Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2805
Kurumsal E-Posta fatih  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 16:10:59

Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇIĞ

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.      Adı Soyadı: Fatih ÇIĞ

2.      Doğum Tarihi: 16.02.1977

3.      Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniv.

1999

Y. Lisans

Ziraat Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniv.

2003

Doktora

Ziraat Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniv.

2011

 

 1. Akademik Unvanlar

 

Görevler:

Yrd. Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi

Siirt Üniversitesi

2013-

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

-Sevda DOĞRU, (2017) Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tuz Stresi Koşullarında Buğday (Triticum aestivum L.) Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

-ÖZTÜRK ADNAN, (2016). Siirt ili koşullarına uygun bazı tritikale çeşitlerinin adaptasyonunun belirlenmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

TOPRAK ÇAĞDAŞ CAN, (2016). Siirt ekolojik koşullarında ekmeklik ve makarnalık buğdayda uygun ekim zamanının belirlenmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

6.2  . Doktora Tezleri

7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Togay Y., Togay N., Çığ F., Erman M., Çelen A. E., 2008. The Effect of Sulphur Applications on Nutrient Composition, Yield and Some Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, Vol. 7 (18), pp 3255-3260 (SCI-Exp.)
Erman, M., Arı, E., Togay, Y., Çığ, F. 2009. Response of Field Pea (Pisum sativum sp. Arvense L.) to Rhizobium Inoculation and Nitrogen Application in Eastern Anotolia. Journal of Animal and Veterinary Advances  8 (4): 612-616. ISSN: 1680-5993
(SCI-Exp.)

Erman, M., Yıldırım, B., Togay., N., Çığ, F. 2009. Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on Yield, Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum sp. arvense L.) Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(2): 301-304,2009ISSN:1680-5593(SCI-Exp.)

Togay, N., Tepe I., Togay Y., Çığ, F. 2009. Nitrogen Levels and Application Methods Affect Weed Biomass, Yield and Yield Components in Tir Wheat (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.) New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science,Vol.37,P:105-112,(SCI)

Toğay.,N., Toğay.,Y., Erman.,M., Çığ, F., 2015. Effect of Fe (iron) and Mo (molybdenum) application on yield and yield parameters of lentil (Lens culinaris Medic.). Legume Research, 2015, 38 (3) 2015: 358-362. (SCI)

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 

Togay, N., Togay, Y., Erman, M., Çığ F. 2010. Research on The Effect of Fe (Iron) and Mo (Molybdenum) Applıcatıons on The Yield and Yield Parameters and Nutrıents Uptake in Lentil (Lens culinaris Medic.). 5th International Food  Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European  Conference on Grain Legumes (AEP VII). Book of Abstracts, p. 318, Legumes Global Health Legume Crops and Products Food, Feed and Environmental Benefits April 26-30, 2010 - Antalya, Turkey.

 Çakmakçı, R., Erman, E., Kotan, R., Çığ, F., Karagöz, K., Sezen M. 2010. Growth promotion and yield enhancement of sugar beet and wheat application of plant growth-promoting rhizobacteria. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island,  Book of Abstracts, p. 22.

ÇIĞ FATİH,SÖNMEZ FERİT,ERMAN MURAT, 2015. Effect of Potassium Application on Nutrient Uptake of Varieties of Chickpea Cicer arietinum L Inoculated with Rhizobium. International Conference on Environmental Science and Technology.

ÇIĞ FATİH, SÖNMEZ FERİT, bERMAN MURAT, ÇAKMAKÇI RAMAZAN, KOTAN RECEP, KARAGÖZ KENAN, 2014. Investigation of Impacts of Nitrogen Fixing and Phosphate Dissolving Bacteria Isolated in Lake Van Basin on Development of Kirik Wheat within Context of Sustainable Agriculture. The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS)

ÇIĞ FATİH,EREZ MEHMET EMRE,ERMAN MURAT, 2015. The Effects of Allelopathic Species on Biodiversity. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015)

Çığ, F., Soysal, S., Erman, M. 2017. Determination of Effects of Different Doses of Phosphorus and Humic Acid Application on Yield and Yield Components in Işık and Seçkin chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2017). 05-08 July 2017, Minsk-Belarus

 

Toprak, Ç. C., Çığ, F., Toğay, Y. 2017. Siirt Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 October 2017. Prague, Czechia (Czech Republic).

