on nymphs of Lyristes plebejus (Scop.)  in Turkey. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congres. 09-11 September 2015, Pg. 94. Ankara Turkey. (Poster- Özet)

 5. Kaplan, C., S. Tezcan,2016. Observations on the distribution morfology and some bioecological aspects of Cicada mordoganensis Boulard (Hemiptera: Cicadidae) in İzmir, Turkey. Book of Proceedings. VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 06-09,2016. (Poster, Tam metin).

 6. Kaplan C., Turanlı T., Çeliker N.M., Aktaç N. 2016. İzmir ve Manisa İlleri Kestane Alanlarındaki Karınca Faunası (Hymenoptera: Formicidae). Uluslar Arası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya (Poster, Özet).

7Kaplan C., Turanlı T., Çeliker N.M., 2017. Pest species in chestnut growing areas of Izmir and Manisa provinces and their economic importance. Book of Proceedings. VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08,2017. (Oral, Tam metin).

8. Kaplan C., Turanlı T., 2017.  Monitoring of seasonal fluctuation of Goath moth, Cossus cossus L. (Lepidoptera: Cossidae), in chestnut plantations in İzmir and Manisa, Turkey. Book of Abstracts. 6th. International Chestnut Symposium, Samsun, Turkey, October 09-13,2017. (Oral, Abstract).

9. Kaplan C., Tezcan, S., 2017.  Egg laying plants of Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Cicadidae) determined in the province of İzmir, Turkey. Internatıonal Demirci Symposıum 12 – 13 – 14 october 2017 Demirci, Manisa, Turkey.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kaplan, C., M. Büyük, S. Eren, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi zeytin bahçelerinde saptanan zararlı ve faydalı böcek türleri,  Bitki Koruma Bülteni 2011, 51(3):267-275.

2. Kaplan, C., S. Tezcan, 2011. Cicadatra adanai Kartal, 1980 (Hemiptera: Cicadidae)’nin İzmir İli kiraz bahçelerinde yayılışı, konukçuları, zararı ve biyolojisi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, S:6-15.

3. Kaplan, C. 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi meyve ağaçlarında zararlı Osphranteria coerulescens Redtenbacher, 1850 (Coleoptera: Cerambycidae)’in yayılışı, konukçuları, zarar şekli ve bazı biyolojik özellikleri, Bitki Koruma Bülteni 2013, 53 (1):1-6.

4. Kaplan, C., M. Büyük, S. Eren, 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytin güvesi, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)’nin yayılışı, popülasyon değişimi ve bulaşma oranı üzerine çalışmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. (2016) 3;23-29.

5. Kaplan, C., T. Turanlı, 2016.  İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri.  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2016, 7 (1): 65-78.

6. Kaplan, C., S.Tezcan, 2016. İzmir ilinde kiraz ağaçlarında zararlı Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’in yayılışı, doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 2016, 56(2): 173 – 183.

7Kaplan C., Tezcan S. 2016. İzmir İli kiraz bahçelerinde bulunan Saydam ağustosböceği Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’nın yayılışı, morfolojisi ve biyoekolojisi üzerinde araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2016) 3: 145-151.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Akkaya, A.,  Ş., Turkmen, C. Kaplan, 1996. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek kök koşnili  (Porphyrophora polonica L.) (Homoptera: Margarodidae)'nin yayılış alanı, bulaşma oranı ve yoğunluğunun tespiti ile biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı. No: 28-29, s 25-26.(Özet)

2. Kaplan, C., A. Yücel, 2000. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sert çekirdekli meyvelerde zararlı Scolytus rugulosus Müller (Coleoptera:Scolytidae)'un biyolojisi , zarar şekli  ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Türkiye IV. Entomoloji Kongresi 12-15 Eylül 2000 Kuşadası, s: 127-136 (Sözlü, Tam metin)

