Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon 0 484 223 12 24 / 2806
Kurumsal E-Posta seyfettinatli  siirt.edu.tr
E-Posta hsatli  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 15:58:51

Dr. Öğr. Üyesi HALİT SEYFETTİN ATLI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.       Adı Soyadı:         Halit Seyfettin ATLI

2.       Doğum Tarihi:   16.07.1962

3.       Unvan:                Dr. Öğr. Üyesi

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1985

Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1995

Doktora

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

2001

5.       Akademik Unvanlar:

Dr. Öğr. Üyesi

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Siirt Yöresinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi ve Farklı Göz Şarjı Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

 

2. Siirt İlinde Yetişen Amygdalus arabica Oliver Badem Türünün Çoğaltım Durumunun Belirlenmesi

 

 

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 KAFKAS, S., OZKAN, H., AK, B. E.,ACAR, I., ATLI, H.S., KOYUNCU, S., 2006. Detecting DNA Polymorphism and Genetic Diversity in a Wide Pistachio Germplasm : Comparison of EFLP and RAPD Markers. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 131 (4):522-529.

H. YILDIZ, ATLI, H. S., TOSUN, M., ERCISLI, S., PINAR, H., 2014. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Content of Some Local and Cultivated Almonds (Prunus dulcis L.). Oxidation Communications 37, No 3, 733–740 (2014).

PINAR, H., ERCISLI, S., UNLU, M., BIRCAN, M., UZUN, A., KELES, D., BAYSAL, F.,  ATLI, H. S., YILMAZ, K. U., 2015. Determınatıon of Genetıc Diversıty Among Some Almond Accessıons. Genetika, Vol. 47, No1, 13-22, 2015.

TÜRKOĞLU, S. B., ÇOBAN, N., ÖZKAN, A., ATLI, H. S., CAN, C., 2015. Investigation of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) Resistance in Almond Rootstocks with DNA Markers. Turk J. Agric. For. (2015) 39: 563-571.

KAYRA, R., ATLI, H. S.,YAVİÇ, A., 2018.  Determination of Propagation Statue of Amygdalus arabica Oliv. Almond Species Grown in Siirt Province.  Fresenius Environmental Bulletin, 27(12A/2018): 9345-9351.

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

YAPAR, H., CAN, C., ÖZASLAN, M., AYTEKİN, T., ATLI, H. S., 2006. Application of In Vitro Tissue Culture Techniques for Propagation of Amygdalus comminus L. Cultivars, Garrigues and Yaltinski. Biotechnology 5 (1): 49-52, 2006, ISSN 1682-296X.

ACAR, I., UZUN, M., ATLI, H.S., ETI, S., 2010.  Analysis of pollen germination performance of pistachio hybrids and their male parents. Journal of Food Agrıculture & Envıronment, Volume: 8,  Issue: 2 , Pages: 796-800  Part: 2.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ATLI, H.S, KAŞKA, N. and ETİ, S., 1994. Selection of Male Pistachio spp. Types Grown in Gaziantep. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 319-322.

ATLI, H.S., ARPACI, S.,TEKİN, H., YAMAN, A., 1997. Determination of the Most Suitable Total Temperature and Harvest Time of Some Pistachio Cultivars. Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. Number 470. P.502-506.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 1999. Comparison of Seedling Characteristics of Pistacia Species. XI. GREMPA Seminar Pistachios and Almonds. Cahier Options Mediterraneennes Volume 56, P. 215-218.

ATLI, H.S. and KASKA, N., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Crossing Pistacia vera L. And Pistacia khinjuk Stocks. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 83 - 89.