SÖNMEZ FERİT,ÇIĞ FATİH,GÜLSER FÜSUN,ERMAN MURAT, 2017. The Effect of Salicylic Acid And Humic Acid Applications on Some Properties of Lentil. International. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

 

 

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.    Çığ, F., Sonkurt, M., Erman, M., Çığ, A., 2017. The Role of Beneficial Microorganisms in The Protection of Plants Growing in Natural Landscape Areas. Nature, Environment and Earth Science, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria

a.       Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


Togay, N., Togay, Y., Erman, M., Doğan, Y., Çığ F. 2005. Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (4), 417-421 Ankara.

Togay, Y., Toğay, N., Erman M., Çığ, F., 2004. Van İlinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane Baklagillerin Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:9 Sayı:1, 45-49.

 Erman, M., Çığ, F., Çelik, M. 2012. Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 124-127.

 Erman, M., Çığ, F., Bakırtaş, E. 2012. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 64-67.

Sönmez F., Çığ, F., Erman, M.,Tüfenkçi, Ş. 2013. Çinko Tuz ve Mikoriza Uygulamalarının Mısırın Gelişimi ile P ve Zn Alımına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Vol:1 Cilt:23.

b.      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çığ, F., Ülker, M. 2003. Yeni tescil edilen bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin Van koşullarında verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, S:431-435 Diyarbakır.
ÇIĞ., Fatih, ÜLKER., Mehmet, 2003. Yeni tescil edilen bazı arpa çeşitlerinin Van koşullarında verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, S:436-439  Diyarbakır.

Togay, Y., Togay, N., Kocakaya, Z., Erdal, İ. ve Çığ, F., 2005. Van Koşullarında Çinko Uygulamasının Farklı Buğday Çeşit ve Hatlarında Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma SunusuaCiltI:Sayfa595-600).

Çığ, F., Togay, N., Togay, Y., Erman, M., 2007. Arpa (Hordeum vulgare)’da kükürt uygulamalarının verime ve besin elementi alınımına etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, S:170-173 25-27 Haziran 2007 Erzurum.
Erman, M., Çığ, F,. Oğuz, F., Togay., N., Togay., Y. 2007. Farklı fos dozları ve Rhizobium aşılaması uygulamalarının bezelyede verim ve tanede besin elementi içeriğine etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,637-640 25-27 Haziran 2007 Erzurum.
Erman, M., Çığ, F., Oğuz, F., Togay, N., Togay, Y. 2007. Bezelyede (Pisum sativum ssp. arvense L.) Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi. GAP V. Tarım Kongresi S: 283-287 17-19 Ekim 2007 Şanlıurfa.

 Sönmez, F., Çığ, F., Erman, M., Tüfenkçi, Ş. 2008. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) Çeşitlerinde Besin Elementi Alımına Etkisi. Türkiye 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi. 08-10 Ekim 2008
Sayfa: 574-581 Konya.

Erman, M., Çığ, F., Sönmez, F. 2008. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu Sayfa: 697-703 2-5 Haziran 2008 Konya

Erman, M., Çığ, F. 2009. Farklı Bitki Sıklığı Uygulamalarının Börülce (Vigna Unguiculata (L.) Walp.)’De Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Sayfa;669-672  19-22 Ekim 2009 Hatay.

Erman, M., Çakmakçı, R., Kotan, R., Çığ, F., Çelik, M., Karagöz, K. 2009. Van Gölü Havzasında Yabani Serin İklim Tahılları ve Yabani Pancar Rizosfer Topraklarında Fosfat Çözücü ve Azot Fikseri Bakteri Çeşitliliği. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1 Sayfa: 382-386, 19-22 Ekim 2009, Hatay

Çakmakçı, R., Kotan, R., Erman, M., Çığ, F., Karagöz, K., Çelik, M. 2009. Van Havzasında bitki gelişimini teşvik edici bakteri izolasyonu için kullanılabilecek önemli bitki grupları. 1. Gap Organik Tarım Kongresi. Sayfa:353-36117-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.

