Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2834
Kurumsal E-Posta gulenozyazici  siirt.edu.tr
E-Posta gulenozyazici  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 11:32:50

Dr. Öğr. Üyesi GÜLEN ÖZYAZICI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZGEÇMİŞ

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı                          :

Gülen ÖZYAZICI

2. Doğum Tarihi                     :

07.10.1968

3. Ünvanı                                :

Dr.Öğr.Üyesi

4. Öğrenim Durumu                 :            Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995

Doktora

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004

 

5. Akademik Unvanlar:

           

Yardımcı Doçentlik Tarihi          : 10.08.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

            6.1. Yüksek Lisans Tezleri:--

            6.2. Doktora Tezleri:--

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & ArtsandHumanities)

1. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., DENGİZ, O., 2011. Determination of Micronutrients in Tea Plantations in The Eastern Black Sea Region, Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 6 (22), pp. 5174-5180.

2. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., UYGUR, V., 2013. Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 19: 256-267.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ESENDAL, E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve ÖZYAZICI, G., 2000. Değişik Azot Dozlarının Samsun Çevresinde Doğal Floradan Toplanan Datura (Datura stramonium L.) Bitkilerinin Önemli Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry. 24.s.333-339.

2.  KEVSEROĞLU, K., ÇIRAK, C. ÖZYAZICI, G., 2003. A Study on Ontogenetic and Diurnal Variability of Laurel (Laurus nobilis L.) Leaves. Turkish Journal of Field Crops. 8:29-33.

3.  ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, G., ALPAY, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22(2):162-170.

4.  ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2009. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır-Buğday Münavebesinde Bitkilerin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 24(1):21-33.

5.  ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Some Physical and Chemical Properties of Tea Grown Soils in Rize And Artvin Provinces. Anadolu J. Agric. Sci., 25(2):94-99.

6. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 101-109.

7. AYDIN TEMEL, F., ARDALI, Y., ÖZYAZICI, G., 2014. Application of Horizantal Subsurface                      Flow Constructed Wetland to Treat Domestic Wastewater. Journal of Selçuk University  Natural and Applied Science, Special Issue (2nd International Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST Conf. 14-17 May, Side,TURKEY), p.890-899.

8. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Organik domates yetiştiriciliğinde ön bitki ve organik gübre uygulamalarına bağlı olarak toprak mikobiyotasındaki değişiklikler. Anadolu Tarım Bilim. Derg.31(2):207-2014.

 

9. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, G., 2017. Spatial distribution of heavy metals density in cultivated soils of Central and East Parts of Black Sea Region in Turkey. Eurasian Journal of Soil Science, 6(3): 197-205.

10. ÖZYAZICI, G., 2017. Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (Özel Sayı): 346-350.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., 2010. Indıvıdual Resıdence Wastewater Wetland Constructıon In Turkey. Conference on Water Observatıon and Inmatıon System Decısıon Support. 25-29 May. Book of Abstracts, Vol.1. p.277, Ohrid-Macedonia.

2. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. Constructed Wetlands The Mıddle Black Sea Countrıes: Subsurface Horızantal Systems Sustaınable Sanıtatıon. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

3. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. The Integrated Subsurface-Flow Constructed Wetlands In Samsun The Sanitation of Small Communities: The Case Study, Yörükçal.International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

4. DOK, M., ÖZCAN, C., GÜLER, S., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B. 2013. Response of Sweet Corn Cultivars (Zea mays s.) to Zinc Fertilization and Determination of Appropriate Zinc Doses.  1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition,  01- 03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan.

5. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Changing of Soil Fungal Communities with Organic Fertilization and Different Previous in Organic Capia Pepper Production.27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry. 26-28 September, Bursa.Turkey.

6. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., 2017. Influence of Organic Fertilizer and Soil Amendments on Some Soil Biological Properties. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, M.C. Bağdatlı and E. Kalıpcı (Eds.), May 15-17, Cappadocia-Nevşehir/Turkey, s. 242. 

7. AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., 2017. Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 58.

8. ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., YILDIZ, A., 2017. Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-TURKEY Conditions. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 59.

9. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey's Eastern Anatolia Region. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 63.

10. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 64.

11. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., 2017. Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 68.

12. AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., ÖZYAZICI, G., TURAN, N., 2017. An Alternative Plant Forage Crop: Miscanthus. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 69.

13. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., 2017. Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 70.

14. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., AÇIKBAŞ, S., 2017. Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 71.

 

II. Poster Bildiriler:

1. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Soil Productivity of Tea Production Areas in Rize and Artvin Provinces. In: Proceedings of International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kizilkaya, C. Gulser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Publication Number: 134, pp. 740-748. 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

---

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

2.  ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZER, S. P., KALCIOĞLU, Z., 2014. Kireçleme Materyali Olarak Kullanılan Şeker Sanayi Atığı Şlamın Çay Bitkisinin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1: 43-54.

3.  ÖZYAZICI, G., 2014. Asit Toprakta Yetişen Fındık (Corylus avellana L.)’ta Kireç ve Şeker Sanayi Atığı Şlamın Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2):176-185

4. BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Samsun İlinden Toplanan Farklı Nodozite Bakteri Kültürü İle Sera ve Tarla Koşullarında Aşılamanın Soya Fasulyesi (Glycine max L.)’nin Verimine ve Azot Kapsamına Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 131-142.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

I. Sunulu Bildiriler

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinin Tıbbi Bitki Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak 1995, s. 162-170. Samsun.

2. ESENDAL. E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve G. YALÇINTAŞ., 1995. Azotlu Gübre Dozlarının Çörek otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.56-57,  Bornova- İzmir.

3. ESENDAL E., K. KEVSEROĞLU ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Aralığının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Bazı Morfolojik Özellikler ile Meyve Verimine Etkisi. . Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.58-59,  Bornova- İzmir.

4. KEVSEROĞLU, K. ve ÖZYAZICI, G., 1997. Azotlu Gübre Dozlarının Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı,  22-25 Eylül,  s.367-371, Samsun.

5. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, s. 390-398, Şanlıurfa.

6. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, s. 548-553, Konya.

7. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, s. 494-502, Eskişehir. 

8. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, s. 661-665, Hatay.

9. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), s.205, Kızılcıhamam-Ankara.

10. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S., PEKŞEN, A. 2013. Organik Yağlık Biber Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Verim, Beslenme Durumu ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.155-161, Samsun.

11. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S. 2013. Organik Domates Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Toprakların Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.162-169, Samsun.

12. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O. 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s. 146-156, Tokat.

13. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s.201-212, Tokat.

14. ÖZYAZICI, G., 2017. Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Poster ve Sözlü Bildiriler Elektronik Kongre Kitabı, 12-15 Eylül, Kahramanmaraş. (Özet basılmıştır)

 

 

II. Poster Bildiriler

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinde Yaprakları Değerlendirilen Bazı Önemli Tıbbi Bitkileri Yetiştirme İmkanları. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongres, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi,10-11 Ocak, s. 365-373, Samsun.

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn Yarayışlılığına Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, s.380-383, Erzurum.

3. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O.,  2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s. 891-898, Konya. 

4. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., TURAN, A., 2010. Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.383-386, Erzurum.

5. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.574-577, Erzurum.

6. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., ÜSTÜN, G.Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2011. Samsun İlinde Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster Bildiriler), Cilt 1, s.319-323, Bursa.

7. AK, K., ÖZYAZICI, G. 2013. Samsun İlinde Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Zararlılarının Araştırılması. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Bildiri Kitabı, s.316-321, Samsun.

7.7. Diğer Yayınlar

-----

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

No

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

1

OMÜ

(BAP)

Yürütücü

Ekim Zamanları ve Azotlu Gübre Dozlarının Kişniş Bitkisi (Coriandrum sativum L.)’nin Verim ve Bazı Özelliklerine Etkileri (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

1993-1994

2

OMÜ

(BAP)

Yürütücü

Ontogenetik ve Diurnal Varyabilitenin Labiatae Famiyasına Ait Bazı Bitkilerin (Mentha spicata L., Origanum onites L., Lavandula angustifolia Mill., Melissa officinalis L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi (DOKTORA TEZİ)