ATLI, H.S., AKGUN, A., ARPACI, S., ACAR, I., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Selection of Wild Pistacia Species in Turkey. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 109 - 113.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., AÇAR İ., 2003. Cultivar - Rootstock Combinations for Unirrigated Pistachio in Turkey. Acta hort. (ISHS) 622:567-571

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Selection of Pistachio Pollinators. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:417-422

ATLI, H. S., ACAR, I., ARPACI, S., BILIM, C., AYDIN, Y., AKGUN, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars Under Irrigated Conditions. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:139-142

ARPACI, S. and ATLI, H.S., 1994. The Effect of Different in-row Spacing on Yield, Growth and Some Qalifications Under Arid Conditions. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 259-264.

ARPACI, S., ATLI, H. S., BURAK, M, TEKIN, H., 2005. Studies on Spring Frost Resistance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:391-396

ARPACI, S., ACAR, I., ATLI, H.S  UZUN, M., 2011.  Improving the Pistachio Growing in Turkmenistan and Uzbekistan. Acta Horticulturae, Volume: 912 , P. 327-330.

UZUN, M., ACAR, I. ATLI, H.S., ARPACI, S., SARPKAYA, K. GOZEL, H., 2011. Breeding of New Pistachio Cultivars by Hybridization in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 912, Pages: 321-325.

ATLI, H.S, AYDIN, Y., ARPACI, S. ACAR, I, KARADAG, S., BİLGEL, L. SARPKAYA, K., KASKA, N., KAFKAS, S., AK, B.E., 2011.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Acta Horticulturae, Volume: 912  Pages: 289-294.

ATLI, H.S., AYDIN, Y., ARPACI, S., ACAR, I., AKGUN, A., BILIM, C., SARPKAYA, K., CAGLAR, S., KASKA, N., RASTGELDI, U., 2011. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 493-499.

TAHTACI, S.A., ARPACI, S., GOZEL, H., BILIM, H.C., ATLI, H.S., TEKIN, H., 2011. Breeding Selection on Pistachio.  Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 427-433.

ACAR, I., ARPACI, S.,  YILMAZ, A., ATLI, H.S., KAFKAS, S., ETI, S., CAGLAR, S., 2013. A New Almond Breeding Program in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 976,  Pages: 63-68.

ATLI, H.S., SARPKAYA, K., BOZKURT, H. and ILIKCIOGLU, E., 2014. Nursery Performance of GN22 and GF677 Almond Rootstocks. Acta Hort. (ISHS) 1028:285-288.

ARPACI, S., ACAR, I.,KARADAG, S., ATLI, H.S., AK, B.E., SARPKAYA, K., 2014. Comparison of Growing of Pistachio Rootstocks on Different Planting Intervals. Acta Hort., Volume: 1028,  Pages: 313-318.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., KARACA, R., TURAN,K., MART, C., 1995. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği. Antepfıstığı Araştırma Enst.Yay.No 4. (Kitap) Gaziantep.

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., AÇAR, İ., KARADAĞ, S., YÜKÇEKEN, Y., YAMAN, A., 2001. Antepfıstığı Yetiştiriciliği (Kitap). Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın No 13. 132 S. Gaziantep.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ARPACI, S., ATLI, H.S., TEKİN, H., UYGUR, N., 2000. Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde, Gelişme, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Bahçe : 209 (1-2) : 3-12, 2000.

ETİ, S., DERİN, K., ATLI, H. S., 2001. Bazı Seçilmiş Erkek Pistacia Tiplerinin Çiçek Tozu Kalite ve Miktarlarının Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2) : 25-32.

ATLI, H. S., BOZKURT, H., SARPKAYA, K., 2014. Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 30-36, 2014. ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X,

ASLAN, K. A.,YAĞCI, A., SARPKAYA, K., ATLI, H.S., 2018.  Horozkarası üzüm çeşidinde klon seleksiyonu (I. Aşama).  BAHÇE, 47(1), 343-354. 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ATLI, H. S., ACAR, İ., ARPACI, S., BİLİM, C., AYDIN, Y., AKGÜN, A., 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1314;1317.