 3. Kaplan, C., M. Çınar, 2000. Şanlıurfa ilinde Agonoscena pistaciae Burk and Laut  (Hom :Psyllidae)’nin populasyon değişimi ve bazı doğal düşmanları (Hemiptera: Anthocoridae, Miridae ve Lygaeidae ) Türkiye IV. Entomoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2000 Kuşadası, s137-144. (Sözlü, Tam metin))

4. Kaplan, C., S. Eren, T.Ayaz,  2003. GAP bölgesinde zeytin alanlarındaki entomolojik sorunlar ve çözüm önerileri. GAP III Tarım Kongresi. 2-3 Ekim 2003, Şanlıurfa, s: 387-390. (Sözlü, Tam metin)

5. Kaplan, C., A. Yücel, 2003. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sert çekirdekli meyvelerde zararlı Scolytus rugulosus Müller (Coleoptera:Scolytidae)'un biyolojisi , zarar şekli  ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Harran Üniversitesince Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Yapılan Araştırmalar ve Yayınlar, Şanlıurfa, s: 227.

6Kaplan, C., M .Selçuk, A. Demir, 2003. Güneydoğu Anadolu bölgesi bağlarında entegre mücadele çalışmaları. GAP III Tarım Kongresi. 2-3 Ekim 3 Kasım 2003 , Şanlıurfa, s : 41-46. (Sözlü, Tam metin).

7. Kaplan, C., M. Büyük, S.Eren, 2004. GAP Bölgesinde Zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytin güvesi (Prays oleae Bern. Lep.: Hyponomeutidae)’nin populasyon değişimi ve bulaşma oranı üzerinde çalışmalar. . Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül2004, Samsun, s :75. (Sözlü, Özet).

8. Kaplan, C., 2004. Güneydoğu Anadolu Bölgesi meyve ağaçlarında zarar yapan Osphranteria coerulesncens Redtb. (Coleoptera:Cerambycidae) üzerinde ön çalışmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül 2004, Samsun, s :72. (Sözlü, Özet).

9. Hepdurgun, B., T. Turanlı, C.Kaplan, 2006. Ege Bölgesinde Zeytin bahçelerinde görülen önemli zararlılar ve mücadelesi.Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu- 15-17 Eylül 2006, İZMİR, Sayfa 217-225.(Sözlü, Tam metin).

10. Karaca, V., M. Büyük, C.Kaplan, C.Gözüaçık, M. Duman, Ç.Mutlu, 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Buğdayda zararlı thrips türleri, yayılış alanları, yoğunlukları, konukçuları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 100-106 s. (Poster, Tam metin).

11. Hepdurgun,B., T.,Turanlı, N. Uygun, C. Kaplan, 2007. Balıkesir ve Çanakkale İllerine zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, s:164. (Poster, Özet).

12. Hepdurgun, B., T., Turanlı, C. Kaplan, 2009. Balıkesir ve Çanakkale İllerine zeytin bahçelerinde bulunan bazı Ichneumnoidae türleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18Temmuz 2009, Van, s:341. (Poster, Özet).

13. Turanlı T.,  C.Kaplan, 2011. Ege Bölgesi’nde zeytin alanlarındaki entomolojik sorunlar ve çözüm önerileri, Ulusal Zeytin Kongresi, 22-25 şubat 2011, Akhisar, 328-336 s. (Sözlü, Tam metin).

14Kaplan, C., S. Tezcan, 2011. İzmir İlinde kiraz bahçelerinde bulunan Ağustosböceği (Hemiptera: Cicadidae) türlerinin belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş (Sözlü, Özet).

15. Turanlı T.,  C. Kaplan, B. Hepdurgun, 2011. İzmir ve Manisa İlleri zeytinliklerinde zarar yapan Zeytin güvesi (Prays oleaeBern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae)’nin populasyon değişimi ve zarar oranın belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. (Poster, Özet).