2001-2003

3

KHGM

Yürütücü

Çarşamba Ovasında Arazi Toplulaştırması ve Toprak Tahliline Göre Gübrelemenin Benimsenmesi ile Fındık ve Kavak Alanlarının Genişlemesine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler (Boyacılı Köyü Örneği)

1998-2001

4

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/09

Yürütücü

Sinop İlinde Köy Hizmetlerinin Toplulaştırma Yatırımlarının Benimsenmesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler

2003-2006

5

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/10

Yürütücü

Samsun ve Sinop İllerinde Köy Hizmetlerinin Sulama Yatırımlarının Etkin Kullanımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Örgütsel Faktörler

2003-2006

6

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/62

Yürütücü

Samsun İli’nde Sebze Üreticilerinin Kimyasal Girdi Kullanım Durumları, Çevre Bilinci ve Bunun Tarımsal Uygulamalara Yansıması

2004-2006

7

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/60

Araştırmacı

İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları

2002-2006

8

TAGEM-BB-080205H2

Yürütücü

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi

2008-2011

9

TAGEM- BB-060201H1

Yürütücü

Orta Karadeniz Koşullarında Doğal Arıtma Sisteminde Kullanılabilecek Farklı Bitki Türlerinin ve Arıtma Verimlerinin belirlenmesi

2006-2011

10

TAGEM- BB-080407H1

Yürütücü

Samsun İli’nde Bazı Organik Materyallerin Fındık ve Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanımı

2008-2011

11

TAGEM- BB-060210H1

Yürütücü

 

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Kivinin Üretim Girdi Maliyetlerinin Belirlenmesi

2006-2011

12

TAGEM- BB-080205H1

Araştırmacı

Üretim Sonrası Oluşan Bazı Tarımsal Artıkların Verim ve Toprak Özelliklerine Etkileri

2008-2011

13

TAGEM

Araştırmacı

  Ülkesel Proje Adı: Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi 

Alt Proje Adı: Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları

Proje Adı: Mısırda Mikrobesin Elementi Araştırmaları

2008-2011

14

TAGEM

Araştırmacı

  Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Tıbbi  ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi (2. Beş Yıllık Dilimi) (TAGEM Projesi)

2007-2011

15

TAGEM- BB-090205H1

Yürütücü

 

  Şeker Sanayi Atığı Şlamın Asit Topraklarda Kireçleme Materyali Olarak Kullanım  Olanaklarının Araştırılması

2009-2011

16

TAGEM-BBOT-11-11

Yürütücü

 

Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve  Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri

2012-2016

17

TAGEM- BBOT-11-10

Yürütücü

 

Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun  Organik Çay Üretiminde Kullanılması

2012-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER

 

 

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Başlama/Bitiş Tarihi

1

114O942

Yürütücü

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi

TÜBİTAK-1003

 

2015-2018

2

SİÜZİR-57

Yürütücü

Farklı Gübre Kaynaklarının Kişniş’in (Coriandrum sativum L.) Verim, Verim Unsurları ve Kalite Özelliklerine Etkisi

BAP

2017-2019

3

SİÜZİR-58

Yürütücü

Siirt Koşullarında Kişniş Çeşit, Hat ve Populasyonlarının Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

2017-2018

9. İdari Görevler

Görev Dönemi

Yönetim Görevi

Kuruluş

1998-2007

Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanlığı

(Mülga) Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2007-2011

Toprak Yönetimi Bölüm Başkanlığı

(Mülga) Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

05 Eylül 2011-30 Temmuz 2015

Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanlığı

Karadeniz Tarımsal Araştırma

Enstitüsü Müdürlüğü

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

---

11. Ödüller

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Bitki Ekolojisi

3

0

21

Organik Tarım

2

2

13

Lif ve Keyf Bitkileri

1

2

12

Tarımsal Proje Hazırlama

2

0

10

Flavanoid, Glikozit ve Saponin içeren Bitkiler

3

0

2

Tıbbi Bitkilerde Hasat ve Kurutma Teknikleri

3

0

3

Fitoterapide Kullanılan Bitkilerin Kültürü

3

0

3

2016-2017

Bahar

Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

2

0

12

Ekim Nöbeti Sistemleri

2

0

9

Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler

3

0

4

Sekonder Metabolitlerin Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanakları

3

0

4

Bitkisel İlaçlar ve Hazırlama Yöntemleri

3

0

2

2017-2018

Güz

Tarım ve Çevre

3

0

6

Organik Tarım

2

2

1

Lif ve Keyf Bitkileri

1

2

13

Tarımsal Proje Hazırlama

2

0

10

Flavanoid, Glikozit ve Saponin içeren Bitkiler

3

0

2

Tıbbi Bitkilerde Hasat ve Kurutma Teknikleri

3

0

2

Fitoterapide Kullanılan Bitkilerin Kültürü

3

0

2

2017-2018

Bahar

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım

3

0

10

Ekim Nöbeti Sistemleri

2

0

1

Keyf Bitkileri

2

1

10

Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler

3

0

4

Sekonder Metabolitlerin Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanakları

3

0

4

Bitkisel İlaçlar ve Hazırlama Yöntemleri

3

0

2

 

 

Güncelleme : 08.05.2019 15:35:44
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & ArtsandHumanities)

1. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., DENGİZ, O., 2011. Determination of Micronutrients in Tea Plantations in The Eastern Black Sea Region, Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 6 (22), pp. 5174-5180.

2. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., UYGUR, V., 2013. Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 19: 256-267.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.AYDIN TEMEL, F., ARDALI, Y., ÖZYAZICI, G., 2014. Application of Horizantal Subsurface                      Flow Constructed Wetland to Treat Domestic Wastewater. Journal of Selçuk University  Natural and Applied Science, Special Issue (2nd International Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST Conf. 14-17 May, Side,TURKEY), p.890-899.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., 2010. Indıvıdual Resıdence Wastewater Wetland Constructıon In Turkey. Conference on Water Observatıon and Informatıon System for Decısıon Support. 25-29 May. Book of Abstracts, Vol.1. p.277, Ohrid-Macedonia.

2. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. Constructed Wetlands for The Mıddle Black Sea Countrıes: Subsurface Horızantal Systems for Sustaınable Sanıtatıon. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

3. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. The Integrated Subsurface-Flow Constructed Wetlands In Samsun for The Sanitation of Small Communities: The Case Study, Yörükçal.International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

4. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Soil Productivity of Tea Production Areas in Rize and Artvin Provinces. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Publication Number: 134, pp. 740-748, Samsun, Turkey. 

5. DOK, M., ÖZCAN, C., GÜLER, S., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B. 2013. Response of Sweet Corn Cultivars (Zea mays s.) to Zinc Fertilization and Determination of Appropriate Zinc Doses.  1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition,  01- 03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan.

6. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Changing of Soil Fungal Communities with Organic Fertilization and Different Previous in Organic Capia Pepper Production.27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry. 26-28 September, Bursa.Turkey.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

--

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ESENDAL, E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve ÖZYAZICI, G., 2000. Değişik Azot Dozlarının Samsun Çevresinde Doğal Floradan Toplanan Datura (Datura stramonium L.) Bitkilerinin Önemli Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry. 24.s.333-339.

2.  KEVSEROĞLU, K., ÇIRAK, C. ÖZYAZICI, G., 2003. A Study on Ontogenetic and Diurnal Variability of Laurel (Laurus nobilis L.) Leaves. Turkish Journal of Field Crops. 8:29-33.

3. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, G., ALPAY, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22(2):162-170.

4. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2009. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır-Buğday Münavebesinde Bitkilerin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 24(1):21-33.

5. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Some Physical and Chemical Properties of Tea Grown Soils in Rize And Artvin Provinces. Anadolu J. Agric. Sci., 25(2):94-99.

6. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 27(2):101-109.

7. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

8. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZER, S. P., KALCIOĞLU, Z., 2014. Kireçleme Materyali Olarak Kullanılan Şeker Sanayi Atığı Şlamın Çay Bitkisinin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1: 43-54.

