Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2820
Kurumsal E-Posta doganarslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 16:07:50

Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı Soyadı  : DOĞAN ARSLAN

2.  Doğum Tarihi          :20.11.1973

3.  Unvanı        : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

4.Öğrenim Durumu     :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Faculty of Agriculture

Department of Field Crops

 

HARRAN UNIVERSİTY

 

1996

Y. Lisans

Faculty of Agriculture

HARRAN UNIVERSİTY

2003

Doktora

Department of Field Crops

EGE ÜNİVERSİTESİ

2012

5.  Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 16.04.2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.     

2.     

6.2.  Doktora Tezleri

1.     

2.     

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      Huseyin Arslan, Ozge Onder-Ucar, Dogan Arslan, DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF SOME SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERR) VARIETIES/LINES, FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume 27,  No. 1/2018, 526-532

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      ARSLAN DOĞAN,ÇIĞ ARZU,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tülücü Faruk (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae) (7) Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae). Available from: https://www.researchgate.net/publication/321635534_Effects_of_treatments_of_gibberellic_acid_citric_acid_and_stratification_on_germination_of_seeds_of_Salvia_siirtica_Kahraman_Celep_Dogan_sp_nov_Lamiaceae [accessed Dec 20 2017]..  Journal of Applied Biological Sciences, 1(11), 29-32. (Yayın No: 3752888)

2.       BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOĞAN (2017).  Türkiye’de Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26, 62-75.

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      ARSLAN DOĞAN  Foreign Trade of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey.  1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (/)(Yayın No:1260558)

2.      ARSLAN DOĞAN, BAYRAM EMİNE  Effect of Different Sowing Dates and Row Spacings on Yield and Quality Characteristics OF Chamomile  Matricaria recutita L   Cultivars ın Yalova Turkey Ecological Conditions.  1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (/)(Yayın No:1260556)

3.      ARSLAN DOĞAN,ÇIĞ ARZU,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tulucu Faruk (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae)..  3rd  International Agriculture Congress (IAC 2017), 30-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535888)

4.      ARSLAN DOĞAN,ÇIĞ ARZU,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tulucu Faruk (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae)..  3rd  International Agriculture Congress (IAC 2017), 30-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535888)

5.      RAHİMİ AMİR,Taghipour Sadegh,Zartoshti Mohammad Reza,ARSLAN DOĞAN,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM (2017).  Investigation on Antioxidant Activity of Thyme (Thymus vulgaris L) Affected Micro Nutrients.  MESMAP-2017, 155-155. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3738549)

6.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3750310)

7.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3750310)

8.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3750310)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.     

2.     

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.     

2.     

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3750310)

2.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3750310)

3.      Özdemir Y., Arslan D., Özkan M. (2014).  Ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi.  II. Tıbbi VE Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova (/) (Yayın No:1260547)

4.      ARSLAN DOĞAN, BAYRAM EMİNE (2013).  Mayıs Papatyası Matricaria recutita L   Çeşitlerinde Farklı Agronomik Uygulamaların Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi.  Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260545)

5.      ARSLAN DOĞAN, BAYRAM EMİNE (2012).  Farklı Ekim Zamanlarının ve Sıra Arası Mesafelerinin Bir Mayıs Papatyası  Matricaria recutita L   Çeşidi Olan Bodegold da Bazı Verim Öğelerine Etkisi.  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260530)

6.      ARSLAN DOĞAN, TINMAZ AHMET B, BAŞER KEMAL HÜSNÜ CAN, TÜMEN GÜLENDAN (2009).  Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği  Origanum vulgare subsp  hirtum   Popülâsyonlarının Verim Ve Kalite Özellikleri.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260524)

7.      ARSLAN DOĞAN,ÖKTEM ABDULLAH (2004).  Farklı Azot Dozlarının Mercimekte  Lens culinaris Medic   Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi.  3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1260521)

8.      ARSLAN DOĞAN,ÖKTEM ABDULLAH (2004).  Farklı Azot Dozlarının Mercimekte  Lens culinaris Medic   Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi.  3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1260521)

 

7.7.  Diğer yayınlar

1.     

2.     