16. Kaplan,C., Turanlı, T., 2011. Ege Bölgesi Kestane alanlarındaki zararlı böcek türleri ve mücadelesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, 131-136 s. (Sözlü, Tam metin).

17. Turanlı, T., M. F.,Tolga, C. Kaplan, 2013. Ege Bölgesi zeytin bahçelerinde görülen önemli zararlılar ve mücadelesi. 2. Kemalpaşa Tarım Sempozyumu, 110-121 s.(Sözlü, Tam metin).

18. Kaplan, C., S. Tezcan, 2014. İzmir İlinde Kiraz Ağaçlarında Zararlı Cicadivetta  tibialis (Panzer, 1798) (Homoptera: Cıcadıdae)’in Doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları  üzerinde araştırmalar. V. Bitki koruma Kongresi Özetleri, 30 s. (Sözlü, Özet).

19. Çeliker, N.M., E. Onoğur, B. Çetinel, D. Poyraz, A. Uysal, C.Kaplan, Y. Akıncı, 2014. Kestane Kanserinin biyolojik mücadelesinde kullanılan hipovirulent Cryphonectria parasitica ırklarının doğal yayılımı, V. Bitki koruma Kongresi Özetleri, 308 s. (Sözlü, Özet)

 

7.7. Diğer yayınlar

Kitap

1. Birişik,N., Ö. Altındişli, T. Kılıç, F. Özsemerci, T. Turanlı, C. Kaplan, M. Fatih Tolga, Kovancı, O. B., B. Pehlevan, D. Turanlı, Fatma Işık ve E. Yılmaz, 2013. Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele, 185 s.

2. Çeliker, N. M., C. Kaplan, E. Küçük, 2014. Kestane Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Bornova-İzmir, 64 sayfa ISBN:978-605-4638-66-6.

Teknik Talimatlar

 

3. Hantaş, C., Kaplan C., Öztürk N., Çeliker M., Canıhoş E., Güven B., Özdem A., Kodan M., Ayaz, T., Turanlı, T., Yurtmen M., Velioğlu S., Çiftçi O., Erdoğan C., Işık D., Caner Ö., Yazlık A., Karataş A.,. Duran T.H Ve Ş. Altundağ, 2011. Şeftali Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 165 sayfa. (Metin Yazarı).

4. Özdem, A., Kaplan C., Başaran S., Canıhoş E., Öztürk N., Çeliker M., Birişik N., Atlamaz A., Aydar A., Bozkurt V., Sabahoğlu Y., Bozbek Ö., Duran H., Uzunok S., Velioğlu S., Karahan A., Erdoğan C., Üstün N., Kodan M., Akbaş B.,. Hantaş C, Özdemir S., Gökçe A.Y., Ayaz T.Ve K. Ak, 2011. Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 188 sayfa (Metin Yazarı).

5. Çeliker, N. M., Özdem A., Koçlu T., Canıhoş E., Kaplan C., Üstün N., Kaya A., Yurtmen M., Ş. Altundağ, Atlamaz A., Sabahoğlu Y., Kaçan K., Erdoğan C., Işık D., Kodan, M., Velioğlu S., Özdemir S., Yazlık A., Duran H., Karataş A., Öztürk N.,Türkölmez Ş. ve G. Çetin, 2011. Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 156 sayfa. (Metin Yazarı).

6. Turanlı, T., Kaçar G., Çeliker M., Canıhoş E., Topuz H., Erten L., Üstün N., Velioğlu A. S., Özdemir S., Kaplan C., Erdoğan C., Hantaş C., Aksoy E., Karataş A., Akbaş B., Caner Ö., Duran H., Öztop A. Ve M. Kaplan, 2011. Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 108 sayfa. (Metin Yazarı).