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1304;1309.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 2001. Wild Pistacia species in Turkey. Project on Underutilized Mediterranean Species. Pistacia: Towards acomprehensitive documentation and use of Pistacia genetic diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of IPGRI Workshop, P. 35 – 40.

ATLI, H.S., KAŞKA, N., 2005. Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 139;147.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.509-513. ADANA

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.514-518. Adana.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., ÖZGÜVEN A. I., ÖZGÜVEN, F., 1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. S.248 - 251. Ankara.

ATLI, H.S., KAŞKA, N., ARPACI, S., AKGÜN, A., AÇAR, İ., YÜKÇEKEN, Y., BİLGEL, L., AK, B. E., 2001. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 107-112. Şanlıurfa.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., KAŞKA N., ESKALEN A., CAN C., ÖZGÜVEN A. I., KÜSEK M., KARADAĞ S., SARPKAYA, K. 2002. Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. (TÜBİTAK Projesi). Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı S.123; 126.

AKGÜN, A., ATLI, H. S., ARPACI, S., UZUN, M., KARADAĞ, S., AYDIN, Y., YAMAN, A., ÇALIŞKAN, M., 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Kitabı S.54.

ARPACI, S., ATLI, H. S., ÖZTÜRK, H., AKSU, Ö., 1995. Güneydoğu Anadolu Bağ Bölgeleri İçin Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2. S.485-489. Adana.

ARPACI, S., AÇAR, İ., ATLI, H.S., KARADAĞ, S., 2005. Türkiye ve Dünyadaki Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 238;243.

YAPAR, H., ATLI, S. H., AYTEKİN, T., CAN, C., ÖZASLAN, M., 2004. Bademde (Prunus amgdalus L.) Doku Kültürü Çalışmaları. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. Sayfa:49.

KARACA, R., AKKÖK, F., ATLI, H. S., 1995. Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt1. S.243-247. Adana.

ARPACI, S., ATLI, H.S., TEKİN, H., 2001. Verim Çağındaki Antepfıstıklarında Budama Tekniğinin Geliştirilmesi. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 31-38. Şanlıurfa.

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

71 adet

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Proje lideri olarak sonuçlandırdığı projeler ;

·      Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi.

·      Standart Antepfıstığı Çeşitlerine Anaç Seçimi.

·      Türkiye’de Yetişen Pistacia Türleri İçerisinden Seleksiyon Yolu İle Antepfıstığı Anacı Islahı.

·      Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptaması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması.

·      Önemli Bazı Antepfıstığı Çeşitleri İçin Gaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi.

·      Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı.

·      Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti.

·      Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları.

·      Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları.

·      Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı (TUBİTAK-TARP Projesi).

·      Amygdalus orientalis Mill. Badem Türünün farklı Tiplerinin Anaçlık Özelliklerinin Saptanması.

·      Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması.

·      GN22 ve GF677 Badem Anaçlarının Fidanlık Performansları.

·      Melezleme Yolu İle Klonal Badem Anacı Islahı (TUBİTAK – 1001 Projesi).

·      Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması (DİKA Projesi)

 Devam Eden Projeler

Proje No

Proje Türü

Proje Ekibi/Görevi

Proje Adı

Başlama Yarihi

Bitiş Tarihi

Bütçesi

(TL)

217O024

TUBİTAK

1001

H.S. ATLI (Yürütücü), Canan CAN (Araştırmacı), Behçet İNAL (Araştırmacı), Nevzat ASLAN (Araştırmacı), Remzi UĞUR (Araştırmacı), Esra BULUNUZ PALAZ (Araştırmacı), Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Araştırmacı)

Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen Prunus Melezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi

2018

2021

304.000

2017-SİÜZİR-70

BAP

H.S. ATLI (Yürütücü) Mine PAKYÜREK (Araştırmacı),   Nazire MİKAİL (Araştırmacı), Ömer Faruk BİLGİN (Araştırmacı), Murat ŞAHİN (Araştırmacı)

 

