Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon / 2857
Kurumsal E-Posta gorkem.ozturk  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.01.2019 15:05:48

Dr. Öğr. Üyesi GÖRKEM ÖRÜK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Görkem ÖRÜK

2.      Doğum Tarihi: 29/11/1985

3.      Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Bankacılık ve Sigortacılık

Anadolu Üniversitesi

2009

Lisans

Ziraat Mühendisliği/Tarım Ekonomisi

Ege Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği

Ege Üniversitesi

2013

Doktora

Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği

Ege Üniversitesi

2017

 

5.      Akademik Unvanlar:

 

Araştırma Görevlisi             : 28.12.2009 - 28.12.2012

Yardımcı Doçentlik               : 09.05.2018 - Devam ediyor

Doçentlik Tarihi                    :                                                        

Profesörlük Tarihi                :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

        6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

        A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2018).  Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi.  Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2), 175-184. (Yayın No: 4681144)

Öztürk Görkem,Çeliker Naciye Mükerrem,Uysal Ayşe,Kaplan Cevdet,Küçük Erol,Barbaros Çetinel,Turanlı Tevfik,Dilek Poyraz,Özkan Mecal,Keskinkaya Arzu (2018).  İzmir İli Beydağ İlçesindeki Üreticilerin Kestane Kanseri İle Mücadele Uygulamları Üzerine Bir Anket Çalışması.  Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergi, 55(2), 187-195., Doi: 10.20289/Zfdergi.408872 (Kontrol No: 4554576)             

Engindeniz Sait,Aktürk Duygu,Savran Ahmet Ferhan,Koşum Nedim,Taşkın Turğay,Kesenkaş Harun,Uzmay Ayşe,Gökmen Mukadderat,Öztürk Görkem (2018).  İzmir, Çanakkale Ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü Maliyetinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 27-36. (Yayın No: 4467114)                                    

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait,Bayraktar Önder Volkan (2017).  İzmir’deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi.  Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3), 75-87. (Yayın No: 4663210)                                                                                                                           

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2013).  An Economic Comparison Of Pesticide Applications For Processing And Table Tomatoes: A Case Study For Turkey.  Journal Of Plant Protection Research, 53(3), 230-237. (Yayın No: 4663423)                                                                                 

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2013).  Tarım Arazisi Değerlerinin Hedonik Analizi: İzmir’in Menemen İlçesi Örneği.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(3), 241-250. (Yayın No: 4648302)                             

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2013).  İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik Ve Teknik Etkinlik Analizi.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1), 367-375. (Yayın No: 4648618)     

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2012).  Adopted Measures by Tomato Farmers for Coping with Drought: A Case Study for Turkey.  Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(4), 531-538. (Yayın No: 4648077)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Engindeniz Sait,Ulu Özge,Öztürk Görkem,Yücel Engindeniz Dilek (2018).  Analysis Of Pesticide Use İn Okra Production İn Izmir Province.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 38-47. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523238)  

Engindeniz Sait,Çuhadar Muhammed,Yürük Ece,Öztürk Görkem (2018).  Analysis Of Pesticide Use İn Peach Growing: A Case Study For Torbalı District Of Izmir Province.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 93-106. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523257)                                                                                                                 

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2018).  Analysis Of Pesticide Usage Decisions Of Greenhouse Tomato Farmers İn Mugla.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 161-170. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523218)                              

Bayraktar Önder Volkan,Öztürk Görkem,Arslan Doğan,Arslan Hüseyin,Engindeniz Sait (2018).  Evaluation Of The Current Status Of Important Medicinal And Aromatic Plants İn The Context Of Increasing The Export Potential.  4th International Symposium Of Medicinal And Aromatic Plants, 1(1), 282-284. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4697050)

Arslan, H., Öztürk, G., Arslan, D., Bayraktar, Ö.V., Karakuş, M., Hatipoğlu, H., 2018, To Determine Some Characteristics Related to Yield of Some Soybean Varieties/Lines Using Correlation and Path Analysis, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.

Uçar, K., Engindeniz, S., Öztürk, G., 2018, A Research on Production Costs and Profitability of Apricot Producing Farms in Malatya Province, Turkey, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Öztürk, G., Aydın Can, B., Ünal, M., Engindeniz, D., 2017, İzmir’de Sulanabilir Arazilerde Münavebeye Giren Başlıca Ürünler ve Bu Ürünlerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi , V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kırklareli.

Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, A.F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., Öztürk, G., İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin İşlevleri Üzerine Görüş Ve Beklentileri, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Kınıklı, F., Burhan, M, Çelik, C., Öztürk, G., 2017, İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvansiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., 2017, Türkiye'de Örtü Altı Domates Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler ve Swot Analizi, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Arslan, H., Engindeniz, S., Öztürk, G., Bayraktar, Ö.V., Arslan, D., 2017, Analysis of Medicinal and Aromatic Plants Consumption of Households in Urban Area: The Case of Izmir-Turkey, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants,10-12 May, 2017, Konya-Turkey.

Rahimi A., Taghipour, S., Zartoshti, M.R., Arslan, D., Arslan, H., Bayraktar, Ö.V., Öztürk, G., 2017, Investigation on Antioxidant Activity of Thyme (Thymus vulgaris L) Affected by Micro Nutrients, Mesmap-3, 13-16 Nisan, Girne, Kıbrıs.(Sözlü Sunum)

Bayraktar, Ö.V., Öztürk, G., Arslan, D., 2017, An Assessment Of Developments In Production And Marketing Of Some Medicinal Plants In Turkey, Mesmap-3, 13-16 Nisan, Girne, Kıbrıs..(Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Öztürk, G., Engindeniz, D., Uçar, K., 2013, Effects and Adaptation Measures of Drought in Turkish Agriculture: A Case Study of Tomato Farmers in Izmir, Turkey, 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, September 25-29, 2013, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:314-318..(Sözlü Sunum)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Geçmişten Günümüze Manisa, Bölüm adı:(Manisa İlinde Tarımsal Yatırım Olanaklarının Değerlendirilmesi) (2018)., Engindeniz Sait,Öztürk Görkem,Yücel Engindeniz Dilek,Bayraktar Önder Volkan,Yürük Ece,Özçıngırak Gizem,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Editör:İlker M.Çağlar, Ferdi Çiftçioğlu, Züleyha Ustaoğlu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 2446, Isbn:978-975-8628-77-3 (3.Ç), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4720473)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Engindeniz Sait,Kınıklı Filiz,Burhan Mine,Çelik Cansu,Öztürk Görkem (2017).  İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvensiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri.  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52, 668-686. (Kontrol No: 4701341)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Engindeniz, S., Atış, E., Saner, G., Öztürk, G., 2014, Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 1. Cilt, s.54-63.

Adanacıoğlu, H., Öztürk, G., Engindeniz, S., 2012, Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Kırsal

Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, s.245- 253.

Engindeniz, S., Öztürk, G., 2010, Türkiye’de İklim Değişikliğine Karşı Tarım Sektöründe Alınması Gereken Önlemler, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 2.Cilt, s.956-963.

ÖZTÜRK GÖRKEM,miran bülent,tekiner gökşin (2010).  Üretim Deseni Belirleme Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tire İlçesi Örneği.  Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4576730)

Diğer Yayınlar                  

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2018).  Muğla İlinde Örtü Altı Domates Üretimi ve Pazarlaması.  Tarım Gündem, 8(43), 32-34. (Ulusal) (Hakemsiz) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 4467146)        

Bayraktar Önder Volkan,Öztürk Görkem,Arslan Doğan (2017).  Türkiye’de Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi Ve Pazarlamasındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2), 216-229. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 4663006)

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2011).  Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sisteminden Yararlanma Olanakları.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 43(3), 283-290. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4663724)

8.    Projeler

Proje Türü

Proje Ekibi/Görevi

Proje Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

TAGEM

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Öztürk (Yürütücü)

Prof. Dr. Sait Engindeniz (Danışman)

Örtü Altı Domates Yetiştiren Üreticilerin Girdi Kullanımına Karar Verme Süreçlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

2017

2018

Ege-BAP

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Öztürk (Yürütücü)

Prof. Dr. Sait Engindeniz (Danışman)

Menemen İlçesinde Sulu Tarla Arazilerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

2011

 

2013

Ege-BAP

Prof. Dr. Sait Engindeniz (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Öztürk (Araştırıcı)

İzmir’de Sulanabilir Arazilerde Münavebeye Giren Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Karşılaştırmalı Analizi ve Arazi Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

2011

2015

 

9.    İdari ve Akademik Görevler

-International Journal of Latest Research in Agriculture and Veterinary Sciences Editör Kurulu Üyeliği, Mayıs 2019-

-American Journal of Agriculture and Forestry Editör Kurulu Üyeliği, Haziran 2019-

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ziraat Mühendisleri Odası

11.  Ödüller

12.  Dersler

2018-2019

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel İstatistik

 

 

 

Mikro Ekonomi

 

 

 

Tarım Sigortaları

 

 

 

Ekonomistler İçin Matematik

 

 

 

Mesleki İngilizce

 

 

 

Sosyal İstatistik

 

 

 

Tarım Ekonomisi İstatistiği

 

 

 

Makro Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 28.06.2019 19:29:31