7. Türkölmez, Ş., Ayaz T., Canıhoş E., Çeliker M., Akbaş B., A.Y. Gökçe, Yurtmen M., Öztürk N., Karataş A., Kaplan C., Altundağ Ş., Aksoy E., Arslan Z.F., Velioğlu S., Erdoğan C., Aydar A., Sabahoğlu Y., Duran H., Bozbek Ö.Ve A. Özdem, 2011. Kayısı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 124 sayfa (Metin Yazarı).

8. Karadağ, S., Sarpkaya K., Kalkancı N., Baran B, Canıhoş E., Öztop A., Tekşem İ., Elekçioğlu N. Z., Karaca M., Kaplan, C., Velioğlu A.S, Başaran M.S., Arpacı S., Acar İ., Bilim H.İ., Erdoğan C., Caner Ö.K., Aydar A., Duran H., Kodan M., Elibüyük A., Özaslan C., 2011. Antepfıstığı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı).

 

7.8. Uluslararası atıflar

2 adet Uluslar arası atıf bulunmaktadır.

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.      Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek kök koşnili  (Porphyrophora Polonica L.) (Homoptera: Margarodidae)'nin yayılış alanı, bulaşma oranı ve yoğunluğunun tespiti ile biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar, TAGEM, Projede Araştırmacı1993-995.

2.       Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Ana Ve Ekonomik Öneme Sahip Zararlılar İle Yararlıların Yıllık Populasyon Değişimleri Ve Zararlıların Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Saptanması, TAGEM,  Proje Lideri, 1995-1997.

3.      Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı (Pistacia Vera L.) Alanlarında Önemli Bazı Zararlı Ve Yararlı Türlerın Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, TAGEM,  Proje Lideri, 1993-1998.

4.      Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim  ProjesiTAGEM,  Proje Lideri, 1996-1999/200-2004.

5.      Gap Bölgesinde Zeytin Plantasyonlarında Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek Türlerın Tespiti ve Önemli Türlerin Populasyon Dalgalanmalarının İncelenmesi TÜBİTAK/,  Proje lideri, 2000-2002.

6.      Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi TAGEM,  Projede Araştırmacı, 2000-2002,

7.      Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi TAGEM/,  Projede Araştırmacı, 2000-2002,

8.      İzmir ve Manisa İlleri Zeytinliklerinde Zarar Yapan Zeytin Güvesi’ nin (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera:Yponomeutidae) Populasyon Değişimi, Zarar Oranı ve Doğal Düşmanları ile Etkinliklerinin Belirlenmesi, TAGEM/Projede Araştırmacı, 2006-2009.

9.      Kestane (Castanea Sativa Mill.) Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirmesi TAGEM, Projede Araştırmacı, 2007-2012.

10.  Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Hipovirulent Cryphonectria parasitica Irklarının Doğal Yayılımı Üzerinde Araştırmalar. TAGEM, Projede Araştırmacı, 2012-2014

11.  Beydağ İlçesinde Kestane Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele. İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü, Projede Araştırmacı, 2012-2014

12.  Biyoteknik mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi Projesi. Kalkınma BakanlığıProje Lideri, 2014-…

13.  Siirt İlinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Hastalık ve Zararlıların Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadeleye Esas Kritik Dönemlerinin Belirlenmesi. BAP, Proje Lideri (2015-….)

 

9. İdari Görevler

 

İlçe Müdürü (Vekalet)

Lice Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

Ekim 1991- Haziran 1993

Entomoloji Bölüm Başkanlığı

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır

1994- 2003

Müdür yardımcısı/Tedviren

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2006- 2013

Teknik ve İdari Koordinatör

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2013- 2014

 

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Entomoloji Derneği Üyliği,

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği Üyeliği

Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği

Bitki koruma Bülteni, Yayın Raportörlüğü

Türkiye Entomoloji Dergisi, Yayın  Raportörlüğ

 

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Bitki Koruma

3

-

5

 

 

 

 

Bahar

Entomoloji

2

 

10

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Entomoloji

2

2

13

Bitki Koruma

3

-

8

Entomoloji

2

-

8