Siirt Yöresinde Yetişen, Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi

2017

2019

5.000

 TAGEM/BBAD/

15/A10/P01/01

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü), Mehmet Fatih BATMAZ, Mehmet UZUN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI (Araştırmacılar)

Mutasyon Islahı Yöntemi ile Yeni Antepfıstığı Çeşitlerinin

Elde Edilmesi

2016

2020 

55.000 

TAGEM/BBAD/

13/A10/P02/04

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),  Mehmet Fatih BATMAZ, Cem BİLİM, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Bekir Erol AK  (Araştırmacılar)

Sulu Koşullarda Badem İçin Uygun Anaç ve Dikim

Mesafelerinin Belirlenmesi

2016

2020 

33.705

TAGEM/BBAD/

15/A10/P02/01

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü), Cem BİLİM, Hakan USANMAZ, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Veli ERDOĞAN (Araştırmacılar)

Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin Gaziantep

İlindeki Performanslarının Belirlenmesi

2015

2018

42.775

TAGEM/BBAD

/13/A10/P02/02/

 

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),  Mehmet Fatih BATMAZ, Cem BİLİM, Hakan USANMAZ, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Bekir Erol AK   (Araştırmacılar)

Sulu ve Kuru Koşullarda Badem Yetiştiriciliğine Uygun

Anaçların Belirlenmesi

2014

2018

43.453

TAGEM/BBAD/

11/A10/P02/02

Diğer (TAGEM)

Kenan ÇELİK (Yürütücü),  Murat KAYA, Mehmet ÇİÇEK, Doç. Dr. Hakan YILDIRIM, Dr. Halit Seyfettin ATLI, Şahımerdan TÜRKÖLMEZ (Araştırmacılar)

Bazı Badem Çeşit ve Tiplerinin Diyarbakır Ekolojisindeki

Performanslarının Belirlenmesi

2016

2019

32.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamamlanan Projeler

Proje No

Proje Türü

Proje Ekibi/Görevi

Proje Adı

Başlama Yarihi

Bitiş Tarihi

Bütçesi

(TL)

DİKA-13-DFD/02

Diğer (DİKA)

Dr. Halit Seyfettin ATLI (Yürütücü)

Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması

2013

2014

80.000

111O133

TUBİTAK 1001

Dr. Halit Seyfettin ATLI (Yürütücü), Prof. Dr. Canan CAN, Dr. Kamil SARPKAYA, Dr. Mehmet BAŞ, Ayşe FİDANCI, Nergis ÇOBAN, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Araştırıcılar)

Melezleme Yolu İle Klonal Badem Anacı Islahı

2012

2015

116.712

111O643

TUBİTAK 1001

Kürşat Alp ASLAN (Yürütücü), Dr.AdemYAGCI,  Dr. H. Seyfettin ATLI, Selim ARPACI, Dr. Kamil SARPKAYA (Araştırmacılar)

Horoz Karası, Hatun Parmağı ve Besni Üzüm

Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu

2012

2015

122.931

TAGEM/TA

/11/06/01/005

Diğer

(TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),

Dr. Kamil SARPKAYA, Nergis ÇOBAN, Oğuz GÜNDOĞDU,

Dr. Halit Seyfettin ATLI, Dr. Mehmet BAŞ (Araştırmacılar)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yaban Kirazının (Cerasus microcarpa (C.A. Meyer) Boiss.) Tanımlanması, Yayılımının Saptanması ve Değişik Tiplerinin Korumaya (EX SİTU) Alınması

2011

2016

40.500

 

 

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü  2014 - 2016

Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2017 - 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği

11. Ödüller

12. Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler

2018-2019

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 DERSLER

Lisans

 

 

Öğrenim       Dili

 

    Saati

 

 

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Türkçe

2

 

 

GENEL BAĞCILIK

Türkçe

4

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI

Türkçe

4

 

    Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAÇ KALEM İLİŞKİSİ

Türkçe

3

 

 