 Erman, M., Kotan, R., Çakmakçı, R., Çığ, F., Karagöz, K., Sezen, M. 2010. Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Sayfa: 326-330 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)

Çakmakçı, R., Pişkin, A., Kotan, R., Erman, M., İnan, H., Karagöz, K., Çığ, F., Kutlu, M., Dabiri, J. 2011. Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri Aşılaması ve Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Sayfa: 833-838, 12-15 Eylül 2011 Bursa. (Sunulu Bildiri)

Çığ, F., Erman, M. 2011.Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim İle İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Sayfa: 309-312, 12-15 Eylül 2011 Bursa.

 Şahin, K., Çığ, A., Türkoğlu, N., Terin, M., Çığ, F., 2006. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakülteleri öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakış açıları. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. Sayfa: 494-500 8-10 Kasım. İzmir

 

7.6 Diğer yayınlar

 

 

 

 

 

2.      Projeler

 

Buğdayda ACCD (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic acid deaminase) Özelliği Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Kuraklık Stresi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜZİR-49.   22.05.2017-22.05.2018

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tuz Stresi Koşullarında Buğday(Triticum aestivum L.) Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-24.   08.11.2016-08.11.2017

Hyacinlla siirtensis Matw (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-46.   22.05.2017-22.11.2018

Humik Asit ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-47.   22.05.2017-22.05.2019

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Mısırda Gelişme, Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-50.   22.05.2017-22.05.2019

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) ve Vermikompost Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-74.   06.06.2017-06.06.2019

Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Altyapısının Güçlendirilmesi. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2016-SİUBAP-999. 28.10.2016-28.10.2018

Siirt Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 2015-FBE-43

Bazı Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi. (Devam ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje,Proje yürütücüsü, 2013-SİÜ-ZİR-Z1.

Farklı bor dozlarının buğday ve arpada verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması. (Devam ediyor), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje,Yardımcı Araştırmacı, 2013-ZF-B001.

Van Merkez ve Bazı İlçelerinde Tir Buğdayı (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.)’nın Se İçeriğinin Belirlenmesi ve Uygun Se Dozunun Tespiti. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje,

Proje yürütücüsü, 2012-ZF-B005.

Van Gölü Havzasından bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin izolasyonu ve bazı kültür bitkilerinde kullanılma olanaklarının araştırılması (Kesin Rapor Sunuldu). TÜBİTAK projesi, Bursiyer, 2008-108O147

Siirt İl Yenilik Platmu, Siirt ili SWOT analizi ve potansiyel belirleme ve projelendirme. TÜBİTAK. SOVAG.2015

Organik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2008-ZF-B067

Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi,

Yardımcı Araştırıcı, 2008-FEB-D027

Demir (Fe) ve Molibden (Mo) uygulamalarının Mercimek (Lens culinaris Medic.)’te verim ve verim ile ilgili parametrelere ve besin elementlerinin alımına etkilerinin araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006 ZF. B 65.

 

3.      İdari Görevler

 

Bölüm Başkanlığı                       Siirt Üniversitesi                    2013-2014

Dekan Yardımcılığı                   Siirt Üniversitesi                    2014-

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

 

 1. Ödüller

 

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2009

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

 

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

 

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

2016-2017

 

Güz

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi

3

0

2

Tarla Tarımı Sorunları

3

0

2

Melezleme Tekniği I

3

0

1

Serin İklim Tahılları 

1

2

17

 

İlkbahar

Tarla Bitkilerinde Sürdürülebilir Tarım

3

0

3

Kuru Tarım

3

0

2

Kuru Tarım Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tarla Tarımında Kullanılması

3

0

3

Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi

3

2

11

Sıcak İklim Tahılları

1

2

15

 

 

 

2017-2018

 

Güz

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi

3

0

4

Tarla Tarımı Sorunları

3

0

3

Melezleme Tekniği I

3

0

2

Tohumluk Konrtol ve Sertifikasyonu

2

2

10

 

İlkbahar

Tarla Bitkilerinde  Sürdürülebilir Tarım

3

0

4

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tarla Tarımında Kullanılması