8.Projeler

1.      SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜS ALANINDA BULUNAN KEKİK ve KANTARON TÜRLERİNİN MORFOLOJİLERİNİN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 07/11/2016 (Devam Ediyor) (BAP)

2.       SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜS ALANINDA BULUNAN KEKİK ve KANTARON TÜRLERİNİN MORFOLOJİLERİNİN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 07/11/2016 (Devam Ediyor) (BAP)

3.      Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaega L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN HÜSEYİN,Araştırmacı:ARSLAN DOĞAN,Araştırmacı:UÇAK ALİ BEYHAN,Araştırmacı:BİLMEZ ÖZÇINAR AYNUR,Araştırmacı:BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, , 01/01/2017 (Devam Ediyor) (BAP)

4.      FARKLI SULAMA UYGULAMALARINDA LAVANTA VE MAYIS PAPATYASININ VERİM VE  KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ  SONUÇLARIN EKONOMİK ANALİZİ, BAP, Yürütücü, 2015 (Devam Ediyor) (BAP)

5.      BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ GAP, PROJE KOORDİNATÖRÜ, 2016-2019 (GAP)

9.İdari Görevler

1.     

2.     

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.   

2.   

11.Ödüller

1.     

2.     

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

TOHUMSUZ BİTKİLER

2

0

41

 

TOHUMSUZ BİTKİLER LAB.

0

2

41

 

ALKALOİD BİTKİLERİ

3

0

3

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ

3

0

4

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE ETKEN MADDELER, ELDE EDİLME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

3

0

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

 

TIBBİ BİTKİLER

1

2

18

 

BOYA BİTKİLERİ

2

0

6

İlkbahar

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

BOYA BİTKİLERİ

3

0

2

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

2

 

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

 

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

11

 

TARLA BİTKİLERİ

2

2

19

2017-2018

Güz

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

BOYA BİTKİLERİ

3

0

2

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

2

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

2

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

4

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

1

TARLA BİTKİLERİ

2

2

19

İlkbahar

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

BOYA BİTKİLERİ

3

0

 

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

 

 

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

2

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

2

 

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

 

 

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

 

 

TARLA BİTKİLERİ

2

2

19

 


Not:
Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

1.       Yayınlar

1.1.         Uluslararası    hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler      (SCI    &         SSCI

&ArtsandHumanities)

1.2.         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.3.              Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Effect of Different Doses of NAA (0, 125, 250, 500 and 1000 ppm) on Mountain Thyme (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) Rooting. VII International Scientific Agriculture Symposium ?Agrosym 2016

Foreign Trade of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants April. 2013

Effect of Different Sowing Dates and Row Spacings on Yield and Quality Characteristics OF Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars ın Yalova/Turkey Ecological Conditions1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 2013

Effect of Different Planting Size and Cutting Numbers on Drog Leave and Essential Oil Yield in Lemon Verbana (Lippia citriodora Kunth.). I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007).

1.4.         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.5.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Farklı Azot Dozlarının Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi , 3. Ulusal Gübre Kongresi , 2004

Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Popülâsyonlarının Verim Ve Kalite Özellikleri, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

Türkiye Tarımı İçin Yeni Bir Tür: Mayıs (Tıbbi) Papatyası (Matricaria recutita. L.), , Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011

Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Agronomik Uygulamaların Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, , Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 2013

Farklı Ekim Zamanlarının ve Sıra Arası Mesafelerinin Bir Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşidi Olan Bodegold'da Bazı Verim Öğelerine Etkisi, , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2012

Ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi, II. Tıbbi VE Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

Bazı Lavanta (Lavandula X intermedia Emeric Ex Loisel.) Çeşitlerinin Isparta Koşullarındaki Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi , II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

1.6.         Diğer yayınlar

1.7.         Uluslararası atıflar

2.       Ulusal & Uluslararası Projeler

Yalova Ekolojik Koşullarında Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi (TAGEM PROJESİ)

Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ) 

Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak Yetiştiriciliğinin Araştırılması (TAGEM PROJESİ)

Dondurma Üretiminde Kullanılan Orkidelere Alternatif Olan Konyak Bitkisinde (Amorphophallus konjac) Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ)

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Kekik ve Kantaron Türlerinin Morfolojilerinin ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi (BAP)

 

Farklı Sulama Uygulamalarında Lavanta ve Mayıs Papatyasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Sonuçların Ekonomik Analizi (BAP)

Bazı Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi (GAP Projesi)