MEYVECİLİKTE SELEKSİYON

Türkçe

3

 

 

SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI

Türkçe

3

2017-2018

 

 

 

 

 

 

     Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL BAĞCILIK

Türkçe

4

 

 

ÜZÜMSÜ MEYVELER

Türkçe

4

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI

Türkçe

4

 

 

ÖZEL BAĞCILIK

Türkçe

5

 

 

SERT KABUKLU MEYVELER

Türkçe

5

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ PRENSİPLERİ

Türkçe

3

 

 

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Türkçe

2

 

 

GENEL MEYVECİLİK

Türkçe

5

 

    Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI

Türkçe

3

 

 

ANAÇ KALEM İLİŞKİSİ

Türkçe

3

 

 

MEYVECİLİKTE SELEKSİYON

Türkçe

3


Güncelleme : 03.01.2019 14:35:40
Yayınlar ve kongreler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 KAFKAS, S., OZKAN, H., AK, B. E.,ACAR, I., ATLI, H.S., KOYUNCU, S., 2006. Detecting DNA Polymorphism and Genetic Diversity in a Wide Pistachio Germplasm : Comparison of EFLP and RAPD Markers. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 131 (4):522-529.

YAPAR, H., CAN, C., ÖZASLAN, M., AYTEKİN, T., ATLI, H. S., 2006. Application of In Vitro Tissue Culture Techniques for Propagation of Amygdalus comminus L. Cultivars, Garrigues and Yaltinski. Biotechnology 5 (1): 49-52, 2006, ISSN 1682-296X.

ACAR, I., UZUN, M., ATLI, H.S., ETI, S., 2010.  Analysis of pollen germination performance of pistachio hybrids and their male parents. Journal of Food Agrıculture & Envıronment, Volume: 8,  Issue: 2 , Pages: 796-800  Part: 2.

H. YILDIZ, ATLI, H. S., TOSUN, M., ERCISLI, S., PINAR, H., 2014. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Content of Some Local and Cultivated Almonds (Prunus dulcis L.). Oxidation Communications 37, No 3, 733–740 (2014).

PINAR, H., ERCISLI, S., UNLU, M., BIRCAN, M., UZUN, A., KELES, D., BAYSAL, F.,  ATLI, H. S., YILMAZ, K. U., 2015. Determınatıon of Genetıc Diversıty Among Some Almond Accessıons. Genetika, Vol. 47, No1, 13-22, 2015.

TÜRKOĞLU, S. B., ÇOBAN, N., ÖZKAN, A., ATLI, H. S., CAN, C., 2015. Investigation of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) Resistance in Almond Rootstocks with DNA Markers. Turk J. Agric. For.

(2015) 39: 563-571.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ATLI, H.S, KAŞKA, N. and ETİ, S., 1994. Selection of Male Pistachio spp. Types Grown in Gaziantep. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 319-322.

ATLI, H.S., ARPACI, S.,TEKİN, H., YAMAN, A., 1997. Determination of the Most Suitable Total Temperature and Harvest Time of Some Pistachio Cultivars. Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. Number 470. P.502-506.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 1999. Comparison of Seedling Characteristics of Pistacia Species. XI. GREMPA Seminar Pistachios and Almonds. Cahier Options Mediterraneennes Volume 56, P. 215-218.

ATLI, H.S. and KASKA, N., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Crossing Pistacia vera L. And Pistacia khinjuk Stocks. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 83 - 89.

ATLI, H.S., AKGUN, A., ARPACI, S., ACAR, I., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Selection of Wild Pistacia Species in Turkey. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 109 - 113.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., AÇAR İ., 2003. Cultivar - Rootstock Combinations for Unirrigated Pistachio in Turkey. Acta hort. (ISHS) 622:567-571

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Selection of Pistachio Pollinators. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:417-422

ATLI, H. S., ACAR, I., ARPACI, S., BILIM, C., AYDIN, Y., AKGUN, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars Under Irrigated Conditions. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:139-142

ARPACI, S. and ATLI, H.S., 1994. The Effect of Different in-row Spacing on Yield, Growth and Some Qalifications Under Arid Conditions. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 259-264.