3

0

3

Kuru Tarım

3

0

4

Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi

3

2

11

Sıcak İklim Tahılları

2

2

3

Doku Kültürü Laboratuvar Teknikleri 

3

0

8

 

Not: Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 • Togay Y., Togay N., Çığ F., Erman M., Çelen A. E., 2008. The Effect of Sulphur Applications on Nutrient Composition, Yield and Some Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, Vol. 7 (18), pp 3255-3260 (SCI-Exp.)
 • Erman, M., Arı, E., Togay, Y., Çığ, F. 2009. Response of Field Pea (Pisum sativum sp. Arvense L.) to Rhizobium Inoculation and Nitrogen Application in Eastern Anotolia. Journal of Animal and Veterinary Advances  8 (4): 612-616. ISSN: 1680-5993 (SCI-Exp.)
 • Erman, M., Yıldırım, B., Togay., N., Çığ, F. 2009. Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield, Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum sp. arvense L.) Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(2): 301-304,2009ISSN:1680-5593(SCI-Exp.)
 • Togay, N., Tepe I., Togay Y., Çığ, F. 2009. Nitrogen Levels and Application Methods Affect Weed Biomass, Yield and Yield Components in Tir Wheat (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.) New Zealand Journal of Crop and HorticulturalScience,Vol.37,P:105-112,(SCI)

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Togay, N., Togay, Y., Erman, M., Doğan, Y., Çığ F. 2005. Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinu L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (4), 417-421 Ankara.
 • Togay, Y., Toğay, N., Erman M., Çığ, F., 2004. Van İlinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane Baklagillerin Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:9 Sayı:1, 45-49.
 • Erman, M., Çığ, F., Çelik, M. 2012. Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 124-127.
 • Erman, M., Çığ, F., Bakırtaş, E. 2012. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 64-67.

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- ÖZTÜRK ADNAN, ÇIĞ FATİH (2016).  Determination of Some Triticale Varieties for Phosphorus and Protein Contents in Siirt Province.  II.INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST 2016), 80 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3296521)

2- ÇIĞ FATİH,ERMAN MURAT,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2016).  The role of beneficial microorganisms in the protection of plants growing in natural landscape areas..  Cracow Landscape Conference Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection,, 12-13. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3295921)

3- ÇIĞ FATİH,SÖNMEZ FERİT,ERMAN MURAT (2016).  Determination of Effects of Different Organic Fertilizers with Humic Acid and Humic acid-free on Microelement and Heavy Metal Contents on Barley.  Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), 386-386. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3295751)

4- ÇIĞ FATİH,SÖNMEZ FERİT,ERMAN MURAT (2015).  Effect of Potassium Application on Nutrient Uptake of Varieties of Chickpea (Cicer arietinum) Inoculated with Rhizobium.  International Conference on Environmental Science and Technology (Özet Bildiri/)(Yayın No:2458778)

5- ÇIĞ FATİH, EREZ MEHMET EMRE, ERMAN MURAT (2015).  The Effects of Allelopathic Species on Biodiversity.  Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) (Özet Bildiri/)(Yayın No:2458915)

6- ÇIĞ FATİH, SÖNMEZ FERİT,ERMAN MURAT,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,KOTAN RECEP,KARAGÖZ KENAN (2014).  Investigation of the Impacts of Nitrogen Fixing and Phosphate Dissolving Bacteria Isolated in Lake Van Basin on the Development of Kirik Wheat within the Context of Sustainable Agriculture.  The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 1 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2894328)

7- Necat TOGAY, Yeşim TOGAY, Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ (2010).  Research on The Effect of Fe (Iron) and Mo (Molybdenum) Applıcatıons on The Yield and Yield Parameters and Nutrıents Uptake in Lentil (Lens culinaris  Medic.)..  5th International Food  Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European  Conference on Grain Legumes (AEP VII)., 318-318. (/)(Yayın No:292369)

8- Ramazan ÇAKMAKÇI, Murat ERMAN, Recep KOTAN, Fatih ÇIĞ, Kenan KARAGÖZ, Mehmet SEZEN (2010).  Growth promotion and yield enhancement of sugar beet and wheat by application of plant growth-promoting rhizobacteria..  International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 22-22. (Özet Bildiri/)(Yayın No:292591)