9.  ÖZYAZICI, G., 2014. Asit Toprakta Yetişen Fındık (Corylus avellana L.)’ta Kireç ve Şeker Sanayi Atığı Şlamın Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2):176-185

10. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Organik domates yetiştiriciliğinde ön bitki ve organik gübre uygulamalarına bağlı olarak toprak mikobiyotasındaki değişiklikler. Anadolu Tarım Bilim. Derg.31(2):207-2014.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

I. Sunulu Bildiriler

 

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinin Tıbbi Bitki Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak 1995, s. 162-170. Samsun.

2. ESENDAL. E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve G. YALÇINTAŞ., 1995. Azotlu Gübre Dozlarının Çörek otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.56-57,  Bornova- İzmir.

3. ESENDAL E., K. KEVSEROĞLU ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Aralığının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Bazı Morfolojik Özellikler ile Meyve Verimine Etkisi. . Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.58-59,  Bornova- İzmir.

4. KEVSEROĞLU, K. ve ÖZYAZICI, G., 1997. Azotlu Gübre Dozlarının Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı,  22-25 Eylül,  s.367-371, Samsun.

5. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, s. 390-398, Şanlıurfa.

6. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, s. 548-553, Konya.

7. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, s. 494-502, Eskişehir. 

8. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, s. 661-665, Hatay.

9. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), s.205, Kızılcıhamam-Ankara.

10. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S., PEKŞEN, A. 2013. Organik Yağlık Biber Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Verim, Beslenme Durumu ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.155-161, Samsun.

11. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S. 2013. Organik Domates Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Toprakların Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.162-169, Samsun.

12. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O. 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s. 146-156, Tokat.

13. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s.201-212, Tokat.

 

II. Poster Bildiriler

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinde Yaprakları Değerlendirilen Bazı Önemli Tıbbi Bitkileri Yetiştirme İmkanları. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongres, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi,10-11 Ocak, s. 365-373, Samsun.

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn Yarayışlılığına Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, s.380-383, Erzurum.

3. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O.,  2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s. 891-898, Konya. 

4. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., TURAN, A., 2010. Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.383-386, Erzurum.

5. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.574-577, Erzurum.

6. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., ÜSTÜN, G.Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2011. Samsun İlinde Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster Bildiriler), Cilt 1, s.319-323, Bursa.

7. AK, K., ÖZYAZICI, G. 2013. Samsun İlinde Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Zararlılarının Araştırılması. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Bildiri Kitabı, s.316-321, Samsun.

 

7.7. Diğer Yayınlar

-----

7.8. Uluslararası atıflar

----

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Çarşamba Ovasında Arazi Toplulaştırması ve Toprak Tahliline Göre Gübrelemenin Benimsenmesi ile Fındık ve Kavak Alanlarının Genişlemesine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler (Boyacılı Köyü Örneği) YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Sinop İlinde Köy Hizmetlerinin Toplulaştırma Yatırımlarının Benimsenmesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun ve Sinop İllerinde Köy Hizmetlerinin Sulama Yatırımlarının Etkin Kullanımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Örgütsel Faktörler, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun İli’nde Sebze Üreticilerinin Kimyasal Girdi Kullanım Durumları, Çevre Bilinci ve Bunun Tarımsal Uygulamalara Yansıması, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Orta Karadeniz Koşullarında Doğal Arıtma Sisteminde Kullanılabilecek Farklı Bitki Türlerinin ve Arıtma Verimlerinin belirlenmesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun İli’nde Bazı Organik Materyallerin Fındık ve Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanımı, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Kivinin Üretim Girdi Maliyetlerinin Belirlenmesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Üretim Sonrası Oluşan Bazı Tarımsal Artıkların Verim ve Toprak Özelliklerine Etkileri, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

  Ülkesel Proje Adı: Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi 

Alt Proje Adı: Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları

Proje Adı: Mısırda Mikrobesin Elementi Araştırmaları, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

  Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Tıbbi  ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi (2. Beş Yıllık Dilimi) (TAGEM Projesi), ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

Şeker Sanayi Atığı Şlamın Asit Topraklarda Kireçleme Materyali Olarak Kullanım  Olanaklarının Araştırılması, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay Üretiminde Kullanılması, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL) Devam ediyor