ARPACI, S., ATLI, H. S., BURAK, M, TEKIN, H., 2005. Studies on Spring Frost Resistance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:391-396

ARPACI, S., ACAR, I., ATLI, H.S  UZUN, M., 2011.  Improving the Pistachio Growing in Turkmenistan and Uzbekistan. Acta Horticulturae, Volume: 912 , P. 327-330.

UZUN, M., ACAR, I. ATLI, H.S., ARPACI, S., SARPKAYA, K. GOZEL, H., 2011. Breeding of New Pistachio Cultivars by Hybridization in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 912, Pages: 321-325.

ATLI, H.S, AYDIN, Y., ARPACI, S. ACAR, I, KARADAG, S., BİLGEL, L. SARPKAYA, K., KASKA, N., KAFKAS, S., AK, B.E., 2011.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Acta Horticulturae, Volume: 912  Pages: 289-294.

ATLI, H.S., AYDIN, Y., ARPACI, S., ACAR, I., AKGUN, A., BILIM, C., SARPKAYA, K., CAGLAR, S., KASKA, N., RASTGELDI, U., 2011. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 493-499.

TAHTACI, S.A., ARPACI, S., GOZEL, H., BILIM, H.C., ATLI, H.S., TEKIN, H., 2011. Breeding Selection on Pistachio.  Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 427-433.

ACAR, I., ARPACI, S.,  YILMAZ, A., ATLI, H.S., KAFKAS, S., ETI, S., CAGLAR, S., 2013. A New Almond Breeding Program in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 976,  Pages: 63-68.

ATLI, H.S., SARPKAYA, K., BOZKURT, H. and ILIKCIOGLU, E., 2014. Nursery Performance of GN22 and GF677 Almond Rootstocks. Acta Hort. (ISHS) 1028:285-288.

ARPACI, S., ACAR, I.,KARADAG, S., ATLI, H.S., AK, B.E., SARPKAYA, K., 2014. Comparison of Growing of Pistachio Rootstocks on Different Planting Intervals. Acta Hort., Volume: 1028,  Pages: 313-318.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., KARACA, R., TURAN,K., MART, C., 1995. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği. Antepfıstığı Araştırma Enst.Yay.No 4. (Kitap) Gaziantep.

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., AÇAR, İ., KARADAĞ, S., YÜKÇEKEN, Y., YAMAN, A., 2001. Antepfıstığı Yetiştiriciliği (Kitap). Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın No 13. 132 S. Gaziantep.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ARPACI, S., ATLI, H.S., TEKİN, H., UYGUR, N., 2000. Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde, Gelişme, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Bahçe : 209 (1-2) : 3-12, 2000.

ETİ, S., DERİN, K., ATLI, H. S., 2001. Bazı Seçilmiş Erkek Pistacia Tiplerinin Çiçek Tozu Kalite ve Miktarlarının Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2) : 25-32.

ATLI, H. S., BOZKURT, H., SARPKAYA, K., 2014. Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 30-36, 2014. ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X,

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ATLI, H. S., ACAR, İ., ARPACI, S., BİLİM, C., AYDIN, Y., AKGÜN, A., 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1314;1317.

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1304;1309.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 2001. Wild Pistacia species in Turkey. Project on Underutilized Mediterranean Species. Pistacia: Towards acomprehensitive documentation and use of Pistacia genetic diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of IPGRI Workshop, P. 35 – 40.

ATLI, H.S., KAŞKA, N., 2005. Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 139;147.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.509-513. ADANA

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.514-518. Adana.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., ÖZGÜVEN A. I., ÖZGÜVEN, F., 1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. S.248 - 251. Ankara.