9- Togay, N., Togay, Y., Erman, M., Çığ F. 2010. Research on The Effect of Fe (Iron) and Mo (Molybdenum) Applıcatıons on The Yield and Yield Parameters and Nutrıents Uptake in Lentil (Lens culinaris Medic.). 5th International Food  Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European  Conference on Grain Legumes (AEP VII). Book of Abstracts, p. 318, Legumes for Global Health Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits April 26-30, 2010 - Antalya, Turkey.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- SÖNMEZ FERİT, ÇIĞ FATİH, ERMAN MURAT,TÜFENKÇİ Şefik (2013).  Çinko, Tuz ve Mikoriza Uygulamalarının Mısırın Gelişimi ile P ve Zn Alımına Etkisi.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 1(23) (Kontrol No: 2609980)

2- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Mustafa ÇELİK (2012).  Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 5(1), 124-127. (Kontrol No: 293364)

3- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Ercan BAKIRTAŞ (2012).  Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1), 64-67. (Kontrol No: 293445)

4- Necat TOGAY, Yeşim TOGAY, Murat ERMAN, Yusuf DOĞAN, Fatih ÇIĞ (2005).  Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri..  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4), 417-421. (Kontrol No: 292790)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Fatih ÇIĞ, Murat ERMAN (2010).  Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim İle İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması..  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 309-312. (/)(Yayın No:298585)

2- Ramazan ÇAKMAKÇI, Ahmet PİŞKİN, Recep KOTAN, Murat ERMAN, Hasan İNAN, Kenan KARAGÖZ, Fatih ÇIĞ, Fatih DADAŞOĞLU, Meral KUTLU, Javad DABİRİ (2010).  Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri Aşılaması ve Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi..  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi,, 833-838. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:298489)

3- ERMAN MURAT,KOTAN RECEP,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇIĞ FATİH,KARAGÖZ KENAN,SEZEN Mehmet (2010).  Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri.  Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu,, 326-330. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:297039)

4- Ramazan ÇAKMAKÇI, Recep Kotan, Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Kenan KARAGÖZ, Mustafa ÇELİK (2009).  Van Havzasında bitki gelişimini teşvik edici bakteri izolasyonu için kullanılabilecek önemli bitki grupları.  Gap Organik Tarım Kongresi, 353-361. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:296809)

5- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ (2008).  Farklı Bitki Sıklığı Uygulamalarının Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.)’De Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 669-672. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:296583)

6- ERMAN MURAT,KOTAN RECEP,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇIĞ FATİH,KARAGÖZ KENAN,SEZEN MEHMET (2008).  Van Gölü Havzasında Yabani Serin İklim Tahılları ve Yabani Pancar Rizosfer Topraklarında Fosfat Çözücü ve Azot Fikseri Bakteri Çeşitliliği..  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 382-386. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:296453)

7- Ferit SÖNMEZ, Fatih ÇIĞ, Murat ERMAN, Şefik TÜFENKÇİ (2008).  Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) Çeşitlerinde Besin Elementi Alımına Etkisi..  Türkiye 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, 574-581. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:295698)

8- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Ferit SÖNMEZ (2008).  Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi..  Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 697-703. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:296230)

9- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Faruk OĞUZ, Necat TOGAY, Yeşim TOGAY (2007).  Bezelyede (Pisum sativum ssp. arvense L.) Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi.  GAP V. Tarım Kongresi, 283-287. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:295422)

10- Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ, Faruk OĞUZ, Necat TOGAY, Yeşim TOGAY (2007).  Farklı fosfor dozları ve Rhizobium aşılaması uygulamalarının bezelyede verim ve tanede besin elementi içeriğine etkisi..  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 637-640. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:295256)

11- Fatih ÇIĞ, Necat TOGAY, Yeşim TOGAY, Murat ERMAN (2007).  Arpa (Hordeum vulgare)’da kükürt uygulamalarının verime ve besin elementi alınımına etkisi..  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 170-173. (/)(Yayın No:295007)

12- Kasım ŞAHİN, Arzu ÇIĞ, Nalan TÜRKOĞLU, Mustafa TERİN, Fatih ÇIĞ 2006. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakülteleri öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakış açıları. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. Sayfa: 494-500 8-10 Kasım. İzmir

13- Yeşim TOGAY, Necat TOGAY, Zuhal KOCAKAYA, İbrahim ERDAL, Fatih ÇIĞ (2005).  Van Koşullarında Çinko Uygulamasının Farklı Buğday Çeşit ve Hatlarında Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi..  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 595-600. (/)(Yayın No:293990)

14- Fatih ÇIĞ, Mehmet ÜLKER (2003).  Yeni tescil edilen bazı arpa çeşitlerinin Van koşullarında verim ve verim öğelerinin belirlenmesi..  Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 436-439. (/)(Yayın No:293668)

15- Fatih ÇIĞ, Mehmet ÜLKER (2003).  Yeni tescil edilen bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin Van koşullarında verim ve verim öğelerinin belirlenmesi..  Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 431-435. (/)(Yayın No:293585)

 7.7. Diğer yayınlar

ÇIĞ FATİH (2015).  Assessment Of The Effects Of Some Bacterial Isolates And Hormones On Corm Formation And Some Plant Properties In Saffron (Crocus sativus L.).  Tarım Bilimleri Dergisi (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Bilirkişi Raporu vb.) (Yayın No: 2459598)

 7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1. Van Merkez ve Bazı İlçelerinde Tir Buğdayı (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.)’nın Se İçeriğinin Belirlenmesi ve Uygun Se Dozunun Tespiti. (Devam ediyor), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje yürütücüsü, 2012-ZF-B005.

2. Van Gölü Havzasından bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin izolasyonu ve bazı kültür bitkilerinde kullanılma olanaklarının araştırılması (Kesin Rapor Sunuldu). TÜBİTAK projesi, Bursiyer,2008-108O147

3. Organik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2008-ZF-B067

4. Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2008-FEB-D027

5. Demir (Fe) ve Molibden (Mo) uygulamalarının Mercimek (Lens culinaris Medic.)’te verim ve verim ile ilgili parametrelere ve besin elementlerinin alımına etkilerinin araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006 ZF. B 65.

6. Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2014 (Devam Ediyor))

7- Van Merkez ve Bazı İlçelerinde Tir Buğdayı (Tiriticum aestivum var aestivum l. ssb. leucospermum kom)’nın Se İçeriğinin Belirlenmesi ve Uygun Se Dozunun Tespiti, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 16/02/2012 - 11/01/2016 (ULUSAL)

8- Siirt İl Yenilik Platformu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2012-2014 (ULUSAL)

9- Fosfat çözücü ve azot bağlayıcı bakterilerinnohut (Cicer arietinum L.) da morfolojik özelliklere ve besin elementi içeriğine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/07/2011 - 21/03/2016 (ULUSAL)

10- Bazı Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 18/09/2013 - 27/10/2016 (ULUSAL)

11- Bazı Tritikale Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 18/05/2015 - 27/10/2016 (ULUSAL)

12- Siirt Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 03/12/2015 - 23/12/2016 (ULUSAL)

13- Farklı bor dozlarının buğday ve arpada verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 27/03/2013 - 30/12/2016 (ULUSAL)

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi

3

0

        2

Tarla Tarımı Sorunları

3

0

2

Melezleme Tekniği-I

3

0

1

Serin İklim Tahılları

1

2

17

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

        1

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

4

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

Bahar

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Mikroorganizmaların Tarla Bitkilerinde Kullanılması

3

0

 

Tarla Bitkilerinde Sürdürülebilir Tarım

3

0

 

Kuru Tarım

3

0

 

Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi

2

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

 

2015-2016

Güz

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi

3

0

        1

Tarla Tarımı Sorunları

3

0

1

Melezleme Tekniği-I

3

0

1

Serin İklim Tahılları

1

2

14

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

2

Bahar

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Mikroorganizmaların Tarla Bitkilerinde Kullanılması

3

0

1

Tarla Bitkilerinde Sürdürülebilir Tarım

3

0

1

Kuru Tarım

3

0

1

 

Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi

2

2

14

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1