ATLI, H.S., KAŞKA, N., ARPACI, S., AKGÜN, A., AÇAR, İ., YÜKÇEKEN, Y., BİLGEL, L., AK, B. E., 2001. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 107-112. Şanlıurfa.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., KAŞKA N., ESKALEN A., CAN C., ÖZGÜVEN A. I., KÜSEK M., KARADAĞ S., SARPKAYA, K. 2002. Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. (TÜBİTAK Projesi). Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı S.123; 126.

AKGÜN, A., ATLI, H. S., ARPACI, S., UZUN, M., KARADAĞ, S., AYDIN, Y., YAMAN, A., ÇALIŞKAN, M., 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Kitabı S.54.

ARPACI, S., ATLI, H. S., ÖZTÜRK, H., AKSU, Ö., 1995. Güneydoğu Anadolu Bağ Bölgeleri İçin Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2. S.485-489. Adana.

ARPACI, S., AÇAR, İ., ATLI, H.S., KARADAĞ, S., 2005. Türkiye ve Dünyadaki Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 238;243.

YAPAR, H., ATLI, S. H., AYTEKİN, T., CAN, C., ÖZASLAN, M., 2004. Bademde (Prunus amgdalus L.) Doku Kültürü Çalışmaları. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. Sayfa:49.

KARACA, R., AKKÖK, F., ATLI, H. S., 1995. Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt1. S.243-247. Adana.

ARPACI, S., ATLI, H.S., TEKİN, H., 2001. Verim Çağındaki Antepfıstıklarında Budama Tekniğinin Geliştirilmesi. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 31-38. Şanlıurfa.

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

12 adet

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Proje lideri olarak sonuçlandırdığı projeler ;

·      Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi.

·      Standart Antepfıstığı Çeşitlerine Anaç Seçimi.

·      Türkiye’de Yetişen Pistacia Türleri İçerisinden Seleksiyon Yolu İle Antepfıstığı Anacı Islahı.

·      Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptaması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması.

·      Önemli Bazı Antepfıstığı Çeşitleri İçin Gaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi.

·      Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı.

·      Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti.

·      Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları.

·      Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları.

·      Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı (TUBİTAK-TARP Projesi).

·      Amygdalus orientalis Mill. Badem Türünün farklı Tiplerinin Anaçlık Özelliklerinin Saptanması.

·      Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması.

·      GN22 ve GF677 Badem Anaçlarının Fidanlık Performansları.

·      Melezleme Yolu İle Klonal Badem Anacı Islahı (TUBİTAK – 1001 Projesi).

·      Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması (DİKA Projesi)

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Bitki Fizyolojisi

2

 

5

Genel Bağcılık

2

2

9

Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama

2

2

9

İleri Bahçe Bitkileri Fizyolojisi (Y.L.)

3

 

 

Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri(Y.L.)

3

 

2

Bahar

Genel Meyvecilik

3

2

4

Bahçe Bitkileri Prensipleri

2

 

 

Sert Kabuklu Meyve Türleri Islahı(Y.L.)

3

 

 

Meyvecilikte Seleksiyon(Y.L.)

3

 

 

Anaç Kalem İlişkileri(Y.L.)

3

 

 

Özel Bağcılık

2

2

9

2016-2017

Güz

 

Bitki Fizyolojisi

2

 

8

Genel Bağcılık

2

2

5

Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama

2

2

2

Sert Kabuklu Meyve Türleri Islahı(Y.L.)

3

 

2

Meyvecilikte Seleksiyon(Y.L.)

3

 

3

Anaç Kalem İlişkileri(Y.L.)

3

 

3

Bahar

Genel Meyvecilik

3

2

 

Bahçe Bitkileri Prensipleri

3

 

 

Özel Bağcılık

2

2

 

Üzümsü Meyveler

2

 

 

Sert Kabuklu Meyve Türleri

2

 

 

İleri Bahçe Bitkileri Fizyolojisi (Y.L.)

3

 

 

Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri(Y.L.)

3